`

Documentatie centrum

Gemeentelijk museum, archief en documentatiecentrum

Documentatie centrum

Inventaris leeszaal

Hieronder vindt u een lijst met de inventaris van de leeszaal. U kan zoeken in de lijst door een zoekterm op te geven. Die zoekterm wordt gezocht in alle velden. U kan ervoor kiezen om 10, 25, 50 of alle recrods te tonen op 1 scherm.

Hier kan u het pdf document downloaden met het archief van de leeszaal.

nr Gemeente Boek Auteur
1723 2R6C Egypte Het land van de farao's De beschaving van het Oude Egypte. Aldred Cyril, 1964
1722 2R6C Egypte De geschiedenis van Egypte Tadema Sporry Jacoba, 1960
1715 2R6C Rome De geschiedenis van Rome Macgregor Mary, 1989
1512 2R4D Keramiek, II Verhaeghe F. , Vandenhoute J., Seeuws-Torck I., 1975…
1316 2R4D Een bijdrage tot de studie van het Gallo-Romeins wegennet in de streek tussen Schelde en Dender Overdruk uit Helinium, XI, 1971, 2 Rogge M., 1971
1320 2R4D Beerlegem Archeologia Belgica, Een Merovingisch grafveld te Beerlegem, deel I Opgraving Roossens H., Gyselinck J., Van Doorselaer A., Alenus-Lecerf J., 1975
1322 2R4D Beerlegem Archeologia Belgica, Houten VIIe-eeuwse grafkamer met vrouwensieraden te Beerlegem Onderzoek van de Merovingische textielresten uit Beerlegem Roossens Heli, 1959
1317 2R4D Vinderhoute Scholae Archeologicae, Fouilles à Vinderhoute-Molenbrug, Campagnes 1985-1986 Occupation mésolithique, habitat du second âge du fer et de l'époque romaine Bourgeois Jean, Bungeneers Joke, Delcourt Ann, Rommelaere Johan, 1987
1323 2R4D Mendonk Het Mesolithicum te Mendonk Gentse vereniging voor stadsarcheologie v.z.w. Van Moerkerke Jan, 1982
1310 2R4D Rosmeer Archeologia Belgica Een verdwenen Tumulus te Rosmeer Roossens H.,Vanderhoeven M., 1955
1313 2R4D Het kluisepos Het geheim van de oorsprong,een eilandtop in zee,in volkanisch vuur gesmeed door gletsjers opgebouwd met steppenstof overstoven…. Plancquaert Joseph,
1305 2R4D Oost-Vlaanderen Archaeologia Belgica Circulaire vormen in Oost-Vlaanderen De Meulemeester J., 1984
1315 2R4D Funderingen ontdekt bij de Nieuwe-Denderwerken Bovyn M., 1972
1311 2R4D Kluisberg Opgraving van een bronstijdgrafheuvel op de Kluisberg Gem. Ruien, prov. Oost-Vlaanderen De Laet S.J., Roosens H., 1952
1701 2R6C Het benen tijdperk Drents museum 1987 van Vilsteren V.T., 1987
1208 2R4D Gent Graven naar Gents verleden Tentoonstelling Gent, 1976 Vandenhoute J., Laleman M.C., 1976
1513 2R4D Gent Voorwerpen uit de Metaaltijden Desittere M., Weissenborn A.M., 1977
1328 2R4D De Boudelo-Abdij, Archeologisch onderzocht De Belie Alfons, 1997
1103 2R5C Archeologische termen en technieken Alfabetische gids Champion Sara, 1981
1114 2R4D Geïllustreerde wereldgeschiedenis van de Archeologie Fasani Leone, 1981
1400 2R4D Roeselare-Tielt Natuurwetenschappelijk tijdschrift De overgang Ieperiaan-Paniseliaan in de streek van Roeselare en Tielt. Geets S., 1978
1213 2R4D Gent Opgravingen in de Sint-Baafsabdij te Gent De Abdijkerk De Smidt Firmin., 1956
1211 2R4D Gent De Sint-Pietersabdij te Gent, deel I, Historisch en archeologisch onderzoek Vandenhoute J., 1979
1209 2R4D Sint-Amandsberg Vondsten uit de verre voortijd Documentatie voor Streekgeschiedenis Sint-Amandsberg Vanderstraeten F., 1974
1504 2R4D Pottery and ceramics A history of pottery from prehistoric times to modern industrial practice, covering all the varieties and applications of man's oldest industry. Rosenthal Ernst, 1954
1501 2R4D Nederland Glas in Nederlandse musea Van Gelder H.E., Jansen Beatrice, 1969
1502 2R4D Glas from Antiquity to the Renaissance 72 Plates in Full Colour. Mariacher Giovanni,1970
1700 2R6C Vlaamse archeologie Opgravingen in binnen en buitenland, Tentoonstellingscatalogus Meulemeester J.L. 1990
1326 2R4D Heusden De opgravingen naar de verdwenen abdij van Nieuwenbos te Heusden Thooft Gijs, 1998
1703 2R6C Aardenburg Opgravingen te Aardenburg Prehistorie,Romeinse tijd, Middeleeuwen, Overdruk uit berichten R.O.B. 12-13, 1962-1963 Trimpe Burger J.A., 1963
1207 2R4D Gent Steen voor steen. Het onderzoek naar het Middeleeuwse huis in Gent. Dienst Monumentenzorg Stadsarcheologie, Heins Armand, Laleman M.C., Raveschot Patrick, 1988
1509 2R4D Altes Bildergeschirr Bilderdruck auf Steingut aus süddeutschen und saarländischen Manufakturen Kronberger-Frentzen Hanna, 1964
1727 2R6C Iran Luristan, Een verdwenen bronskunst uit West-Iran Vanden Berghe Louis, 1983
1717 2R6C Armenië URARTU, Een vergeten cultuur uit het bergland Armenië Vanden Berghe Louis, De Meyer Leon, 1983
1505 2R4D Nederlandse MAJOLICA, Korf Dingeman, 1973
1702 2R6C Schagerkogge (Ned.) Op zoek naar dee geschiedenis in het landschap. Fiets route. Archeologische Routes in Nederland. Diederik Frans, van Ginkel Evert, 1993
1720 2R6C Köln Kölner Römer Illustrustrierte, Römisch-Germanisch Museum der Stadt Köln tijdschrift Borger Hugo, Bracker Jörgen, 1974
1721 2R6C Köln Kölner Römer Illustrustrierte, Das neu Bild der alten Welt Archäologische Bodendenkmalpflege und archäologische Ausgrabungen in der Bundesrepublik Deutschland von 1945 - 1975 1975
1100 2R5C Les dossiers de l'archeologie, Bimestriel, nr: 13, november-december 1975 La photographie en archeologie, les appareils, la prise de vue, les tecchniques. Faton Andrée, Martin-Bagnaudez Jacqueline, 1975
1206 2R4D Gent Oude koeien uit de gracht Stadsarcheologie Vandenhoute J., Laleman M.C., ….
1205 2R4D Gent Wat een leven binnen die muren (1100-1350) Lalleman Marie Christine, Callebaut Dirk, De Ceunynck Rudy, … 1987
1403 2R4D Antwerpen Van nederzetting toot metropool Archeologisch-historisch onderzoek in de Antwerpse binnenstad. Oost T., De Mets D., Denissen S., De Poorter L., …. 1982
1704 2R6C SPIEGEL HISTORIAEL, Opgravingen Dorestad (Ned) Maandblad voor geschiedenis en archeologie Demarée R.J. 1978
1214 2R4D Gent Beknopte gids der Puinen van de St. Baafsabdij te Gent (Met plan) 1936
1725 2R6C Mummies uit het veen Glob P.V., 1965-1971
1210 2R4D Gent De nederzetting Sloten en de Merovingische begraafplaats te Gent-Port Arthur Van Bostraeten H.Ch., 1972
1728 2R6C Archeologie, De bijbel komt te voorschijn Tweestromenland, Jericho, Jeruzalem, Massada, Harker Ronald, 1974
1718 2R6C Archeologie de Vikingen Magnusson Magnus, 1975
1705 2R6C Westerheem (Ned.) Jaargang XVII, nr 1, Brouns Th, De Boone W.J.,… 1951
1105 2R5C Les origines de l'homme Alimen H., 1962
1708 2R6C De vroegste beschavingen (1966) Mesopotamie en Iran Mallowan M.E.L., 1966
1709 2R6C De vroegste beschavingen (1966) De koninklijke horden Phillips E.D., 1966
1712 2R6C De vroegste beschavingen (1969) De voorouders van de Grieken Hood S., 1969
1108 2R5C Que sais-je? Histoire de la géologie Cailleux André, 1961
1724 2R6C Egypte Egyptian museum Caïro Riesterer Peter, 1975
1110 2R5C Wat aarde bewaarde De huidige stand van het archeologisch onderzoek Cleator P.E., 1957
1121 2R4D Elsevier Atlas van de Archeologie der lage landen met vele kaarten, foto's en tekeningen van der Heide G.D., 1963
1503 2R4D Shell journaal van de archeologie Adviezen, Archaeologische Werkgemeenschap voor Nederland. Knap G.H., 1969
1111 2R5C Archeologie, Vak vol verrassingen Magnusson Magnus,1972
1119 2R4D Mensen in de oertijd, deel 2 De nieuwe Steentijd Kühn Herbert, 1968
1123 2R4D Oude beschavingen van de Lage Landen Speuurtocht naar het dagelijks leven van onze voorouders van ijstijd tot volksverhuizing Borman Ruud, 1980
1325 2R4D Destelbergen Destelbergen - Eenbeekeinde Van Urnengrafveld tot rivierdepot Thooft Sara,1997
1217 2R4D Wie het kleine niet eert Aspecten van het burgerlijke huisraad in de Nederlanden van de 15de tot de 17de eeuw. Tentoonstellingscatalogus. 1988 De Belie A. De Smet M., De Meester P., 1987
1218 2R4D Gent Post-Middeleeuws oliekannetje gevonden te Gent (Dobbelslot) Post-Middeleeuws oliekannetje gevonden (Dobbelslot) Peter Brutsaert, 1988
1719 2R6C The Vikings and their origins Wilson David M., 1980
1215 2R4D Gent Chateau Gaillard IV Kolloquium, "De versterkte woning en de materiële beschaving in de Middeleeuwen Van de Walle A.L.J., ….. 1968
1112 2R5C De Jagers uit de Steentijd. De vroegste beschavingen Clark G., 1967
1016 2R5C België Industriële archeologie in Belgie Boek Viaene Patrick,1990
1518 2R4D Uit aarde en vuur Keramiek in Vlaanderen Bonneure Fernand, Meulemeester Jean-Luc, 1997
1327 2R4D Sint Niklaas De abdij van Boudelo Catalogus van de verzameling bodemvondsten van de verdwenen abdij te Klein Sinaai Asaert G., De Belie Alfons, Naudts Herman, …. 1982
1109 2R5C Leer uzelf archeologie Met een bijdrage over de geschiedenis van de Nederlandse archeologie, Kayser Hans, Halbertsma H. 1963
1122 2R4D Prehistorische Kulturen in het Zuiden der Lage Landen De Laet Sigfried J., 1974
1106 2R5C In het spoor van de mens De geschiedenis der evolutie Moore Ruth,
1324 2R4D Velzeke-Ename Provinciaal Archeologisch Museum Velzeke-Ename Vanvaeck M., 2004
1714 2R6C De vroegste beschavingen (1969) Het nabije Oosten Mellaart J.,1969
1710 2R6C De vroegste beschavingen (1967) De kooplieden van de Levant Culican W., 1967
1102 2R5C Archeologische collecties Beheer, conservatie en restauratie van museale collecties Monsieur P., Lippens Anneke, Bauters Luc, 1999
1402 2R4D Kerkhove-Avelgem De Merovingische nederzettingssporen te Kerkhove (Avelgem) Walthoff-Borm Fabrice, 2000
1216 2R4D Gent Een nieuwe wetenschap op zoek naar eigen identiteit: De Industriële Archeologie De Herdt R., 1979
1713 2R6C De vroegste beschavingen (1969) China Watson W., 1969
1711 2R6C De vroegste beschavingen (1967) De Indus-beschaving Wheeler Mortimer, 1967
1116 2R4D Paalwoningen met 31 foto's en tekeningen Berger Erwin, 1956
1124 2R4D Revue Belge d' Archéologie et d' histoire de l'Art, Tome II, fascicule 2, avril 1932 Bautier P., Delen A.J.J., Ganshof F.L., Terlinden Ch., Van Puyvelde L., 1932
1125 2R4D Revue Belge d' Archéologie et d' histoire de l'Art, Tome III, fascicule II, avril 1933 Bautier P., Delen A.J.J., Ganshof F.L., Terlinden Ch., Van Puyvelde L., 1933
1707 2R6C Amsterdam Opgravingen in Amsterdam Twintig jaar stadskernonderzoek Baart Jan, Krook Wiard, Lagerweij AB., Ockers Nina, …. 1977
1115 2R4D Archeologisch panorama Wat gebeurde er tegelijk met wat in de wereld van 35.000 v. C. - 500 n. C. Hawkes Jacquetta, 1977
1001 2R5C Archeologie in Vlaanderen, Deel 2 / 1992 Instituut voor het Archeologisch Patrimonium De Boe Guy, Bries E., Lambrichts R., …. 1993
1002 2R5C Archeologie in Vlaanderen, Deel 3 / 1993. Instituut voor het Archeologisch Patrimonium4 De Boe Guy, Bries E., Lambrichts R., …. 1994
1003 2R5C Archeologie in Vlaanderen, Deel 4 / 1994. Instituut voor het Archeologisch Patrimonium De Boe Guy, Bries E., Lambrichts R., …. 1995
1004 2R5C Archeologie in Vlaanderen, deel 5 / 1995-1996. Instituut voor het Archeologisch Patrimonium De Boe Guy, Bries Emilia, Lambrichts Romain, …. 1999
1005 2R5C Archeologie in Vlaanderen, deel 6 / 1997-1998. Instituut voor het Archeologisch Patrimonium De Boe Guy, De Bie Marc, In 't Ven Ingrid, …. 2002
1006 2R5C Archeologie in Vlaanderen, deel 7 / 1999-2000. Instituut voor het Archeologisch Patrimonium Callebaut Dirk de Bie Marc, In 't Ven Ingrid, …. 2003
1007 2R5C Archeologie in Vlaanderen, deel 8 / 2001-2002. Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed Callebaut Dirk de Bie Marc, In 't Ven Ingrid, …. 2004
1508 2R4D Ampoule à eulogies de Saint Mènas De Noordhout Maertens J., 1941
1706 2R6C Westerheem (Ned), Dorestad Supplement, 1978 Demarée R.J. 1978
1308 2R4D Oost-Vlaanderen Archeologie 1990 Een uitgave van de Stichting Archeologisch Patrimonium v.z.w. Lesenne Monique, De Boe Guy,Verhaeghe Frans, 1991
1309 2R4D Oost-Vlaanderen Oudheidkundige repertoria, Bibliografisch repertorium der oudheidkundige vondsten in Oostvlaanderen (vanaf de vroegste tijden tot aan de Noormannen) Bauwens-Lesenne M., 1962
NEDVL-002 1L4B Nederscheldegebied - Vlaanderen Alfabetische Namenindex op de 11 delen van de uitgave "Archief voor Familiekunde voor het Vlaams Nederscheldegebied", deel 2, van N tot Z Roggeman Gaston & Vanhecke Jules
NIEWKW-002 1L4B Nieuwkerken-Waas De kohieren van de vijfde penning, 1571 - 1572 van Nieuwkerken-Waas Van Puyenbrouck W. & Laureys G., 1987
NIEWKW-003 1L4B Nieuwkerken-Waas Het kohier van de vijfde penning, 1577 van Nieuwkerken-Waas Van Puyenbrouck W. & Laureys G., 1987
NIEWKW-004 1L4B Nieuwkerken-Waas Het Landboek 1581 van Nieuwkerken-Waas Van Puyenbrouck W., 1987
NUKRK-001 1L4B Nukerke Het Landboek der prochie van Nukerke (1774) Lande van Aelst, 1772 Vuylsteke Marc,
OOSTD-002 1L4B Oostende Civile zaken voor de Schepenbank van de stad Oostende, deel 2, 1690-1715 Verhaeghe julien
OOSTD-011 1L4B Oostende Rekeninghe van de Goederend Competeerende De Kercke Ende Disch der Prochie van Steene-Baefmissen 1761 ende 1762, Baefmissen 1763 ende 1764, Terrier van de kerck en dischlanden der prochie van Steene 1791. oude families en hofsteden, van Clarafort tot Hoeve 1986
OOSTD-006 1L4B Oostende Informatiën en Sentencen crimineel voor de Schepenbank van de stad Oostende, deel 2, 1686-1728 Verhaeghe julien
OOSTD-010 1L4B Oostende Oostende en Randparochies, deel 2, de wettelijke passeringen 1547-1796, onder het westkwartier van het Brugsche Vrije Verhaeghe Julien, 1989
OOSTD-001 1L4B Oostende Civile zaken voor de Schepenbank van de stad Oostende, deel 1, 1676-1689 Verhaeghe Julien
OOSTZ-001 1L4B Oosterzele 1672-1678 Rekeningen en ontvangsten
OUDNA-002 1L4B Oudenaarde Het pacht- en cijnsboek bekend als het Vorwaerden bouck van het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal te Oudenaarde (1385-1411) Castelain Rik & Van Durme Luc, 2002
OVERM-001 1L4B Overmere Kadastrale legger bij de kaart van Popp (± 1850)
PETGM-003 1L5A Petegem-aan-de-Leie Renteboek van de Heerlijkheid Peteghem, deel 2, 1778
PETGM-002 1L5A Petegem-aan-de-Leie Renteboek van de Heerlijkheid Peteghem, deel 1, 1778
POPERG-002 1L5A Poperinge Processen 1650-1659 te Poperinge Vandenberghe H., 2000
POPERG-001 1L5A Poperinge Regesten op de Poperingse Registers van Delicten 1631-1719 Alfabetische Naamindexen op vier Poperingse Registers van Boeten 1628-1793 Riem Stefaan, 2003
LANDR-001 1L4B LAND VAN RODE Renteboek Land van Rode, anno 1387 D'Hoossche Marcel & Steurbaut Philip,
ROESL-004 1L5A Roeselare (1) Stad en Schependom Roeselare Lokalisatie van de onroerende eigendommen, 1550-1612 met opgave van de eigenaars, pachters en huurders (oost) (I), Aerbeydt Guido, 1994
ROESL-002 1L5A Roeselare Het Penningkohier van de 100ste penning van de Heerlijkheid Roeselare Ambacht, anno 1569 Lievens Hector, 2002
ROESL-003 1L5A Roeselare Het Penningkohier van de 100ste penning van de stad Roeselare, anno 1569 Lievens Hector & Favorel Noël, 2002
RONSE-001 1L5A Ronse Bannelingen en vluchtelingen uit Ronse, benevens een onderzoek naar hunne verblijfplaatsen, gedurende de Spaansche overheersing, deel 1 Bekouw J.H., 1941
RUIEN-001 1L5A Ruien Het Landboek van Ruien 1729 Decrits M., 1996
RUISL-016 1L5A Ruiselede Het verzamelde archief van Ruiselede deel 12, Silversmet Theo, 1991
RUISL-010 1L5A Ruiselede Het verzamelde archief van Ruiselede deel 07 B, landboek der gebruikers 1719-1772 Silversmet Theo, 1991
RUISL-017 1L5A Ruiselede Het verzamelde archief van Ruiselede deel 13, De Baronie van Poeke Silversmet Theo,1991
RUISL-002 4-C-4 Ruiselede Wezerij 1402-1702 Silversmet Theo, 1999
RUISL-009 1L5A Ruiselede Het verzamelde archief van Ruiselede deel 07 A, landboek der gebruikers 1719-1772 Silversmet Theo, 1991
RUISL-008 1L5A Ruiselede Het verzamelde archief van Ruiselede deel 06 B, landboek anno 1699 Silversmet Theo, 1988
RUISL-006 1L5A Ruiselede Het verzamelde archief van Ruiselede deel 05 Silversmet Theo, 1989
RUISL-004 1L5A Ruiselede Het verzamelde archief van Ruiselede deel 03 Silversmet Theo, 1984
RUISL-002 1L5A Ruiselede Het verzamelde archief van Ruiselede deel 01 Silversmet Theo, 1987
RUISL-019 1L5A Ruiselede Sociaal-Economisch Aanzicht van Ruiselede in moeilijke tijden (1550-1600) Braet André, 2001
RUMBK-002 1L5A Rumbeke Status Animarum Rumbeke 1743 Peene W., 1985
SIJSL-001 1L5A Sijsele Status Animarum, Sijsele, 1902-1905 Debbaut Ronny, 2005
SINTLE-001 1L5A Sint-Lievens-Esse Commune de Essche-Saint-Liévin, Liste Alphabétique des Propriétaires, avec relevés de leurs propriétés Foncières non-bâties et bâties
SINTLH-001 1L5A Sint-Lievens-Houtem XXe penning 1571
SINTNK-003 1L5A Sint-Niklaas De Inwoners van Sint-Niklaas, Einde 16de eeuw tot begin 17de eeuw De Backer Luc, 1992
SINTNK-002 1L5A Sint-Niklaas De Tafel van de Heilige Geest 1542 Van Puyenbroeck W., 1993
SINTNK-001 1L5A Sint-Niklaas Belastingplichtigen 1589, alfabetische lijst Van Puyenbroeck W., 1991
SINTNK-006 1L5A Sint-Niklaas XXe penning - 5de penning, 1571 De Backer Luc, 1991
SINTPW-002 1L5A Sint-Pauwels De tiende penning te Sint-Pauwels in 1574 De Backer Luc, 1999
SLEIDG-004 1L5A Sleidinge De Watergestichten of Kneipp-Kuuroorden. (Gesticht van Sint-Joannes de Deo te Gent en Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Jozef te Sleidinge) Silversmet Theo
1093 3L2B Sleidinge De Oorlogsveteranen, deel 20F 1914 tot 1945 Silversmet Theo, Burggraeve Ivan
1089 3L2B Sleidinge De Oorlogsveteranen, deel 20D 1914 tot 1945 Silversmet Theo, Burggraeve Ivan
1088 3L2B Sleidinge De Oorlogsveteranen, deel 20C 1914 tot 1945 Silversmet Theo, Burggraeve Ivan
SLEIDG-007 1L5A Sleidinge Penningkohier, anno 1577 (akten) 10de penning, - Silversmet Theo
TEMSE-003 1L5B Temse Landelijk Temse 1670-1815, Quoteboek, Heerlijkheid van Cauwerburg, het Westeinde, het Oosteinde en het dorp Colaes R.
