`

Lijst artikelen tijdschrift 'De Gonde'

Werkgroep heemkunde

Lijst artikelen

tijdschrift 'De Gonde'

Hieronder vindt u een lijst met alle artikelen die reeds verschenen zijn in ons tijdschrift 'De Gonde'

Titel Auteur Jaar Nummer Pagina
Onze schuttersgilden Walter Gyselinck 1972 nr. 1 5
De ornamenten van de kerk van Melle August De Baets 1972 nr. 1 7
Inventaris van de Ornamenten van de Kerk August De Baets 1972 nr. 1 8
Grondbezit van de Pastorij (anno 1600) August De Baets 1972 nr. 1 9
De gronden van erfven competerende de Pastorije August De Baets 1972 nr. 1 10
De opgravingen naar het Kasteel van Cortrosino Frans Verhaeghe 1972 nr. 1 11
Dagrapporten van de opgravingen: 16.08 tem 18.09.1971 Ginette Desmet 1972 nr. 1 13-19
De slag van Melle (omslag) 1973 nr. 1 21
Overzicht activiteiten 1972 Paul Den Haese 1973 nr. 1 23
Onze schuttersgilden (deel 2) Walter Gyselinck 1973 nr. 1 25
Hoe Melle de kermis van 1905 vierde 1973 nr. 1 27
De noodopgraving in de boomgaard van het Hoger Rijksinstituut voor Tuinbouw te Melle 1973 nr. 1 29
Uit het verslagboek van de politie (anno 1865) 1973 nr. 1 33
De opgravingen naar het verdwenen kasteel van Cortrosine 1973 nr. 1 35
Inwijding van het Gemeentelijk Museum Paul Den Haese 1974 nr. 1 39
De opgravingen naar het Kasteel van Cortrosino (vervolg) August De Baets 1974 nr. 1 45
De "Armenhuyzen" te Melle August De Baets 1974 nr. 1 53
Europees jaar voor het Bouwkundig Erfgoed 1975 Walter Gyselinck 1975 nr. 1 59
Aardewerkvondsten te Melle - De Majolica Ginette Desmet 1975 nr. 1 63
Waar stond de "Parrebolmeulen" August De Baets 1975 nr. 1 67
Het Leen "Stuivenberg" August De Baets 1975 nr. 1 69
Abdij van Nieuwenbos te Heusden August De Baets 1975 nr. 1 71
Honderd jaar geleden 1975 nr. 1 73
Het Gemeentelijk Museum August De Baets 1976 nr. 1 79
Aardewerkvondsten te Melle Ginette Desmet 1976 nr. 1 81
Een nieuwe ontdekking uit de Middeleeuwen Johan Vandenhoute 1976 nr. 1 85
100 jaar geleden 1976 nr. 1 89
Hoekje van de voorzitter Paul Den Haese 1976 nr. 2 93
Volkswijsheid over ons alledaagse doen en laten Hubert Lievens 1976 nr. 2 95
100 jaar geleden August De Baets 1976 nr. 2 99
Flatus en flatulentie L. Elaut 1976 nr. 2 101
Graven naar "Gents verleden" 1976 nr. 2 107
Wapen van de gemeente Paul Den Haese 1977 nr. 1 111
Nieuwe kijk op de vroegste geschiedenis van Melle August De Baets 1977 nr. 1 115
100 jaar geleden 1977 nr. 1 119
De bevrijding van Melle in 1918 1977 nr. 1 123
Opgravingen "De Gonde" in Gent August De Baets 1977 nr. 1 125
Jaar van het dorp 1978 Walter Gyselinck 1978 nr. 1 129
Ons dorp rond 1840 1978 nr. 1 131
De Ridders van Roden en Jacob van Maerlant August De Baets 1978 nr. 1 143
Graven naar het Gents Tempelhof Ginette Desmet 1978 nr. 1 145
Dorpskrant: proces-verbaal van een herbergruzie 1978 nr. 1 151
Volkse gebruiken in onze gemeente 1978 nr. 1 153
Ten Abeele Van Cauwenberghe-De Vos 1978 nr. 1 159
De Gonde rouwt: overlijden van Walter Gyselinck 1978 nr. 2 162
Opening van de Heemkundige Tentoonstelling Peeters-Vanderwaeren 1978 nr. 2 163
De Romaanse Sint-Martinuskerk te Melle C. Trefois 1978 nr. 2 165
Eigenaars in Melle ten jare 1840 1978 nr. 2 170
De Kastelen van Melle. Cortrosine 1 August De Baets 1978 nr. 2 179
Over leven en huisvesting van de landbouwers te Melle Walter Gyselinck 1978 nr. 2 183
De Kastelen van Melle. Cortrosine 2 August De Baets 1979 nr. 1 189
Eigenaars in Melle ten jare 1840 1979 nr. 1 196
Hoevenamen te Melle-Gontrode 1979 nr. 1 203
Onze nieuwe secretaris: Daniël Lemmens 1979 nr. 1 205
De kastelen van Melle. Het Goed te Cotele August De Baets 1979 nr. 2 207
100 jaar geleden 1979 nr. 2 213
Het kasteel de Potter d'Inoye August De Baets 1980 nr. 1 215
Geschiedenis van de kapel en het klooster op de wijk Melle-Vogelhoek Paul De Wilde 1980 nr. 1 221
Dorpskrant. Het gebeurde in 1870 te Melle 1980 nr. 1 225
Kruisboogschutters. De Sint-Jorisgilde in Gent Hubert Lievens 1980 nr. 1 227
Het kasteel de Potter d'Inoye August De Baets 1980 nr. 2 229
Ceramiek uit de verzamelingen van het Gemeentelijk Museum Ginette Desmet 1980 nr. 2 233
Opgraving Oosterzele: Moortsele 1980 nr. 2 239
Een bezienswaardigheid in het Gemeentelijk Museum: Ruiterstatuette Ginette Desmet & Marie Christine Laleman 1980 nr. 2 245
Het kasteel de Potter d'Inoye. Deel 2 August De Baets 1981 nr. 1 255
Historische mengelingen: de zweetende ziekte Oscar De Backer 1981 nr. 1 261
Eigenaars - zelfstandigen te Melle rond 1850 1981 nr. 1 263
Dobbel Slot. Onderzoek van een bedreigd terrein Ginette Desmet & Patrick Raveschot 1981 nr. 1 266
De lenen afhangende van het Hof van Melle August De Baets 1981 nr. 1 273
Het kasteel de Potter d'Inoye. Deel 3 - slot August De Baets 1982 nr. 1 289
Ceramiek uit de verzamelingen van het Gemeentelijk Museum 1982 nr. 1 297
Slot en sleutel A.V.L. 1982 nr. 1 305
Speelkaarten Michel De Corte 1982 nr. 1 309
Wie kent nog de namen van de waterlopen in Gontrode? 1982 nr. 1 312
Zo gebeurde het te Melle in 1866! Oscar De Backer 1982 nr. 1 315
Speciaal nummer: Opgravingen naar de verdwenen Abdij van Nieuwenbos te Heusden 1982 nr. 2
De kastelen van Kwatrecht August De Baets 1983 nr. 1 319
Straatschouwing te Melle en Gontrode in 1765 1983 nr. 1 327
Barabol August De Baets 1983 nr. 1 345
Speciaal nummer: Kerk en Parochie van Wetteren-ten-Ede Paul De Wilde 1983 nr. 2
De kastelen van Kwatrecht. Deel 2 August De Baets 1984 nr. 1 347
Circulaire structuur uit de metaaltijden te Moortsele-Uilhoek J. Vanmoerkerke & J. Semey 1984 nr. 1 357
Herstelling aan het dak van de vroegere kerk van Melle 1984 nr. 1 363
Kwam er een Onderpastoor bij? 1984 nr. 1 371
Genealogie en familiekunde August De Baets 1984 nr. 1 373
Zeker 100 jaar geleden. De vierschaar 1984 nr. 1 376
De kastelen van Kwatrecht. Deel 3 August De Baets 1984 nr. 2 379
Het was (e)en Dhondt van Melle..! Ginette Desmet 1984 nr. 2 391
Speciaal nummer: Jules Vits beeldhouwer 1985 nr. 1
Onze oude herbergen August De Baets 1985 nr. 2 409
Nieuwe bevindingen over het ontstaan van Melle August De Baets 1985 nr. 2 421
Oude prentkaarten Frans Van Bost 1985 nr. 2 427
Gallo-Romeinse bewoningssporen te Nederzwalm-Hermelgem Johan Rommelaere 1985 nr. 2 443
Onze oude herbergen. Deel 2 August De Baets 1985 nr. 3 469
Grafiek en drukkers in verband met Melle Frans Van Bost 1985 nr. 3 481
Archeozoölogische studie van Het Dobbel Slot A. Lentacker 1985 nr. 3 503
Speciaal nummer: Klokkentoon Paul De Wilde 1986 nr. 1
Onze oude herbergen. Deel 3 August De Baets 1986 nr. 2 521
Nog over Jules Vits 1986 nr. 2 539
Speciaal nummer:125 jaar school, 100 jaar gemeentehuis 1986 nr. 3
Onze oude herbergen. Deel 4 August De Baets 1986 nr. 4 549
Porselein Christine Bruyneel 1986 nr. 4 568
Watermolens op de Gondebeek te Melle 1986 nr. 4 579
Onze oude herbergen. Deel 5 August De Baets 1987 nr. 1 1
Winterdienst 1987 nr. 1 19
Lant- ende Ghewestboeck vande prochie van Melle 1751-1752 Jules Van Hecke 1987 nr. 1 25
Speciaal nummer: De schandpaal van Melle & Een staande Romeinse aardewerkoven te Melle als warm experiment 1987 nr. 2
Onze oude herbergen. Deel 6 August De Baets 1987 nr. 3 51
Een nieuwe Piëta voor het kapelleke aan het kerkhof van melle 1987 nr. 3 59
150 jaar spoorwegen te Melle R. Kellens 1987 nr. 3 65
Lant- ende Ghewestboeck vande prochie van Melle 1751-1752 dl 2 Jules Van Hecke 1987 nr. 3 71
Speciaal nummer: Werkgroep archeologie 1988 nr. 1
Speciaal nummer: Melle schrijft - Melle blijft 1988 nr. 2
Onze oude herbergen. Deel 6 August De Baets 1988 nr. 3-4 1
Eigenaars en Plaatsnamen in Gontrode anno 1508 August De Baets 1988 nr. 3-4 18
Melle schrijft, Melle blijft! Een terugblik 1988 nr. 3-4 27
Belevenissen op tram 20 Gerard Galle 1988 nr. 3-4 30
Een voermanshistorie Gerard Galle 1988 nr. 3-4 31
Kerk- en volksgebruiken te lande rond 1925 Paul De Wilde 1988 nr. 3-4 33
Lant- ende Ghewestboeck vande prochie van Melle 1751-1752 dl 3 Jules Van Hecke 1988 nr. 3-4 53
