`

Documentatie centrum

Gemeentelijk museum, archief en documentatiecentrum

Documentatie centrum

Het gemeentelijk museum, archief en documentatiecentrum herbergt een schat aan informatie en voorwerpen over het lokale verleden. Het mag gerust als een geheugensteunpunt voor onze lokale bevolking worden beschouwd. U kunt er terecht voor een bezoek aan de vaste collecties, voor informatie over de lokale geschiedenis (Melle en omgeving) of voor uw genealogisch opzoekingswerk (stamboomkunde), want voor dat laatste onderwerp is de goede faam van deze instelling tot ver buiten ’s lands grenzen alom bekend. U kunt u er terecht met uw vragen en in de mate van het mogelijke kunt u er tevens rekenen op enige ondersteuning.

Aanbod

Een zeer ruim aanbod aan boeken over folklore, over de geschiedenis van vooral Oost-Vlaamse gemeenten, vrij volledig collecties van de tijdschriften uitgaande van de Oost-Vlaamse heemkundige en geschiedkundige verenigingen, parochieregisters (klappers en akten, vooral m.b.t. de gemeenten ressorterende onder het arrondissement Gent / Eeklo), inventarissen m.b.t. diverse archieven, poortersboeken, indices op staten van goed, familiegeschiedenissen, kiezerslijsten, naslagwerken, genealogische tijdschriften, een uitgebreide collectie doodsprentjes en doodsbrieven, krantennecrologie, heraldische informatie, enzovoort ....

Documentatiecentrum:

  • maandag van 13.00 tot 17.00 uur
  • dinsdag van 14.00 tot 19.00 uur
  • woensdag van 13.30 tot 17.00 uur
gesloten voor het publiek op donderdag, vrijdag, zaterdag, zon- en feestdagen en tijdens de maanden juli en augustus. Voor begeleide groepsbezoeken buiten de vermelde openingsmomenten kunnen speciale afspraken worden gemaakt.

conservator/archivaris: Hannah Van der Auwera (+32(0)9 210 07 86 - museum.melle@skynet.be)

Inventaris leeszaal

  • Inventaris leeszaal

Inventaris parochie register

  • Inventaris parochie register

Inventaris tijdschriften

  • Inventaris tijdschriften

Documentatie centrum

  • Doucmentatie centrum

Museum

  • Museum Melle