TEMSE-002 1L5B Temse Leenboek ten Berghe 1792 Souffreau Georges, 1999
WOUBR-014 1R3D Woubrechtegem Leenverheffingen en Denombrementen van het Leenhof Ten Berge, van de Abdij van Ninove 1504-1794 Souffreau Georges, 2001
1097 3L2B Tielt Gesneuvelde militairen in en uit het Tieltse 1940-1945 Das Fons, 1995
1046 3R3D Tielt Oud-leerlingen van de Latijnse school te Tielt 1686-1806 Neyt Luc
TIELT-002 1L5B Tielt Cohier van Thielt Buuten vande jaere 1571 Neyt Luc, 2005
BALGM-001 1L3A Balegem Popp-kaart en kadastrale legger van de gemeenten Balegem en Godveerdegem Clauw Roger
BERLR-001 1L3A Berlare Ferrierboek van Berlare opgesteld in het jaar 1774 door Pieter Frans Van Tieghem Van den Breen Edmond, 1984
BOEZG-001 1L3A Boezinge Status Animarum 1610-1611 1610-1611 Boussemaere N. & Papin K., 1995
BOVKK-001 1L3A Bovekerke Leenverheffingen van het Sarrenhof, Heerlijkheid Van der Maet, gelegen in de parochies van Bovekerke, Handzame, Kortemark, Werken en Zarren in de jaren 1666, 1668,1679, 1686, 1689,1695, 1729,1737,1738 en 1776 Van Rolleghem Noël, 2003
BRUGG-002 1L3A Brugge Inschrijvingsregisters werkboekjes Brugge, 1860-1883 Dubruqué Eddy, 2006
BRUGG-005 1L3A Brugse Vrije Index op de wettelijke passeringen 1637-1686 Brugse Vrije, Noordkwartier 1637-1686 Verté Roland, 2006
BRUGG-007 1L3A Brugse Vrije Index op de wettelijke passeringen 1751-1797 Brugse Vrije, Noordkwartier 1751-1797 Verté Roland, 2004
DEINZ-003 1L3B Deinze Nazareth-Eke, Een documentengids voor historisch en genealogisch onderzoek Vanhee Tony, 1994
DENHAZ-001 1L3B Den Hazelt Wettelijke Passeringen van de heerlijkheid "Den Hazelt" 1609-1619 ambacht Roeselare, te Rumbeke, Kachtem, Izegem, Emelgem, Oekene, Rollegem-Kapelle, Gullegem, Ledegem, Moorsele, Moorslede, Oostnieuwkerke, Staden, Gits en Lichtervelde Seynaeve Edgard, 2004
DENDLW-001 1L3B Denderleeuw Status Animarum Denderleeuw 1844-1848 Verleysen Walter, 2000
DENDM-008 1L3B Dendermonde Notariaat depot De Wulf 1756-1807(2) Roggeman Gaston
DENDM-005 1L3B Dendermonde Het Leenhof van Dendermonde Stevens Willy, 2006
DESTL-002 1L3B Destelbergen Renteboek van Destelbergen, Toebehorende der pitanchie van Sente Pieter 1402-1728 De Baets August & Williame Patrick, 2004
DIKKB-001 1L3B Dikkebus Regesten op de huwelijkscontracten in het Notariaat van Philippus Jacobus De Neckere 1773-1790 Pattyn Mattias, 2005
DIKKV-001 1L3B Dikkelvenne Renteboek van de Heerlijkheid Bochoute Dikkelvenne 1565 Steurbaut Philippe & Ferdinand, 1991
DRANO-001 1L3B Dranouter Het Genealogisch Vademecum van Dranouter Terre, fief et seigneurie de Dranoutre, village à clocher, Chatellenie de Baillœul. Pattyn Mattias, 2000
EEKLO-004 1L3B Eeklo Informaties en Enkwesten van Schepenbank Eeklo, 1616-1795 Hamerlinck W., 1973
EEKLO-018 1L3B Eeklo, 11 Stadsrekeningen nr.11, 1618-1619 Pille Freddy, 1997
EEKLO-017 1L3B Eeklo, 10 Stadsrekeningen nr10, 1617-1618 Pille Freddy, 1997
EEKLO-029 1L3B Eeklo, 30-31 Stadsrekeningen nr.30 - 31, 1647-1648, 1648-1650 Pille Freddy, 2000
EEKLO-027 1L3B Eeklo, 26-27 Eeklose Stadsrekeningen van de 80-jarige oorlog, Band 8, 1638-1639, Fragmenten 1639-1640 en 1640-1641 Pille Freddy, 2000
EEKLO-030 1L3B Eeklo, 32 Stadsrekeningen nr.32, 1650-1651 Pille Freddy, 2001
EEKLO-025 1L3B Eeklo, 22-23 Stadsrekeningen nr.22 - 23, 1632-1633, 1633-1635 Pille Freddy, 1999
EEKLO-020 1L3B Eeklo, 13 Eeklose Stadsrekeningen van de 80-jarige oorlog, Band 6: 1620 - 1629 Pille Freddy, 1997
EEKLO-023 1L3B Eeklo, 18-19 Stadsrekeningen nr.18 - 19, 1628-1629, 1629-1630 Pille Freddy, 1998
EEKLO-022 1L3B Eeklo, 16-17 Stadsrekeningen nr.16 - 17, 1624-1625, 1625-1628 Pille Freddy, 1998
EEKLO-034 1L3B Eeklo, 40-41-42 Stadsrekeningen nr.40 - 41 - 42, 1572-1573, 1573-1574, 1574-1575 Pille Freddy, 2002
EEKLO-035 1L3B Eeklo Uittredingen 1826-1849 Meirezonne John & De Smet Erik, 1996
EEKLO-008 1L3B Eeklo, 01 Stadsrekeningen nr. 1, 1603-1607 Pille Freddy, 1995
EEKLO-014 1L3B Eeklo, 07 Stadsrekeningen nr.7, 1614-1615 Pille Freddy, 1996
EEKLO-010 1L3B Eeklo, 03 Stadsrekeningen nr.3, 1610-1611 Pille Freddy, 1995
AALBK-001 1L3A Aalbeke De penningkohieren van de 20ste penning (1571) van Aalbeke, Bellegem en Rollegem, en van de 20ste (1571) en 5de penning (1577) van Kooigem Craye Jozef, 2007
AALST-014 1L3A Aalst (10) Regesten op de Wettelijke Passeringen van de stad Aalst juni 1772- april 1780, Registers nr. 1413 - 1417 van het Oud-Archief Aalst. Vernaeve Wilfried, 2007
AARSL-002 1L3A Aarsele Penningkohieren van Aarsele, 20ste penning van 1571 en 1572, 5de penning van 1577 Neyt Luc, 2008
BOSST-001 1L3A Bossuit De penningkohieren van de 20ste penning (1571) van Bossuit, Helkijn, Otegem, Outrijve en Spiere Craye Jozef, 2007
DEERL-001 1L3B Deerlijk De Penningkohieren van de 20ste penning (1571) van Beveren bij Harelbeke, Deerlijk en Desselgem Craye Jozef, 2007
EEKLO-001 1L3B Eeklo De Bewijsstukken deel 1: 1618-1638, deel 2: 1638-1650 Pille Freddy, 2001
EEKLO-002 1L3B Eeklo Inventaris van de bewijsstukken 1618-1650 Pille Freddy, 1998
EEKLO-007 1L3B Eeklo Resolutieboeken 1773 - 1796 Pille Freddy, 2007
HARBK-001 1L4A Harelbeke De penningkohieren van de 20ste penning van Harelbeke (1571) en Kuurne (1572) Craye Jozef, 2007
IEPER-006 1L4A Ieper Kasselrij Ieper voornamelijk Langemark - Poelkapelle Cousse Stefaan, 2003
IZEGM-001 1L4A Izegem De Penningkohieren van de 20ste penning (1571, 5de penning (1577), 10de penning (1574) van Izegem, en van de 20ste penning (1572) van Emelgem Lievens Hector, 2008
KORTR-001 1L4B Kortrijk Erfenisaangiften van het registratiekantoor 2 Kortrijk, jaar IX - 1884 Luyckx Marc, 2007
KORTR-003 1L4B Kortrijk Penningkohieren van de 20ste penning (1571) van Kortrijk stad Craye Jozef, 2007
KORTR-002 1L4B Kortrijk Penningkohieren van de 20ste penning (1571 en 1572) en v/d 5de penning (1577) van Kortrijk buiten Craye Jozef, 2007
LAARN-002 1L4B Laarne (1) Quoteboeken 1647-1670 De Ruyver Luc, 2006
LANGM-001 1L4B Langemark (1) Hoofdgeld te Langemark, deel 1, Rolle hoofdgeld vanaf 1703-1708 Cousse Stefaan, 2007
LANGM-002 1L4B Langemark (2) Hoofdgeld te Langemark, deel 2, personenbelasting anno 1706, 1709 en 1712 Cousse Stefaan, 2007
LANGM-003 1L4B Langemark (3) Hoofdgeld te Langemark, deel 3, Moulage, anno 1707, 1708 en 1709 Cousse Stefaan, 2007
LANGM-004 1L4B Langemark Kasselrij Ieper, voornamelijk Langemark-Poelkappelle Cousse Stefaan, 2003
LENDL-001 1L4B Lendelede De penningkohieren van de 20ste penning (1571) en van de 5de penning (1577) van Lendelede Craye Jozef, 2008
OOMBE-001 4L6B Oombergen Geschiedenis van de houten nadien stenen korenwindmolen en van de twee watermolens te Oombergen, 1408-1950 Souffreau Georges L., 2007
OUTRV-001 1L4B Outrijve Genealogische vademecum van Outrijve Deel 1, Seynaeve Edgard, 2007
BISSG-001 1L3A Bissegem De Penningkohieren van de 20ste penning (1571-1572) van Bissegem en de 20ste penning (1571) en de 5de (1577) van Gullegem Craye Jozef, 2008
DADIZ-001 1L3B Dadizele De Penningkohieren van de 20ste penning van Dadizele (1571), Heule (1572), Moorsele (1571) Craye Jozef, 2008
DIKKL-001 1L3B Dikkele Legger van onroerende goederen, met kaarten opgemaakt door Filip De Clercq, 1766 Concordantielijst naar de Atlas der Buurtwegen, voor de woningen. Schepens Daniel, 2008
DENDM-003 1L3B Dendermonde Bevolkingsregisters van 1 januari 1848, deel B Stroobants A., 1989
DENDM-002 1L3B Dendermonde Bevolkingsregisters van 1 januari 1848, deel A Stroobants A., 1989
DENDM-001 1L3B Dendermonde Bevolkingsregisters van 1 januari 1848, Beroepenlijst Van Extergem M., 1990
BAMBG-001 1L3A Bambrugge Atlas cadastral parcelaire, Commune de Bambrugge Tableau indicatif et matrice cadastrale, par P.C.Popp
GELUW-016 1L4A Geluwe (10) met canten en abouten, deel 10, Heerschip ter Meersch Vrijeighen Heerschip ter Meersch Vrijeighen Logie Julien, 2008
GELUW-001 1L4A Geluwe De penningkohieren van de 20ste penning van Geluwe (1571), Menen (1572), en de 10de penning handel (1574-1575) Craye Jozef
GELUW-007 1L4A Geluwe (01) met canten en abouten, deel 01, Geluwe, Spijckerlanden 1645 Logie Julien, 1995
GELUW-013 1L4A Geluwe (07) met canten en abouten, deel 07, Geluwe-Wervik, Cruuseecke, e.a. onder de Zaal van Ieper, Logie Julien, 1999
GELUW-010 1L4A Geluwe (04) met canten en abouten, deel 04, Geluwe, De Heerlijkheden onder Nevele-Ronsevalse 1450-1791 Logie Julien, 1995
GELUW-002 1L4A Geluwe Gemeentelijk archief, deel 1, Wettelijke passeringen 1632-1639 en 1646-1650, parochierekeningen van 1637 en 1640, Logie Julien, 2002
GELUW-006 1L4A Geluwe Gemeentelijk archief, deel 5, De Ferie van de prochie van gheluwe 1548-1578, wettelijke passeringen 1628-1632, 1620-1645 Logie Julien, 2006
GELUW-015 1L4A Geluwe (09) met canten en abouten, deel 09, Geluwe-Wervik, Hof van Geluwe Coelenberg ter Stock Logie Julien, 2005
MEULB-002 1L4B Meulebeke Erfenisaangiften van het registratiekantoor Meulebeke 1808-1898 Aarsele, Dentergem, Kanegem, Markegem, Meulebeke, Oeselgem, Ooigem, Oostrozebeke, Sint-Baafs-Vijve, Sint-Eloois-Vijve, Wielsbeke, Wakken Luyckx Marc, 2008
TEMSE-001 1L5B Temse Bevolkingsregisters te Temse 1830-1846 Colaes R.
WEVLGM-001 1L5B Wevelgem De penningkohieren van de 20ste penning (1571) van Wevelgem, Lauwe en Marke Craye Jozef, 2008
HARBK-002 1L4A Harelbeke Erfenisaangiften van het registratiekantoor Harelbeke 1818-1885 Avelgem, Beveren-Leie, Bossuit, Deerlijk, Desselgem, Harelbeke, Heestert, Kaster, Kerkhove, Moen, Outrijve, Tiegem, Waarmaarde en Waregem Luyckx Marc, 2008
HEEST-001 1L4A Heestert De penningkohieren van de 20ste (1572) en de 10de penning (1574) van Heestert, en van de 20ste penning van Moen (1571 e 1572) en Sint-Denijs (1572) Craye Jozef, 2007
WESTRZ-001 1L5B Westrozebeke Bronnen voor een historische demografie, reeks 2, Bevolkingstellingen, buitenpoorters en laten, eigenaars en pachters, deel 1, Nominatieve en statistische bevolkingstellingen, 1469-1846 Preneel Arnold, 2004
WESTRZ-002 1L5B Westrozebeke Bronnen voor een historische demografie, reeks 2, Bevolkingstellingen, buitenpoorters en laten, eigenaars en pachters, deel 2, Buitenpoorters en laten, 1451-1795 Preneel Arnold, 2006
WESTRZ-003 1L5B Westrozebeke Bronnen voor een historische demografie, reeks 2, Bevolkingstellingen, buitenpoorters en laten, eigenaars en pachters, deel 3, Eigenaars en pachters, Straatschouwingen (1631-1789), de kadastrale legger van ca 1844, Preneel Arnold
WIJNHZ-001 4R6D Wijnhuize Geschiedenis van de houten korenwindmolen van Wijnhuize (1646-1925) Souffreau Georges L., 2008
WOUBR-006 1R3D Woubrechtegem Hof ten Oppelbeke, Geschiedenis van het voormalige pachthof genaamd Hof ten Oppelbeke, 1250-2007 Souffreau Georges, 2007
ZELE-005 1R3D Zele Zeelse paspoorten (1807-1810 en 1814-1832) Coene Frank, 2007
ZULTE-001 1R3D Zulte De kadastrale POPP-kaarten van Machelen, Olsene en Zulte (1858) Demuynck Guido, 2006
ZWEVG-001 1R3D Zwevegem Penningcohier van de prochie Zwevegem, 1569 Seynaeve Edgard & Ameye Dirk, 1994
EEKLO-011 1L3B Eeklo, 04 Stadsrekeningen nr.4, 1611-1612 Pille Freddy, 1996
EEKLO-012 1L3B Eeklo, 05 Stadsrekeningen nr. 5, 1612-1613 Pille Freddy, 1996
EEKLO-013 1L3B Eeklo, 06 Stadsrekeningen nr.6, 1613-1614 Pille Freddy, 1996
EEKLO-015 1L3B Eeklo, 08 Eeklose Stadsrekeningen van de 80-jarige oorlog, Band 5: 1615-1620 Pille Freddy, 1997
EGEM-001 1L3B Egem De Penningkohieren de 20ste penning (1572) en 5de penning (1577) van Egem Lievens Hector, 2003
EINE-001 1L3B Eine Landboek Eine 1683-1687 Castelain Rik
EKSRD-001 1L3B Eksaarde Het oudste register van Wettelijke Passeringen van Eksaarde 1349-1360 Gysseling Maurice & Wyffels C., 1964
ELVRS-001 1L3B Elversele Een Elverseels Renteboek uit 1460-1510 Ick wilde wel dat hier niemant en quame, hij gave mij liever dan hij mij name Peleman Luc, 2001
BRUGG-004 1L3A Brugse Vrije Index op de wettelijke passeringen 1547-1637 Brugse Vrije, Noordkwartier 1547-1637 Verté Roland, 2007
1L4A Sint-Amandsberg Zie Gent, GENT-004, Overledenen Groot Begijnhof Sint-Amandsberg - Gent, Alfabetische tabellen 1701-1841, deel 1, Vervust André, 2000
GENT-009 1L4A Gent (09) Parochiale Stratengids van de Gentse Agglomeratie 1999
AAIGM-005 4L2A Aaigem (5) Molen Ten Broekendriese of De Waterrat voor 1556-2008 Souffreau Georges & de Vuyst Paul, 2008
AVLGM-001 1L3A Avelgem Penningkohieren, Kasselrij Oudenaarde (heuvelkasselrij), Parochie Avelgem, 20e penning 1571, 10e penning 1574, 5e penning 1577 Craye Jozef, 2009
GENT-008 1L4A Gent (08) Gentse katoenbewerkers naar Helmond in Nederland 1842-1860 Bombeeck Leo, 2008
GELUW-003 1L4A Geluwe Gemeentelijk archief, deel 2, Gemeenterekeningen van 1660 en 1690, Wettelijke passeringen 1658-61, 1667-72 & 1676-92, Logie Julien, 2003
GELUW-004 1L4A Geluwe Gemeentelijk archief, deel 3, Gemeenterekeningen 1708, 9, 10 & 12, Wettelijke passeringen 1689-95 & 1700-13, Register van proceduren 1700-1727, Lijst van Maalrecht 1705, Logie Julien, 2003
GELUW-009 1L4A Geluwe (03) met canten en abouten, deel 03, Geluwe, De Heerlijkheid Eechoute 1520-1791 Logie Julien, 1997
AALST-015 1L3A Aalst (11) Regesten op de Wettelijke Passeringen van de stad Aalst mei 1780 - april 1786, Registers nr. 1418 - 1422 van het Oud-Archief Aalst. Vernaeve Wilfried, 2009
1700 K 5 B Comines l'Ancienne seigneurie de Ten-Brielen à Comines du XIVe au XVIIe siècle Roelandt J., 1974
1029 K6-D2 Erps-Kwerps Eeuwelingen geboren of gevierd te Erps-Kwerps, Everberg, Kortenberg, Meerbeek en hun voorouders Notredame-Van den Borre Nicole, 2008
AAIGM-001 1L3A Aaigem Status Animarum ofte staat der zielen van de prochie van Ayghem & Popp.kaart opgemaakt ten jaere 1845 door pastoor Emmanuel Haegeman Scheerlinck John, 2000
AALST-002 1L3A Aalst Bevolking, stad Aalst, juni 1889-1900 (deel 1) Alfabetische indices van alle gezinnen met straatnamenoverzicht en kaart van 1908 De Wilde Ghislain & Van Nuffel Gilberte, 2002
AALST-008 1L3A Aalst (04) Regesten op de Wettelijke Passeringen van de stad Aalst mei 1722- oktober 1727, Registers nr. 1383 - 1387 van het Oud-Archief Aalst. Vernaeve Wilfried, 2002
AALST-006 1L3A Aalst (02) Regesten op de Wettelijke Passeringen van de stad Aalst januari 1709-april 1714, Registers nr. 1373 - 1377 van het Oud-Archief Aalst. Vernaeve Wilfried, 2001
AALST-004 1L3A Aalst Criminelen uit de stad en de kasselrij Aalst in de 18de eeuw Mertens Dries, 2001
AALST-003 1L3A Aalst Bevolking stad Aalst, juni 1889-1900 (deel 2) Indices van inkomende personen 1891-1900 met straatnamenoverzicht De Wilde Ghislain & Van Nuffel Gilberte, 2002
AALST-005 1L3A Aalst (01) Regesten op de Wettelijke Passeringen van de stad Aalst 03/07/1700-31/12/1708, Registers nr. 1368 - 1372 van het Oud-Archief Aalst. Vernaeve Wilfried, 2001
AALTR-001 1L3A Aalter Leenroerig overzicht van Aalter en Knesselare Heerlijkheid van de Woestijne, Woeste en Oudburg van Gent Verhougstraete Arthur & Ryserhove Alfons, 1965
AARSL-001 1L3A Aarsele Landboek van Aarsele met alle eigenaars en bewoners 1653-1661 Braet André, 2007
ADEGM-001 1L3A Adegem De bende van Adegem Wille Lionel, 1992
ANZGM-001 1L3A Anzegem Bewerkte Popp-kaart, Anzegem & kaart legger Depaepe Winnicki
ASPER-002 1L3A Asper Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van de Armmeesters 1732-1742 alfabetische index op de familienamen voorkomende in het boek De Baets A., 2000
BAARL-001 1L3A Baarle Status animarum 1843
GENT-002 1L4A Gent (02) Dood Boek van het Groot Begijnhof te Gent, deel 1, van 9 november 1701 tot 19 april 1842
GRBGN-002 1L4A Grembergen Wettelijke passeringen en Varia 1555 - 1795, B, Berustende in het Rijksarchief Beveren-Waas Roggeman Gaston
GRBGN-002 4-D-4 Grembergen Status Animarum Grembergen 1876 Boon-De Keyser Marie-Louise & Decommer Wim, 2000
HEUSD-002 1L4A Heusden Landboek 1653 Aug. De Baets, 2004
HOLBK-001 1L4A Hollebeke Renteboek van Hollebeke, 1754 Binnen de prochien Woubrechteghem, Ste Antelinckx ende den Lande van Rotselaere Souffreau Georges, 1999
IEPER-001 1L4A Ieper De verdwenen schoolpoort Toegang tot het verleden van de Ieperse Arme Meisjesschool (St. Elisabeth) deel 1 Lazoore & Riem, 2004
KEMZK-002 1L4A Kemzeke De vijfde penning te Kemzeke in 1584 De Backer Luc, 2001
KNESS-001 1L4A Knesselare Analytische bewerking van de Penningkohieren van Knesselare Jaren 1571 en 1574 Stevens Willy, 1994
1701 K 5 B Comines Le dénombrement de la seigneurie de Comines (1470) Un document d'histoire rurale Duvosquel Jean-Marie, 1971
VEURN-001 1L5B Veurne Genealogieën uit het Renteboek 1681 der Staeten-leening 1576-1577 Donche P., 1991
VEURN-005 1L5B Veurne-Ambacht Schepenen - Keurheren van Veurne-Ambacht, 1240-1586 Naamlijsten van 1200 tot aan de unie met de schepenbank van de stad in 1586, aangevuld met de namen van baljuw en krikhouders Donche P.A., 2006
VEURN-003 1L5B Veurne Inventarissen opgemaakt na overlijden in de regio Veurne, 1797-1925 (deel 2) bewaard in het notariaatsarchief R.A.Brugge Stekelorum Joeri, 2005
WAASLD-006 1L5B Waasland Hoofdcijnsboeken van het Waasland, 4 Van Geertsom A. & Roggeman G., 1968
WAASLD-003 1L5B Waasland Hoofdcijnsboeken van het Waasland, 1B Van Geertsom A. & Roggeman G., 1966
WAASLD-004 1L5B Waasland Hoofdcijnsboeken van het Waasland, 2 Van Geertsom A. & Roggeman G., 1967
WAASLD-005 1L5B Waasland Hoofdcijnsboeken van het Waasland, 3 Van Geertsom A. & Roggeman G., 1968
WAASLD-008 1L5B Waasland Hoofdcijnsboeken van het Waasland, 6 Van Geertsom A. & Roggeman G., 1970
WAASLD-011 1L5B Waasland Hoofdcijnsboeken van het Waasland, 9 Van Geertsom A. & Roggeman G., 1972
WAASMR-001 1L5B Waasmunster Algemene huisnummer- en Straatnaamlijst 1961
WAASMR-002 1L5B Waasmunster Algemene huisnummer- en Straatnaamlijst 1980 Vorige en huidige straatnamen
WESTRZ-004 1L5B Westrozebeke Dagboek van Ontvangsten en uitgaven gehouden door den Ontvanger van het Arme bestuur 1873-1895
WETTRN-003 1L5B Wetteren (2) Metingboek en figuratieve kaarten, zuid- en noordzijde van de Schelde, 1701 deel 2, Alfabetische volgorde volgens de naam van de eigenaar of huurder met vermelding van hun percelen Clinckspoor Joris, 1988
WETTRN-002 1L5B Wetteren (1) Metingboek en figuratieve kaarten, zuid- en noordzijde van de Schelde, 1701 deel 1, Numerieke volgorde van de percelen per sectie, 1- zuidzijde 2- noordzijde van de Schelde Clinckspoor Joris, 1988
WIJNDL-001 1L5B Wijnendaele Boeck van alle de Laeten Wijnendaele Dewulf-Heus R.L., 1987
WORTG-001 1L5B Wortegem Rekeninge der prochie van Worteghem 1791
WOUBR-012 1R3D Woubrechtegem Landboek van Woubrechtegem, 1635 Souffreau Georges, 1998
WOUBR-015 1R3D Woubrechtegem Plaatsbenamingen te Woubrechtegem Souffreau Georges, 1998
WOUBR-005 1R3D Woubrechtegem Hof ten Berge 1412-1797, Geschiedenis van het Pachthof van de Abdij van Ninove genaamd het "Hof ten Berge). Met een schets van de daaropvolgende gebeurtenissen 1797-2005 Souffreau Georges, 2005
WOUBR-009 1R3D Woubrechtegem In het Notariaat van Livinus van Mullem 1797-1816, Petrus Antonius de Savoye 1817-1853 en Octaaf Cesar August de Savoye 1853-1903 te Sint-Lievens-Esse notarissen met kantoor te Sint-Lievens-Esse Souffreau Georges, 2002
WOUBR-010 1R3D Woubrechtegem In het Notariaat van Petrus Joannes Antonius Arents (1858-1865) en van Jules Eugeen de Paepe (1866-1892) notarissen met kantoor te Herzele Souffreau Georges, 2002
WOUBR-002 1R3D Woubrechtegem De honderste penning te Woubrechtegem, 1569 en de twintigste Penning 1571 Souffreau Georges, 1999
WOUBR-002 4R6D Woubrechtegem Drie merkwaardige inwoners van Woubrechtegem, Korte levensschets van Constantinus F.A. Duvillers (1803-1885), Markies Gasparo M.M. Pagani de la Torre (1796-1855), Pater Omer A. Wijnant (1884-1913) Souffreau Georges L., 2001
WOUBR-003 4R6D Woubrechtegem Hollebekemolen of Hellemolen, Geschiedenis van de houten korenwindmolen te Woubrechtegem genaamd Hollebekemolen of Hellemolen (voor 1250-1923) en van de molenaarsfamilie De Loof Souffreau Georges L., 2005
ZELE-003 1R3D Zele Atlas Cadastrale de Belgique, Zele, deel 3, avec les mutations. (Kadastrale legger) P.C. Popp, 1859 Coene Frank, 1997
ZELE-002 1R3D Zele Atlas Cadastrale de Belgique, Zele, deel 2, avec les mutations. (Kadastrale legger) P.C. Popp, 1859 Coene Frank, 1997
BEKGM-001 1L3A Bekegem De lotelingen van Bekegem van 1799-1909 Van Poucke André, 2006
BERLR-002 1L3A Berlare Ferrierboek van Berlare 1774 (kaarten) Van Tieghem Pieter Frans
BRUGG-003 1L3A Brugge Notariaat Pulincx Karel, 1738-1790 De Wulf - Heus L.