Onze oude herbergen. Deel 7 August De Baets 1989 nr. 1 1
Stamreeks van Philip en Ferdinand Steurbaut Philip en Ferdinand Steurbaut 1989 nr. 1 12
Eigenaars en Plaatsnamen in Gontrode anno 1508. Deel 2 August De Baets 1989 nr. 1 24
ZEH Rombaut verlaat Melle 1989 nr. 1 30
Lant- ende Ghewestboeck vande prochie van Melle 1751-1752 dl 4 Jules Van Hecke 1989 nr. 1 31
Grafstenen in het vroegere klooster OLV ten Hole August De Baets 1989 nr. 2 1
Eigenaars en Plaatsnamen in Gontrode anno 1508. Deel 2 August De Baets 1989 nr. 2 6
Onze oude herbergen. Deel 8 August De Baets 1989 nr. 2 17
Lant- ende Ghewestboeck vande prochie van Melle 1751-1752 dl 4 Jules Van Hecke 1989 nr. 2 23
Het ontstaan van het "Land van Rode" K.G. Van Acker 1989 nr. 3-4 1
Onze oude herbergen. Deel 9 August De Baets 1989 nr. 3-4 13
Stamreeks van Philip en Ferdinand Steurbaut. Deel 2 Philip en Ferdinand Steurbaut 1989 nr. 3-4 23
Lant- ende Ghewestboeck vande prochie van Melle 1751-1752 dl 5 Jules Van Hecke 1989 nr. 3-4 35
In memoriam de heer Etienne Persoons Paul Den Haese 1989 nr. 3-4 52
Onze oude herbergen. Deel 10 August De Baets 1990 nr. 1 1
Gontrode. Het testament van pastoor Van Beuscum 1990 nr. 1 6
Stamreeks van Philip en Ferdinand Steurbaut. Deel 3 Philip en Ferdinand Steurbaut 1990 nr. 1 11
Warm nieuws: een ovenveld te Melle Jan Olsen 1990 nr. 1 26
Lant- ende Ghewestboeck vande prochie van Melle 1751-1752 dl 6 Jules Van Hecke 1990 nr. 1 29
Nieuwe rubriek op BRT 2 (radio): Oostvlaamse Chronycke Charles De Jaeg(h)er (1828-1895) Jan Olsen 1990 nr. 1 42
Speciaal nummer: Er zit muziek in 1990 nr. 2
Erkenningstrofee Cultuur Paul Den Haese 1990 nr. 3-4 1
Modest Van Hecke (1896-1955) 1990 nr. 3-4 4
Familie van een landbouwer uit Melle stond model voor een tekening van Vincent Van Gogh Jan Olsen 1990 nr. 3-4 10
Genealogische schets familie Vande Putte 1990 nr. 3-4 12
Een nieuw monument te Melle in het teken van 'kunst en landschap' Jan Olsen 1990 nr. 3-4 14
Stamreeks van Philip en Ferdinand Steurbaut. Deel 4 Philip en Ferdinand Steurbaut 1990 nr. 3-4 20
Nieuwe rubriek op BRT 2 (radio): Oostvlaamse Chronycke. Adolp Dechamps (1807-1875) Jan Olsen 1990 nr. 3-4 28
Kosters-onderwijzers te Gontrode voor de Franse Revolutie August De Baets 1991 nr. 1 3
De herberg "het Peuterhol" in de Kalverhagestraat Jan Olsen 1991 nr. 1 6
Dobbelsot-Ridderslot, tentoonstelling Volkskliniek Gent Christine Bruyneel 1991 nr. 1 9
School en Museum Ingrid Allaert 1991 nr. 1 13
De Oostvlaamse Chronycke: Victor Dechamps Jan Olsen 1991 nr. 1 16
De Oostvlaamse Chronycke: Camille Melloy Jan Olsen 1991 nr. 1 19
Lant- ende Ghewestboeck vande prochie van Melle 1751-1752 dl 7 Jules Van Hecke 1991 nr. 1 27
Speciaal nummer: 150 jaar Sint-Martinuskerk Melle 1991 nr. 2
Speciaal nummer: Camille Melloy 1991 nr. 3-4
Twintig jaar bloeiende heemkundige werking te Melle Jan Olsen 1992 nr. 1 1
De jurisdictie van de Kapelledries en de Vierschaar van Gontrode August De Baets 1992 nr. 1 7
De herberg "In den Vogel" Jan Olsen 1992 nr. 1 11
De rampzalige winter van 1709 August De Baets 1992 nr. 1 18
De Oostvlaamse Chronycke: de slag van melle in 1745 Jan Olsen 1992 nr. 1 20
Lant- ende Ghewestboeck vande prochie van Melle 1751-1752 dl 8 Jules Van Hecke 1992 nr. 1 23
Melle herdacht Camille Melloy 1992 nr. 1 40
De prehistorie Johan Rommelaere 1992 nr. 2 3
Melle in de prehistorie August De Baets 1992 nr. 2 9
Vondsten opgravingscampagnes "Cortrosine" Ginette Desmet 1992 nr. 2 21
De verbondsdag '92 voor heemkundige kringen te Melle Jan Olsen 1992 nr. 2 31
Lant- ende Ghewestboeck vande prochie van Melle 1751-1752 dl 9 Jules Van Hecke 1992 nr. 2 35
Moord op de Elsdries in het jaar 1658 August De Baets 1992 nr. 3-4 3
De mysterieuze uil op het kerkhof te Melle Jan Olsen 1992 nr. 3-4 9
Van hospice nr. 8 over het Sint-Jozefshuis annex Maison de Santé, naar het psychiatrisch ziekenhuis Caritas te Melle 1992 nr. 3-4 18
Alfons Dessenis (1874-1950) 1992 nr. 3-4 20
Het kamergemak Christine Bruyneel 1992 nr. 3-4 25
Herkomst en betekenis van de familienaam Steurbaut Philip en Ferdinand Steurbaut 1992 nr. 3-4 33
Een Scheldemonument te Terneuzen Jan Olsen 1992 nr. 3-4 36
Oven- of vuurduiveltjes 1992 nr. 3-4 41
Dubbelgangers: koperen (mes)heftjes uit Friesland en Melle Ginette Desmet 1992 nr. 3-4 43
Een smidse in de Brugstraat Jan Olsen 1992 nr. 3-4 45
Archeologisch onderzoek te Gontrode 1992 nr. 3-4 48
Schaverdijen Christine Bruyneel 1993 nr. 1 3
De abdis van Nieuwenbos contra de inwoners van het Hooiken (Gent) of een ruzie omtrent de dodenverering in de 17de eeuw August De Baets 1993 nr. 1 13
Broer van Boerenkrijgleider ooit burgemeester te Melle Jan Olsen 1993 nr. 1 20
Melle-Dries André Vervust 1993 nr. 1 30
De Steurbauts, tijdgenoten van de Arteveldes te Gent in de 14de eeuw Philip en Ferdinand Steurbaut 1993 nr. 1 37
Het snorrebot Christine Bruyneel 1993 nr. 1 47
Schoolstrijd in de 19de eeuw brengt de familie Van Hege naar Melle Jan Olsen 1993 nr. 1 51
Open Monumentendag 1993 1993 nr. 2-3 3
Pachters van de grote landbouwbedrijven in Melle dl 1 August De Baets 1993 nr. 2-3 5
De kwestie van de vele bruggen over de Schelde te Melle Jan Olsen 1993 nr. 2-3 33
Patacons Christine Bruyneel 1993 nr. 2-3 61
Nieuws van op ons ovenveld 1993 nr. 2-3 69
Melle-Dries anno 1900-1918 André Vervust 1993 nr. 2-3 71
Monument "Coppe" te Deinze onthuld 1993 nr. 2-3 79
Open Monumentendag 1993 1993 nr. 4 2
Pachters van de grote landbouwbedrijven in Melle dl 2 August De Baets 1993 nr. 4 3
Melle-Dries anno 1930-WO II André Vervust 1993 nr. 4 9
De "kogel" in de fles ook te Melle Christine Bruyneel 1993 nr. 4 13
Enige achtergrondgegevens m.b.t. Petrus Labyn Jan Olsen 1993 nr. 4 20
Joegoslavische toestanden in het Vlaamse grensgebied tijdens de 17de eeuw. De geschiedenis van Johannes Steurbaut Philip Steurbaut 1993 nr. 4 23
Een archeologische steekproef: Schauwegemstraat, 24 Ginette Desmet 1993 nr. 4 27
Nieuws van op het "ovenveld aan de Gonde" 1993 nr. 4 35
Petrus Van Wiele, een mellenaar gesneuveld in Wereldoorlog I Jan Olsen 1993 nr. 4 37
Een schenking aan het Gemeentelijk Museum 1993 nr. 4 43
Pachters van de grote landbouwbedrijven in Melle dl 3 August De Baets 1994 nr. 1 3
Het kasteel van Cortosine heropgebouwd te Melle Philip Steurbaut 1994 nr. 1 11
Het luizengevecht Christine Bruyneel 1994 nr. 1 13
Het gewezen Sint-Antoniuskapelleke te Melle Jan Olsen 1994 nr. 1 24
Kinderspelen op den Dries André Vervust 1994 nr. 1 34
Renteboek Land van Rode anno 1387 Marcel D'Hoossche, Philip Steurbaut & Luc Van Durme 1994 nr. 1 39
De voorgeschiedenis van de Schauwegemstraat nr. 24: het verhaal van een handvol scherven Ginette Desmet 1994 nr. 1 55
10 jaar dokumentatiecentrum te Melle Paul Den Haese 1994 nr. 2 1
De pijlenmakerij Gyselinck, een voormalig bedrijf uit Melle Beatrix Baillieul 1994 nr. 2 5
Kasteel 'De Varens' openbaar verkocht… in het jaar 1650 August De Baets 1994 nr. 2 13
Oude radio's, muziekdozen en grammofoontoestellen Christine Bruyneel 1994 nr. 2 21
Renteboek Land van Rode anno 1387. Deel 2 Marcel D'Hoossche, Philip Steurbaut & Luc Van Durme 1994 nr. 2 32
Kolendiefstallen te Melle-Dries tijdens Wereldoorlog II André Vervust 1994 nr. 2 53
Skulptuur - 4 Luik Jan Olsen 1994 nr. 2 55
Nog over het leen Stuivenberg August De Baets 1994 nr. 3-4 3
1994: verjaardagen en oorlogsherinneringen Oscar De Backer 1994 nr. 3-4 7
De familie Bracq te Melle Jan Olsen 1994 nr. 3-4 37
Wassen en strijken Christine Bruyneel 1994 nr. 3-4 45
Melse fotoclub Iris viert zilver Jan Olsen 1994 nr. 3-4 55
Mei 1940 te Melle, een sfeerbeeld André Vervust 1994 nr. 3-4 61
Renteboek Land van Rode anno 1387. Deel 3 Marcel D'Hoossche, Philip Steurbaut & Luc Van Durme 1994 nr. 3-4 64
De slag van Melle in 1745 August De Baets 1995 nr. 1 3
De middenstand te Gontrode in het jaar 1901 Jan Olsen 1995 nr. 1 23
Oscar De Backer, Eerste Schepen van Melle Paul Den Haese 1995 nr. 1 29
Figuren op de Drieswijk in de tijd van toen André Vervust 1995 nr. 1 31