BRUGG-001 1L3A Brugge De oude straatnamen van Brugge, een handleiding Dumon Gilbert
BRUGG-010 1L3A Brugse Vrije Inventaris van de Verzameling Procesbundels van het Brugse Vrije, Deel 1-A -Nr.1-6000, Boekdeel A. Een juridische bron voor de geschiedenis van landbouw en platteland in de 17de en 18de eeuw. Inghelbrecht Laurent, 2004
BRUGG-006 1L3A Brugse Vrije Index op de wettelijke passeringen 1686-1750 Brugse Vrije, Noordkwartier 1686-1750 Verté Roland, 2005
DEINZ-001 1L3B Deinze De Kadastrale Popp-kaart van Deinze 1861 1995
DEINZ-002 1L3B Deinze Inwoners van de markt te Deinze, 1856-1960 Vergelijkende studie volgens de bevolkingsregisters van 1856 tot 1960 Heyerick André, 1997
DENDM-010 1L3B Dendermonde Notaris Philips Oste, 1682-1701 Roggeman Gaston,
DENDM-006 1L3B Dendermonde Het Leenhof van Dendermonde INDEX Stevens Willy, 2006
DENDM-004 1L3B Dendermonde Het Guldenboek van Dendermonde De Vlaminck A.L., 1998
DENDM-007 1L3B Dendermonde Notariaat depot De Wulf 1756-1807 (1) Roggeman Gaston
DENDM-009 1L3B Dendermonde Notariaat depot De Wulf 1756-1807(3) Roggeman Gaston
1025 1R4C Dendermonde Oude geslachten uit het land van Dendermonde Lindemans Leo, 1998
DESTL-001 1L3B Destelbergen Legger Popp-kaart circa 1860 De Caluwé Karel, 2006
EEKLO-026 1L3B Eeklo, 24-25 Stadsrekeningen nr.24 - 25, 1635-1637, 1637-1638 Pille Freddy, 1999
EEKLO-019 1L3B Eeklo, 12 Stadsrekeningen nr.12, 1619-1620 Pille Freddy, 1997
EEKLO-028 1L3B Eeklo, 28-29 Stadsrekeningen nr.28 - 29, 1642-1643, 1643-1646 Pille Freddy, 2000
EEKLO-024 1L3B Eeklo, 20-21 Stadsrekeningen nr.20 - 21, 1630-1631, 1631-1632 Pille Freddy, 1999
EEKLO-005 1L3B Eeklo Intredingen 1826-1849 Meirezonne John & De Smet Erik, 1995
EEKLO-021 1L3B Eeklo, 14-15 Stadsrekeningen nr.14 - 15, 1622-1623, 1623-1624 Pille Freddy, 1998
EEKLO-016 1L3B Eeklo, 09 Stadsrekeningen nr.9, 1616-1617 Pille Freddy, 1997
EEKLO-006 1L3B Eeklo Intredingen 1850-1860 Meirezonne John & De Smet Erik, 1997
EEKLO-009 1L3B Eeklo, 02 Stadsrekeningen nr. 22,1609-1610 Pille Freddy, 1995
EEKLO-033 1L3B Eeklo, 38-39 Stadsrekeningen nr.38 - 39, 1570-1571, 1571-1572 Pille Freddy, 2002
EEKLO-032 1L3B Eeklo, 36-37 Stadsrekeningen nr.36 - 37, 1568-1569, 1569-1570 Pille Freddy, 2001
EEKLO-031 1L3B Eeklo, 33-34-35 Stadsrekeningen nr.33 - 34 - 35, 1565-1566, 1566-1567, 1567-1568 Pille Freddy, 2001
EEKLO-003 1L3B Eeklo Het Eeklose Landboek 1638 deel 1: Belopen 1 - 35, deel 2: Belopen 36 - 64, deel 3: index Pille Freddy, 2001
ERMBG-001 1L3B Erembodegem Primitief kadaster Erembodegem 1806-1815 Braet André, 2001
EVRGM-002 1L3B Evergem (02) Akten in familiebezit (Staten van goed, kwitanties) 1726-1818, deel 2 Steyaert Antoon
EVRGM-004 1L3B Evergem Handboek van Aenbestedinge ende Huyspachten van de aermen, der prochie van Everghem, 1803-1814
EVRGM-001 1L3B Evergem (01) Akten in familiebezit (Staten van goed, kwitanties) 1726-1818, deel 1 Steyaert Antoon
EVRGM-005 1L3B Evergem Quoeijr van den Thienden, penninckbouck de anno van 1574
EVRGM-003 1L3B Evergem Bisdom Sint-Baafs, Wandelcoopen en Beste Hoofden 16de eeuw van Evergem, Sleidinge, Wondelgem
GENT-006 1L4A Gent (06) Bijdrage tot de studie van de bevolking van Gent op 1-1-1830, Poging tot reconstructie van de volkstelling van 1829 Block Johan, 1978
GENT-010 1L4A Gent (10) Buijck - De Buck (+ varianten) Stad-Gent, Geboorten-huwelijken-overlijden, Buijck - De Buck Buyck Andreas, 2000
1L4A Sint-Amandsberg Zie Gent, GENT-005, Register der overledenen in het Groot Begijnhof te Sint Amandsberg, van 01/01/1926
GENT-003 1L4A Gent (03) Dood Boek van het Groot Begijnhof te Gent, deel 2, van 6 december 1841 tot 5 december 1925
GENT-001 1L4A Gent (01) Begijnhoven Sint-Elisabeth Gent 1701-1874 en Sint Amandsberg, overlijdens 1874-1900 Williame Patrick, 1998
GENT-007 1L4A Gent (07) Een Gents Register der Vagebonden (ca. 1680-1725) lijst van de uitgewezen Westvlamingen Huys P., 1982
GENTBR-001 1L4A Gentbrugge Popp-kaart en legger Ervynck Gontran & De Schryver Xavier, 2006
GERBG-001 1L4A Geraardsbergen Uittreksels uit de Stadrekeningen van Geraardsbergen van 1475-1658 Fris V., 1912
GISTL-001 1L4A Gistel Coutumes des pays et comté de Flandre, Quartier de Bruges, Coutume des petites villes et seigneuries enclavées, Tome 3, Ghistelles, Houcke, Lichtervelde, Maldeghem, Merckem, Munikerede, Nieuvliet, Oostbourg. Gilliodts-Van Severen L., 1891
GOTTM-002 1L4A Gottem Gotthem 1816 - 1830 Inschrijving Nationale militie, Staat van Bevolking Gekiere Claude, 1994
GOTTM-001 1L4A Gottem De kadastrale Popp-kaarten van Gottem, Grammene en Wontergem, circa 1860 V.V.F.Deinze, 2003
GRBGN-001 1L4A Grembergen Wettelijke passeringen en Varia 1555 - 1795, A, Berustende in het Rijksarchief Beveren-Waas Roggeman Gaston
GRBGN-001 4-D-4 Grembergen Status Animarum Grembergen 1846 Boon-De Keyser Marie-Louise & Decommer Wim, 2002
HERDS-001 1L4A Herdersem Wonen en werken te Herdersem 200 jaar geleden, met kaart van 1808 Braet André, 1999
HERSB-001 1L4A Hertsberge (1) Heerelichede van Hersberghe Dit is den renteboeck der Heerelichede van Hertsberghe (deel 1) & Gottem anno 1620, prochies: Oostcamp, Ruddervoorde, Wynghene
1L4A Oostkamp Zie Hersberge, HERSB-002, Heerelichede van Hersberghe Dit is den renteboeck der Heerelichede van Hersberghe (deel 2) & Gottem, anno 1620, prochies: Oostcamp, Ruddervoorde, Wynghene
HERSB-003 1L4A Hertsberge (3) Heerelichede van Hersberghe Dit is den renteboeck der Heerelichede van Hertsberghe (deel 3) & Gottem, anno 1620, prochies: Oostcamp, Ruddervoorde, Wynghene
HERSB-004 1L4A Hertsberge(4) Heerelichede van Hersberghe Dit is den renteboeck der Heerelichede van Hertsberghe (deel 4) & Gottem, anno 1620, prochies: Oostcamp, Ruddervoorde, Wynghene
HERSB-005 1L4A Hertsberge (5) Heerelichede van Hersberghe Dit is den renteboeck der Heerelichede van Hertsberghe (deel 5) & Index
HEUSD-001 1L4A Heusden Landboek van Renten, cijnzen en pachten, Abdij van Nieuwenbos-Heusden A°1351, met aanvulling tot ca. 1373) 1351
IEPER-005 1L4A Ieper Inwoners van Ieper volgens de hoofdgeldbelastingskohieren van 1710, 1711 en 1712 Donche P., 1996
IEPER-002 1L4A Ieper Fondatie Godshuis Nazareth te Ieper Lazoore Stefaan, 2006
IEPER-003 1L4A Ieper Haardentelling van Ieper 1685 poorters en bevolking Bauwen Freddy, 2003
IEPER-004 1L4A Ieper Ieperse Figuren in de 19de eeuwse bidprentjes Bauwen Freddy, 2003
INGELM-001 1L4A Ingelmunster De Penningkohieren van de 20ste penning (1571 en 1572) van Ingelmunster Lievens Hector, 2006
KALKN-001 1L4A Kalken Bebouwde percelen en hun eigenaars in 1819 en rond 1860 De Ruyver Luc, 2006
KEMZK-001 1L4A Kemzeke De vijfde penning te Kemzeke in 1577 De Backer Luc, 2002
LAARN-001 1L4B Laarne Bebouwde percelen en hun eigenaars in 1819 en rond 1860 De Ruyver Luc, 2006
LAARN-003 1L4B Laarne (2) Quoteboeken 1671-1717 De Ruyver Luc, 2002
LAARN-004 1L4B Laarne (3) Quoteboeken 1718-1758 / 1759-1799 De Ruyver Luc, 2000
LEBBK-001 1L4B Lebbeke Regesten op de wettelijke passeringen van Lebbeke 1591-1625 Dauwe Jozef, 2003
LEDE-001 1L4B Lede Landboek 1695 Buyse J. & Gravez J., 1995
LOKRN-001 1L4B Lokeren Handboek van juf. Joanna Volckerick, anno 1716, Lokeren Lockeren, Exaerde, Zeevenjecken, Oostaecker, Saeflaere, Kielderecht, Belsele, Waesmunster Volckerick Joanna, 1716
LOKRN-002 1L4B Lokeren Het Cijns- en Renteboek van 1503 van de kerk van Lokeren Verstegen V. & -Fraussen Eduard, 1948
MELLE-066 PC-Jan Melle Landboek en aanvullingen Deel III
RA.G. Melle Nr.11 1687
MELLE-014 PC-Jan Melle Wettelijke passeringen Wettelijke passeringen 16de-17de eeuw (deel 1) / Samenvattingen & index
MELLE-051 PC-Jan Melle-Gentbrugge Wettelijke passeringen
RA.G. Melle Nr.96 16de - 17de eeuw - deel I
MELLE-060 Melle Heerlijkheid "Van den Abeele" (deel 2)
RA.G. Melle Nr.114 akten & contracten 1664-1672
MELLE-053 PC-Jan Melle-Gentbrugge Wettelijke passeringen
RA.G. Melle Nr.96 16de - 17de eeuw - deel III
MELLE-013 PC-Jan Melle Wettelijke passeringen Wettelijke passeringen & S.V.G. 1772
MELLE-061 PC-Jan Melle Landboek 1654
RA.G. Melle Nr.10 Landboek 1654 (deel 1)
MELLE-007 PC-Jan Melle Landboek 1654 Landboek 1654 / Omzetting gegevens van deel 1-2-3
MERLB-002 1L4B Merelbeke (2) Landt boeck der prochie ende Heerlyckhede van Merelbeke 1782 (II) Vervust André, 1995
MERND-001 1L4B Merendree Transcriptie Landboek Heerlijkheid Merendree 1680 - 1681 Neyt Luc
NEDVL-003 1L4B Nederscheldegebied - Vlaanderen Archief voor Familiekunde voor het Vlaams Nederscheldegebied Deel 1, Willebroek, Hamme, Ekeren, Kieldrecht Roggeman G., 1969
NEDVL-001 1L4B Nederscheldegebied - Vlaanderen Alfabetische Namenindex op de 11 delen van de uitgave "Archief voor Familiekunde voor het Vlaams Nederscheldegebied", deel 1, van A tot M Roggeman Gaston & Vanhecke Jules
NEVELE-002 1L4B Nevele Bevolking Register van Uitgegane Personen van 13 februari 1891 tot 24 mei 1901
NEVELE-001 1L4B Nevele Bevolking Register Intredingen 1901 - 1920
NIEWKW-001 1L4B Nieuwkerken-Waas Het kohier van de vijfde penning, 1569 van Nieuwkerken-Waas Van Puyenbrouck W.
OOSTD-005 1L4B Oostende Informatiën en Sentencen crimineel voor de Schepenbank van de stad Oostende, deel 1, 1645-1685 Verhaeghe julien
OOSTD-004 1L4B Oostende Civile zaken voor de Schepenbank van de stad Oostende, deel 4, 1766-1795 Verhaeghe julien
OOSTD-003 1L4B Oostende Civile zaken voor de Schepenbank van de stad Oostende, deel 3, 1715-1765 Verhaeghe julien
OOSTD-008 1L4B Oostende Informatiën en Sentencen crimineel voor de Schepenbank van de stad Oostende, deel 4, 1773-1796 Verhaeghe julien
OOSTD-007 1L4B Oostende Informatiën en Sentencen crimineel voor de Schepenbank van de stad Oostende, deel 3, 1729-1772 Verhaeghe julien
OUDNA-003 1L4B Oudenaarde Naem register van de Gilde Broeders van Ste Kateline wezende Lakengereeders begenst ten jare 1401 tot 1477
OVERM-006 4-D-5 Overmere Status animarum Parochie de Overmeire, factus Anno dni 1687, die 28.29.et 30 Aprilis Meys Marcel, 1998
PETGM-001 1L5A Petegem-aan-de-Leie De Kadastrale Popp-kaart van Petegem (kanton Deinze) 1860 De Muynck Guido, 1997
PITTM-001 1L5A Pittem Penningkohieren De Penningkohieren van de 20ste penning (1571-1572) en de 10de penning (1574) van Pittem Lievens Hector
RESGM-001 1L5A Ressegem Hof te Raakhout Geschiedenis van het verdwenen pachthof gelegen te Ressegem en genaamd het Hof te Raakout 1365 - rond 1785 Souffreau Georges, 2006
ROESL-005 1L5A Roeselare (2) Stad en Schependom Roeselare Lokalisatie van de onroerende eigendommen, 1550-1612 met opgave van de eigenaars, pachters en huurders (noord) (II) Aerbeydt Guido, 1996
ROESL-006 1L5A Roeselare (3) Stad en Schependom Roeselare Lokalisatie van de onroerende eigendommen, 1550-1612 met opgave van de eigenaars, pachters en huurders (zuid) (III) Aerbeydt Guido, 1993
ROESL-001 1L5A Roeselare Erfenisaangiften van het registratiekantoor Roeselare, 1830-1910, Emelgem, Ingelmunster, Izegem, Kachtem, Roeselare, Rumbeke Luyckx Marc, 2004
RONSE-002 1L5A Ronse Bannelingen en vluchtelingen uit Ronse, benevens een onderzoek naar hunne verblijfplaatsen, gedurende de Spaansche overheersing, deel 2 Bekouw J. H., 1949
RUDDV-002 4-C-4 Ruddervoorde Wezenakten, Parochieregisters I & II, Dopen (1614-1660),
huwelijken (1615-1634),
overlijdens (1615-1633)
Patteeuw Jo, 2003
RUISL-014 1L5A Ruiselede Het verzamelde archief van Ruiselede deel 10, Kadastrale legger der eigenaars, anno 1845 Silversmet Theo, 1992
RUISL-001 1L5A Ruiselede Feodaal overzicht van Ruiselede Verhoustraete Arth., 1965
RUISL-015 1L5A Ruiselede Het verzamelde archief van Ruiselede deel 11 Silversmet Theo, 1991
RUISL-013 1L5A Ruiselede Het verzamelde archief van Ruiselede deel 09, Silversmet Theo, 1990
RUISL-011 1L5A Ruiselede Het verzamelde archief van Ruiselede deel 07 C, landboek der gebruikers 1719-1772 Silversmet Theo, 1991
RUISL-007 1L5A Ruiselede Het verzamelde archief van Ruiselede deel 06 A, Een nieuw landboek, 1662 Silversmet Theo, 1988
RUISL-005 1L5A Ruiselede Het verzamelde archief van Ruiselede deel 04 Silversmet Theo, 1988
RUISL-003 1L5A Ruiselede Het verzamelde archief van Ruiselede deel 02, 1550-1577, De Tienden Silversmet Theo, 1982
RUISL-012 1L5A Ruiselede Het verzamelde archief van Ruiselede deel 08, De Bronnen Silversmet Theo, 1990
RUISL-018 1L5A Ruiselede Verzameld Werk deel XIV, 1680 - 1732 Silversmet Theo, 2002
SINTEW-001 1L5A Sint-Eloois-Winkel Status Animarum Sint-Eloois-Winkel 1746 met een alfabetische klapper op familienamen Devoldere Wilfried, 1999
SINTML-001 4-D-6 Sint-Maria-Leerne Sint Maria Leerne - Sint Martens Leerne,
Status Animarum 1630-1638
Neyrinck Frans, 1999
SINTNK-005 1L5A Sint-Niklaas Landboek 1581, Kohier 5de penning 1584 Van Puyenbroeck W., 1990
SINTNK-004 1L5A Sint-Niklaas Klapper op de Hoofdcijnsboeken St. Baafs 1460-1796 De Backer Luc, 1989
SINTPW-001 1L5A Sint-Pauwels De twintigste penning te Sint-Pauwels in 1571 De Backer Luc, 1998
SLEID-005 4R6C Sleidinge deel 21 - De Verenigingen Silversmet Theo
1090 3L2B Sleidinge De Oorlogsveteranen, deel 20E 1914 tot 1945 Silversmet Theo, Burggraeve Ivan
1095 3L2B Sleidinge Strooibriefjes en sluikpers, deel 22 1940 tot 1944 Silversmet Theo, Burggraeve Ivan
1087 3L2B Sleidinge De Oorlogsveteranen, deel 20B 1914 tot 1945 Silversmet Theo, Burggraeve Ivan
1086 3L2B Sleidinge De Oorlogsveteranen, deel 20A 1914 tot 1945 Silversmet Theo, Burggraeve Ivan
SLEIDG-006 1L5A Sleidinge Penningkohier, 20ste penning, (akten) Auderburch met Sleidinghe in Everghem, anno 1572, Silversmet Theo
1110 4-C-6 Steenvoorde Le Marquisat de Steenvoorde. 1711-1786 Notes d'Etat civil de la Flandre Maritime Van Hille W.
1096 3L2B Tielt Burgerlijke oorlogsslachtoffers in en uit het Tieltse 1940-1945, Das Fons, 1995
TIELT-001 1L5B Tielt Biografisch repertorium van de Tieltse municipale officieren en gemeenteraadsleden, 1795-1814 Buyck Johan, 1998
TIELT-004 1L5B Tielt Genealogische bronnen voor het arrondissement Tielt, opzoekingen afgesloten in 1997 Das Fons, 1997
TIELT-003 1L5B Tielt De oorspronkelijke kadastrale legger van Tielt, vermoedelijk rond 1845 Moors Claude, 1998
1L5A Wingene Zie Tielt, TIELT-005, Renteboek van D'Ammanie Thielt, binnen de prochien van Thielt, Meulebeke, Pitthem, Eeghem, Swevezeele ende Wijnghene, 1765 De Lahousse, 1765
URSEL-001 1L5B Ursel 't Vrije Opname van alle woningen van Ursel 't Vrije 1731 1731
VEURN-004 1L5B Veurne Redenaars van de spycker van de Stede en de Kasselrij van Veurne Redenaars van de spycker van de Stede en de Kasselrij van Veurne Cailliau Jef, 1983
VEURN-002 1L5B Veurne Inventarissen opgemaakt na overlijden in de regio Veurne, 1796-1911 (deel 1) bewaard in het notariaatsarchief R.A.Brugge Stekelorum Joeri, 2003
VINKT-001 1L5B Vinkt Vinktse hoeven en hun bewoners Michem Frans, 1980
VRASEN-001 1L5B Vrasene De 20e penning 1571 te Vrasene-Meerdonk Van Puyenbrouck W., 1993
WAASLD-007 1L5B Waasland Hoofdcijnsboekenvan het Waasland, 5 Van Geertsom A. & Roggeman G., 1969
WAASLD-002 1L5B Waasland Hoofdcijnsboeken van het Waasland, 1A Van Geertsom A. & Roggeman G., 1966
WAASLD-009 1L5B Waasland Hoofdcijnsboeken van het Waasland, 7 Van Geertsom A. & Roggeman G., 1970
WAASLD-001 1L5B Waasland Familles du Pays de Waes Affranchies en 1243, Notre Dame te Antwerpen Généalogie de leur descendants au 14-15e siècle (1350-1511) de Burbure Léon,
WAASLD-010 1L5B Waasland Hoofdcijnsboeken van het Waasland, 8 Van Geertsom A. & Roggeman G., 1971
WETTRN-004 1L5B Wetteren (3) Metingboek en figuratieve kaarten, zuid- en noordzijde van de Schelde, 1701 deel 3, 10 figuratieve kaarten van de zuidzijde en 10 figuratieve kaarten van de noordzijde van de Schelde, Clinckspoor Joris, 1988
WETTRN-005 1L5B Wetteren (4) Metingboek en figuratieve kaarten, zuid- en noordzijde van de Schelde, 1701 deel 4, Nabeschouwingen en statistieken. Clinckspoor Joris, 1988
WETTRN-001 1L5B Wetteren Armen Disch, Bundel 1236, Borg- en sekerstellingen, lijsten van vreemdelingen, Briefwisseling, 1754-1789 Clinckspoor Joris, 1979
WOUBR-004 1R3D Woubrechtegem Heerlijkheid Hollebeke (868-1795) en van het Pachtgoed genaamd Hof te Hollebeke (1369-2006) Souffreau Georges, 2006
WOUBR-013 1R3D Woubrechtegem Landboek van Woubrechtegem, 1700, met de Pachters van 1785. Souffreau Georges, 1998
WOUBR-004 4R6D Woubrechtegem Klooster en School van de zusters Franciscanessen uit het Crombeen te Woubrechtegem 1901-2001, Opgesteld ter gelegenheid van de tentoonstelling naar aanleiding van het honderdjarige bestaan Souffreau Georges L., 2001
1L5B Borsbeke Zie Woubrechtegem, WOUBR-008, In het Notariaat van Antonius Theodorus de Vuyst (1861-1899) en van Jozef de Vuyst (1899-1904) notarissen met kantoor te Borsbeke Souffreau Georges, 2004
WOUBR-001 1R3D Woubrechtegem Akten van Kopen, Verkopen, Leningen en andere Overeenkomsten verleden voor de wethouders van de Heerlijkheid Woubrechtegem en Sint-Antelinks, 1618-1785 Souffreau Georges, 2006
ZELE-001 1R3D Zele Atlas Cadastrale de Belgique, Zele, deel 1, avec les mutations. (Kadastrale legger) P.C. Popp, 1859 Coene Frank, 1997
ZELE-004 1R3D Zele Atlas Cadastrale de Belgique, avec les mutations. (Kadastrale legger) P.C. Popp, 1859, De Kaarten Coene Frank, 1997
ZULTE-002 1R3D Zulte Tiendenregister Sint-Maartensabdij Doornik, deel 5, o.a. Zulte anno 1639 de Bersaque,
ZULZK-001 1R3D Zulzeke Het Landboek van Zulzeke (ca. 1770) Decrits Marc, 1999
ERTVD-001 1L3B Ertvelde De penningkohieren van Ertvelde en Kluizen, 1571 - 1572 Kusse Marcel, 2009
AAIGM-002 1L3A Aaigem - Vlekkem Landboek anno 1779-1780 door Joannes Baptiste Massen, De Moyer Marc, 1997
AALST-013 1L3A Aalst (09) Regesten op de Wettelijke Passeringen van de stad Aalst oktober 1764- mei 1772, Registers nr. 1408 - 1412 van het Oud-Archief Aalst. Vernaeve Wilfried, 2006
AALST-011 1L3A Aalst (07) Regesten op de Wettelijke Passeringen van de stad Aalst januari 1746- december 1754, Registers nr. 1398 - 1402 van het Oud-Archief Aalst. Vernaeve Wilfried, 2005
AALST-012 1L3A Aalst (08) Regesten op de Wettelijke Passeringen van de stad Aalst december 1754- september 1764, Registers nr. 1403 - 1407 van het Oud-Archief Aalst. Vernaeve Wilfried, 2006
AALST-009 1L3A Aalst (05) Regesten op de Wettelijke Passeringen van de stad Aalst oktober 1727- mei 1735, Registers nr. 1388 - 1392 van het Oud-Archief Aalst. Vernaeve Wilfried, 2003
AALST-007 1L3A Aalst (03) Regesten op de Wettelijke Passeringen van de stad Aalst april 1714- april 1722, Registers nr. 1378 - 1382 van het Oud-Archief Aalst. Vernaeve Wilfried, 2002
AALST-010 1L3A Aalst (06) Regesten op de Wettelijke Passeringen van de stad Aalst mei 1735- december 1745, Registers nr. 1393 - 1397 van het Oud-Archief Aalst. Vernaeve Wilfried, 2004
AALST-001 1L3A Aalst Aalsterse Katoendrukkers naar Helmond in Nederland 1846-1860 Braet André & Bombeeck Leo, 2003
GENTBR-002 1L4A Gentbrugge Land en quoteboek 1760 Lant ende quoteboeck der prochie van Gentbrugge lande ende marquisate van Rode in den lande van Aalst
ADEGM-002 1L3A Anzegem Anzegem in de 18de eeuw. Landboeck der parochie van Anseghem anno 1782 Bijlage aan het 31ste jaarboek van de Waregemse geschied- en heemkundige kring de Gaverstreek.
ASPER-001 1L3A Asper Rekeningen van ontvangsten en uitgaven van de Armmeesters 1732-1742
ASSBK-001 1L3A Assebroek Aanborgers van de Gemene en Loweiden in Assebroek & Oedelem, 1515 - 1965 De Moor M. & Debbaut R., 2002
LEBBK-002 1L4B Lebbeke Regesten op de wettelijke passeringen van Lebbeke 1626-1689 Dauwe Jozef, 2005
LEEWG-001 1L4B Leeuwergem Register der bevolking van het Geestelyk Bestier der Parochie of Status Animarum Parochie van Leeuwergem 1842
LICHTV-001 1L4B Lichtervelde Processen voor de prochie heerlychede ende baronnie van Lichtervelde 1606-1796 Viane Michel, 1978
LICHTV-002 1L4B Lichtervelde Genealogische gegevens over Lichtervelde uit Wettelijke passeringen en andere akten 1614-1754 Patteeuw Jo, 2006
MARKG-001 1L4B Markegem Renteboek van de Heerlijkheid van Achtesse in Markegem A° 1602
MELLE-065 PC-Jan Melle Landboek en aanvullingen Deel II
RA.G. Melle Nr.11 1687
MELLE-062 PC-Jan Melle Landboek 1654
RA.G. Melle Nr.10 Landboek 1654 (deel 2)
MELLE-064 PC-Jan Melle Landboek en aanvullingen Deel I
RA.G. Melle Nr.11 1687
MELLE-059 Melle Heerlijkheid "Van den Abeele" (deel 1)
RA.G. Melle Nr.114 akten & contracten 1650-1664
MELLE-008 PC-Jan Melle Landboek 1654 Landboek 1654 / Voorkomende namen in deel 1-2-3
MELLE-050 Melle Renteboek van de Heerlijkheid "Ten Hove" + aanvullingen
RA.G. Melle Nr. 107 1656
MELLE-049 Melle Rekwesten
RA.G. Melle Nr. 162 Rekwesten 18de eeuw
MELLE-016 PC-Jan Melle Wettelijke passeringen Wettelijke passeringen 16de-17de eeuw (deel 2) / Samenvattingen & index
MELLE-052 PC-Jan Melle-Gentbrugge Wettelijke passeringen
RA.G. Melle Nr.96 16de - 17de eeuw - deel II
MELLE-063 PC-Jan Melle Landboek 1654
RA.G. Melle Nr.10 Landboek 1654 (deel 3)
MERLB-001 1L4B Merelbeke (1) Landt boeck der prochie ende Heerlyckhede van Merelbeke 1782 (I) Vervust André, 1995
MERND-002 1L4B Merendree Verwerking Landboek Heerlijkheid Merendree 1680 - 1681 Neyt Luc, 1995
MERND-003 1L4B Merendree Kaarten en plannen mei 1776 opgemaakt door landmeter Meijsman J. anno 1680 Neyt Luc, 1991
MEULB-001 1L4B Meulebeke De Penningkohieren van de 20ste penning (1571) en de 5de penning (1577 en 1578) Lievens Hector, 2005
MOEN-001 1L4B Moen Moense Bevolking van toen 1901-1948 en nu Devenijn Mark, 2003
1018 K 5 A Bornem Genealogisch repertorium Parochieregisters 1613-1797 / Burgerlijke stand 1798-1806 (deel 1) van A tot M Polfliet S., 2004
1065 K 5 A Zwijndrecht Burgerlijke Stand huwelijken 1888-1906 BBS 02 Cleiren Patrick, 2006
1038 K 5 A Hingene Genealogisch repertorium, (Parochieregisters) 1610-1797 Polfliet S., 2002
1039 K 5 A Hingene (Nattehaasdonk) Genealogisch repertorium, (Parochieregisters), dopen 1662-1797, huwelijken 1713-1797, overlijdens 1692-1797 Bijl Rony, 2001
1059 K 5 A Weert Genealogisch repertorium (parochieregisters) 1784-1872 Bijl Rony
1019 K 5 A Bornem Genealogisch repertorium Parochieregisters 1613-1797 / Burgerlijke stand 1798-1806 (deel 2) van N tot Z Polfliet S., 2004
1050 K 5 A Mariekerke Genealogisch repertorium (Parochieregisters) 1796-1870 Boodts Cesar
1049 K 5 A Mariekerke Genealogisch repertorium (Parochieregisters) 1616-1797 Bijl Rony,
1047 K 5 A Liezele Genealogisch repertorium (Parochieregisters) 1595-1797 Bijl Rony, 2002
1048 K 5 A Lippeloo Genealogisch repertorium (Parochieregisters) 1598-1797 Bijl Rony, 2002
1017 3R3C Genealogisch Repertorium tot 1970 van A tot L Van Beresteyn & Kruimel 1990
1018 3R3C Genealogisch Repertorium tot 1970 van M tot Z Van Beresteyn & Kruimel 1990
1002 3R3C België - Luxemburg Bibliografie van de geschiedenis van de steden van België en van het Groothertogdom Luxemburg Beusen Paul & Rombaut Michel, 1998
1005 3R3C Boerenkrijg 1798 Bibliografie van de fictie- en de non-fictie-literatuur François Luc, 1998
1009 3R3C Genealogisch & heraldisch rep. I Algemeen Genealogisch - Heraldisch Repertorium voor de Zuidelijke Nederlanden Leenaerts Remy, 1969
1010 3R3C Genealogisch & heraldisch rep. II Algemeen Genealogisch - Heraldisch Repertorium voor de Zuidelijke Nederlanden Leenaerts Remy, 1969
1011 3R3C Genealogisch & heraldisch rep. III Algemeen Genealogisch - Heraldisch Repertorium voor de Zuidelijke Nederlanden Leenaerts Remy, 1971
1012 3R3C Genealogisch & heraldisch rep. IV Algemeen Genealogisch - Heraldisch Repertorium voor de Zuidelijke Nederlanden Leenaerts Remy, 1972
1013 3R3C Genealogisch & heraldisch rep. V + index Algemeen Genealogisch - Heraldisch Repertorium voor de Zuidelijke Nederlanden Leenaerts Remy, 1978
1004 3R3C Bibliografie van de geschiedenis van Gent Bibliografie van de geschiedenis van Gent (1978-1979) De Herdt René, 1979
1001 3R3C Analytische Bibliografie van de stad Geraardsbergen Analytische Bibliografie van de stad Geraardsbergen, 1068 - 1974 van Mello Jacques, 1975
1022 3R3C Histoire Militaire Belge Bibliographie d'histoire militaire belge des origines au 1er août 1914 Duchesne Albert, 1979
1024 3R3C Land van Aalst, deel II Bibliografie van de gemeenten van het Land van Aalst 1950 -1983 Deprez M. & Gyssels M.C. 1985
1028 3R3C Repertorium van de Vlaamse Gouwen en Gemeenten - I Heemkundige dokumentatie 1800 - 1940. Algemeen gedeelte en gewesten De Wachter Leo, 1942
1029 3R3C Repertorium van de Vlaamse Gouwen en Gemeenten - II Heemkundige dokumentatie 1800 - 1940. Gemeenten A-G De Wachter Leo, 1943
1030 3R3C Repertorium van de Vlaamse Gouwen en Gemeenten - III Heemkundige dokumentatie 1800 - 1940. Gemeenten H-S De Wachter Leo, 1945
1031 3R3C Repertorium van de Vlaamse Gouwen en Gemeenten - IV Heemkundige dokumentatie 1800 - 1940. Gemeenten T-Z & Register De Wachter Leo, 1948
1032 3R3C Repertorium van de Vlaamse Gouwen en Gemeenten- V Heemkundige dokumentatie 1940 - 1950.
Algemeen gedeelte en gewesten, gemeenten A-B
De Wachter Leo, 1953
1033 3R3C Repertorium van de Vlaamse Gouwen en Gemeenten- VI Heemkundige dokumentatie 1940 - 1950.
Algemeen gedeelte en gewesten, gemeenten C-Z
De Wachter Leo, 1957
1034 K 5 Stad Turnhout Jaarverslag 1977, Bibliografie van de Antwerpse Kempen. de Kok Harry, 1978
1014 3R3C Genealogisch & heraldisch rep. VI Algemeen Genealogisch - Heraldisch Repertorium voor de Zuidelijke Nederlanden Leenaerts Remy, 1985
1015 3R3C Genealogisch & heraldisch rep. VII Algemeen Genealogisch - Heraldisch Repertorium voor de Zuidelijke Nederlanden Leenaerts Remy, 1985
1016 3R3C Genealogisch & heraldisch rep. VIII Algemeen Genealogisch - Heraldisch Repertorium voor de Zuidelijke Nederlanden Leenaerts Remy, 1985
1025 3R3C Maes Herman Selectieve bibliografie van Herman Maes. Vanhee Tony, 1995
1026 3R3C Nederlandsch Bibliographisch woordenboek Bevattende de belangrijkste werken in Noord- en Zuid-Nederland verschenen in het eerste kwart der XX° eeuw (1900-1929) Verschueren J. 1933
1003 3R3C België 150 Wetenschap en Techniek, twintig eeuwen aanloop tot België 150. Quintyn J.B. 1980
1021 3R3C Geschiedenis van het Onderwijs. Bibliografie van de geschiedenis van het voorschools, lager, en buitengewoon onderwijs in Belgie 1774-1986 De Vroede Maurits & Lory Jacques. 1988
1027 3R3C Proeve van een algemene Bibliografie van de Stad Dendermonde Proeve van een algemene Bibliografie van de Stad Dendermonde, 1612 - 1970 Beirens Gerard, 1974
1020 3R3C Brugge Bibliografie van de geschiedenis van Brugge, deel VII Vanhoutryve André, 1998
1006 3R3C De Tijdschriften verschenen in 1974 Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland Van Assche Hilda & Baeyens Richard, 1976
1007 3R3C De Tijdschriften verschenen in 1977 Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland Van Assche Hilda & Baeyens Richard, 1979
1008 3R3C De Tijdschriften verschenen in 1978 Bibliografie van de Literaire Tijdschriften in Vlaanderen en Nederland Van Assche Hilda & Baeyens Richard,1980
1106 3L4A VYNCKE Ratte Lode Monbaliu, 1974
1018 3L3B COCHEZ Arthur Dokter Arthur Cochez, slachtoffer van zijn menslievendheid De Metsenaere Wilfried, 1994
1085 3L4A The Ophtalmology Hall of Fame Honorees may 2000
1111 3L4A YPERMAN Jan Vader van de Vlaamse Heelkunde, ca. 1275 -1331 Blondeau Roger, 2005
1095 3L4A VAN DEN DRIESSCHE Jan Illuster man tussen Kruis en Lelie Van Driessche Roger & Goossens Luc, 2005
1110 3L4A YOURCENAR Marguerite De regie van een leven, vertaald door Jenny Tuin Savigneau Josyane, 1991
1108 3L4A Wie is wie in Vlaanderen 1989 - 1993 Biografische encyclopedie Decan Eric, 1989
1035 3L3B DE WILDE Karel (Pater) Wij jonge mensen. Een "vriendenboek" aangeboden aan pater Karel De Wilde
doos 4 REK 10 C 1 België Oost-Vlaanderen Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van geneesheren-specialisten. VBS GBS
Orde der geneesheren Oost-Vlaanderen
Plechtige feestzitting
Hippocrates 1992, 1994, 2001-2002

1983, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
1070 3L4A Nouvelle Biographie Nationale 8 Académie Royale de Belgique 2005
1059 4R2C Iconografie van Bisschop Triest met biografische aantekeningen Matthijs Ray, 1939
1049 3L3B Lexicon Vlaamse componisten, geboren na 1800 Roquet Flavie, 2007
1040 3L3B FONTEYNE Ast Ast Fonteyne, 1906-1991, Een kwestie van Stijl Anthonissen Peter & Beyen Marnix, 1999
1061 3L3B NAPOLEON (2) Historie en Legende, deel 2 Presser J., 1960
1099 3L4A VANDE STEENE Pierre 1804-1874 Vandevelde Louis, 2007
1031 3L3B DE LOMBAERDE Julio Het leven, het werk, de figuur van Padre Julio Maria De Lombaerde Vannecke A. 1984
1088 3L4A Twintig Vlaamse Koppen Dichter De Bo, Busschaert Pieter, De Gheldere Karel, Vanhee Alfons, Van Oye Eugeen, Delescluze Gustaf, Rodenbach Albrecht, Lievens Constant, Adriaens Renaat, Watteeuw Kamiel, De Monie Emiel, Van Haute D., De Carne Alexis, Weustenraad Alfred, Vande Putte Karel, Vyncke Amaat, Persyn Hendrik, Legio, Stijn Streuvel en Guido Gezelle Verriest Hugo 1901
1001 3L3B Achter de traditie Op zoek naar een levend verleden, Leven en werk van Jozef Weyns De Rynck Patrick, 2008
1010 3L3B BEECKMAN Jacques Quelques épisodes de ma vie Beeckman Jacques, 1988
1057 3L3B MAETERLINCK Een Nobelprijs voor Gent Capiteyn André, 2008
1005 3L3B AUGUSTEYNS Leo I Een averechts liberaal, Leo Augusteyns en de liberale arbeidersbeweging Vanacker Daniël, 2008
1006 3L3B AUGUSTEYNS Leo II Van activist tot antifascist, Leo Augusteyns en het Vlaams-nationalisme Vanacker Daniël, 2008
1058 3L3B MOYERSOEN Alexandre et Albert A mes chers parents 1925
1002 3L3B ALLOSSERY Paul Westvlaamsche Boogaard, III Van Coppenolle Maurits, 1946
1003 3L3B ANSEELE Edward Het leven van… Kenis Paul, 1930
1009 3L3B BAERS Maria Haar leven en werk Thielemans-De Backer G., 1961
1011 3L3B BILEN Franciscus Nog vóór de Eerste Internationale: solcialist en flamingant, Franciscus "Kapneus" Bilen (1819-1881) Devreese D.E., 1969
1012 3L3B BUYSSE Cyriel Uit zijn Leven en zijn Werk Van Elslander Ant., 1960
1013 3L3B CALEWAERT Van orgelist te Deinze tot bisschop te Gent Maes Herman
1014 3L3B CARELS Gustaaf Levensbeschrijvende nota's Ceuterick Albert, 1913
1016 3L3B CLAES Ernest Een blik op zijn leven en levenswerk Boni Armand, 1948
1017 3L3B CLOQUETTE Bruno Une figure athoise de la fin de l'Ancien Régime: dom Bruno Cloquette, dernier abbé de Villers Debaive Charles, 1937
1020 3L3B CONSCIENCE Hendrik levensbeschrijving Mertens Edm., 1883
1021 3L3B COPPENS Jozef (Monseigneur) Drie familiale homilieën Stockman Luc, 1981
1022 3L3B DAMPIERRE Het grafelijk geslacht Dampierre en zijn strijd tegen Filips de Schone Luyckx Theo, 1952
1025 3L3B DE BO Leonard-Lodewijk (Deken) Filliaert Juul, 1947
1028 3L3B DE COOMAN Jan Jan De Cooman (1893-1949) en zijn werk De Knibber Gaston, 1974
1044 3L3B GRAULS Jan Dr. Jan Grauls, 1887-1960, Campo Santo, Sint-Amandsberg Van Mechelen Johan & Vanderbiesen Fons, 1981
1100 3L4A VANHEE Alfons Westvlaamsche Boogaard, Pastoor VANHEE De Gryse H., 1945
1056 3L3B LIPPENS Polydoor Galerij van Eeklose groten Lippens P., 1960
1063 3L3B Nouvelle Biographie Nationale 1 Académie royale de Belgique 1988
1064 3L3B Nouvelle Biographie Nationale 2 Académie royale de Belgique 1990
1065 3L4A Nouvelle Biographie Nationale 3 Académie royale de Belgique 1994
1066 3L4A Nouvelle Biographie Nationale 4 Académie royale de Belgique 1997
1073 3L4A PIRENNE Henri Catalogue de l'Exposition Henri Pirenne 1962
1080 3L4A SERANNE Jan Een vergeten Gents arbeidersleider uit de vorige eeuw, Jan Seranne. Devreese D., 1968
1082 3L4A SERVAES Albert Albert Servaes zoals hij blijkt uit zijn brieven aan Jules de Coster Maes Herman
1083 3L4A STREUVELS Stijn Frank Lateur, Zijn levensstijl Florquin Joos, 1971
1089 3L4A VAN CROMBRUGGHE Constant Willem Priester, pedagoog, ordestichter, Paters Jozefieten - Melle de Kort Leonardus H., 1965
1092 3L4A VAN DEN ABEELE Albijn Notice sur Abeele (Albijn Van den) Laes Arthur, 1956
1093 3L4A VAN DEN ABEELE Raf 65 jaar. Overdruk uit het Jaarboek 1985 van de Kunst en Oudheidkundige Kring van Deinze Maes Herman, 1985
1094 3L4A VAN DEN BORREN Charles Homage à Charles van den Borren, à l'occasion du centenaire de sa naissance, 17 novembre 1874. Lavalleye Jacques, … 1974
1098 3L4A VAN POECKE Achiel Retrospectieve Achiel Van Poecke, 1902 - 1972 Coene Michel, 1992
1091 3L4A VAN DE WOESTIJNE Jacques Een uitgeweken Deinzenaar: Jacques Vande Woestijne De Clerq René, 1990
1102 3L4A VERHOUSTRAETE Arthur Hulde aan Arthur Verhoustraete bij zijn 75ste verjaardag, Aalter 1 februari 1970 Ryserhove Alfons, 1970
1105 3L4A Vijftig Prominenten uit Veurne Op de Spiegel gezet Delestrez Willy
1055 3L3B LIEVENS Constant Pater Lievens geïllustreerde levensschets Marlier A., 1931
1008 3L3B BAECKELAND LEO (1863-1944) Van Gentse straatjongen tot Amerikaans multimiljonair Dorikens Maurice, 1995
1081 3L4A SERESIA Alfred Notice sur la vie et les travaux d'Alfred Seresia, Professeur à l'Université de Gand. Van Wetter P., Dauge E., De Raedt A., 1902
1062 3L3B NEUWE M.S. Prêtre, professeur du petit séminaire, curé de Radinghen Lasne J. (l'Abbé), 1864
1046 3L3B LEOPOLD I En zijn tijd, Nationale Tentoonstelling 1965-1966 Rijksarchief, 1965
1047 3L3B LEOPOLD III Roi des Belges Dumont Georges-H. 1944
1045 K 6 Lectuur Repertorium Auteurslijst 1938 - 1946 Baers Joris, 1946
1007 3L3B BAECKELAND LEO Antheunis Georges, 1989
1072 3L4A Ons Vorstenhuis Ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van Belgiës onafhankelijkheid 1905
1042 3L3B GEZELLE Guido Uit Gezelle's leven en werk, Baur Frank, 1930
1103 3L4A VERRIEST Hugo Aan de jeugd verteld: Het leven van Hugo Verriest Heijdendal Felix, 1934
1026 3L3B DE CLERCQ Charles Beelden van en over Charles De Clercq, Mijnwerker en Volkschrijver Van der Linden Renaat, 1983
1033 3L3B DE SAEDELEER Valerius Gesprekken met Valerius de Saedeleer Van de Velde Hektor, 1943
1019 3L3B CONSCIENCE Hendrik of de Vlaamse wedergeboorte Simons L., 1983
1096 3L4A VAN DER HALLEN Ernest Een silhouet, (1898 -1948) Bonirmand, 1950
1079 3L4A RUBBRECHT Oswald Ferdinand Prof. Dr. Oswald-Ferdinand-Quintin RUBBRECHT, 1872-1941 Lacquet A., Elaut …., 1943
1030 3L3B DE KINDER Roger Gouverneur van de Provincie Oost-Vlaanderen, 1963-1984. 1986
1038 3L3B DURNEZ Gaston Monografieën van Westvlaamse schrijvers Van Hulle J. & Mahieu Johan, 1990
1023 3L3B DAVID Jan (Kanunnik) Kanunnik Jan David en de Vlaamse Beweging van zijn tijd Wils Lode, 1956
1024 3L3B DAVIDSFONDS Het Davidsfonds in wezen en werking, Onderrichtingen voor de Bestuursleden van de Afdeelingen. Boon A., 1928
1059 3L3B MULISCH Harry Informatie over leven en werk van Harry Mulisch Brouwers Jeroen, 1976
1084 3L4A STREUVELS Stijn Tijdschrift Vlaanderen 251, Stijn Streuvels 1871-1969 Keersmaekers, …. 1994
1074 3L4A POPPE Edward Soli Deo, God alleen, 1890-1924 Odilo Jacobs, 1998
1039 3L3B EVRARD Daniël Helpende handen, Gedenkboek Daniël Evrard, 1927-1992 Van Roy Louis, 1993
1107 3L4A Wereldnamen van bij ons (GENT) Uitvinders, ontdekkers, pioniers Quintyn J., 1977
1037 3L3B Dendermondenaars Beknopte biografieën van geboren Dendermondenaars De Decker
1043 3L3B GLORIEUX Stefanus-Modestus Levensschets van den zeer Eerwaarden Heer Stefanus-Modestus Glorieux, Stichter der Broeders van O.L.V. van Lourdes en de Zusters van Barmhartigheid
1015 3L3B CELIS Gabriël (E.H.) Huldebetoon E.H. Gabriël Celis, pr, gevolg van zijn bibliografie Van Es F., 1954
1112 3L4A Zestig koppen uit onze letterkunde Een keus van zestig koppen uit onze letterkunde Pissens Désiré, 1925
1090 3L4A VAN DE VELDE Marcel Overdruk uit "Brugse paneeltjes" 1966 De Caluwe A. & De Lille Karel, 1966
1104 3L4A VIGOUREUX Gustaaf Zelzate 1892 - Gent 1943 De Schepper A., 2001
1086 3L4A TIMMERMANS Felix Een Biografie Durnez Gaston, 2000
1109 3L4A Wie is wie in Vlaanderen 2003 - 2005 Biografische encyclopedie Coppens E.& P., 2003
1101 3L4A VERHAEGEN Pierre-Théodore Een nieuwe blik op Pierre-Théodore Verhaegen, 1796-1862 1996
1034 3L3B DE SMET Joannes Baptista Lokeren 1674 - Gent 1741; De Lokerse bisschop van Ieper en Gent Vanden Bavière Paul, 2003
1097 3L4A VAN DER MEERSCH Desire-Joseph 1789-1863 Hoebeke M. 1973
1054 3L3B Liber Memorialis Université de Gand, Notices Biographiques, tome I, Faculté de Philosophie et Lettres, Faculté de Droit. 1913
1067 3L4A Nouvelle Biographie Nationale 5 Académie Royale de Belgique 1999
1068 3L4A Nouvelle Biographie Nationale 6 Académie Royale de Belgique 2001
1069 3L4A Nouvelle Biographie Nationale 7 Académie Royale de Belgique 2003
1032 3L3B DE MAERE Auguste Vader van Brugge-Zeehaven, Promotor van het cultuurleven in Gent Serlet Anne & Van Eenoo Romain, 2000
1027 3L3B DE COCKER Henri Hulde aan Henri De Cocker, Kunstschilder, 1908-1978 1998
SLEIDG-011 1L5B Sleidinge Sport Silversmet Theo
1096 K 5 B Opwijk Alfabetische repertorium van de families te Opwijk van 1601 tot 1900, deel 3 Verberckmoes F., 1994