Renteboek Land van Rode anno 1387. Deel 4 Marcel D'Hoossche, Philip Steurbaut & Luc Van Durme 1995 nr. 1 33
Wassen en strijken Christine Bruyneel 1995 nr. 1 47
De archeologische verzameling van het Gemeentelijk Museum te Melle Ginette Desmet & Christine Bruyneel 1995 nr. 2 3
De slag van Melle (1745). De gevolgen voor de inwoners August De Baets 1995 nr. 2 35
Renteboek Land van Rode anno 1387. Deel 5 Marcel D'Hoossche, Philip Steurbaut & Luc Van Durme 1995 nr. 2 43
Inwoners van Melle-Dries André Vervust 1995 nr. 2 56
Nieuws vanuit het kunst- en vormingscentrum "Het Ovenveld" Jan Olsen 1995 nr. 2 58
Voor en na de slag van melle (1745). Militaire lasten en fournissementen voor Melle en Gontrode August De Baets 1995 nr. 3-4 3
Bieten zetten, steken of rooien… De seizoenarbeid bij uitstek Christine Bruyneel 1995 nr. 3-4 9
Een Mellestraat te Heule Jan Olsen 1995 nr. 3-4 19
"Voor eenen stuyver…" Een steekpartij te Melle anno 1687 Ginette Desmet 1995 nr. 3-4 25
Landtboeck der procie ende heerlyckhede van Merlebeke 1782 Jan Olsen 1995 nr. 3-4 31
Begrafenis op Melle-Dries André Vervust 1995 nr. 3-4 33
Renteboek Land van Rode anno 1387. Deel 6 Marcel D'Hoossche, Philip Steurbaut & Luc Van Durme 1995 nr. 3-4 35
Poëzierotonde te Melle 1995 nr. 3-4 53
Melle en Emiel Hullebroeck Daniël Lemmens 1995 nr. 3-4 56
De slag van Melle (1745). Militaire lasten voor de inwoners van Gontrode August De Baets 1996 nr. 1 3
Onderzoek naar de geschiedenis van een huis Jan Olsen 1996 nr. 1 9
De Bende van Jan De Lichte en haar activiteiten te Melle Ginette Desmet 1996 nr. 1 24
Over dezelfde kam geschoren Christine Bruyneel 1996 nr. 1 45
Kermisopening op Melle-Dries André Vervust 1996 nr. 1 51
Renteboek Land van Rode anno 1387. Deel 7 Marcel D'Hoossche, Philip Steurbaut & Luc Van Durme 1996 nr. 1 53
25 jaar Heemkundige Vereniging De Gonde August De Baets 1996 nr. 2 3
Een geheugen van papier Christine Bruyneel 1996 nr. 2 15
Papier en zijn conservatie Louise van de Werve 1996 nr. 2 19
De Burgerlijke Stand in ons land: een 200ste verjaardag! Jan Olsen 1996 nr. 2 23
Kermis op Melle-Dries (tussen de 2 wereldoorlogen) André Vervust 1996 nr. 2 39
Renteboek Land van Rode anno 1387. Deel 8 Marcel D'Hoossche, Philip Steurbaut & Luc Van Durme 1996 nr. 2 45
De vernieuwde wandelroute: het Gondepad 1996 nr. 2 63
Sport in de Middeleeuwen. Over steekspelen en toernooien August De Baets 1996 nr. 3-4 5
Van Gontrode naar Wassene in 1751 Ferdinand Steurbaut & Roger De Moerloose 1996 nr. 3-4 11
Verzetstrijders André Vervust 1996 nr. 3-4 17
Renteboek Land van Rode anno 1387. Deel 9 Marcel D'Hoossche, Philip Steurbaut & Luc Van Durme 1996 nr. 3-4 19
Boodschappenmand, marktkorf of eiermand Christine Bruyneel 1996 nr. 3-4 33
Van Melle naar Antwerpen of een liedje uit de oude doos Marcel Pieters 1996 nr. 3-4 35
Een lepel Timmermans. Notities over zijn leven en werk Daniël Lemmens 1997 nr. 1 4
Camille Melloy. Enkele bibliografische notities Jan Olsen 1997 nr. 1 17
Genealogische schets m.b.t. Camille Melloy Jan Olsen 1997 nr. 1 22
Twee vrienden: Camille Melloy en Felix Timmermans Daniël Lemmens 1997 nr. 1 27
Verwantschap en gemeenschappelijke thema's bij C. Melloy en F. Timmermans Daniël Lemmens 1997 nr. 1 39
Melloy vertaalt Timmermans 1997 nr. 1 51
C. Melloy maakt F. Timmermans bekend in Frans taalgebied 1997 nr. 1 53
Het verhaal van een vertaling. De harp van Sint-Franciscus Daniël Lemmens 1997 nr. 1 61
F. Timmermans illustreert Melloy's 'Louange des saints populaires' 1997 nr. 1 73
Melse recensenten bespreken de verfilming van Timmermans' werken Daniël Lemmens 1997 nr. 1 79
Gemeentelijke Culturele Raad Malle. Project: 'Melle herdenkt Felix Timmermans' 1997 nr. 1 85
Kom eens zien waar ge begraven ligt of een merkwaardige persoons- verwisseling August De Baets 1997 nr. 1 89
Over roken en snuiven. Deel 1 Christine Bruyneel 1997 nr. 1 93
De valliezenkoers op Melle-Dries André Vervust 1997 nr. 1 103
Motieven op hekkens. Deel 1 Ginette Desmet 1997 nr. 1 105
Renteboek Land van Rode anno 1387. Deel 10 Marcel D'Hoossche, Philip Steurbaut & Luc Van Durme 1997 nr. 1 111
De rouwborden of obiits uit de Sint-Martinuskerk te Melle. Deel 1 Jan Olsen 1997 nr. 2 3
Vreemde vogels op doortocht in Melle August De Baets 1997 nr. 2 29
Over roken en snuiven. Deel 2 Christine Bruyneel 1997 nr. 2 35
Motieven op hekkens. Deel 2 Ginette Desmet 1997 nr. 2 41
Van Gontrode naar Wassene in 1785. Deel 2 Ferdinand Steurbaut & Roger De Moerloose 1997 nr. 2 45
Renteboek Land van Rode anno 1387. Deel 11 Marcel D'Hoossche, Philip Steurbaut & Luc Van Durme 1997 nr. 2 55
Raphaël De Craene (1902-1981). Monnik, priester en pastoor te Melle Frank Teirlinck 1997 nr. 3-4 3
Verpachting van de "Weidepenningen" in het Land van Rode anno 1680 August De Baets 1997 nr. 3-4 17
Motieven op hekkens. Deel 3 Ginette Desmet 1997 nr. 3-4 23
De rouwborden of obiits uit de Sint-Martinuskerk te Melle. Deel 2 Jan Olsen 1997 nr. 3-4 26
1600 jaar Martinus, patroonheilige van Melle Daniël Lemmens 1997 nr. 3-4 53
Over roken en snuiven. Deel 3 Christine Bruyneel 1997 nr. 3-4 61
Verdwenen boerderijen André Vervust 1997 nr. 3-4 67
Melle in de ban van Felix Timmermans Daniël Lemmens 1997 nr. 3-4 72
Renteboek Land van Rode anno 1387. Deel 12 Marcel D'Hoossche, Philip Steurbaut & Luc Van Durme 1997 nr. 3-4 77
Het prille ontstaan van de eerste industrie op de grens Melle-Kwatrecht Rolande Van Heden 1998 nr. 1 3
Wolven aan de deur August De Baets 1998 nr. 1 11
De rouwborden of obiits uit de Sint-Martinuskerk te Melle. Deel 3 Jan Olsen 1998 nr. 1 15
Melle, een bloeiende gemeente, kroniek van het jaar 1997 Daniël Lemmens 1998 nr. 1 35
Melle-Dries: het hof van "De Vos" André Vervust 1998 nr. 1 46
De leden van de Confrerie of Broederschap van de H.Rozenkrans August De Baets 1998 nr. 2 3
De rouwborden of obiits uit de Sint-Martinuskerk te Melle. Deel 4 Jan Olsen 1998 nr. 2 9
Jules Vits, enkele merkwaardige familiale verwantschappen Jan Olsen 1998 nr. 2 27
Het hof "Van De Putte" André Vervust 1998 nr. 2 35
De kerktoren stort in Daniël Lemmens 1998 nr. 2 39
De rouwborden of obiits uit de Sint-Martinuskerk te Melle. Deel 5 Jan Olsen 1998 nr. 3-4 7
De leden van de Confrerie of Broederschap van de H.Rozenkrans. Deel 2 August De Baets 1998 nr. 3-4 27
Bij een afscheid: Melle en Anton Van Wilderode Daniël Lemmens 1998 nr. 3-4 35
Melle-Dries: het hof Fouquart André Vervust 1998 nr. 3-4 57
Gontrode in 1796 Luc De Ruyver 1998 nr. 3-4 63
Van Gontrode naar Wassene in 1751. Deel 3 Ferdinand Steurbaut 1998 nr. 3-4 67
Het oud Veirhuys te Melle in 1828 en 1829 Ginette Desmet 1999 nr. 1 3
Camille Melloy en Guido Gezelle Daniël Lemmens 1999 nr. 1 17
Kunstschilder en beeldhouwer Félix Raphaël Metdepenninghen (1867-1937) te Melle Jan Olsen 1999 nr. 1 28
De leden van de Confrerie of Broederschap van de H.Rozenkrans. Deel 3 August De Baets 1999 nr. 1 32
Melle-Dries: het café "Bij Elvire De Winne" André Vervust 1999 nr. 1 42
Gontrode in de negentiende eeuw Luc De Ruyver 1999 nr. 1 44
100 jaar Koninklijke Muziekvereniging "Vreugd in deugd" te Melle Jan Olsen 1999 nr. 1 47
In memoriam Georges De Poorter 1999 nr. 2-3 3
Een monument voor de textielindustrieel Felix Beernaerts Jan Olsen 1999 nr. 2-3 5
Melle-Dries: de herberg bij Stefaan De Clercq André Vervust 1999 nr. 2-3 35
De leden van de Confrerie of Broederschap van de H.Rozenkrans. Deel 4 August De Baets 1999 nr. 2-3 39
Zomertentoonstelling 1999. Beeldhouwer Jules Vits: leven en werk 1999 nr. 2-3 43
De naam Steevliet: een bedenksel van een 18de eeuwse jonker Ginette Desmet 1999 nr. 4 3
De oudste parochieregisters (1636-1664) van Melle verdwenen en teruggevonden! Gontran Ervynck 1999 nr. 4 7
De eeuwfeesten van 1930 te Gontrode Luc De Ruyver 1999 nr. 4 22
Begijntjes uit Melle in het Groot Begijnhof te Sint-Amandsberg Jan Olsen 1999 nr. 4 23
Vergane abdijen leven voort in… Melse bieren Daniël Lemmens 1999 nr. 4 27
De familie De Craecker in Melle en Gontrode Luc De Ruyver 1999 nr. 4 33
Melle-Dries: de herberg aan de boerderij Foucquaert André Vervust 1999 nr. 4 39
Eduard De Smet, Mellenaar en gewezen Pauselijk Zouaaf Jan Olsen 1999 nr. 4 44
De leden van de Confrerie of Broederschap van de H.Rozenkrans. Deel 5 August De Baets 1999 nr. 4 47
Melle en… de muur van Geraardsbergen Daniël Lemmens 2000 nr. 1 3
Funerair erfgoed te Melle. Het grafmonument van de familie Vervaene-Brant Jan Olsen 2000 nr. 1 13
Melle-Dries: het café "De Kerre" André Vervust 2000 nr. 1 17
Melle in 1796 Luc De Ruyver 2000 nr. 1 21
De leden van de Confrerie of Broederschap van de H.Rozenkrans. Deel 6 August De Baets 2000 nr. 1 25
H.Hubertusschilderij in de Sint-Martinuskerk te Melle 2000 nr. 1 33
Een eeuwenoude traditie… Melle-kermis op eerste zondag van juli August De Baets 2000 nr. 2 3
Gentil Demeyer, politiecommisaris te Melle, 80 jaar geleden brutaal vermoord tijdens zijn dienst Jan Olsen 2000 nr. 2 9
Dina Lateur, Streuvels' Prutske te Gent overleden Daniël Lemmens 2000 nr. 2 17
Datering van Engelse ceramiek Ginette Desmet 2000 nr. 2 23
Melle-Dries: het café "De Slachter" bij Francq André Vervust 2000 nr. 2 27
De huwelijken van de burgerlijke stand in Melle (1796-1900) Luc De Ruyver 2000 nr. 2 30
De leden van de Confrerie of Broederschap van de H.Rozenkrans. Deel 7 August De Baets 2000 nr. 2 33
Melle, ook in Frankrijk 2000 nr. 2 37
Museumdag voor leerkrachten Daniël Lemmens 2000 nr. 2 38
De kerkmeesters van Melle August De Baets 2000 nr. 3 3
Melle in de 20ste eeuw, evolutie en herinnering in beeld 2000 nr. 3 11
De huwelijken van de burgerlijke stand in Gontrode (1796-1900) Luc De Ruyver 2000 nr. 3 13
Melle-Dries: het café "Schuttershof" bij Raymond Neveians André Vervust 2000 nr. 3 15
De leden van de Confrerie of Broederschap van de H.Rozenkrans. Deel 8 August De Baets 2000 nr. 3 18
Een openbare verkoping en een plakbrief anno 1685 August De Baets 2000 nr. 4 3
De militaire dienstplicht in de 19de eeuw aan de hand van de militieregisters Luc De Ruyver 2000 nr. 4 8
Melle-Dries: de winkels op de wijk André Vervust 2000 nr. 4 11
De leden van de Confrerie of Broederschap van de H.Rozenkrans. Deel 9 August De Baets 2000 nr. 4 14
Werk van beeldhouwer Jules Vits te Eine Jan Olsen 2000 nr. 4 21
Geslaagde restauratie Jan Olsen 2000 nr. 4 22
Nieuws van het kunst- en vormingscentrum "Het Ovenveld" Jan Olsen 2000 nr. 4 23
Gekrakeel omtrent de oude Schelde Ginette Desmet 2001 nr. 1 3
Het Waasland is Camille Melloy nog niet vergeten Daniël Lemmens 2001 nr. 1 10
Zzn verhaal over vrijgevochten slaven August De Baets 2001 nr. 1 20
Gontrode in de 19de eeuw aan de hand van de geboorteregisters Luc De Ruyver 2001 nr. 1 26
De Ringvaart en Melle-Dries André Vervust 2001 nr. 1 30
Gaston Durnez, F. Timmermans en C. Melloy Daniël Lemmens 2001 nr. 1 35
De leden van de Confrerie of Broederschap van de H.Rozenkrans. Deel 10 August De Baets 2001 nr. 1 41
Familiewapens August De Baets 2001 nr. 2 3
Jean Baptiste Lanciet, oudschriftkundige, overleden te Melle in 1903 Jan Olsen 2001 nr. 2 15
Paardenkoersen op Melle-Dries André Vervust 2001 nr. 2 21
De leden van de Confrerie of Broederschap van de H.Rozenkrans. Deel 11 August De Baets 2001 nr. 2 25
Melle weer even in de sfeer van Camille Melloy en Felix Timmermans 2001 nr. 2 35
Van heirweg naar steenweg August De Baets 2001 nr. 3 3
Kapellekenskermis Jan Olsen 2001 nr. 3 9
Pastoors in Gontrode tijdens het Ancien Régime Luc De Ruyver 2001 nr. 3 17
Wielerwedstrijden op Melle-Dries André Vervust 2001 nr. 3 21
De Gontrode Heirweg August De Baets 2001 nr. 4 3
Pieter De Vigne - Quyo Jan Olsen 2001 nr. 4 13
Boogschieten op Melle-Dries André Vervust 2001 nr. 4 17
De Kalverhagestraat August De Baets 2002 nr. 1 7
Kunstschilder Jan Burssens overleden Jan Olsen 2002 nr. 1 11
Karnaval op Melle-Dries André Vervust 2002 nr. 1 13
Peer de Loon - een vervolg Gontran Ervynck 2002 nr. 1 16
Vagebonden te Melle in 1670 Gontran Ervynck 2002 nr. 1 19
Théodore Gerard, een 19de eeuwse genreschilder, overleed 100 jaar geleden te Melle Jan Olsen 2002 nr. 2 3
Het bollen André Vervust 2002 nr. 2 23
De Kerkstraat August De Baets 2002 nr. 2 25
Oude en bijzondere bidprentjes. Deel 1 Ginette Desmet 2002 nr. 2 29
De veldtocht van prins Frederik-Willem van Oranje-Nassau door het land van Rode anno 1645 August De Baets 2002 nr. 3 3
Oude en bijzondere bidprentjes. Deel 2 Ginette Desmet 2002 nr. 3 17
Hulpmiddelen uit de 17de eeuw huisapotheek Gerard Van Heddegem 2002 nr. 3 25
Voetbal op Melle-Dries André Vervust 2002 nr. 3 30
Oude en bijzondere bidprentjes. Deel 3 aflaatprentjes Ginette Desmet 2002 nr. 4 3
Oorlogsgeld: noodgeld tijdens W.O. I te Melle Piet Selhorst 2002 nr. 4 7
De Vossenstraat August De Baets 2002 nr. 4 13
Melloy in vertaling Daniël Lemmens 2002 nr. 4 19
Bouwen op Melle-Dries André Vervust 2002 nr. 4 23
Heemdag Dendermonde: een nieuwe start voor Heemkunde Vlaanderen Daniël Lemmens 2002 nr. 4 25
Een aanvulling op de Staten van Goed van Melle en Gentbrugge Gontran Ervynck 2002 nr. 4 27
Kerk OL-Vrouw Onbevlekt Ontvangen Melle Vogelhoek Henri Braeckman 2003 nr. 1 3
Oude en bijzondere bidprentjes. Deel 4 Ars moriendiprentjes of de kunst om (goed) te sterven Ginette Desmet 2003 nr. 1 16
Haarkappers op Melle-Dries André Vervust 2003 nr. 1 23
De Belga: een vergeten munteenheid Piet Selhorst 2003 nr. 1 25
Portretbidprentjes. Deel 5 Ginette Desmet 2003 nr. 2 3
De watertoren te Melle: 50 kaarsjes uitblazen Jan Olsen 2003 nr. 2 11
De Varingstraat - Zwaantjesstraat August De Baets 2003 nr. 2 17
Postbode op Melle-Dries André Vervust 2003 nr. 2 21
Musicus Frans August Gevaert 175 jaar geleden geboren Daniël Lemmens 2003 nr. 2 23
De loting Piet Selhorst 2003 nr. 2 38
De Bosstraat August De Baets 2003 nr. 3 3
Oude en merkwaardige bidprentjes. Deel 6 fotografische portetbidprentjes Ginette Desmet 2003 nr. 3 7
Melle-Dries: eremis EH Gustaaf Van Damme André Vervust 2003 nr. 3 15
Gemeentelijk Museum: kunsttentoonstelling 'Versus' 2003 nr. 3 17
Jozef Van De Vijvere, burgemeester te Melle van 1933 tot 1938 Jan Olsen 2003 nr. 4 3
Van het Geerbos blijft geen boom meer over August De Baets 2003 nr. 4 8
Portretbidprentjes. Mensen in uniform. Deel 7 Ginette Desmet 2003 nr. 4 17
Van dorsen en wannen vroeger Piet Selhorst 2003 nr. 4 25
Camille Melloy blijft in de belangstelling Daniël Lemmens 2003 nr. 4 27
Gemeentelijk Museum: kunsttentoonstelling 'Versus' 2003 nr. 4 31
De Kruisstraat en Kruisdreef August De Baets 2004 nr. 1 3
Oude en merkwaardige bidprentjes. Deel 8: Beroeps- en ambtskledij en vrouwelijke religieuzen Ginette Desmet 2004 nr. 1 7
300 jaar Melle Steenweg: viering & programma 2004 nr. 1 11
Roger Notte, een lmid van onze vereniging, terecht in de bloemetjes gezet! Jan Olsen 2004 nr. 1 14
De burgemeester van Melle-Dries André Vervust 2004 nr. 1 15
Devotionalia deel 1. Scapulieren Piet Selhorst 2004 nr. 1 16
Het renteboek van de kerk van Gontrode 1548 - deel 1 Noël Vanrolleghem 2004 nr. 1 19
Kloppekenwegel en Kloppekenlos August De Baets 2004 nr. 2 3
Oude en merkwaardige bidprentjes. Portretbidprentjes van mannelijke geestelijken. Deel 9 Ginette Desmet 2004 nr. 2 5
Devotionalia deel 2. Medailles (Maria) Piet Selhorst 2004 nr. 2 11
Het renteboek van de kerk van Gontrode 1548 - deel 2 (slot) Noël Vanrolleghem 2004 nr. 2 17
Van Brussel naar Gent: met kar en koets over de steenweg Pieter De Meyere 2004 nr. 2 27
Steenweg 300: fotocollage 2004 nr. 2 33
Mellenaar in de kijker: Roger De Frenne, een bescheiden mens doch een zeer groot landschapschilder Jan Olsen 2004 nr. 3 3
De Nonnenwegel August De Baets 2004 nr. 3 7
Negentig jaar geleden. Een oorlogsverhaal: de laatste trein Oscar De Backer 2004 nr. 3 11
Index op familienamen van het renteboek van de kerk van Gontrode 1548 Noël Vanrolleghem 2004 nr. 3 14
Oude en merkwaardige bidprentjes. Kinderbidprentjes. Deel 10 Ginette Desmet 2004 nr. 3 17