1094 K 5 B Opwijk Alfabetische repertorium van de families te Opwijk van 1601 tot 1900, deel 1 Verberckmoes F., 1994
1107 K6-D7 Teralfene Gezinsrepertorium Teralfene, 1797-1900 Van den Haute Joseph, 2003
1097 K6-D6 Pamel Gezinsreconstructie gemeente Pamel 1622-1799 Van Isveldt Rita, 2008
1098 K6-D6 Pamel Huwelijken Pamel 1622-1796 Van Isveldt Rita, 2008
1055 K6-D3 Hekelgem Gezinsrepertorium Gezinsrepertorium Hekelgem 1797-1900 Van den Haute Joseph, 2005
1030 K6-D2 Essene Gezinsrepertorium 1797-1900 Van Den Haute Joseph & Verleysen Walter, 2004
1062 K6-D4 Impde & Rossem Parochieregister (bewerking) Overlijdens uit Parochieregisters en Burgerlijke stand van Impde en Rossem, periode 1800-1811 Van den Borre Nicole, 2006
1070 K6-D4 Kester Parochieregisters (bewering) Klappers op geboorten, huwelijken en overlijdens tussen 1779 en 1793 Buyck Andreas,
1004 K5-D1 Bellingen Indices Parochieregisters Naissances, Mariages, Décès 1610-1796 Algemeen Rijksarchief, 1987
1008 K5-D1 Bogaarden Indices Parochieregisters Naissances, Mariages, Décès, 1667-1796 Algemeen Rijksarchief, 1991
1009 K5-D1 Borcht-Lombeek Indices Parochieregisters Naissances, Mariages, Décès, (tot 1796) Algemeen Rijksarchief, 1987
1092 K 5 B Mazenzele Alfabetisch Repertorium van de Families te Mazenzele tussen 1604 en 1890 Verstraeten R., 1993
1095 K 5 B Opwijk Alfabetische repertorium van de families te Opwijk van 1601 tot 1900, deel 2 Verberckmoes F., 1994
1026 4-A-5 Nederland Repertorium D. T. B., van voor de invoering van de burgerlijke stand Wijnaendts van Resandt W., 1969
012 A - 1008 4-A-1 Den Haag Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconografisch Bureau, deel 26 Den Haag 1972, Centraal Bureau voor Genealogie, s'Gravenhage
1031 4-A-5 Overslag R.K.Parochie Begraafboek 1722-1775, betreft Zuiddorpe / Begraafboek 1790-1796 betreft Wachtebeke / Trouwboek 1790-1796betreft Wachtebeke
1074 4-C-6 Steenwerck (F) Description de la Seigneurie de Dampierre et de Terweland à Steenwerck d'après les derniers rapports qui en furent fait. Van Hille W., 1973
1012 4-D-1 Bailleul (F) Mariages des communes du canton de Bailleul-en-Flandres 1770-1780 Concerne: Berthen, Fletre, Merris, Meteren, Nieppe, Saint-Jans-Cappel Steenwerck et Vieux-Berquin Povoas Paul, 1994
1018 4-D-1 Bergues-Saint-Winnoc (F) Chronique et Cartelaire de l'Abbaye de Bergues-Saint-Winnoc de l'ordre de Saint-Benoît, tome deuxième Pruvost Alexandre, 1875
1022 4-B-6 Bergues-Saint-Winnoc (F) La Cour Feodale du perron de Bergues IV Les derniers fiefs, Tables des noms et des lieux Van Hille W, 1973
1020 4-B-6 Bergues-Saint-Winnoc (F) La Cour Feodale du perron de Bergues II Van Hille W
1019 4-B-6 Bergues-Saint-Winnoc (F) La Cour Feodale du perron de Bergues I La féodalité Van Hille W
1028 4-B-6 Cappellebrouck (F) Les familles de Cappellebrouck Janssen Gerard,
1029 4-B-6 Comines (F) Répertoire des familles étrangères installées à Comines (France) en 1880 Verpoorten Pierre, 2007
1021 4-A-5 Leiden De inneemboeken van het hou-huis en arm-kinderhuis te Leiden van 1710 tot 1746 Delforterie C.W., 1976
1029 4-A-5 Overslag R.K.Parochie, bewerking Overlijdens 19de eeuw
1030 4-A-5 Overslag R.K.Parochie Doopboek 1704-1722 / Trouwboek 1704-1722
1045 4-A-5 Zuiddorpe Parochieregister, bewerking Dopen A-K 1998
1048 4-A-5 Zuiddorpe Parochieregisters Huwelijken 1797-1900 deel 2, alfabetisch op naam van de vrouw
1038 4-B-6 Dunkerque (F) Indices 1633-1792 (06) GERS - JUS Cailliau Jef
1064 4-C-6 Kessel Recherches sur l'Ancien Comté de Kessel et sur l'Ancienne Seigneurie de Geysteren 1854
1041 4-B-6 Dunkerque (F) Indices 1633-1792 (09) PAC - RON Cailliau Jef
1036 4-B-6 Dunkerque (F) Indices 1633-1792 (04) DELA - DOBR Cailliau Jef
1043 4-B-6 Dunkerque (F) Indices 1633-1792 (11) VA - Z Cailliau Jef
1031 4-B-6 Dunkerque (F) Baptêmes du 1/01/1691 au 31/12/1693 758 actes Kwalo-devos Ghyslaine, 1995
1030 4-B-6 Dunkerque (F) Baptêmes de l'année 1694 802 actes, classement chronologie Kwalo-devos Ghyslaine, 1995
1037 4-B-6 Dunkerque (F) Indices 1633-1792 (05) DOBR - GERS Cailliau Jef
1047 4-A-5 Zuiddorpe Parochieregisters Huwelijken 1797-1900 deel 1, alfabetisch op naam van de man, Kuipers M.G., 1997
1046 4-A-5 Zuiddorpe Parochieregister, bewerking Dopen L-Z 1998
1033 4-B-6 Dunkerque (F) Indices 1633-1792 (01) A - BOO Cailliau Jef
1034 4-B-6 Dunkerque (F) Indices 1633-1792 (02) BOO - COM Cailliau Jef
1021 4-B-6 Bergues-Saint-Winnoc (F) La Cour Feodale du perron de Bergues III Van Hille W
1024 4-B-6 Boulogne (F) Nos Ancêtres Etude généalogique; Duval Césaire, 1965
1019 4-A-5 Hulster-Ambacht Penningkohieren 1570 - 1580 Nijenhuis H.D., 1992
1022 4-A-5 Leiden Leidens weg op. Emigratie, Zuid-Nederlanders 16e eeuw Desreumaux John, 1992
1065 4-C-6 Lille (F) Annuaire Généalogique des familles de Lille, Armentières et environs Hache Victor, 1947
1005 4-A-5 's Gravenhage Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconografisch Bureau, deel XX 's Gravenhage 1966, Centraal Bureau voor Genealogie, s'Gravenhage
012 A - 1009 4-A-1 Den Haag Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconografisch Bureau, deel 28 Den Haag 1974 Centraal Bureau voor Genealogie, s'Gravenhage
012 A - 1010 4-A-1 Den Haag Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconografisch Bureau, deel 29 Den Haag 1975 Centraal Bureau voor Genealogie, s'Gravenhage
1032 4-A-5 Overslag-Koewacht R.K.Parochie Begraven 1636-1704 Zuiddorpe/Koewacht, Begraafboek Overslag 1704-1722
1035 4-B-6 Dunkerque (F) Indices 1633-1792 (03) COM - DELA Cailliau Jef
1067 4-C-6 Pas de Calais (Nord) (F) Liste des communes étudiées du Nord-Pas de Calais 2000
1073 4-C-6 Roubaix (F) (2) Roubaix Nord, mariages du 01/01/1803 au 31/12/1812 Cuvelier Charles, 1994
1072 4-C-6 Roubaix (F) (1) Roubaix Nord, mariages du 22/09/1792 au 31/12/1802 Cuvelier Charles, 1994
1039 4-B-6 Dunkerque (F) Indices 1633-1792 (7) KA - LUX Cailliau Jef
1101 4-C-6 Bergues-Saint-Winnoc (F) Regesten op de Wettelijke passeringen van de kasselrij Sint-Winnoksbergen. 1600-1604 Vandewalle Paul, 1994
1076 4-C-6 Wormhoudt (F) Le comte de Wormhoudt, Aperçu historique. Généalogie de Familles qui en avaient la civilité. Liste de ses Habitants et du Magistrat. Van Hille W., 1970
1040 4-B-6 Dunkerque (F) Indices 1633-1792 (08) MA - OW Cailliau Jef
1041 4-A-5 Zeeland Zeeuwse historische bronnen, ten behoeve van het genealogisch onderzoek De aantekeningen uit de kerkregisters van Wolfaartsdijk vander Baan J., 1984
1042 4-B-6 Dunkerque (F) Indices 1633-1792 (10) RON - UT Cailliau Jef
1044 4-B-6 Dunkerque (F) Wettelijke passeringen 1506-1648 Cailliau Jef, 2007
1056 4-B-6 Hondschoote 12 (F) Fiançailles et Mariages de 1638 à 1679 Feryn G. & Vanbleu, 2006
1057 4-B-6 Hondschoote 13 (F) Fiançailles et Mariages de 1680 à 1736 Feryn G. & Vanbleu, 2006
1055 4-B-6 Hondschoote 11 (F) Baptêmes de 1719-1725 et de 1726-1736 Feryn G. & Vanbleu, 2008
1025 4-B-6 Bourbourg (F) La Cour feodale de Bourbourg, deel 1 dite gyselhuis, Van Hille W. 1975
1026 4-B-6 Bourbourg (F) La Cour feodale de Bourbourg, deel 2 dite gyselhuis, Van Hille W., 1975
1027 4-B-6 Bourbourg (F) La Cour feodale de Bourbourg, deel 3 dite gyselhuis, Van Hille W., 1975
1002 4-A-5 Zeeuws-Vlaams Polderland Over het ontstaan van het Oost-Zeeuws-Vlaamse Polderland Brand K.J.J., ing. 1978
1042 4-A-5 Zeeland Zonen van Adam in Nederland Genetische genealogie: een zoektocht in ons DNA-archief Van Waalwijk van Doorn-Khosrovani, Barjesteh van Waalwijk van Doorn;2008
1059 3R4C Gazette van Detroit, 1986 - 1987 Genealogische gegevens & Namenindex De Wilde-Kennivé Dora, 2008
1063 3R4C Gazette van Detroit, 2005 - 2007 Genealogische gegevens & Namenindex De Wilde-Kennivé Dora, 2008
1002 3R4C American Gleanings Weg uit West-Vlaanderen: Emigratie uit de Westhoek ASO Veurne, 2008
1047 3R4C Death Memorial Cards Deel 11 Callens Paul, 2005
1048 3R4C Death Memorial Cards Deel 12 Callens Paul, 2005
1049 3R4C Death Memorial Cards Deel 13 Callens Paul, 2005
1062 3R4C Gazette van Detroit, 2001 - 2004 Genealogische gegevens & Namenindex De Wilde-Kennivé Dora, 2005
1044 3R4C Death Memorial Cards Deel 08 Callens Paul, 2004
1045 3R4C Death Memorial Cards Deel 09 Callens Paul, 2004
1021 3R4C Pittem Amerikaanse Zantingen deel 2: Een persoonlijke blik van Pittem naar Amerika, Callens Paul, 2004
1046 3R4C Death Memorial Cards Deel 10 Callens Paul, 2005
1052 3R4C Emigranten naar Amerika 1849-1906. De reis naar Argentinië, 1889 - Belgische Emigranten 1855 - Landlopers-Emigranten 1850-1856 - Venesoenrapporten 1902-1903 Vanderhaeghe Jan & Kennivé Dora, 1992
1031 3R4C Belgische Emigranten naar Amerika II,
1903 - 1904 Gids en raadgevingen voor de Emigrant / Amerika- Steamers van de Red Starline / Venesoen-rapporten 1903-1904 / Index personennamen
Bauwens Guy, deruyter Richard, 1996
1032 3R4C Belgische Emigranten naar Amerika, 1905 Van Antwerpen naar Amerika / Schepen van de Red Star Line / Het Venesoenrapport 1905 / Index op de Familienamen Deruyter Richard, 1998
1036 3R4C Cataloog van de tentoonstelling Van ons Platteland naar de Midwest. Belgische Emigratie naar de V.S. 1997
1030 3R4C Begraafboek Missouri U.S.A. Belgique, Claryville, Lithium, Sereno, Catholic Churches & Cemeteries, 1873 - 1982 Bueckman Jessie, 1976
1054 3R4C Flandria Americana Een studie van Vlaamse emigranten naar het Amerikaanse Continent.
Ghent - Minnesota
Houthaeve Robert, 1985
1066 3R4C Les Auvergnats en Hollande et en Belgique Bulletin du Groupe de Recherches Historiques et Archéologiques de la Vallée de la Sumene. Meynial Odette & Lapeyre Odette, 1983
1001 3R4C 150 jaar Vlamingen in Detroit Detroit waar Vlamingen thuis zijn. Verthé Arthur & Denys Karel, 1983
1075 3R4D Vlaanderen in de wereld I Deel I: Ontario, Deel II: Canada, Deel III: V.S.A. Verthé Arthur & Henry Bernard, 1972
1076 3R4D Vlaanderen in de wereld II Deel I: Latijns-Amerika, deel II: Afrika en het Oosten, Deel III: Australië Verthé Arthur, 1974
1077 3R4D Vlaanderen in de wereld III Deel I: Vlaanderen in Europa, Deel II: Het Nederlands, de Taal der gemiste Kansen, Deel III: Ethische Besluiten Verthé Arthur, 1976
1055 3R4C Gazette van Detroit I Genealogische Gegevens 1965-1984, Deel 1: A - D De Wilde-Kennivé Dora,
1056 3R4C Gazette van Detroit II Genealogische Gegevens 1965-1984, Deel 2: E - S De Wilde-Kennivé Dora,
1057 3R4C Gazette van Detroit III Genealogische Gegevens 1965-1984, Deel 3: T - Z De Wilde-Kennivé Dora,
1033 3R4C Belgische Emigranten naar Amerika, 1906 Het Venesoenrapport 1906 / Belgische emigranten van 1901 tot 1906 / Tot Amerikaan genaturaliseerde Belgen / Index personennamen Deruyter Richard, 1999
1070 3R4C The Belgians in Manitoba Wilson Keith & Wyndels James B. 1976
1068 3R4C Stadsarchief (Antwerpen) Emigratie naar Amerika, (Red Star Line) Schoups Inge, 1999
1035 3R4C Bronnen voor studie van immigratie & emigratie Hedendaagse tijden, deel 1, Archiefbronnen bewaard in het Algemeen Rijksarchief Vervaeck Solange, 1996
1037 3R4C Death Memorial Cards Deel 01 Callens Paul, 2000
1051 3R4C Emigranten Nederlandse vluchtelingen in Duitsland (1550-1600) Van Roosbroeck, 1968
1034 3R4C Belgische Emigranten naar Amerika, 1907 - 1908 de Passagierschepen van de Red Star Line / Het Venesoenrapport 1907 & 1908 / Tot Amerikaan genaturaliseerde Belgen / Index personennamen Deruyter Richard, 2000
1020 3R4C Pittem Amerikaanse Zantingen deel 1: Een persoonlijke blik van Pittem naar Amerika, Callens Paul, 2000
1071 3R4C Uit en toch Thuis VLAKANAM: Vlaamse Kanadese Amerikaanse Vriendenkring /
Tijdschrift nr. 1,2,& 3 van 1974, 1 van 1975
Bertier A. & Lenoir G., 1974
1072 3R4D Venesoenrapporten 1896-1899 Belgische passagiers waaronder Emigranten naar Amerika, Australië, Canada, Nieuw Zeeland, Zuid-Afrika, Zuid-Amerika, voor de jaren 1896 - 1897 - 1898 - 1899 Bauwens Guy, 2001
1060 3R4C Gazette van Detroit, 1990 - 2000 Genealogische gegevens, Deel 1: A - L, Naamindex De Wilde-Kennivé Dora,
1061 3R4C Gazette van Detroit, 1990 - 2000 Genealogische gegevens, Deel 2: M - Z, Naamindex De Wilde-Kennivé Dora,
1039 3R4C Death Memorial Cards Deel 03 Callens Paul, 2002
1040 3R4C Death Memorial Cards Deel 04 Callens Paul, 2002
1041 3R4C Death Memorial Cards Deel 05 Callens Paul, 2002
1067 3R4C Lys van Hugenote, Wat na die Kaap gekom het. List of Huguenots who came to the Cape Malan A. & Malherbe J.E.,
1043 3R4C Death Memorial Cards Deel 07 Callens Paul, 2003
1042 3R4C Death Memorial Cards Deel 06 Callens Paul, 2003
1038 3R4C Death Memorial Cards Deel 02 Callens Paul, 2001
zie H.K. 61: Ons Heem 1998 nr.1, Vlaamse emigratie naar Engeland en
Noord-Amerika
1073 3R4D Venesoenrapporten 1909-1914 Belgische passagiers waaronder Emigranten naar Antillen (1910), Australië, Canada, Congo (1910), Noord-Amerika, Zuid-Afrika, Zuid-Amerika, voor de jaren 1909-1914 Bauwens Guy, 2003
1069 3R4C Tentoonstelling Pittem - Egem Emigranten van Pittem en Egem naar Amerika. Naar aanleiding van het kunstwerk "De Vlaamse Emigrant" De Clercq Huguette, 2004
1058 3R4C Gazette van Detroit, 1981 - 2003 The cultural heritage through flemish immigration: a comparative study of the Gazette van Detroit. Callens Aranka, 2004
Kaprijke zie H.K. 16: Appeltjes v/h Meetjesland 2004 blz. 5 / Kaprijkenaren trokken naar Amerika (1813-1926) /
V-068 2R2C VAN ROOSE De parenteel van Roelant Van Roose en aanverwante genealogische gegevens Willems Maria, Van Baelen Eric, 2005
B-036 2L2A BREL Jacques La généalogie au filde l'eau en remontant le courant de la Lys, Jacques Brel Vroye André, Rousseau Gilberte, 2003
S-022 2L6B STAPPAERTS De familie Stappaerts uit Gierle 1570-1850 Van Caster Etienne, 1986
W-010 2R2D WEYNS Kempense geslachten, Weyns een geslacht uit Rijkevorsel Weyns Alexander
V-008 2L6B VAN BULCK Genealogie Van Bulck in de Rupelstreek Reusens Jules, Vermeulen Leo, De Voecht Kurt, 2003
V-067 2R2C VAN REETH Genealogie Van Reeth Lindemans Leo, 2004
D-040 2L3A DE GROOTTE Familie De Grooten Verschraegen, toelichting Tusschans Frans & Jan, 2000
B-031 2L2A BOUUAERT Genealogische gegevens betreffende de familie Bouuaert, De Moerloose Roger, 1988
B-034 2L2A BRAET Het Geslacht Braet door de eeuwen heen, (1295-1980) Braet André, 1981
B-035 2L2A BRAET De Braetroute Braet André, 1996
B-037 2L2A BREMPT Brempt door de eeuwen, (1136-1994) Anckaer Jan, van der Brempt Victor, 1994
B-039 2L2A BRYSSINCK Geschiedenis van de Bryssinck-stam, (1295 - 1880) Bryssinck Roger, 2003
B-040 2L2A BULCKE 1 300 jaar familiegeschiedenis, "Bulcke" ter herdenking van hun overlijden onder de oorlog op 27 en 28 mei 1940, deel 1 Bulcke André, 1985
B-043 2L2A BUQUOY Album Buquoy, 1071 - 1980 Bucquoye E., 1981
C-002 2L2B CALCOEN De familie Calcoen in Vlaanderen Deprez Nora, 1979
C-013 2L2B CAPPELLE De naam "Cappelle" & varianten te Westrozebeke, vóór 1681-1980 Cappelle Etienne, 2006
C-010 A 2L2B CAPPELLE De naam "Cappelle" & varianten in Staden van voor 1752 tot 1980, deel 1, Cappelle A - G, & Index Cappelle Etienne, 2006
C-008 A 2L2B CAPPELLE De naam "Cappelle" & varianten in Hooglede, 1605-1980, deel 1, Index, Cappelle A - G Cappelle Etienne, 2007
C-025 2L2B CASTELEIN 1 Généalogie de la famille, deel 1
C-026 2L2B CASTELEIN 2 Généalogie de la famille, deel 2
C-027 2L2B CATTOIR Les Cattoir à Gand et à Bruxelles, 1545-1958, Quatre siècle de bourgeoisie urbaine de Cacamps François, 1959
C-035 2L2B COGHEN Jacques-André Graaf Coghen, zijn afstammelingen, leven, werk en nakomelingen Cogen Etienne, 1996
C-033 2L2B COGEN I Genealogie van de familie Cogen van 1300 tot 1993, volume 1 Cogen Etienne, Demeyer Alice, 1993
C-036 2L2B COLE-NACHTEGAEL Familie Cole-Nachtegael, Stamboom en documenten Tusschans Frans & Jan,
D-161 2L4B DHUYVETTER De erfenisakte van Guillemeus D'Huyvetter, Gewezen pastoor te Sint-Jans Steene, Kruishoutem 1729-1821 Dhuyvetter Imelda, 2005
D-130 2L4A DE SCHRYVER Genealogie De Schryver, 100 jaar Visserij Gent (1796-1897) - 110 jaar Lochristi (1895-2005) De Schryver Xavier, 2005
C-045 2L3A CROMHEECKE Mijn familieboek: Cromheecke Cromheecke Raphaël, 1957
V-041 2R2C VAN HAVERMAET Stamboom Van Havermaet De Rieck Marcel, Dierickx Francine, 2004
F-005 2L4B FOBE La famille Fobe de Hamme Willemot Jacques et Martine, 2005
C-011 C 2L2B CAPPELLE De naam "Cappelle" & varianten te Oostnieuwkerke, van vóór 1729 tot 1980, deel 3, van Cappelle M tot P Joa, Cappelle Etienne, 2005
S-012 2L6A SNOECK De familie Snoeck te Eke van circa 1590, met afstammelingen van Constant Snoeck (1805-1885) en zijn broers. Snoeck Lieven, 1994
D-009 2L3A DE BAETS Générations de Baets De Baets Yves, 2005
V-028 2L6B VAN DER MOERE 500 jaar, Van der Moere, Brugge-Brugge of terug-van-weg-geweest Vandermoere Valère, 2012
V-059 2R2C VAN MULLEM Een Brugse familie Van Mullem, Van Mullem Jozef, 2005
P-009 2L6A PIENS, deel I Ancien Regime, periode 1580-1792, deel 1 Piens Denis
P-010 2L6A PIENS, deel II Ancien Regime, periode 1580-1792, deel 2 Piens Denis
V-012 2L6B VAN COPPENOLLE De naam Van Coppenolle en zijn stam van uit Lichtervelde ontstaan Van Coppenolle Antoon, 2005
V-045 2R2C VAN HEDDEGHEM De familienaam "Van Hedeg(h)em" Van Heddeghem Gerard, 1987
C-042 2L3A CORTVRINDT Stamboom van Judocus Cortvrindt, 1802-1964, Delbroeck J, Van Linthout A. 1964
C-047 2L3A CUVELIER Genealogie historique de la famille Cuvelier, originaire du pays d'Enghien de Cacamps François, 1954
D-014 2L3A DE BAETS 2 Geschiedenis van een stam De Baets uit Waarschoot, Lovendegem en Gent, deel 4, 5 De Baets Yves
V-054 2R2C VAN LEEMPUTTEN Het Geslacht Van Leemputten uit Werchter Notredame D., Van den Borre N.