Devotionalia deel 3. Medailles patroonheiligen Piet Selhorst 2004 nr. 3 23
De Eikerwegel August De Baets 2004 nr. 4 3
Tien jaar poëzierotonde Daniël Lemmens 2004 nr. 4 5
Een roos en… een kamer voor Anton Daniël Lemmens 2004 nr. 4 7
Oude en merkwaardige bidprentjes. Collectieve bidprentjes. Deel 11 Ginette Desmet 2004 nr. 4 9
Devotionalia deel 4. Medailles patroonheiligen (vervolg) Piet Selhorst 2004 nr. 4 15
Wist u dat…? Componist Louis De Meester ook te Melle Jan Olsen 2004 nr. 4 21
Erfgoed. Het O.L.-Vrouwkapelletje aan de Collegebaan 2004 nr. 4 23
De Caritasstraat August De Baets 2005 nr. 1 3
In memoriam Laura Vits Jan Olsen 2005 nr. 1 7
Oude en merkwaardige bidprentjes. Varia. Deel 12 Ginette Desmet 2005 nr. 1 11
Devotionalia deel 5. Pauselijke medailles Piet Selhorst 2005 nr. 1 17
Boek: Inventaris van de OL-Vrouwcollegiale van Dendermonde 2005 nr. 1 29
De Driesstraat August De Baets 2005 nr. 2 3
Hobbyclub Philmella Jan Olsen 2005 nr. 2 7
Devotionalia deel 6 Piet Selhorst 2005 nr. 2 9
Vormelingen te Melle in 1761 Gontran Ervynck 2005 nr. 2 15
De ontstaansgeschiedenis van de verdwenen brouwerij De Meyere te Melle-Kwatrecht Ginette Desmet 2005 nr. 3 3
300 jaar Brusselsesteenweg, een jaar later Norbert De Meyer 2005 nr. 3 7
Historische voetwegel. Deel 1 August De Baets 2005 nr. 3 11
35 jaar Elsdries Daniël Lemmens 2005 nr. 3 13
Devotionalia deel 7. Rozenkrans Piet Selhorst 2005 nr. 3 21
Emile Verhaeren en Camille Melloy met hun voeten in de Schelde Daniël Lemmens 2005 nr. 4 3
Devotionalia deel 8 Piet Selhorst 2005 nr. 4 9
Historische voetwegels. Deel 2 August De Baets 2005 nr. 4 15
Historische voetwegels. Deel 3 August De Baets 2006 nr. 1 3
Villa 'Bartsoen': de voorgeschiedenis van 'Het beukenhof' op Melle-Vogelhoek Jan Olsen 2006 nr. 1 7
Het orgel van de Sint-Bavokerk te Gontrode Noël Vanrolleghem 2006 nr. 1 13
Herberg 'De Pausijne' (De Pauwinne) te Gontrode Ginette Desmet 2006 nr. 1 19
Aprilvis - verzenderkensdag Piet Selhorst 2006 nr. 1 23
Van stoofstraten, schuddevee- en andere straatjes in de rosse buurten Gerard Van Heddegem 2006 nr. 1 24
De gewezen onderwijzerswoonst Jan Olsen 2006 nr. 2 3
Historische voetwegel. Deel 4 August De Baets 2006 nr. 2 11
Communieprentjes uit de verzameling van het Gemeentelijk Archief & Documentatiecentrum te Melle Ginette Desmet 2006 nr. 2 17
Een jeugdherinnering aan de Gonde Alexander Karel Evrard 2006 nr. 2 21
August De Baets, 90 jaar jong, een sfeerbeeld 2006 nr. 2 23
Vriendschappelijke relatie tussen Camille Melloy en Basiel De Craene, stichter van de Vlaamse Poëziedagen Daniël Lemmens 2006 nr. 3 3
Een Melse soldaat uit WO I begraven in Zuid-Frankrijk Gerard Van Heddegem 2006 nr. 3 15
Historische voetwegels. Deel 5 August De Baets 2006 nr. 3 17
Melle vóór de zondvloed. Poëtische herinneringen. Camille Melloy Pol Van Caeneghem 2006 nr. 3 19
Communieprentjes uit de verzameling van het Gemeentelijk Archief & Documentatiecentrum te Melle (vervolg & einde) Ginette Desmet 2006 nr. 3 27
Historische voetwegels. Deel 6 August De Baets 2006 nr. 4 3
Een merkwaardig verhaal Oscar De Backer 2006 nr. 4 6
Nocturne van 24 december. Camille Melloy Pol Van Caeneghem 2006 nr. 4 13
De kerstboom Piet Selhorst 2006 nr. 4 15
Ast Fonteyne (° 1906) Jan Olsen 2006 nr. 4 17
100 jaar Christelijke Mutualiteit Melle André Vervust 2007 nr. 1 3
Cruyce ter Eecken, een oud Keltische cultusplaats? August De Baets 2007 nr. 1 17
Et puis… Camille Melloy Pol Van Caeneghem 2007 nr. 1 20
Mijn straat Norbert De Meyer 2007 nr. 1 23
Speciaal nummer: Raf De Pelsmacker 1924-1963 2007 nr. 2
In het voorbijgaan. 't Lijsternest of Nos Perron Norbert De Meyer 2007 nr. 3 3
Parochieregisters Gontrode 1641-1805. Toevallige vondsten Roger De Moerloose 2007 nr. 3 7
Drinkschaaltje of schoteltje Ginette Desmet 2007 nr. 3 12
Karel Miry, componist van de Vlaamse Leeuw en zijn relatie met Melle Daniël Lemmens 2007 nr. 3 15
Even in de tijd terug te Melle Jan Olsen 2007 nr. 3 19
Relaties tussen de abdij Affligem en Melle Frank Teirlinck 2007 nr. 4 3
In het voorbijgaan. Brug over de sporen: dakterras van Vogelhoek Norbert De Meyer 2007 nr. 4 11
Emile Verhaeren en Camille Melloy. Met hun voeten in de Schelde Daniël Lemmens & Pol Van Caeneghem 2007 nr. 4 15
Honderd jaar geleden 2007 nr. 4 19
Een Spaans 'visitekaartje' Ginette Desmet 2008 nr. 1 3
De pachters van het kasteel Triest August De Baets 2008 nr. 1 5
Uitgewuifd: Piet Selhorst Jan Olsen 2008 nr. 1 10
Mapoe, een reuzenverhaal Jan Olsen 2008 nr. 1 11
In het voorbijgaan. Als marktkramer word je geboren Norbert De Meyer 2008 nr. 1 17
Marguerite Smesman, 100-jarige te Laarne Antoon Afschrift & Luc De Ruyver 2008 nr. 2 3
In memoriam Paul Depré - Gerard Van Heddegem - Gustaaf Van Damme Jan Olsen 2008 nr. 2 5
Waarom de Staten van Goed van Melle slechts een aanvang nemen in 1673 August De Baets 2008 nr. 2 7
Peugeot, een leeuwenaandeel Jan Olsen 2008 nr. 2 8
KWB-afdeling Melle viert 50-jarig bestaan Daniël Lemmens 2008 nr. 2 10
In het voorbijgaan. Het Gondepad: groen in oksel van de stad Norbert De Meyer 2008 nr. 2 20
1918 - Het laatste oorlogsjaar te Melle Gontran Ervynck 2008 nr. 3 3
Anton Van Wilderode (Cyriel Coupé). 10 jaar overleden Daniël Lemmens 2008 nr. 3 15
In het voorbijgaan. Beter een slechte spreuk in de haard dan dat je hem op zolder bewaard Norbert De Meyer 2008 nr. 3 17
In memoriam Jules Van Hecke (1924-2008) Jan Olsen 2008 nr. 4 2
De proefhoeve Rolande Van Heden 2008 nr. 4 3
Laat die klok weer luiden Paul Neirinck 2008 nr. 4 13
In het voorbijgaan. Roze olifantjes Norbert De Meyer 2008 nr. 4 15
Heemkundig nieuws 2008 nr. 4 17
Een vleugje nostalgie. De Tuinstraat vroeger en nu Oscar De Backer 2009 nr. 1 2
Brouwerij Huyghe in volle expansie Daniël Lemmens 2009 nr. 1 9
Prof. Dr. Denis De Keukeleire, hopspecialist en bierkenner Daniël Lemmens 2009 nr. 1 13
Het jaar 1675 in Melle. Drie koeien voor de vrede Paul Neirinck 2009 nr. 1 15
In het voorbijgaan. Vijgen vóór en na Pasen Norbert De Meyer 2009 nr. 1 20
De aanleg van de autostrade Rolande Van Heden 2009 nr. 1 22
Oorlogsjournaal 1914-1918 van het 'Maison de Melle'. Deel 1 Paul Van Caeneghem 2009 nr. 2 3
Laudatio voor een brug Norbert De Meyer 2009 nr. 2 6
Nog over het goed 'De Varens' of 'Ter Heiden' August De Baets 2009 nr. 2 7
Herstellen van de forten op de Schelde in 1675 Paul Neirinck 2009 nr. 2 9
De Brusselsesteenweg te Melle grondig vernieuwd! 2009 nr. 2 12
In het voorbijgaan. Ziet hoe rijk het leven is Norbert De Meyer 2009 nr. 2 13
Het ABC van een drukker in de marge. Zomertentoonstelling in het Gemeentelijk Museum Melle. Chris Schoonejans, een Mellenaar in de kijker Jan Olsen 2009 nr. 2 15
Chiro feest. 75 jaar Chiro Vlaanderen, 70 jaar Chiro Scheldering Melle, 60 jaar Chiro Congo, 45 jaar Chiro Geertrui Melle Daniël Lemmens 2009 nr. 3 2
Oorlogsjournaal 1914-1918 van het 'Maison de Melle'. Deel 2 Paul Van Caeneghem 2009 nr. 3 15
In memoriam Paul-Petrus Bockstaele (1920-2009) Jan Olsen 2009 nr. 3 19
In memoriam Christ Ferket (1929-2009) Jan Olsen 2009 nr. 3 21
In het voorbijgaan. Melle-aan-Zee Norbert De Meyer 2009 nr. 3 22
Hildegard, vrouwe van Melle August De Baets 2009 nr. 4 2
Figuur in de kijker: Pater Rudolf Robert Labyn Daniël Lemmens 2009 nr. 4 4
Oorlogsjournaal 1914-1918 van het 'Maison de Melle'. Deel 3 Paul Van Caeneghem 2009 nr. 4 8
In het voorbijgaan. Buerenvisite Norbert De Meyer 2009 nr. 4 11
Melle en de roversbenden in Vlaanderen Daniël Lemmens 2010 nr. 1 3
40 jaar geleden: een nieuw gemeentehuis te Melle Jan Olsen 2010 nr. 1 7
Heemkundig nieuws Daniël Lemmens 2010 nr. 1 10
In memoriam Julien Meersschaut (1933-2010) Daniël Lemmens 2010 nr. 1 12
Gontrode in de pers (1880-1941) Luc De Ruyver 2010 nr. 1 13
Oorlogsjournaal 1914-1918 van het 'Maison de Melle'. Deel 4 Paul Van Caeneghem 2010 nr. 1 14
De Frankische hoeve August De Baets 2010 nr. 1 15
In het voorbijgaan. Met de wind van voren Norbert De Meyer 2010 nr. 1 17
Activiteiten 2010 nr. 1 19
Heemkundig nieuws Daniël Lemmens 2010 nr. 2 3
Activiteiten 2010 nr. 2 8
Funerair erfgoed. Bijdrage 1 Jan Olsen 2010 nr. 2 9
Februari 1679: Lodewijk XIV legt Melle een oorlogsbelasting op Paul Neirinck 2010 nr. 2 11
Oorlogsjournaal 1914-1918 van het 'Maison de Melle'. Deel 5 Paul Van Caeneghem 2010 nr. 2 14
In het voorbijgaan. In een klein stationnetje Norbert De Meyer 2010 nr. 2 17
Heemkundig nieuws Daniël Lemmens 2010 nr. 3 3
Funerair erfgoed. Bijdrage 2 Jan Olsen 2010 nr. 3 5
Cinematografisch Museum te Melle Jan Olsen 2010 nr. 3 8
KBG-OKRA viert en herdenkt Melle 50 jaar / Gontrode 40 jaar Daniël Lemmens 2010 nr. 3 9
Oorlogsjournaal 1914-1918 van het 'Maison de Melle'. Deel 6 Paul Van Caeneghem 2010 nr. 3 14
In het voorbijgaan. Herfst kleurt weer langzaam alle bomen Norbert De Meyer 2010 nr. 3 16
Tweehonderd jaar geleden werd Victor Dechamps, aartsbisschop van Mechelen en kardinaal, te Melle geboren Jan Olsen 2010 nr. 4 2
Nicolas, een te Melle geboren kunstenares heeft te Lessines sinds juni 2010 haar eigen museum Jan Olsen 2010 nr. 4 9
Funerair erfgoed. Bijdrage 3 Jan Olsen 2010 nr. 4 13
In het voorbijgaan. Daar speelt een orgel in mijn straat Norbert De Meyer 2010 nr. 4 18
Heemkundig nieuws Daniël Lemmens & Jan Olsen 2010 nr. 4 20
Funerair erfgoed. Bijdrage 4 Jan Olsen 2011 nr. 1 2
Meireleire's molentje te Gontrode Jan Olsen 2011 nr. 1 11
Oorlogsjournaal 1914-1918 van het 'Maison de Melle'. Deel 7 Paul Van Caeneghem 2011 nr. 1 13
Heemkundig nieuws Daniël Lemmens 2011 nr. 1 16
Uit sigarenkistjes en koekendozen. Herinneringen aan de' Groote Oorlog' Paul Neirinck 2011 nr. 1 20
In het voorbijgaan. Winterwoorden Norbert De Meyer 2011 nr. 1 22
Tentoonstellingsproject "Een huis, een Havenlicht…". De kunstcollectie van Anton van Wilderode te gast in Melle Daniël Lemmens 2011 nr. 2 3
Zo begon het…, een stukje ontstaansgeschiedenis van de Heemkundige Vereniging De Gonde Ginette Desmet 2011 nr. 2 6
Funerair erfgoed. Bijdrage 5 Jan Olsen 2011 nr. 2 9
In het voorbijgaan. Regenboogman: omdat oorlog zinloos is Norbert De Meyer 2011 nr. 2 13
Heemkundig nieuws Jan Olsen 2011 nr. 2 15
Wensen voor een huwelijkspaar uit Gontrode in 1906 Jan Olsen 2011 nr. 2 19
Oorlogsjournaal 1914-1918 van het 'Maison de Melle'. Deel 8 Paul Van Caeneghem 2011 nr. 2 21
Broodstempel Jan Olsen 2011 nr. 3 2
Funerair erfgoed. Bijdrage 6 Jan Olsen 2011 nr. 3 3
Opening tentoonstelling 'Een huis, een havenlicht'. Kunstcollectie Anton van Wilderode te gast in Melle, Transept PC Caritas 2011 nr. 3 7
In het voorbijgaan. Fietsen is gezond, eet meer fiets Norbert De Meyer 2011 nr. 3 11
Melle / Frankrijk 2011 nr. 3 14
Oorlogsjournaal 1914-1918 van het 'Maison de Melle'. Deel 9 Paul Van Caeneghem 2011 nr. 3 15
Verdwenen. Borstbeeld Jan Frans Cooppal van Jules Vits 2011 nr. 4 2
De waterhuisjes van Ro Luc De Ruyver 2011 nr. 4 3
Funerair erfgoed. Bijdrage 7 Jan Olsen 2011 nr. 4 7
Heemkundig nieuws Daniël Lemmens 2011 nr. 4 10
In het voorbijgaan. Rust aan de stroom Norbert De Meyer 2011 nr. 4 14
Oorlogsjournaal 1914-1918 van het 'Maison de Melle'. Deel 10 Paul Van Caeneghem 2011 nr. 4 17
De Gonde 40ste jaargang 2012 nr. 1 2
Nieuws 2012 nr. 1 6
175 jaar Jozefieten in Melle en de relatie van onze gemeente met het college Daniël Lemmens 2012 nr. 1 7
Funerair erfgoed. Bijdrage 8 Jan Olsen 2012 nr. 1 13
Twintig jaar geleden Jan Olsen 2012 nr. 1 17
In het voorbijgaan. Sorteren? We kunnen het toch proberen! Norbert De Meyer 2012 nr. 1 19
Oorlogsjournaal 1914-1918 van het 'Maison de Melle'. Deel 11 Paul Van Caeneghem 2012 nr. 1 21
Museumtip Raoul Schepens 2012 nr. 2 2
Funerair erfgoed. Bijdrage 9 Jan Olsen 2012 nr. 2 3
Heemkundige nieuwtjes allerhande Jan Olsen 2012 nr. 2 7
In het voorbijgaan. Tussen de druppels was het droog Norbert De Meyer 2012 nr. 2 11
Oorlogsjournaal 1914-1918 van het 'Maison de Melle'. Deel 12 Paul Van Caeneghem 2012 nr. 2 13
Uit de geschiedenis van het college. Een merkwaardige zondagsschool Daniël Lemmens 2012 nr. 2 15
Uit de geschiedenis van het college: honderd jaar geleden Daniël Lemmens 2012 nr. 3 3
Heemkundig nieuws Jan Olsen 2012 nr. 3 7
Melle verbroedert met … Melle, OKRA-Melle bijt de spits af in Frankrijk Daniël Lemmens 2012 nr. 3 9
In het voorbijgaan. Schetsen van een gekreukelde zomer Norbert De Meyer 2012 nr. 3 13
Oorlogsjournaal 1914-1918 van het 'Maison de Melle'. Deel 13 - slot Paul Van Caeneghem 2012 nr. 3 16
Melse en Gontroodse soldaten in het leger van Napoleon in 1807 Luc De Ruyver 2012 nr. 4 2
De Heemkundige Vereniging De Gonde, bestuur, medewerkers en 40 jaar bruisende werking Jan Olsen 2012 nr. 4 5
Een merkwaardige burgemeester van en voor Antwerpen Daniël Lemmens 2012 nr. 4 16
In het voorbijgaan. Trek wat warme woorden aan Norbert De Meyer 2012 nr. 4 18
Heemkundig nieuws Daniël Lemmens & Jan Olsen 2013 nr. 1 2
Een prachtige grijsaard te Melle … Gontran Ervynck 2013 nr. 1 9
De koperen schat in het houten kistje Paul Neirinck 2013 nr. 1 13
L' Offrande filiale (Camille Melloy) Daniël Lemmens 2013 nr. 1 15
Gazette van Gent: een merkwaardig artikel 2013 nr. 1 18
Makkers Freddy De Moor 2013 nr. 2 2
Heemkundig nieuws Jan Olsen 2013 nr. 2 3
Het skelet van Melle Jan Olsen & Marit Vandenbruaene 2013 nr. 2 7
De drie Paepkens: Camille, Joseph en Leopold De Paepe Daniël Lemmens 2013 nr. 2 13
L' Offrande filiale (Camille Melloy). Deel 2 Paul Van Caeneghem 2013 nr. 2 16
Het Heilig Hartmonument op het Dorpsplein werd 75 jaar geleden met heel veel luister plechtig onthuld 2013 nr. 2 18
L' Offrande filiale (Camille Melloy). Deel 3 Paul Van Caeneghem 2013 nr. 3 3
Het college te Melle heeft een rijk muzikaal verleden Daniël Lemmens 2013 nr. 3 5
De geschiedenis van Melle… in Frankrijk Linda De Geest 2013 nr. 3 14
Funerair erfgoed. Bijdrage 10 Jan Olsen 2013 nr. 3 17
Tracé Travak: 150 jaar pendelgeschiedenis in het Land van Rode 2013 nr. 3 19
In memoriam Paul Den Haese, ere-voorzitter van de Heemkundige Vereniging De Gonde Jan Olsen 2013 nr. 4 2
75 jaar Brandweer en Ambulancedienst te Melle Daniël Lemmens 2013 nr. 4 6
Melle viert 10 jaar GROS Daniël Lemmens 2013 nr. 4 9
Plechtige onthulling van het gerestaureerd Vitsmonument in het college Daniël Lemmens 2013 nr. 4 11
30 jaar Amnesty International te Melle Daniël Lemmens 2013 nr. 4 12
15 jaar nieuwe leeszaal in het Gemeentelijk Archief- en Documentatiecentrum te Melle Daniël Lemmens 2013 nr. 4 12
Tram 20 Daniël Lemmens 2013 nr. 4 12
Melina Daniël Lemmens 2013 nr. 4 12
Colisse & Co viert tienjarig bestaan Daniël Lemmens 2013 nr. 4 13
De geschiedenis van Melle… in Frankrijk. Deel 2 Linda De Geest 2013 nr. 4 14
In het voorbijgaan. Temporiseren Norbert De Meyer 2013 nr. 4 17
Gontroodse lotelingen in 1870 Luc De Ruyver 2013 nr. 4 19
In memoriam August De Baets Jan Olsen 2014 nr. 1 2
In memoriam Noël Vanrolleghem Jan Olsen 2014 nr. 1 7
Omgaan met historische bronnen over de Eerste Wereldoorlog voor de lokale vorser Christophe Baele 2014 nr. 1 8
Heemkundig nieuws Daniël Lemmens & Jan Olsen 2014 nr. 1 15
Weetjes over pijpjes Ginette Desmet 2014 nr. 2 2
Camille Melloy en Cyriel Verschaeve, een nipt ontlopen samenwerking Jan Olsen 2014 nr. 2 5
Heemkundig nieuws Daniël Lemmens & Jan Olsen 2014 nr. 2 7
In het voorbijgaan. Het licht van vroeger dagen Norbert De Meyer 2014 nr. 2 11
De spoorwegen in en rond Melle. Deel 1 - Verzamelde informatie betreffende de spoorwegprojecten Roger Schoonjans 2014 nr. 2 13
Camille Melloy en de Groote Oorlog Daniël Lemmens 2014 nr. 3 2
Dichtwerk beschrijft oorlogsellende van 7 september 1914 te Melle Jan Olsen 2014 nr. 3 5
Heemkundig nieuws Daniël Lemmens & Jan Olsen 2014 nr. 3 7
In het voorbijgaan. Schalkse schlagers Norbert De Meyer 2014 nr. 3 11
De spoorwegen in en rond Melle. Deel 2 - Reconstructie van het verloop van de spoorwegprojecten Roger Schoonjans 2014 nr. 3 13
Melle Frankrijk koestert haar patrimonium Linda De Geest 2014 nr. 3 17