V-010 2L6B VAN CAMPENHOUT De Twee laatste begijntjes van Mechelen en hun voorouders uit Haacht en Hever Notredame-Van den Borre Nicole
L-007 2L5A LAUWEREINS Histoire et généalogie de la famille Lauwereins Lauwereins Jean, 2004
V-105 2R2D VERMEIRE Een wijdvertakte Familieboom Vermeire, Met als bakermat en spreidingsplaats de hofstede "ter Biest" gelegen in de zeepolders in Vlissegem. Vermeire Luc, 2005
D-098 2L3B DE PAPE 12de - 21ste eeuw Deroover Patrick L., 2005
D-024 2L3A DE CAIGNY Stamboom van de familie de Caigny Vanneste Robert, 2003
D-097 2L3B DE PAEPE "Pape tot Depaepe" schipperen vanaf 1288 langs Dender, geschiedenis en cultuur De Paepe Pol, 1996
D-101 2L3B DE POORTER Genealogie van Gheeraert De Poorter De Poorter Eric, 2001
D-106 2L4A DE REEPER IV Familieboek van de afstammelingen van Jacobus Dereeper (±1639-1709) en Catharina Liermans, deel 4 Dereeper Triphon, 1983
D-129 2L4A DE SCHEPPERE De Sceppere, de afstammelingen van Daneel De Scheppere en De Reviere Catelijne, beiden geboren rond 1600 in Ruiselede De Schepper Karel,
D-062 2L3B DELVAEL Afstammelingen van Marinus Delvael en Catharina Verfaillie, x Moorslede 29-09-1675 Delva Michel, 1977
D-075 2L3B DEN HAESE (1a) Genealogie Den Haese, Afstammelingen Jan Den Haese Den Haese Paul, 2008
D-076 2L3B DEN HAESE (1b) Genealogie Den Haese, Afstammelingen Jan Den Haese Den Haese Paul, 2007
D-077 2L3B DEN HAESE (2a) Genealogie Den Haese, Afstammelingen Jan Den Haese, 1ste generatie tot 13de generatie Den Haese Paul, 2008
D-078 2L3B DEN HAESE (2b) Genealogie Den Haese, Afstammelingen Jan Den Haese Den Haese Paul
D-079 2L3B DEN HAESE (3) Genealogie Den Haese, Afstammelingen Jan Den Haese, Afstammeling van Jacobus Den Haese, 1ste tot 12de generatie Den Haese Paul, 2008
D-080 2L3B DEN HAESE (4) Genealogie Den Haese, Afstammelingen Jan Den Haese, Afstammeling van Jacobus Den haese, 9de tot 15de generatie Den Haese Paul, 2007
D-081 2L3B DEN HAESE (5) Genealogie Den Haese, Afstammelingen Jan Den Haese, 1ste tot 15de generatie Den Haese Paul
D-082 2L3B DEN HAESE (6a) Genealogie Den Haese, Afstammelingen Jan Den Haese, Den Haese Paul
D-083 2L3B DEN HAESE (6b) Genealogie Den Haese, Afstammelingen Jan Den Haese, Den Haese Paul, 2007
D-084 2L3B DEN HAESE (7a) Genealogie Den Haese, Afstammelingen Jan Den Haese, 1ste tot 13de generatie Den Haese Paul
D-085 2L3B DEN HAESE (7b) Genealogie Den Haese, Afstammelingen Jan Den Haese Den Haese Paul, 2007
D-086 2L3B DEN HAESE (8) Genealogie Den Haese, Afstammelingen Jan Den Haese, 1ste tot 15de generatie Den Haese Paul, 2007
D-087 2L3B DEN HAESE (9) Genealogie Den Haese, Afstammelingen Jan Den Haese, Verwantschapslijst 2de tot 11de generatie Den Haese Paul, 2007
D-088 2L3B DEN HAESE (10) Genealogie Den Haese, Afstammelingen Jan Den Haese, 1ste tot 11de generatie Den Haese Paul, 2007
D-089 2L3B DEN HAESE (11a) Genealogie Den Haese, Afstammelingen Jan Den Haese, 1ste tot 5de generatie Den Haese Paul, 2007
D-090 2L3B DEN HAESE (11b) Genealogie Den Haese, Afstammelingen Jan Den Haese, Den Haese Paul, 2007
D-091 2L3B DEN HAESE (12) Genealogie Den Haese, Afstammelingen Jacobus Den Haese, Den Haese Paul, 2007
D-092 2L3B DEN HAESE (13) Genealogie Den Haese, Afstammelingen van Jacobus Den Haese, nakomelingen van Jan Den Haese Den Haese Paul, 2007
D-093 2L3B DEN HAESE (14) Genealogie Den Haese, Nakomelingen van Jan Den Haese Den Haese Paul, 2007
D-094 2L3B DEN HAESE (15) Genealogie Den Haese, 1ste tot 3de generatie Den Haese Paul, 2007
D-102 2L3B DERBOVEN Ascendance de Clotilde Derboven
D-105 2L4A DE REEPER III Familieboek van de afstammelingen van Jacobus Dereeper (±1639-1709) en Catharina Liermans, deel 3 Dereeper Triphon, 1983
D-113 2L4A DE RUYCK (01) Genealogie De Ruyck, deel 1, zevende tot veertiende generatie, Index Den Haese Paul, 2007
D-114 2L4A DE RUYCK (02) Genealogie De Ruyck, deel 2, 14de tot 18de generatie Den Haese Paul
D-115 2L4A DE RUYCK (03) Genealogie De Ruyck, deel 3, derde tot elfde generatie, Dhaenens, Waelkens, Van der Beken, Weytens, Van den Hende, Index Den Haese Paul, 2007
D-116 2L4A DE RUYCK (04) Genealogie De Ruyck, deel 4, Josephus De ruyck (1750), Franciscus De Ruyck (1661-1733) Den Haese Paul, 2007
D-117 2L4A DE RUYCK (05) Genealogie De Ruyck, deel 5, Judocus De Ruyck (1605-1680) Den Haese Paul, 2007
D-118 2L4A DE RUYCK (06) Genealogie De Ruyck, deel 6, Judocus De Ruyck (1605-1690) Den Haese Paul, 2007
D-119 2L4A DE RUYCK (07) Genealogie De Ruyck, deel 7, Egidius De Ruyck 1660 Den Haese Paul, 2007
D-120 2L4A DE RUYCK (08) Genealogie De Ruyck, deel 8, Joannes De Ruyck (1633-1695), Livinus De Ruyck (1684-1744), Josephus De Ruyck (1750), Franciscus De Ruyck (1661-1733) Den Haese Paul, 2007
D-121 2L4A DE RUYCK (09) Genealogie De Ruyck, deel 9, Adrianus De Ruyck (1600-1657), Joannes De Ruyck (1714-1786), Laurentius De Ruyck (1565-1659) Den Haese Paul, 2007
D-122 2L4A DE RUYCK (10) Genealogie De Ruyck, deel 10, Afstamming Judocus (1605-1680) Den Haese Paul, 2007
D-123 2L4A DE RUYCK (11A) Genealogie De Ruyck, deel 11, 14de tot 19de generatie Den Haese Paul, 2007
D-125 2L4A DE RUYCK (12) Genealogie De Ruyck, deel 12, 1ste tot 13de generatie Den Haese Paul, 2007
D-124 2L4A DE RUYCK (11B) Genealogie De Ruyck, index op delen 11 & 12 Den Haese Paul, 2007
D-126 2L4A DE RUYVER Het Oost-Vlaamse geslacht De Ruyver rond Wetteren De Ruyver Luc, 1998
D-142 2L4A DE SUTTER een stam uit Lembeke, van circa 1600 tot heden De Sutter Daniel, 2000
D-151 2L4A DE WAELE Familiebundel De Waele uit Zele De Waele Hippoliet, 1972
D-163 2L4B DHUYVETTER Dhuyvettersgoed te Huysse, Drie eeuwen familiegeschiedenis Dhuyvetter D'huyvetter René, 1983
A-001 2L2A ACKE deel 1 Stamboom Acke deel 1 Withoeck Arseen
A-002 2L2A ACKE deel 2 Stamboom Acke deel 2 Withoeck Arseen
B-020 2L2A BONNY Joannes De afstammelingen van BONNY Joannes en VANMOORTEL Sophia, 1816 - 1977 Bonny Omer, 1977
A-003 2L2A ANRIJS Het Zuidvlaamse geslacht Anrijs Snoeck Lieven, 1979
A-005 2L2A ARRECKX-ARIX-ARICKX Familie Arreckx, Arix, Arickx, toestand 1989, Arickx Liévin, 2002
A-004 2L2A ARICKX Judocus Arickx en zijn nakomelingen ca. 1575-2000 Arickx Valère, 2007
A-010 2L2A AUSSELOOS (2) Origines des familles Ausseloos et alliées du quartier de Tirlemont Pardon Jean-Michel, 1962
A-009 2L2A AUSSELOOS (1) Pierre Ausseloos, le riche marchand de moutons de Tirlemont. Esquisse généalogique. Goole Francis, De Pinchart Henry, Pardon Jean-Michel, 1961
B-001 2L2A BAELE Over het leven van vijf generaties tijdens de 19de & 20ste eeuw in goede en minder goede tijden. 150 jaar familiegeschiedenis Baele Christophe, 1996
B-003 2L2A BAETSELEER 2 A ….. Hi si een arm Baetseleer ende ongebortich… Batsleer Leon, 1986
B-009 2L2A BASSEZ De familie Bassez, 1634-1983 Bassez-Claeys Georgette, 1983
B-011 2L2A BAUDTS, Tien generaties Baudts,voorouders van Alfred 1891-1944, Georges 1893-1947, Jan 1898-1986 Baudts M.A.,1999
B-010 2L2A BAUDTS Laurens Genealogie van Laurens Bauts Baudts M.A., 1999
1048 1R4D Tablettes des Flandres, Recueil 5 Liévin Bauwens et sa famille Desprechins Anne,1954
B-013 2L2A BEELAERT Genealogie van de familie Beelaert te Eeklo Steeghers W., 1976
B-015 2L2A BIESBROUCK 5 eeuwen familiestam, Biesebrouck(-oeck) en Van Biesebrouck(-oeck) Biesbrouck G., 1984
B-016 2L2A BOERHAVE Geschiedenis en Genealogie van het geslacht Bouderave, Boeraeve, Boerhave,1150- 1974 Boerhave Guido, Boeraeve Hermann, Boerhave Rik, 1974
B-017 2L2A BOGAERT Stamboom Bogaert, Schelderode 1976 Stevens Louis, 1976
B-019 2L2A BOLLENS De familie Bollens, 1570 - 1984 Ryckaert Maurice, 1984
B-024 2L2A BORREY-BORRY De afstammelingen Borrey - Borry met als stamvader Martinus Borry (1646-1724)
B-027 2L2A BOURBON La maison de Bourbon, 1256 - 1987 Van Kerrebrouck Patrick,1987
V-002 2L6B VAN ALLEMEERSCH Petrus Vanallemeersch (1713) & Isabella Devriendt (1711)
V-021 2L6B VAN DEN BORRE Familie Van Den Borre, Liedekerke - Antwerpen, 1726 - 2000 Van Den Borre Henri, 2000
V-027 2L6B VAN DER EECKEN & VEREECKEN Verzameling gezinskaarten van de families Van der Eecken & Vereecken in de zeven- en achtiende eeuw te Lede & Wichelen de Gussem Jan, 2002
V-040 2R2C VAN GOETHEM Personen en families Van Goethem met beroep en woonplaatsen die woonden in Groot Aalst en geboren vóór 1900, en Groot Lebbeke geboren vóór ± 1850 Van Goethem Gilbert, 2007
V-057 2R2C VAN MOL Genealogie familie Van Mol, Heffen ± 1580, Evergem-Gent 2005 Van Mol Jules,2005
V-084 2R2C VANNESTE I Familieboom van Gillis Vanneste, ± 1350 te Rollegem, Roeselare 1950 Van Maele Maurits, 1950
V-085 2R2C VANNESTE II Familiegeschiedenis "Vanneste" met aanvulling van de families Vandewiele, Ameel, Buysse en D'hondt. Vanneste Robert, 2008
V-070 2R2C VAN SEVEREN I Stamlijnen VAN SEVEREN, Voetstappen naar één ouderpaar, deel 1 Vanseveren Adolf, 2007
V-071 2R2C VAN SEVEREN II Stamlijnen VAN SEVEREN, Voetstappen naar één ouderpaar, deel 2 Vanseveren Adolf, 2007
V-072 2R2C VAN SLEMBROUCK Familieboek Voorouders en Afstammelingen Gustave Van Slembrouck & Celina Vandewalle Vanslembrouck José, 2007
V-104 2R2D VERMEIRE Een wijdvertakte Familieboom Vermeire, 1713 - 1959 Vandenbroucke Jozef, 1959
V-108 2R2D VERVUST 2 Stamboom en Geschiedenis van de familie VERVUST, deel II Vervust Marie Thérèse, Vervust André, 1998
V-109 2R2D VERVUST, Stam 1 Stamboom en Geschiedenis van de familie VERVUST, Stam 1 of blauwe Stam, Vervust Marie Thérèse, Vervust André, 1998
V-116 2R2D VILAIN XIIII Duizend jaar blauw bloed in Vlaanderen De Wilde Peter, 2006
W-015 2R2D WYDOOGHE De stam Wydooghe, De afstammelingen van Pieter Wiedooghe (ca 1585-1639). De Hoofdstam I: Rumbeke, De Hoofdstam II: Roeselare Storme Jules, 1983
W-012 2R2D WIJFFELS Familieboek Wijffels, Afstammelingen Wyffels Honoré, Wijffels-Vervaet M., 1994
R-023 2L6A RYBENS De familie Rybens, Ruebins, Rubbens Denorme C.
V-035 2R2C VAN DER VICHTE De Gemeente, De Parochie, De Heerlijkheid, Het Geslacht Blockeel L., 1975
P-019 2L6A PUTMAN Familieboek Putman
T-003 2L6B TERNEST Genealogische info met betrekking tot de Familie Ternest Hombecq-Ternest H., 1984
D-132 2L4A DE SCHUYMER I Genealogie De Schuymer, boek 1 De Schuymer Daniël, Aelter Rita, 2008
D-133 2L4A DE SCHUYMER II Genealogie De Schuymer, boek 2 De Schuymer Daniël, Aelter Rita, 2008
D-134 2L4A DESCHUYMER III Genealogie De Schuymer, boek 3 De Schuymer Daniël, Aelter Rita, 2008
D-135 2L4A DESCHUYMER IV Genealogie De Schuymer, boek 4 De Schuymer Daniël, Aelter Rita, 2008
D-136 2L4A DE SCHUYMER V Genealogie De Schuymer, boek 5 De Schuymer Daniël, Aelter Rita, 2008
L-020 2L5B LOOCKX IV Philemond Joseph Loockx, Toondichter, muziekleraar, directeur muziekscholen, Koorleider Loockx Marc, 2004
L-018 2L5B LOOCKX II Stamboom LOOCKX, deel 2 Loockx Marc, 2007
L-019 2L5B LOOCKX III Stamboom LOOCKX, deel 3, Familiegeschiedenis Loockx Kristof, 2000-2001
L-017 2L5B LOOCKX I Stamboom LOOCKX, deel 1 Loockx Marc, Loockx Kristof, 2002
D-109 2L4A DEROO I 14de - 21ste eeuw, Deroover Patrick, 2008
D-110 2L4A DEROO II 14de - 21ste eeuw, schema's naamindex Deroover Patrick, 2008
R-008 2L6A RIGAU - I Van Ricwald tot Rigau in 20 eeuwen, deel I Rigaux Gaston, 1990-1991
R-009 2L6A RIGAU - II Van Ricwald tot Rigau in 20 eeuwen, deel II Rigaux Gaston, 1990-1991
V-051 2R2C VAN HOLLEBEKE Onze families, Vanhollebeke, Verhelst, Ailliet, Verhelst, deel 2 Das Fons, 2008
S-027 2L6B STORME (2A) Het geslacht Storme, deel 2, Afstammelingen van Petrus Storme 1721-1801 en Anna Vandaele 1734-1786, boekdeel A Storme Marcel, 1975
S-028 2L6B STORME (2B) Het geslacht Storme, deel 2, Afstammelingen van Petrus Storme 1721-1801 en Anna Vandaele 1734-1786, boekdeel B Storme Marcel, 1975
V-026 2L6B VAN DER BIEST Familie Van Der Biest van Ophasselt-Voorde naar Aalst, 1637-1878 Van der Biest Ulric, 1982
1033 1R4C Tablettes des Flandres, Recueil 4, deel 1 Histoire de la famille van Hille I van Hille Willy, 1954
D-037 2L3A DE GERADON Origines et Branches Collatérales de la famille de Geradon de Geradon Simone, 1974
B-038 2L2A BROECKAERT Jan Broeckaert (1837-1911) Clinckspoor Joris, 1987
B-041 2L2A BULCKE 2 300 jaar familiegeschiedenis, 1650 - 1985, deel 2 Bulcke André, 1985
B-042 2L2A BULCKE 3 300 jaar familiegeschiedenis, 1650 - 1985, deel 3 Bulcke André, 1985
B-048 2L2B BUYSSE, 400 jaar, Genealogie van een familie Buysse Buysse Leon, 1997
C-029 2L2B CLAEYS Een stam Claeys uit Waarschoot bijna vier eeuwen in Kaprijke Claeys Marijn, 1987
D-006 2L3A DE BAETS De afstammelingen van Zeger en Diederik De Baets, Zomergem & Sleidinge, 14de eeuw De Baets August, 1998
D-013 2L3A DE BAETS 1 Geschiedenis van een stam De Baets uit Waarschoot, Lovendegem en Gent, deel 1, 2, 3 De Baets Yves,
A-006 2L2A ARTEVELDE I Cartulaire historique et généalogique des Artevelde, deel 1 De Pauw Napoléon, 1920
A-007 2L2A ARTEVELDE II Cartulaire historique et généalogique des Artevelde, deel 2 De Pauw Napoléon, 1920
A-008 2L2A ARTEVELDE III Cartulaire historique et généalogique des Artevelde, deel 3 De Pauw Napoléon, 1920
B-004 2L2A BAETSELEER 2 B ….. Hi si een arm Baetseleer ende ongebortich… Batsleer Leon, 1986
B-005 2L2A BAETSELEER 2 C ….. Hi si een arm Baetseleer ende ongebortich… Batsleer Leon, 1986
B-006 2L2A BAETSELEER 2 D ….. Hi si een arm Baetseleer ende ongebortich… Batsleer Leon, 1986
B-007 2L2A BALCAEN Alfabetische lijst, geboorten, huwelijken en overlijden. Lijst op datum Balcaen Philippe, 2004
D-072 2L3B DE MUNTER 1441 afstammelingen van Henricus De Munter en Anne De Mulder De Munter Guido, 2004
D-152 2L4A DE WAELE 400 Jaar Dewaele Sylvain, 2006
H-013 2L5A HELEU Stamboom van de familie Heleu, Heuleu, Eloy, Eloi, Eloey Heleu Fernand, 2006
D-073 2L3B DE MUNTER Tweeduizend afstammelingen van Henricus De Munter en Anne De Mulder De Munter Guido, 2005
D-074 2L3B DE MUNTER Afstammelingen van Adrianus De Munter. Basisgegevens voor de geschiedenis van een Oosterzeelse familie De Munter Guido, 2002
D-099 2L3B DE PAUW Généalogie de la famille de Pauw, Broeckaert J., 1904
D-103 2L3B DE REEPER I Familieboek van de afstammelingen van Jacobus Dereeper (±1639-1709) en Catharina Liermans, deel 1 Dereeper Triphon, 1980
D-108 2L4A DERO Stamboom van de familie De Ro uit Geraardsbergen De Ro Jacques, 1985
D-167 2L4B DIERICK 14 generaties, afstammelingen Symoen Duerync (ca. 1530-1593) Dierick Etienne, 2001
D-171 2L4B DOBBELAERE 1 Van de Familie Dobbelaere, deel 1 Dobbelaere Luc, 1990
D-160 2L4A DHUYVETTER De Familie Dhuyvetter te Kruishoutem van de 14° tot de 21° eeuw. Adolf Dhuyvetter (1886-1952) en Irma Van Cauwenberghe (1895-1988) Dhuyvetter Imelda, 2004
H-001 2L4B HALSBERGHE ( 1) Familie Halsberghe Jan, deel 1 Lemaitre Karel, Halsberghe Pierre en Roger, 1988
F-001 2L4B FAVOREL De nakomelingen van Arnold Favorel en Maria Vanderart Favoreel Ema
H-006 2L5A HALSBERGHE ( 6) Familie Halsberghe, Index, deel 6 Lemaitre Karel, Halsberghe Pierre en Roger, 1988
H-005 2L5A HALSBERGHE ( 5) Familie Halsberghe, Index, deel 5 Lemaitre Karel, Halsberghe Pierre en Roger, 1988
H-004 2L5A HALSBERGHE ( 4) Familie Halsberghe Joannes, Antwerpen, deel 4 Lemaitre Karel, Halsberghe Pierre en Roger, 1988
H-003 2L5A HALSBERGHE ( 3) Familie Halsberghe Jan, deel 3 Lemaitre Karel, Halsberghe Pierre en Roger, 1988
H-002 2L5A HALSBERGHE ( 2) Familie Halsberghe Jan, deel 2 Lemaitre Karel, Halsberghe Pierre en Roger, 1988
H-016 2L5A HEYDE Familie Heyde in het oude Dronghene Hebbrecht Jacqueline, 1996
H-018 2L5A HEYE Heye vanaf einde zestiende eeuw
Heye-Heyde-Hyde
Hebbrecht Jacqueline, 1984
H-019 2L5A HOLVOET Généalogie de la famille Holvoet Holvoet Paul, 1942
H-021 2L5A HUYGHEN Het geslacht Huyghen, Nederland en België Verrycken Maria, 1977
H-022 2L5A HUYS De familie Huys uit Geluwe, vier eeuwen familiegeschiedenis (1610-1980) Huys Paul,1980
H-024 2L5A HUYSMAN Groot Goed Huysmanhoeve, een hoeve en familieboek. Huysman (Comité ), Pille Freddy, 2007
J-001 2L5A JAECQUES De familie Jaecques uit Cortemarck Ossieur Carlo, 1994
J-002 2L5A JANSSENS Familieboek Janssens 1530-1992, te Gistel - Oudenburg - Jabbeke Logghe Jacky, 1992
J-004 2L5A JONCKHEERE Familie Jonckheere Denorme C., 1950
J-006 2L5A JOOS Familie Joos, uit Zomergem, Waarschoot en Gent. Uittreksels familiegeschiedenis Joos Pierre
J-007 2L5A JOOSTEN Joosten, Joosen en Diosen in Turnhout en Oud-Turnhout, 1566-1905 Joosten Carolien, 2007
K-002 2L5A KEIRSEBILCK Hendrik Keirsebilck & Anna-Theresia Brinckman Keersebick Urbain, 1998
K-003 2L5A KENNOF Stamboom familie Kennof, Van Kenhove(n), Vankenhove(n) Van Kenhove Patrick, 1995
K-004 2L5A KESTENS Nie Kest, 1888-1999, haar leven en famliie Van den Borre Nicole, 2000
K-005 2L5A KICKX 1 Généalogie de la famille Kickx, Gand 1951. Fobe J., 1951
K-006 2L5A KICKX 2 Généalogie de la famille Kickx, Fobe J., 1951
K-007 2L5A KIELEMOES Van Kielmaes naar Kielemoes. Stamboomboek van de familie Kielemoes. Vervust A., 1991
K-008 2L5A KONING BOUDEWIJN Voorouderstafel van Koning Boudewijn, tot in de veertiende generatie. Lindemans Leo, Van Osselaer Paul, Verheecke José, 1991
K-009 2L5A KYNDT Afstammelingen van Amandus Kyndt en Marie Verduere, 1777 - 1980 Kyndt - Janssens R., 1980
L-001 2L5A LABYN Stamboom Labyn, Gentbrugge, Ledeberg, Dikkelvenne, Hundelgem, Munkzwalm, Appelterre, Velzeke, Melle. Labyn Maurice, 1980
L-002 2L5A LAMON De afstammelingen van Joannes Eugenius Lamon, 1798-1888 en Regina Verlinde, 1791-1874. Lamon Joris, 1982
L-003 2L5A LANSSENS Geschiedenis van de Lanssens, Lansens, Lanssen, Lansen, Lamsens, 1460-2003 Lanssens Paul, 2003
L-030 2L5B LOUAGIE Voorouders van Brendan Adhemar Gabriel en Madoc Ghislain Marinus Louagie Louagie Stefaan, 1992
L-022 2L5B LOUAGE ( 01) Boek 1, De nakomelingen van Maria Catharina Rosa Louage Louagie Stefaan
L-023 2L5B LOUAGE ( 02) Boek 2, De nakomelingen van Anna Godeliva Louage Louagie Stefaan
L-031 2L5B LOUWAGIE (03) Boek 3, De nakomelingen van Anna Theresia Louwagie Louagie Stefaan
L-026 2L5B LOUAGE (13) Boek 13, De nakomelingen van Martina Louage Louagie Stefaan
L-027 2L5B LOUAGE (14) Boek 14, De nakomelingen van Clara Louage Louagie Stefaan
L-032 2L5B LOUWAGIE (09) Boek 9, De nakomelingen van Maria Jacoba Louwagie Louagie Stefaan
L-024 2L5B LOUAGE (10) Boek 10, De nakomelingen van Rosalia Francisca Louage Louagie Stefaan
L-028 2L5B LOUAGE (15) Boek 15, De nakomelingen van Joanna Clara Louage Louagie Stefaan
L-029 2L5B LOUAGE (16) Boek 16, De nakomelingen van Catharina Louage Louagie Stefaan
L-033 2L5B LOWIE Familieboek van Lohier, Lowie, Louis, Löwi tot…. Marnix Lowie, 2003
M-003 2L5B MARTENS Van Stoffel tot Fil en Tuur. Vijf eeuwen familie Martens in het Meetjesland Martens Laurent, 2006
M-017 2L5B MOREELS Het Tiegemse geslacht Moreels, Een analyse van de verschillende Tiegemse families en hun afstammelingen vanaf de 15de tot de20ste eeuw. Crombecq Peter, 2007
M-020 2L5B MULIER De afstammelingen van Jan Mulier-Lemerre uit Herseeuw Mullie Jos. L.M., 1960
O-002 2L5B OTTEN, tome II Généalogie Otten, dit Otto de Mentock, avec notices sur les familles alliées, tome 2 Van Schijndel B.W., 1954
P-007 2L6A PIENS, deel 1 Genealogisch overzicht van de stam Piens in Oost-Vlaanderen. De invoering van de Burgerstand, periode 1792-1900, deel 1 Piens Denis
P-008 2L6A PIENS, deel 2 Genealogisch overzicht van de stam Piens in Oost-Vlaanderen. De invoering van de Burgerstand, periode 1792-1900, deel 2 Piens Denis
L-025 2L5B LOUAGE (12) Boek 12, De nakomelingen van Joanna Louage Louagie Stefaan
P-012 2L6A PIEYNS De stam Pieyns, een genealogische verkenning Van Acker Adhémar, 2007
R-006 2L6A REUBRECHT Gustave Reubrecht & Elodie Derebreux, x 9,6,1880 Ploegsteert Keersebilck Urbain
R-007 2L6A REYNVAAN Niet altijd somer, Geschiedenis van het geslacht Reynvaan Reynvaan H.F., 1975
R-017 2L6A ROMBAUT Rombaut / Rombout in het land van Waas De Backer Luc, 2004
1034 1R4C Tablettes des Flandres, Recueil 4, deel 2 Histoire de la famille van Hille II, van Hille Willy, 1956
M-007 2L5B MEEÙS-LEFEVER La famille Meeùs-Lefever, Ascendants et Descendants de la branche cadette de la famille Meeùs Meeùs Edmond, van Caster Etienne, 1974
V-060 2R2C VAN NESTE Onze voorouders Van (den) Neste Maertens-Verkinderen Maria, 1977
P-020 2L6A PUYLAERT Genealogie van het Zeeuws-Vlaamse Geslacht Puylaert Puylaert Carl, 2008
J-003 2L5A JOLIE 350 jaar genealogie van de families "Jolie, Joliet, Joliens…" in het Land van Rode tijdens de periode 1657-2007 Jolie Eric, 2008
M-014 2L5B MEULEMAN Genealogie, Stamboomboek van de familie Meuleman, (Jan °Wanzele 1663) D'haene Julus Serafien, 2007
S-014 2L6B SOETAERT Genealogie, Stamboomboek van de familie Soetaert, (Cornelis Joannes °Circa 1690) D'haene Julus Serafien, 2006
D-158 2L4A D'HANE / D'HAENE Genealogie, Stamboomboek van de familie D'Hane / D'Haene, (Joannes ° circa 1680), Einde 17e tot begin 21e eeuw. Parentele uitwerking vanaf ongeveer 1800. D'haene Julus Serafien, 2005
B-032 2L2A BRAEKMAN Familiekroniek Braekman & Braeckman, Braekman Walter, 2009
D-005 2L3A DE BAERE Genealogie, Stamboomboek van de familie De Baere (Josephus † 11/05/1760), Begin 18de tot begin 21ste eeuw. Parenteel uitwerking vanaf ongeveer 1800 D'haene Julus Serafien, 2005
D-053 2L3B DELAERE De Familie Delaere (De Laere), Genealogie 1400 - 1900 Delaere Johan, 2009
D-095 2L3B DE NOO Genealogie De Noo, Een boerengeslacht uit de Bommelerwaard en de Tielerwaard De Noo H., 1991
D-003 2L3A DAUWE Genealogie van de familie DAUWE te Lebbeke Dauwe Jozef, 1975
N-007 2L5B NOTTEBOOM Stamboom van de familie Notteboom Notteboom Walter, 1976
W-016 2R2D WYFFELS Aen=Boeck van Francis Wyffels, fs Joannes, 1673-1819 Puijlaert C.B.