Camille Melloy en Joe English Jan Olsen 2014 nr. 4 2
Vijf oorlogsgedichtjes van Camille Melloy Ginette Desmet & Annik De Vogelaere 2014 nr. 4 4
Heemkundig nieuws Daniël Lemmens & Jan Olsen 2014 nr. 4 6
In het voorbijgaan. Niets is volmaakt Norbert De Meyer 2014 nr. 4 8
Wachtmeester Octaaf De Cock sneuvelt op 6 oktober 1914 Jan Olsen m.m.v. Theo Van Damme 2014 nr. 4 9
Het college van de Paters Jozefieten en de Eerste Wereldoorlog Daniël Lemmens 2014 nr. 4 14
Gebroeders Van Raemdonck sneuvelden in Niemandsland. Mythe en werkelijkheid Daniël Lemmens 2015 nr. 1 2
Heemkundig nieuws Jan Olsen 2015 nr. 1 8
In het voorbijgaan. Onder de pannen Norbert De Meyer 2015 nr. 1 15
Tuinhier Gontrode - Melle 75 jaar Johan De Baets 2015 nr. 1 16
Een dagboekfragment en een foto, daarachter schuilen vele boeiende verhalen, de familie Domela Nieuwenhuis en Melle Jan Olsen 2015 nr. 2 2
Heemkundig nieuws Jan Olsen 2015 nr. 2 7
De wereld van gisteren. Een knikker, een tol en… een schaaf Norbert De Meyer 2015 nr. 2 11
In de kijker: een haspel voor breiwol Ginette Desmet 2015 nr. 2 13
Herbeleef het vliegveld van Gontrode! Elisa De Puysseleyr 2015 nr. 2 15
Melle op reis naar … Melle in Duitsland Daniël Lemmens 2015 nr. 2 17
AA Gent schreef voetbalgeschiedenis na 115 jaar Oud-Mellist Hector Priem, stichter-pionier van La Gantoise Daniël Lemmens 2015 nr. 3 2
Poëzie: Oneens Norbert De Meyer 2015 nr. 3 6
Heemkundig nieuws Jan Olsen 2015 nr. 3 7
Het landschap kan je lezen 2015 nr. 3 10
De wereld van gisteren. Vinyl Norbert De Meyer 2015 nr. 3 11
In de kijker: klompen - kloefen Ginette Desmet & Hedwig Coddens 2015 nr. 3 13
Wereldoorlog I en Melle in 1915 Jan Olsen 2015 nr. 3 18
De betekenis van muurtekens Chris Schoonjans 2015 nr. 4 2
Heemkundig nieuws Jan Olsen 2015 nr. 4 7
In de kijker: voetwarmers - bedkruiken Ginette Desmet 2015 nr. 4 9
De wereld van gisteren. Nieuwjaarke Zoete Norbert De Meyer 2015 nr. 4 12
Constant Willem Van Crombrugghe, stichter van de Jozefieten en oprichter van het college Daniël Lemmens 2015 nr. 4 14
Waarom veegden we er indertijd onze voeten aan? Jan Olsen 2015 nr. 4 17
Chris Ferket liet zijn sporen na 2016 nr. 1 2
Kunst in/en brouwerij Huyghe Daniël Lemmens 2016 nr. 1 3
Heemkundig nieuws Jan Olsen 2016 nr. 1 5
In de kijker: rije, rije in een wagentje Ginette Desmet 2016 nr. 1 8
Poëzie Norbert De Meyer 2016 nr. 1 10
De Blauwfabriek te Melle Rolande Van Heden 2016 nr. 1 11
De vergeten graftombe van Hugo II, burggraaf van Gent: een status quaestionis Koen Goeminne 2016 nr. 2 3
Heemkundig nieuws Jan Olsen & Daniël Lemmens 2016 nr. 2 21
Ludy Sels - een overzichtstentoonstelling 2016 nr. 3 2
Petrus Joannes de Bal: van krijgsgevangen militair tot kantonnaal inspecteur voor het lager onderwijs Marc Carlier 2016 nr. 3 3
Monument Wereldoorlog I, exact 100 jaar geleden gerealiseerd Jan Olsen 2016 nr. 3 7
Heemkundig nieuws Jan Olsen 2016 nr. 3 9
In de kijker: een kamergemak Ginette Desmet 2016 nr. 3 14
Dat komt voor de bakker Norbert De Meyer 2016 nr. 3 16
Merkwaardige beelden in Melle - Atlas met de Roze Olifant Daniël Lemmens 2016 nr. 3 18
Woord vooraf Jan Olsen 2016 nr. 4 1
Ludy Sels: biografische notities Daniël Lemmens 2016 nr. 4 2
Interview Opwaarts - maart 1977 Ronny Verhelle 2016 nr. 4 8
De andere wereld van Ludy Sels Ludo Abicht 2016 nr. 4 12
Uit de getuigenis van E.P. Ludo De Clippel 2016 nr. 4 13
Ludy in de jeugdbeweging Daniël Lemmens 2016 nr. 4 14
Reizen met Ludy Sels tussen 1959 en 1971 Dirk Tieleman 2016 nr. 4 15
Het artistieke werk van de autodidact Ludy Sels Anna Maria Sels 2016 nr. 4 17
Heemkundig nieuws Jan Olsen 2016 nr. 4 26
Woord vooraf Jan Olsen 2017 nr. 1 1
75 jaar Cercle Melle Paul Neirinck 2017 nr. 1 2
Erfgoeddag 2017 - thema ZORG 2017 nr. 1 7
Funerair erfgoed. Bijdrage 11 Jan Olsen 2017 nr. 1 8
Lezing: Van lijfstraf tot enkelband 2017 nr. 1 10
Het verhaal van een merkwaardige stoel Daniël Lemmens 2017 nr. 1 11
Opsporing verzocht! Identificatie van (oude) familiefoto's 2017 nr. 1 15
Woord vooraf Jan Olsen 2017 nr. 2 1
Uitnodiging: tentoonstelling Melse familieportretten 2017 nr. 2 2
Melse beroepsfotografe Hilda Jacobs (1883-1921) Ginette Desmet & Marieke Paepen 2017 nr. 2 3
Heemkundig nieuws Jan Olsen 2017 nr. 2 17
En leid ons niet in bekoring Norbert De Meyer 2017 nr. 2 21
Kunst in/en brouwerij Huyghe Daniël Lemmens 2017 nr. 2 23
Albert Vervust - Jeugd in oorlogsjaren 1914-1918 2017 nr. 2 24
Afgrijselijke misdaad te Melle 2017 nr. 2 25
Een mooi funerair object 2017 nr. 2 26
Woord vooraf Jan Olsen 2017 nr. 3-4 1
In memoriam André Vervust Jan Olsen 2017 nr. 3-4
Marietje De Coster vierde haar honderdste verjaardag Linda De Geest 2017 nr. 3-4 3
Het levensverhaal van een Jozefiet E.P. Ludo De Clippel 2017 nr. 3-4 5
Museale wandeling doorheen brouwerij Huyghe (deel 1) Daniël Lemmens 2017 nr. 3-4 9
Heemkundig nieuws Daniël Lemmens 2017 nr. 3-4 13
Truffel- of truffelolieflesje? Ginette Desmet 2017 nr. 3-4 19
Het tragisch lot van duizenden Joodse kinderen, ook in ons land, tijdens Wereldoorlog II Jan Olsen 2017 nr. 3-4 23
Confrérie van de Roze Olifant bestaat 25 jaar Daniël Lemmens 2017 nr. 3-4 26
Woord vooraf Jan Olsen 2018 nr. 1-2 1
De Grootste Mellenaar. Verslag over Erfgoeddag 2018 Michel De Roek & Hannah Van der Auwera 2018 nr. 1-2 2
Melle koers van start tot finish 2018 nr. 1-2 7
Museale wandeling doorheen brouwerij Huyghe (deel 2). Cambrinus, koning van het bier Daniël Lemmens 2018 nr. 1-2 8
Het Ovenveld, van experiment tot volwaardig atelier voor beeldende kunsten. 30ste verjaardag 1988-2018 Michel De Roek 2018 nr. 1-2 10
De vermeldingen van onderpastoor Henricus Enghels in het parochieregister van 1779 te Gontrode Luc De Ruyver & Ginette Desmet 2018 nr. 1-2 15
Mineraalwaterkruik, jeneverkruik en Rigabalsemkruik: houd ze uit elkaar! Ginette Desmet 2018 nr. 1-2 18
Het Hulp- en Voedingscomiteit Hannah Van der Auwera 2018 nr. 1-2 22
Heemkundig nieuws Daniël Lemmens 2018 nr. 1-2 25
Verdwenen verenigingen: Kultuur en Leven (1956-2004) Daniël Lemmens 2018 nr. 1-2 28
Woord vooraf 2018 nr. 3 1
150 jaar geleden werd beeldhouwer Jules Vits geboren Daniël Lemmens 2018 nr. 3 2
Enkele medailles over het kanaal Gent-Terneuzen Huguette Taymans 2018 nr. 3 9
Heemkundig nieuws Michel De Roek, Daniël Lemmens e.a 2018 nr. 3 13
Van Melle naar de Gentse Muide Ginette Desmet 2018 nr. 3 18
Woord vooraf Daniël Lemmens 2018 nr. 4 1
Monumentaal Maria Sesselle 2018 nr. 4 2
De familie De Roover: drie generaties bieruitzetters Marina Buysse & Ginette Desmet 2018 nr. 4 4
Sprokkelingen over Jules Vits en zijn werk Daniël Lemmens 2018 nr. 4 8
Heemkundig nieuws Michel De Roek & Daniël Lemmens 2018 nr. 4 11
Religieuze prentjes uit de collectie van het Gemeentelijk Museum Ginette Desmet & Paul Sels 2018 nr. 4 17
Een koopakte van 1639: Bertholomeus Vander Eecken koopt land van de familie Stalpaert Roger De Moerloose & Luc De Ruyver 2018 nr. 4 21
Woord vooraf Daniël Lemmens 2019 nr. 1 1
Dagboek van Anna Verkissen tijdens de Tweede Wereldoorlog Rolande Van Heden 2019 nr. 1 2
“Hoe maak je het?”, over erfgoed en geestelijke gezondheidszorg Hannah Van der Auwera 2019 nr. 1 10
Heemkundig nieuws Daniël Lemmens 2019 nr. 1 13
Het paaldorp van Melle, een mooie fabel Paul Neirinck 2019 nr. 1 16
Woord vooraf Daniël Lemmens 2019 nr. 2 1
Terug naar de schoolbanken Hannah Van der Auwera 2019 nr. 2 2
11 juli 1909: een opmerkelijke voordracht te Leuven door Camille Melloy Daniël Lemmens (inleiding) 2019 nr. 2 3
Basisschool Sint-Vincentius Gontrode Michel De Roek & Daniël Lemmens 2019 nr. 2 17
Woord vooraf Daniël Lemmens 2019 nr. 3 1
75 jaar geleden: België bevrijd. 4 september 1944: Melle wordt bevrijd door het Engelse Queen’s Royal Regiment Daniël Lemmens 2019 nr. 3 2
75 jaar geleden: België bevrijd. 25 jaar geleden: John Younge, Canadees piloot krijgt straatnaam en herdenkingsmonument Daniël Lemmens 2019 nr. 3 5
Eeuwfeest van VOS en NSB Melle Daniël Lemmens 2019 nr. 3 7
15de Groot Kapittel van de Confrérie van de Roze Olifant Daniël Lemmens 2019 nr. 3 10
Een stukje Melse politieke geschiedenis: het 11 juli-incident Daniël Lemmens 2019 nr. 3 12
Heemkundig nieuws Daniël Lemmens & Hannah Van der Auwera 2019 nr. 3 18
Cursus Genealogie: een succes Michel De Roek 2019 nr. 3 22
Woord vooraf Daniël Lemmens 2019 nr. 4 1
Afscheid van ons bestuurslid Marcel De Deene Daniël Lemmens 2019 nr. 4 2
Auteur en journalist Gaston Durnez is overleden. Herinneringen over zijn relatie met Melle en Melloy Daniël Lemmens 2019 nr. 4 2
Fotoclub ‘Iris-Melle’ bestaat 50 jaar Daniël Lemmens 2019 nr. 4 5
Heemkundig nieuws Daniël Lemmens 2019 nr. 4 11
2020: Gebroeders Van Eyck-jaar. Gent in de ban van het Lam Gods. Zit het gestolen paneel van de Rechtvaardige Rechters dan toch in Melle? Daniël Lemmens & Paul Sels 2019 nr. 4 14
Woord vooraf Daniël Lemmens 2020 nr. 1-2 1
Mijn geliefde potjes uit Schellebelle Lydie Bracke 2020 nr. 1-2 2
Het monnikenwerk van een museumvrijwilliger Koenraad Pauwels 2020 nr. 1-2 7
Kunstenaar-monnik Etienne Van Doorslaer-Maur in de kijker Daniël Lemmens 2020 nr. 1-2 12
Heemkundig nieuws Daniël Lemmens 2020 nr. 1-2 17
Literator Camille Melloy en Illustrator Jeanne Hebbelynck Daniël Lemmens 2020 nr. 1-2 21
De zoektochten naar het paneel van de Rechtvaardige Rechters -
De kopie is het origineel Daniël Lemmens 2020 nr. 1-2 27
Woord vooraf Daniël Lemmens 2020 nr. 3 1
Een Duits slachtoffer van de 2de slag bij Kwatrecht. Melle in beeld, via een boodschap op een postkaart Paul Neirinck 2020 nr. 3 2
Meer vrouw op straat. Eerste vrouwelijke straatnaam in Melle: Rosa Peeters-Vande Waerenstraat Daniël Lemmens 2020 nr. 3 6
Het leven van Alina Valentina Armanda Rosalia Vander Waeren, ofwel: Rosa Peeters-Vande Waeren Magda Peeters 2020 nr. 3 8
Heemkundig nieuws Daniël Lemmens & Hannah Van der Auwera 2020 nr. 3 9
Melle schrijft Melle blijft. Mels auteur Frank Teirlinck in de kijker met het boek: 150 jaar monniken in Affligem Daniël Lemmens 2020 nr. 3 12
100 jaar Gezinsbeweging in Vlaanderen. 95 jaar Gezinsbond in Melle Daniël Lemmens 2020 nr. 3 14
Woord vooraf Daniël Lemmens 2020 nr. 4 1
Restauratie Kruisweg Sint-Martinuskerk Michel De Roek 2020 nr. 4 3
Afscheid van de Felix Timmermanskring uit Lier en hun relatie met Melle Daniël Lemmens 2020 nr. 4 9
Heemkundig nieuws Daniël Lemmens 2020 nr. 4 12
Femma - KAV Melle Vogelhoek-Flora neemt afscheid na meer dan
85 jaar dynamische werking Daniël Lemmens 2020 nr. 4 16
Een inventaris en collectieplan voor het MAD Hannah Van der Auwera 2020 nr. 4 19
Vijftig jaar OKRA-Trefpunt Gontrode. Gouden jubileum zonder feest Daniël Lemmens 2020 nr. 4 21
Woord vooraf Daniël Lemmens 2021 nr. 1 1
Gemeenteschool wordt Parkschool en verhuist naar de site Beekstraat/Vossenstraat Daniël Lemmens 2021 nr. 1 2
Biercultuur in coronatijd. Niettegenstaande crisis blijft brouwerij Huyghe expansief Daniël Lemmens 2021 nr. 1 18
Heemkundig nieuws Daniël Lemmens 2021 nr. 1 21
Van Kwatrecht naar Melle, vóór het viaduct Paul Neirinck 2021 nr. 1 24
Woord vooraf Jan Olsen 2021 nr. 2-3 1
René Debruyne werd een bekend figuur… en groeide op in Melle Manu Debruyne 2021 nr. 2-3 2
Doop in nood Linda De Geest 2021 nr. 2-3 11
Oproep schamppalen en/of -stenen 2021 nr. 2-3 14
Langs Melse kunstenaars 2021 nr. 2-3 15
Erfgoedfestival 2021 nr. 2-3 16
Cursus “Maak je eigen stamboom” 2021 nr. 2-3 18
Heemkundig nieuws Hannah Van der Auwera & Jan Olsen 2021 nr. 2-3 20
Camille Melloy in Tintin 2021 nr. 2-3 23
De betekenis van metselaars-, muur- en sibbetekens Chris Schoonjans 2021 nr. 2-3 25
50 jaar geleden: het prille begin van de heemkundige werking te Melle Jan Olsen 2021 nr. 2-3 31
Het haesken 2021 nr. 2-3 34
Andere tijden 2021 nr. 2-3 35
Woord vooraf Jan Olsen 2021 nr. 4 1
Georgia Turf-De Munter (1920-2010), van echtgenote van een metaalarbeider tot senator Daniël Lemmens 2021 nr. 4 2
In Memoriam Oscar De Backer Jan Olsen 2021 nr. 4 4
Plaatsen van vroomheid: Kapelletje in de Vossenstraat Chris Paepen 2021 nr. 4 5
Mantelkinderen, voorkinderen en natuurlijke kinderen Chris Schoonjans 2021 nr. 4 9
Tuinvondst Jan Olsen 2021 nr. 4 11
Cursus Oud Schrift 2022 2021 nr. 4 12
Heemkundig nieuws Linda De Geest, Jan Olsen en Hannah Van der Auwera 2021 nr. 4 14
Heemkundige uitstap naar Zele 2021 nr. 4 19
Oude ambachten herleven, een vraaggesprek met molenaar Chris Meerschaut Daniël Lemmens 2021 nr. 4 20
In Me(lle)moriam: Roger van Loo, een tegelijk “sober” én “kleurrijk” figuur Frank Merrie 2021 nr. 4 24
Putdeksel Jan Olsen 2021 nr. 4 26
Hekpijlers Jan Olsen 2021 nr. 4 27
Deurgrepen te Melle 2022 nr. 3-4 2
Foorreizigers Roger en Madeleine Jan Olsen 2022 nr. 3-4 5
In memoriam: Oscar De Backer Frank Merrie 2022 nr. 3-4 9
Naamgenoten De Gonde Michel de Roek 2022 nr. 3-4 13
Melse en Gontroodse emigranten naar Santo Domingo (1699-1700) Luc De Ruyver 2022 nr. 3-4 15
De Heren van Melle, voorposten van het Duitse Rijk August De Baets 2022 nr. 3-4 19
Poëzie in Melle Hans Van den Bosch en Marc Michels 2022 nr. 3-4 21
Plaatsen van vroomheid: rotskapelletje Kloosterstraat 54 Chris Paepen 2022 nr. 3-4 23
Heemkundig nieuws Linda De Geest, Jan Olsen en Hannah Van der Auwera 2022 nr. 3-4 30
Melle: Paters Augustijnen, terug van weggeweest Jan Olsen 2022 nr. 3-4 36
Cursus oud schrift: inschrijvingsformulier en info Chris Meerschaut 2022 nr. 3-4 38
In memoriam: Fernand De Paepe 2023 nr. 1-2 2
De Atlas van het Dialect in Vlaanderen Roxane Vandenberghe 2023 nr. 1-2 3
Mijn stamboom opmaken! Hoe en waar begin ik ermee? Chris Meerschaut 2023 nr. 1-2 7
In the picture: Op bezoek bij een “wijze” dame, Emilia Motoasca Frank Merrie 2023 nr. 1-2 8
Modeontwerpster Yvette Lauwaert in de kijker Daniël Lemmens 2023 nr. 1-2 15
CYRCUS - De parade is hier! 2023 nr. 1-2 22
De vroegste postkaarten van Melle, met een inleiding over het ontstaan en de geschiedenis van de postkaart Paul Neirinck 2023 nr. 1-2 26
Heemkundig nieuws Michel De Roek, Jan Olsen en Hannah Van der Auwera 2023 nr. 1-2 38
Even geleden Jan Olsen 2023 nr. 1-2 43
Inschrijvingsfolder Kroniek Sint Bavo Gontrode 2023 nr. 1-2 46
Plaatsen van vroomheid: wegkapel Kapellendries te Gontrode Chris Paepen 2023 nr. 1-2 48
Woord vooraf Jan Olsen 2023 nr. 3-4 1
In memoriam: Marc Claes 2023 nr. 3-4 2
Op avontuur met Raoul: de Gondebeek (deel 1 Gontrode) Linda De Geest & Raoul Schepens 2023 nr. 3-4 3
De postkaarten van Gontrode Paul Neirinck 2023 nr. 3-4 7
Plaatsen van vroomheid: vorige (nu verdwenen) kerk van Gontrode Chris Paepen 2023 nr. 3-4 23
Dit laten we u ook weten Jan Olsen en Hannah Vander Auwera 2023 nr. 3-4 27
Even geleden 2023 nr. 3-4 32
Heemkundig nieuws Linda De Geest, Michel De Roek, Jan Olsen, Chris Paepen en Hannah Vander Auwera 2023 nr. 3-4 35
175-jarige geschiedenis van de boom- en sierplantenkwekerijen te Wetteren 2023 nr. 3-4 41
Een woord van dank – zantjes 2023 nr. 3-4 42
De Sint-Jozefskapel te Arc-Wattripont door Jan Olsen 2023 nr. 3-4 43
Woord vooraf Jan Olsen 2024 nr. 1-2 1
Op Gondebeektocht met Raoul (deel 2 – Gontrode tot monding in de Schelde) Linda De Geest en Raoul Schepens 2024 nr. 1-2 2
Wijngoed Rhode Frank Merrie 2024 nr. 1-2 7
De postkaarten van Gontrode Paul Neirinck 2024 nr. 1-2 13
Cursus oud schrift 2024 nr. 1-2 44
Plaatsen van vroomheid: vorige (nu verdwenen) kerk van Gontrode – deel 2 Chris Paepen 2024 nr. 1-2 46
Alphonse Eeckhout als politiek gevangene overleden in het concentratiekamp van Neuengamme Luc De Ruyver 2024 nr. 1-2 50

Tijdschrift De Gonde Jaargang 2021 - heden

Tijdschrift De Gonde

  • Jaargang 2022 - heden
Tijdschrift De Gonde Extra editities

Tijdschrift De Gonde

  • Extra editities van de Gonde
Tijdschrift De Gonde Jaargang 1972 - 2020

Tijdschrift De Gonde

  • Jaargang 1972 - 2021
  • Online raadpleegbaar
Boeken

Boeken

  • Boeken uitgegeven door de vzw Erfgoed De Gonde, werkgroep heemkunde
Funerair erfgoed

Funerair erfgoed

  • Funerair erfgoed in Melle