B-023 2L2A BORREMANS, deel 2 Genealogische studie over het Geslacht Borremans doorheen het Pajottenland, deel 2, Sint-Pieters-Leeuw, Halle en de ruimere regio Borremans Marcel, 2009
B-021 2L2A BORREMANS, deel 1 Genealogische studie over het Geslacht Borremans doorheen het Pajottenland, deel 1, Lennik en omgeving Borremans Marcel, 2006
B-022 2L2A BORREMANS, deel 1 bis Genealogische studie over het Geslacht Borremans doorheen het Pajottenland, deel 1 bis, Lennik en Omgeving Borremans Marcel, 2007
C-006 A 2L2B CAPPELLE De naam "Cappelle" & varianten in Gits (1619-1980) deel I - ( A - K) Cappelle Etienne, 2008
C-006 B 2L2B CAPPELLE De naam "Cappelle" & varianten in Gits (1619-1980) deel 2 - ( L - Z),
( ° x † ) akten
Cappelle Etienne, 2008
V-112 2R2D VERWEST 10 generaties, 1690-2006 Deroover Patrick L.E., 2006
D-019 2L3A DE BLOCK Familieboek De Block, Moortgat Leon, 2000
R-001 2L6A RABAEY De Familie Rabaey. Voorouders en nakomelingen van Rabaey Joannes-Baptiste 1786 - 1870 en Verdoolaege Maria Joanna Theresia 1795 - 1870 Rabaey André, 2006
D-017 2L3A DE BEULE Sinay-Waas De Beule Marita, Vandermoere Valère, 2006
M-013 2L5B METTEN PENNINGHEN Deel 2, metten Penninghen 1250-1550 Metdepenninghen C., 2006
V-099 2R2D VERHAMME Stamreeks Reinout Verhamme Plettinck Rosa, Das Fons, 2007
B-028 2L2A BOURGOIS Familie Bourgoy/Bourgois en aanverwante Basseveldse families: Familie De Decker, Familie Saelens, Familie Van den Fonteyne, Familie Waelput Bourgoy Hildegarde, 2006
B-002 2L2A BAETSELEER 1 ….. Hi si een arm Baetseleer ende ongebortich… Batsleer Leon, 1986
B-008 2L2A BALCAEN Familie Balcaen uit Eke, Nazareth en Zwijnaarde Behaeghe-Balcaen Augusta, Balcaen Adolf, Van de Kauter Etienne, 1996
B-030 2L2A BOUSSAUW Genealogie van de familie Bessau, Bossauw, Boussauw, Bossouw, 1560-1974 Boussauw Michel, 1974
B-033 2L2A BRAEMT Voorouders van de familie Braemt Van Heden Rolande
C-030 2L2B COEMAN De geschiedenis van de familie Coeman - De Wever Molema J.
C-031 2L2B COENE Pater Alfons Coene (1881 - 1963) en zijn familie Vande Walle-Depijper Anna, 1993
C-032 2L2B COENEGRAS Genealogische notities Coenegras, Sweerts, Van Herbergen…
C-034 2L2B COGEN II Genealogie van de familie Cogen van 1300 tot 1993, volume 2 Cogen Etienne, Demeyer Alice, 1993
C-040 2L3A CORNAND De kwartierstaat van Elvire Stephanie Cornand,geboren te Zaffelare op 12 april 1892 De Moerloose Roger, 1990
C-041 2L3A CORNELIS Ter vereerde nagedachtenis van zaliger Mijnheer Romain Cornelis, 12 maart 1921
C-044 2L3A CREVITS Familie Crevits, in Torhout-Kortemark 1632-1795, Woumen 1795-1914, Leffinge 1919 De Lille Karel, Crevits Maria, 1980
C-046 2L3A CUMONT De familie Cumont te Aalst Courteaux F. 1969
D-002 2L3A DAEM Genealogie Daem Daem Marcel, 1997
D-010 2L3A DE BAETS Familiestamboom De Baets, 1496 - 1996 De Baets Marc, 1998
D-018 2L3A DE BLANDER Familie De Blander, 1696-1994 De Blander Peter, 1994
D-020 2L3A DE BONTRIDDER Het Parikse Geslacht De Bontridder, 1720-1994 de Bontridder Leon, 1994
D-022 2L3A DE BRABANDERE 700 jaar familiegeschiedenis "De Brabandere", Afstammelingen van Franciscus De Brabandere (1741-1779) en Claire Isabelle Duyck (1738-1826) De Brabandere Rudi, 1985
D-026 2L3A DE CLERCQ De nakomelingen en voorouders van Bruno De Clercq en Marie-Mathilde De Muer De Cooman Marc, 1982
D-027 2L3A DE CLIPPEL Het oude en uitgebreide geslacht De Clippel De Clippel Remi, 1998
D-028 2L3A DE COOMAN Stamboom van de familie de Cooman De Cooman Edgar, 1985
D-033 2L3A DE DECKER Genealogie De Decker, een familie uit de denderstreek, ca 1660 tot 1996 De Decker Arthur, 1996
D-035 2L3A DE GEND I De familie De Gend, door de jaren heen, 1590-1989 Van Heden Rolande, 1989
D-036 2L3A DE GEND II Kwartierstaat van de familie De Gend
D-039 2L3A DE GEYTER PIERRE Het grote lied van een kleine man, genealogie en biografie Olsen Jan, Van Haverbeke Eddy,De Wilde Bart,… 1998
D-038 2L3A DE GEYTER De Geyter, 16 generaties in 500 jaar Van Gyseghem Roger, 1991
D-046 2L3A DE KEYSER Vierhonderd jaar Familiegeschiedenis De Keyser, 1595 - 1986 De Keyser Erik, 1987
D-047 2L3A DE KEYSER I Stamboom De Keyser, 1608-1989, tak Drongen - Nevele - Ursel De Keyser Erik, 1989
D-048 2L3A DE KEYSER II Stamboom De Keyser, 1660-1993, tak Vinkt - Deinze De Keyser Erik, 1993
D-052 2L3B DELAERE De familie De Laere, een Brugse familie, of het geslacht van Joannes uit Ingelmunster, 1699 De Laere Robert, 1981
D-056 2L3B DE L'ARBRE Les de L'Arbre en Belgique
D-059 2L3B DE LATHUY Essai de généalogie de la famille de Lathuy Schreiber Anne-Marie, Becquet Augustin, 1968
D-064 2L3B DE MAN I Kwartierstaten familie De Man Van Heden Rolande
D-065 2L3B DE MAN II Familieboek De Man, "Rond den Halt" Van Heden Rolande,De Landstheer Patrick, 1997
D-068 2L3B DE MEULENAERE Poging tot de geschiedenis der families De Meulenaere De Meulenaere-Vergaelen, 1972
D-067 2L3B DE MEULENAERE Over de families De Meulenaere, Haec Olim Dewitte A., 1970
D-069 2L3B DE MEYER Familie De Meyer Breda Grim, 1993
D-070 2L3B DE MEYERE Biografie De Meyere Schelstraete Gudrun, 1983-1984
D-071 2L3B DE MUELENAERE Branches De Muelenaere, Koolskamp
D-107 2L4A DE REUS Généalogie de la famille De Reus de Reus Maurice, 1967
D-111 2L4A DE ROOVER 500 jaar Roovers, Familiegeschiedenis De Roover De Roover Jozef, 1992
D-112 2L4A DE RUMIGNY Histoire généalogique de la maison de Rumigny-Florennes Roland C.G., 1982
D-127 2L4A DE RUYVER Kwartierstaat van René De Ruyver (1928-1982 De Ruyver Luc, 2007
D-137 2L4A DESEYN Familie Deseyn, molenmakers Deseyn Oscar, 1986
D-138 2L4A DE SMET Familiegeschiedenis De Smet te Gent De Smet Theo, De Smet Gaston, 1988
D-139 2L4A DE SMET Familieboek Smet De. Martinus De Smet (1797-1847) en Maria Theresia Nuttinck (1806-1889) Taerwe Erik, 1989
D-140 2L4A DE SMET 1 de Smet te Sint-Amandsberg, Genealogisch-historische studie over de stam de Smet te Sint-Amandsberg vanaf de XVIe eeuw, deel 1 Minnebo W., 1992
D-141 2L4A DE SMET 2 de Smet te Sint-Amandsberg, Genealogisch-historische studie over de stam de Smet te Sint-Amandsberg vanaf de XVIe eeuw, deel 2 Minnebo W., 1992
D-143 2L4A DE TAEYE De familie De Taeye Meiresonne Roland,
1013 A 3R1D DE THIBAULT-DE BOESINGHE 1 deel 1, Analytische inventaris familiefonds de Thibault-de Boesinghe Stevens W., 1991
1013 B 3R1D DE THIBAULT-DE BOESINGHE 2 deel 2, Analytische inventaris familiefonds de Thibault-de Boesinghe Stevens W., 1991
1013 C 3R1D DE THIBAULT-DE BOESINGHE 3 deel 3, Analytische inventaris familiefonds de Thibault-de Boesinghe Stevens W., 1991
D-147 2L4A DE VOS Genealogie De Vos, een Oostvlaamse familie ca 1760-1996 De Decker Arthur, 1996
D-153 2L4A DE WAELE - WILLEMS Familie De Waele-Willems, anno 1849-1979 Van de Kauter Etienne, 1979
D-155 2L4A DE WISPELAERE De Familie De Wispelaere 1634 - 1993 Bassez - Claeys Georgette, 1993
D-156 2L4A DEWULF Familie Dewulf Dewulf Romain
D-159 2L4A D'HAUWE Voorouders van de familie D'Hauwe Van Heden Rolande
D-165 2L4B DICK Familie Dick uit Nazareth en Zwijnaarde Behaeghe-Balcaen, Martens Albert, Van de Kauter Etienne, 1996
D-164 2L4B DICK Familie Dick en aanverwanten. Voorouderreeks ca 1724-1833. Afstammelingen van het echtpaar Dick-Oosterlinck,1833 tot heden. Voorouderreeks Williaert ca. 1590-1867. Callewaert ca 1680-1867 Pollet Martha-Adrienne, Dick Marcella, Callewaert Basiel, 1983
D-166 2L4B DIERCKENS De voorouders van Mathias Dierckens Demuynck Guido,1989
D-169 2L4B DIERICK Kwartierstaat van Marc Cyrille Irma Maria Dierick Dierick E., 1998
D-168 2L4B DIERICK Dierick (1571-1972) een Eksaardse stam Dierick Etienne, 1972
D-170 2L4B DOBBELAERE Stambomenboek Dobbelaere, en alles wat daarvan is afgeleid Dobbelaer Fons, 1991
D-172 2L4B DOBBELAERE 2 Van de Familie Dobbelaere, deel 2 Dobbelaere Luc, 1990
V-038 2R2C Van EGMONT Genealogische kroniek van het geslacht van Egmont Wouters Dirk, 1968
F-006 2L4B FOUQUAERT Familiekroniek van de familie Fouquaert, Carolus Foucquaert, zijn oorsprong, zijn leven en zijn afstammelingen Fouquaert Willem
F-007 2L4B FRANCOIS Voorouders en nakomelingen van Seraphin François (1805-1863) Vanden Hove Luc, Van Heden R., 1983
F-008 2L4B FRANCOIS Voorouders François, kwartierstaat Van Heden Rolande
F-009 2L4B FREDERICQ Notes sur la famille Fredericq-Beaucarne Fredéricq Louis, 1940
G-003 2L4B GALLE ( 3) Het geslacht Galle uit Dentergem - Zedelgem, 1575-1991, stam 3 Galle Robert, 1993
G-009 2L4B GALLE (10) Het geslacht Galle uit Dentergem, stam 10 Galle Robert, 1992
G-011 2L4B GALLE (12) Het geslacht Galle uit Dentergem, stam 12 (samen met 15 en 37) Galle Robert, 1993
G-013 2L4B GALLE (14) Het geslacht Galle uit Dentergem, stam 14 (samen met 44, 48,51, 60, 74, 75) Galle Robert, 1994
G-014 2L4B GALLE (15) Het geslacht Galle uit Dentergem, / stam 16 Galle Robert, 1992
G-017 2L4B GALLE (45) Het geslacht Galle uit Dentergem, stam 45 Galle Robert, 1992
G-008 2L4B GALLE ( 9) Het geslacht Galle uit Dentergem, stam 09 Galle Robert,1991
G-010 2L4B GALLE (11) Het geslacht Galle uit de grensstreek met Frankrijk stam 11 Galle Robert
G-012 2L4B GALLE (13) Het geslacht Galle uit Ingelmunster, 1600-1991, stam 13 Galle Robert, 1991
G-016 2L4B GALLE (17) Onze naamgenoten in het "Land van Aalst", stam 17 Galle Robert
G-015 2L4B GALLE (16) Onze naamgenoten in het "Land van Aalst" Galle Robert,
G-004 2L4B GALLE ( 4A) Het geslacht Galle uit Oedelem naar Zeeland, 1640-1992, stam 4A Galle Robert, 1991
G-005 2L4B GALLE ( 4B) Het geslacht Galle uit Oedelem naar Zeeland, stam 4B Galle Robert, 1993
G-006 2L4B GALLE ( 4E) Het geslacht Galle uit Oedelem- Sijsele, 1640-1993, stam 4E Galle Robert,1993
G-007 2L4B GALLE ( 6/7) Het geslacht Galle uit St.-Lievens-Esse, 1550-1992, stam 6-7 Galle Robert, 1992
G-001 2L4B GALLE ( 1) Het geslacht Galle uit Wichelen, 1550-1992, stam 1 Galle Robert, 1992
G-002 2L4B GALLE ( 2) Het geslacht Galle uit Wingene, 1650-1990, stam 2, verspreiding Egem, Emelgem, Pittem, Ardooie,Kachtem, Moorslede Galle Robert, 1990
G-019 2L4B GEERAERT 400 jaar Geeraert Geeraert René, 1988
G-023 2L4B GOEKINT De Gentse voorouders van Burgemeester Julien Goekint (ca. 1465-1759) De Vriendt J.1982
G-025 2L4B GOETHALS I De familie Goethals, de Lovendegemse tak 1600 - 1990 Ryckaert Maurice, 1990
G-026 2L4B GOETHALS II Notice sur quelques branches de l'ancienne famille Goethals d'Hoop F.H., 1879
H-012 2L5A HEIRBAUT Heirbaut, een Wase familie Vandermeulen André, 1996
H-014 2L5A HERTELEER De voorouders van Rita Herteleer Demuynck Guido, 1997
H-015 2L5A HERVINCK Stamboom van de familie Hervinck, 1600 - heden Gontran Ervynck, 1978
L-011 2L5A LEURQUAIN Familie Leurquain Vervust André, 1993
L-021 2L5B LOONTJES De familie Loontjens 1575-1972 Steeghers Wilfried, 1972
L-034 2L5B LYSOEN Familie Lysoen - Lisoen - Lasoen - Lazoen, 1600-1978 Boussauw Michel,1978
M-002 2L5B MAEYENS Familiekroniek van de afstammelingen van Jan Baptist Maeyens (1788-1866) Maeyens Carina, 1990
M-004 2L5B MARTENS 1 De families Martens, De Wever, Coeman, Ongenae, Wildero, Molema, Index na elke familietak, Bundel 1 Molema J. 1993
M-005 2L5B MARTENS 2 Kwartierstaat van Gordon Martens Molema J., 1993
M-008 2L5B MEIRESONNE Genealogische gegevens Meiresonne Roland, 1995
M-009 2L5B MEIRESONNE I
M-010 2L5B MEIRESONNE II
M-011 2L5B MEIRESONNE III
M-012 2L5B METTEN PENNINGHEN deel 1, Metdepenninghen te Gent Metdepenninghen C., 1987
M-018 2L5B MOREL Les Morel d'Audenarde et Gand, Courtrai, Lille, Dunkerque, depuis 1574, avec le rattachement sommaire des autres branches Morel. Morel de Tangry, Morel de Boucle Saint Denis,Morel de Westgaver Morel Paul - Marie, 1981
N-001 2L5B NACHTE(R)GAELE Gladde boomstammen. Een kijk in de geschiedenis van het geslacht Nachtegael/Nachtergaele voor 1600 Nachtergaele F.
N-002 2L5B NAESSENS Het familieboek der afstammelingen van Jean-Baptiste Naessens en Julia Dedeken Naessens, 1993
N-005 2L5B NIEMEGEERS De familie Niemegeers Niemegeers A., 1988
N-006 2L5B NOLET Genealogie der Schiedamsche familie Nolet Abma L., 1941
O-001 2L5B OTTEN, tome I Généalogie Otten, dit Otto de Mentock, avec notices sur les familles alliées, tome 1 Van Schijndel B.W., 1954
P-001 2L6A PAPELEU Adolf Papeleu, 1811-1859, grondlegger van de Wetterse boomkwekerijen Cassiman Piet, 1997
P-002 2L6A PAUWELS Een familiekroniek: Geschiedenis van het Geslacht Pauwels Pauwels André, Werner, Jan,Joseph
P-003 2L6A PENNEMAN De Middestanders, bijdrage tot de geschiedenis der familie PENNEMAN te Sint-Niklaas Penneman T., 1970
P-004 2L6A PERNOT Afstamming Pernot, ex Blévaincourt Cornelis-De Vos Guido, 1996
P-013 2L6A PINCHART Etude généalogique sur la famille Pinchart, branche de Limelette Pinchart Henri, 1956
P-015 2L6A PLATTEAU Twee kwartierstaten: Georges Platteau en Bertha Van Elslande De Lille Karel M., 1974
P-016 2L6A POLLET Familie Pollet, Voorouderreeks Pollet ( ca. 1400 -1800), afstammelingen van het echtpaar Pollet - Hemeryck (1768 - heden) Pollet, 1979
P-018 2L6A POURBAIX Les Pourbaix, les souches et leur descendance, des familles du Hainaut central, de l'origine à nos jours. Goens Christian, 1991
R-003 2L6A RAVEEL Aandenken familiefeest Raveel, 1976-77. 1977
R-005 2L6A RENS Stamboom van de familie Rens uit Geraardsbergen Rens J.L., 1971
R-010 2L6A RIGAUX Voorouders van de familie Rigaux Van Heden Rolande
R-020 2L6A RYCKAERT De familie Ryckaert, een aloude Polderfamilie Ryckaert Maurice, 1988
R-012 2L6A RINCHON Les Rinchon de Thulin et leurs alliances Rinchon Philippe, de Cacamp François, 1964
R-013 2L6A RODENBACH De familie Rodenbach en Ieper en de "Vaarnissen" van de meisjes Ferryn, speelvriendinnetjes van Albrecht Rodenbach De Lille Karel M., 1982
R-014 2L6A ROEF Genealogie Roef - Van der Streeck
R-015 2L6A ROETS Mijn Rode voorouders een hun familieleden, August Roets, Adolph Van haverbeke, Leon Vanderhaegen, Gustaaf Wallaert, Adolph Huyshauwer Van Haverbeke E.A., 1989
R-016 2L6A ROGGH? Geslachtslijst van Leopoldus Josephus Rogghé. Steeghers W. 1974
S-004 2L6A SCHELSTRAETE Herinneringen Familie Schelstraete, 1813-1996 Schelstraete A.,
S-003 2L6A SCHELSTRAETE De familie Schelstraete, voorouders en nakomelingen van Joannes Schelstraete 1690-1767 en Judoca Van Beveren 1697-1767 Schelstraete A., 1987
S-005 2L6A SCHEPENS Afkomstig uit Dikkele ± 1590 Schepens D., 1988
S-008 2L6A SCHOCKAERT Nazaten van Adrianus Schockaert uit Erondegem Schampheleer J., Schockaert J., 1987
S-009 2L6A SEYNAEVE Voorouders en nakomelingen van Charles-Louis Sennaeve (1800-1880) en Beatrice-Constance Huys (1805-1880) Seynaeve Edgard, 1983
S-010 2L6A SIERENS 1590-1989 Ryckaert Maurice, 1989
S-011 2L6A SIERENS Familie Sierens Steeghers W., 1975
S-015 2L6B SONCK Familie Sonck te Denderleeuw en aanverwante families. Couck Frans, 1960
S-018 2L6B SPYCKERELLE Kwartierstaat Dr. Godelief J.L.C. Spyckerelle, Roeselare Devoldere Wilfried, 1989
S-023 2L6B STEENDAM De nakomelingen van Joannes Francies Steendam en Adriana Francisca Haes De Moerloose Roger, 1990
S-024 2L6B STEYAERT Jacobus Steyaert en Nathalia De Wever, Familiestamboom,afstammelingen, voorzaten Steyaert Antoon, 1997
S-025 2L6B STOCKMAN Kroniek van de familie Stockman - Daneels, die uit het Land van Gavere naar het Meetjesland verhuisden. Stockman Luc, Coppens Jozef, 1980
S-026 2L6B STORME (1) Het geslacht Storme, deel 1, De afstammelingen van Jozef Storme 1792-1872 en Sofie Maene 1805-1891. Storme Marcel, 1973
S-029 2L6B SUPPLY Suply, Suppli, Supplie, Supply, deel 1: naamlijsten, deel 2: tak van Zwevezele, deel 3: tak van Kortrijk Gekiere Claude, 1996
S-032 2L6B SWEERTS Les registres du lignage Sweerts, Admission et résolutions. Decostre Nicole, van Parys Henry-Charles, de Molina Kosé Anne, 1964
T-002 2L6B TEMMERMAN Familie Temmerman Grim-Breda J. 1995
T-004 2L6B TOLLENS Genealogie Tollens, Vlaamse oorsprong en Nederlandse vertakking Beudeker J.H., 1995
V-003 2L6B VAN ALSTEIN La famille Van Alstein ses ascendants, descendants & leurs alliés. d'Hoop Felix-Henri, 1892
V-005 2L6B VAN BIERVLIET Genealogie familie Van Biervliet-Kesteloot
V-006 2L6B VAN BOGAERT sur la famille Van Bogaert du Brabant et des Flandres de Bary Charles, 1937
V-009 2L6B VAN CAILLIE Répertoire généalogique de la famille Van Caillie Van Caillie André, 1975
V-013 2L6B VAN DAELE Kwartierstaat Michiel Van Daele Das Fons, 1997
V-014 2L6B VAN DE KERCKHOVE Kroniek, familie Van de Kerckhove, 1700 - 1992 Van de Kerckhove Marnix, 1992
V-081 2R2C VANDEN HOVE Voorouders van de familie Vanden Hove Van Heden Rolande
V-025 2L6B VAN DEN STEEN Het Geslacht Van den Steen Van den Steen Hubert, 1998
V-029 2L6B VAN DER SIJPE Voorouders van de familie Van der Sijpe Van Heden Rolande
V-030 2L6B VAN DER SMISSEN Alias de Papes te Denderhoutem Vander Smissen Simone, 1996
V-031 2R2C VAN DER SMISSEN In Diaspora
V-032 2R2C VAN DER STRAETEN Genealogie Jacques Van Der Straeten, Een Burgemeestersfamilie 17de eeuw: Burst, Bambrugge, Zonnegem, 18de eeuw: Vlierzele, Bavegem, 19de en 20ste eeuw: Eine. Vanderstraeten Daniel, 1997
V-033 2R2C VAN DER STUYFT Etat de quartiers Vanderstuyft - Loppens Thiery-Vanderstuyft Paul et Thérèse, 1986
V-015 2L6B VAN DE VELDE De familie "Van de Velde" uitgaande van de familie wieg "Den Betsberg" gelegen te Landkouter Van de Velde Frans, 1985
V-016 2L6B VAN DE VIJVER Schelderode Lannau-Van Gyseghem Eric en Magda, Van Schil-Van Moerkerke Denise en John, 1989
V-017 2L6B VAN DE WALLE Familie Vandewalle, 1639-1987, de afstammelingen Vandewalle Luc, 1987
V-019 2L6B VAN DE WEGHE De familie Van de Weghe, 1700 - 1993 Ryckaert Maurice, 1993
V-036 2R2C VAN DOORNEVELDT Preliminary genealogical data on the "Van Doorneveldt" family De Moerloose Roger, 1988
V-039 2R2C VAN ELSLANDE Heren van Carpentieringhe, Schoonvelde, Ghisbalde ter Beke, Dilsemont,Ten Bornem Elst, Nobelmeers, De Lysselbroek, Ten Heede, Ten Hooghen Walle (Duivelegoet), Ten Paradijs, Ter Vliet, Watermeulen en Langhen Hessel1267 - 1995 Van Elslande Rudy, 1995
V-042 2R2C VAN HECKE Stamboom Van Hecke, Poeke, Ruiselede Van Hecke Thomas, 1998
V-043 2R2C VAN HECKE Stamboom Van Hecke, Vinkt, Wingene, Tielt Van Hecke Thomas, 1998
V-047 2R2C VAN HEDEN De familie Van Heden, Door de jaren heen, 1698-1984 Vanden Hove L., Van Heden R., 1984
V-046 2R2C VAN HEDEN Voorouders van de familie Van Heden Van Heden Rolande
V-048 2R2C VAN HEE Stambomen van de verwante Westvlaamse families Van Hee, Faure (Didelle), Verlende, De Cae, Fraeys (de Veubeke), Cornelis, Mulle (de Terschueren) Adams Alphonse, 1972, De Poortere Herman, Vermeire Pierre, 1994
V-049 2R2C VAN HERREWEGHE Voorouders van de familie Van Herreweghe Van Heden Rolande
V-052 2R2C VAN HOUTRYVE Familie Van (H)Outryve, Proeve tot historische en genealogische studie Vanhoutryve André, 1985
V-055 2R2C VAN LOO I Fichenstelsel Van Loo, boek I, deel I, Zonen "Van Loo", Deel IA afstammelingen beenhouwers en visverkopers Van Loo uit Gent. De Vriendt Jacques, 1997
V-056 2R2C VAN LOO II Fichenstelsel Van Loo, boek II, deel II, Dochters "Van Loo", deel III, vrouwen gehuwd met "Van Loo" De Vriendt Jacques, 1997
V-083 2R2C VANMERSTRAETEN Kickx, Minne, Van Heeymbeke, Van Meldert, etc. Notariat du Brabant, origineel bij mevr. Fobe, Sint Amandsberg
V-062 2R2C VAN NIEUWENHUYZE Stamboom van de familie Van Nieuwenhuyze Van Nieuwenhuyze Alfons, 1979
V-063 2R2C VAN OVERBEKE Familia Van Overbeke, Ex Hansbeke (1784-1987) Willemot Olivier-Gérard, 1987
V-073 2R2C VAN STEENHUYSE Familiegeschiedenis Van Steenhuyse van 1630 tot 1966 Van Steenhuyse G, 1972
V-074 2R2C VAN VLIERBERGHE I Genealogie van de familie Egidius Van Vlierberghe, weergave per stam. De Backer Luc, Van Vlierbeghe Gaston, 1997
V-075 2R2C VAN VLIERBERGHE II Genealogie van de familie Petrus Van Vlierberghe, deel II, Waasmunster, Belsele, weergave per stam. De Backer Luc, Van Vlierbeghe Gaston, 1997
V-076 2R2C VAN VLIERBERGHE III Genealogie van de familie Adriaen Van Vlierberghe, deel III, Kemzeke, Stekene, St.-Niklaas, weergave per stam. De Backer Luc, Van Vlierbeghe Gaston, 1997
V-077 2R2C VAN VLIERBERGHE IV Genealogie van de familie Oliverius van vlierberghe, deel IV, St.Pauwels, Kemzeke, Stekene, De Klinge, St. Gillis, weergave per stam. De Backer Luc, Van Vlierbeghe Gaston, 1997
V-078 2R2C VAN VLIERBERGHE V Genealogie van de familie Van Vlierberghe, deel V, Waasmunster, Belsele, Kemzeke, St.Gillis, Stekene, St.Pauwels De Backer Luc, Van Vlierbeghe Gaston, 1996
V-080 2R2C VAN WAESBERGHE Het geslacht van Waesberghe, 1279-1983, door de eeuwen heen, Van Waasbergen J.P. 1983
V-079 2R2C VAN WAESBERGHE Genealogie van de Familie van Waesberghe Van Waesberghe Lorette, 1995
V-097 2R2D VERHAEGEN Ludovicus Verhaegen, 1836-1901 Verhaegen Bert, 1993
V-100 2R2D VERHELST Familie-album, 13 generaties, Verhelst, 1594 - 1996, 400 jaar. Verhelst André, 1996
V-098 2R2D VERKERCKE Buiten mijn Piramide Verkerken Daniel, 1991
V-102 2R2D VERKERKEN Een familie van 250 jaar, 1738 - 1988 Verkerken Daniel, 1988
V-101 2R2D VERKERKEN Ons familieblad, 1986 - 1991 Verkerken Daniel, 1991
V-106 2R2D VERSPEETEN Stamboom Verspeeten circa 1590 - 1595 Verspeeten Armandus, 1995
V-110 2R2D VERVUST, Stam 2 Stamboom en Geschiedenis van de familie VERVUST, Stam 2 of rode Stam, Vervust Marie Thérèse, Vervust André, 1998
V-111 2R2D VERVUST, Stam 3 Stamboom en Geschiedenis van de familie VERVUST, Stam 3 of groene Stam, Vervust Marie Thérèse, Vervust André, 1998
V-107 2R2D VERVUST 1 4 eeuwen of 13 generatie, deel I, Boone-Vervust Marie Thérèse, 1985
W-001 2R2D WALCKIERS Essai de généalogie de la famille Walckiers Walckiers Baudouin, 1967
W-004 2R2D WASTYN Algemene index van alle namen die in de familiegeschiedenis voorkomen Wastyn Patrick en Roger, 1994
W-009 2R2D WERREBROUCK De afstammelingen van Pieter Werrebrouck (1690-1744) en Petronella Van Poucke (1700-1762) Michiels Maurice, 1987
W-011 2R2D WIJFFELS Stamboom familie Wijffels, Baarle-Nassau-Hertog Wijffels Harrie,1989
Y-001 2R2D YSENBAERT Ysebaert en varianten Grim J., 1995
C-024 2L2B CARZEELE Carzeele Journaal 11 Vandenberghe Henri, 1982
V-091 2R2D VERDONCK I Genealogie van de geslachten Verdon(c)k, deel 1 Verdonk A., 1987
V-092 2R2D VERDONCK II Genealogie van de geslachten Verdon(c)k, deel 2 Verdonk Jan, 1992
V-093 2R2D VERDONCK III Genealogie Verdon(c)k, deel 3, Gorinchem Verdonk Jan, 1982
S-020 2L6B STANDAERT Camiel Camiel Standaert en zijn echtgenote Romania Herteleer Neyt Luc, 1999
D-041 2L3A DE HEMPTINNE I De afstammelingen van Jean Lambert de Hemptinne & Jeanne Françoise Drouin Joos de ter Beerst Bruno, 1999
D-042 2L3A DE HEMPTINNE II Tak 2, De afstammelingen van: Joseph de Hemptinne (1822-1909) x Pauline Gonthijn, Joseph de Hemptinne (1859-1942) x Henriette de Moffarts, Jean de Hemptinne x Leonie Jooris, Paul de Hemptinne(1851-1923) x Idalie de Meeûs Joos de ter Beerst Bruno
D-043 2L3A DE HEMPTINNE III Tak 3, De afstammelingen van: Jules de Hemptinne (1831-1900) x Leonie de Smet de Naeyer, Amedée de Hemptinne (1853-1904) x Alix de Heusch de Thisnes, Robert de Hemptinne (1855-1885) x Irène de Kerchove d'Exaerde, Georges de Hemptinne x Yvonne de Borchgrave. Joos de ter Beerst Bruno
G-022 2L4B GHYSBRECHTS Geslachtlijst der familie Ghysbrechts met geschiedkundige bijzonderheden haar betreffende. Le Maire Oct., 1930
V-004 2L6B VAN BEETHOVEN les ancêtres Flamands de Beethoven Van Aerde Raymond, 1927
P-017 2L6A POLLIE Genealogie Pollie, Geluwe, Menen Vandooren André, 1976
V-089 2R2C VASSEUR Genealogie Vasseur, Vandooren André, 1977
B-025 2L2A BOSSAERT Genealogie Bossaert, 1977
M-015 2L5B MEURISSE I Généalogie de la famille Meurisse, I Meurice Paul, 1962
M-016 2L5B MEURISSE II Généalogie de la famille Meurisse, II Meurice Paul, 1966
R-004 2L6A R?GA Généalogie de la famille Réga Pardon Jean-Michel, Goole Francis, 1962
R-002 2L6A RAEYMAECKERS Notes généalogique sur la Famille Raeymaeckers et quelques familles alliées (Tirlemont) Pardon Jean-Michel, 1960
R-022 2L6A RYSERHOVE De familie Ryserhove, deel I Ryserhove Alfons, 1954
D-063 2L3B DE MAERE Fragment généalogique de la famille de Maere,extrait de l'Annuaire de la Noblesse de Belgique. Le Baron de Stein d'Altenstein Isidore, 1879
G-027 2L4B GOOSSENS Les familles Goossens originaires de Hoeilaert au duché de Brabant (1502 - 1963) Goossens-Dubois Edouard, 1963
L-009 2L5A LEMERCIER Six siècles d'histoire de la famille Lemercier, (autrefois le Merchier dit le Bosquillon) 1370-1970 de Cacamp François
D-001 2L3A DAELMAN Stamboom van het geslacht Daelman in het Land van Aalst en omgeving. Daelman René, 2006
S-017 2L6B SPEECKAERT Généalogie de la famille Speeckaert de Cacamp François, 1969
C-004 2L2B CALLENS (2) Jan en zijn zeven zonen Callens Jan, Callens Paul, 1988
V-018 2L6B VAN DE WALLE Petrus-Joannes Vande Walle (1733-1807) en Petronella Vande Walle (1740-1820),Voor en nageslacht Vandewalle Daniel, 1992
D-049 2L3A de la KETHULLE I La famille de la Kethulle, XLIV Douxchamps Hervé, 1996
D-050 2L3A de la KETHULLE II La famille de la Kethulle, XLV Douxchamps Hervé, 1996
D-051 2L3A de la KETHULLE III La famille de la Kethulle, XLVI Douxchamps Hervé, 1996
D-030 2L3A de CROMBRUGGHE Aux origines de la famille de Crombrugghe Douxchamps Hervé, Van Driessche Thomas, 1996
E-001 2L4B EVRARD Le livre des Lignages Evrard - Everaert - Everaerts - Everard - Evrart - Everarts de Cravignac Renaud,
D-054 2L3B DELAGRANGE Vier eeuwen Delagrange, Delagrense, Lagrange, in de streek van Leie en Schelde Lagrange M.,Nachtergaele F., Delagrense Chr. 1988
D-146 2L4A DE VLIEGER Familie Petrus De Vlieger-Brengman 1860-1942, en Henri Christiaens-De Meyer 1847-1911 Sucaet Etienne, Christiaens Martina, 1982
T-001 2L6B TEMBUYSER Genealogie Tembuyser, aanvullend naslagwerk aan het eerste boek: "vijf eeuwen Tambuyser tot Tembuyser" Vanderstraeten Daniel, 1999
V-069 2R2C VAN RUMBEKE Notes complémentaires au Liber memorialis familiae Van Ru(y)mbeke Van Ruymbeke Pierre et Paul, 1992
L-014 2L5B LIPPENS Kroniek van de familie Lippens De Smet Lucien, 1995
V-065 2R2C VAN PETEGHEM De familie Van Peteghem en aanverwante families te Wichelen 1705-1939 Stuyver Paul, 1974
S-016 2L6B SORGELOOSE Genealogie der familieSorgeloose, deel I, eerste elf generaties, 16e - 19e eeuw, Lampaert Dan (1944), Sorgeloose Walter, 1979
C-028 2L2B CLAES De familie Claes, van landbouwers tot industriëlen en grootgrondbezitters, Lembeek van de 17de tot de 19de eeuw. Dejonghe R., de Moffarts A., Petit C., Vandenplas D…. 1987
L-012 2L5B LIAGRE De familienaam "Liagre" Mullie J., 1960
S-030 2L6B STROBBE Stamboom familie Strobbe, 1556-1975 Strobbe Hilaire, 1975
G-018 2L4B GARDIN Familiegaarde, Gardin / Gardeyn Gardeyn Roger, 1980
S-019 2L6B STAINIER Généalogie de la famille Stainier Stainier Xavier, 1939
D-131 2L4A DE SCHRYVER Famille De Schryver De Schryver Jean, 1984
B-047 2L2B BUYSSE Familieboek Buysse, Oorsprong:Oost-Vlaanderen België. Buysse Leon, 2000
1072 REK 8 Histoire Généalogique des POTTER Au croissant et aux trois roses de Potter Jacques, 1964
P-021 2L6A PUYLAERT Kwartierstaat van de kinderen van Carl Benignus Arthur Julien Puylaert en Elisabeth Adriana Wilhelmina Cornelis Maria Raymakers Puylaert, 2000
D-057 2L3B DE LARUE I Delarue Christ & Hermine Gevaert Delarue
D-058 2L3B DE LARUE II Droajers, Familie Delarue, Jean-Baptiste et Leonie Delarue - De Brauwere Delarue Chris, 2000
R-011 2L6A RIJCKAERT Petrus Genealogie van Petrus Rijckaert, geboren ± 1720 in West Vlaanderen en kwartierstaat van de broers Franciscus Xaverius Rijckaert en Jacobus Franciscus Rijckaert. Rijckaert Frank, 1991
H-007 2L5A HAMELINK - VAN WIJCK ( 1) Genealogie, Crijn Hamelink and Descendants, Volume 1 Issue 3 Hamerlink Maarten, 1992
H-008 2L5A HAMELINK - VAN WIJCK ( 2) Family Hamelink , Van Wijck, volume 2A, Family Kolijn, 2B, Parenteel Judocus Van Petegem, 3A Hamerlink Maarten, 1992
G-029 2L4B GYSELINCK Melle Ghysselbrecht André, 1981
T-006 2L6B TYBERGHIEN Twaalf generaties Tyberghien uit Koolskamp 1660-2001, de afstammelingen van Petrus Tyberghien (1867-1960) en Maria-Sylvia Dewitte (1871-1953) met de kwartierstaat Tyberghien-Dewitte Bouciqué Robert, 2001
D-100 2L3B DE POORTER Op zoek naar de voorouders van de familie De Poorter De Schauvre Robert, De Poorter Georges, 1994
D-128 2L4A DE SCHAEVER Het oudste deel van de Stamboom van de familie De Schauvre - De Schaever, De Schauvre Robert, 1995
G-020 2L4B GERLO Genealogie van de familie Gerlo, weergave per stam Van Vlierberghe Gaston, Gerlo Erik, 2000
B-044 2L2B BUTAYE De familie Butaye (+ Butaeye) Butaye, 1986
D-149 2L4A DE VREESE Genealogie Familie De Vreese van 1500 tot heden De Vreese Adrien, De Schryver Xavier, 2001
D-029 2L3A DE COOMAN Stamboom van de familie
B-026 2L2A BOTERDAELE Familie Boterdaele, geschiedenis, stamboom en fotoboek n.a.v. het vierde familiefeest Evergem-Wippelgem, 1997 Boterdaele Leon, Marcel, Marianne, Christiaan, De Pauw Marc, 1997
D-144 2L4A DE VIGNE Album de la famille De Vigne. Le nouvel arbre d'Antoine Herman Jean-Pierre, 1997
H-011 2L5A HAVERBEKE Het geslacht Haverbeke, 450 jaar in de Vlaamse Polders De Meyer P.H. E.M., 2001
V-034 2R2C VAN DER TORREN Familiegeschiedenis Van der Torren, 1749-1910 Verlooij C., Versluis J., 2001
H-023 2L5A HUYS Huys is de naam. Aangename kennismaking! Vier eeuwen familiegeschiedenis 1600-2000, (Geluwe, Wervik, Menen, Ledegem, Deinze) Huys Paul, 2001
N-003 2L5B NAESSENS Familie Naessens te Vurste Naessens Danny, 1996
F-002 2L4B FLORE - VAN ACKER Familie boek 1 (fotoboek) 2002
F-003 2L4B FLORE - VAN ACKER Gezin Floré-Van Acker 2 Floré Alex en Joris, 2001
R-019 2L6A RYCKAERT Ursel 1600-1700, Sint-Laureins 1700-1995 Claeys Philomena, 1995
D-055 2L3B de L'ARBRE Descendance de Jean de l'Arbre, chirurgien-major dans l'armée de Louis XIV en Flandre de l'Arbre Pierre, 2002
D-023 2L3A DE BREYNE La famille De Breyne Denys Jos. 1939
C-005 2L2B CALLENS (3) Onze families, deel 1, Callens, De Seyn, Lanckriet, Lema(n), Vanhollebeke Das Fons, 2002
V-044 2R2C VAN HECKE Stamboom Van Hecke, Eeklo Van Hecke Thomas, 2002
D-104 2L3B DE REEPER II Familieboek van de afstammelingen van Jacobus Dereeper (±1639-1709) en Catharina Liermans, deel2 Dereeper Triphon, 1981
V-082 2R2C VANHESTE Afstammelingen van Michaël Van Este, 1695-2001 Vanheste Carine & Johny, 2001
V-066 2R2C VAN RAFFELGHEM Onze levensboom, De afstammelingen uit Ludovicus Van Raffelghem en aanverwanten Van Rafelgem J., 1977
V-061 2R2C VAN NEVEL De familie Van Nevel van ca. 1400 tot 1999 Van Nevel Agnes, 1999
D-007 2L3A DE BAETS Une lignée De Baets en France,ascendants et descendants de Ernest De baets (1873-1955) et Marie Léonie De Pauw 1876-1933, originaires de Ursel De Baets Yves, 2002
D-016 2L3A DEBERGH Families Debergh in Diksmuide en deelgemeenten, XIX-XX eeuw De Bergh Jan, 2001
V-001 2L6B VAN ACKER De familie Van Acker van Sleidinge tot Zaffelare Van Acker Adhémar, 2001
L-015 2L5B LIPPENS Lippens in Eeklo, Gent, Moerbeke-Waas, Knokke-'t Zwin
Uitgave A
Geers Isidoor, 1995
D-157 2L4A DE ZUTTER Jan Francies De Zutter De Lille Karel M., 1966
B-014 2L2A BEUSELINCK Familie Beuselinck, 1560-1984, Genealogische studie over de verwantschap van alle naamdragers Beuselinck J. 1984
L-010 2L5A LEMMEN(S) Stamboom van de familie Lemmen(s). Van Neeritter naar Gontrode in 11 generaties, ±1665-2002 Ysveld Jenny, 2002
M-006 2L5B MAST Familiegeschiedenis Mast, 1320-2002. van de vrije schippersnering en de vrije nering der wijnschroders van Gent Dekeyser Erik, 2002
W-008 2R2D WERKYN Généalogie Werkyn
F-004 2L4B FOBE Généalogie de la famille Fobe, Introduction
V-050 2R2C VAN HOLDERBEKE De wonderbare geschiedenis van onze familie Van Holderbeke Roland, 2004
D-004 2L3A DAVELUY De Brugse drukkersfamilie Daveluy, Brugge's trots en koninklijke troef, Biebouw Luc, Clays Alex, Cremers Filip, D'Hondt Jan, Smet Yvette, 2004
V-064 2R2C VAN PARYS Stamreeks André Van Parys. Herinnering aan het 4de familiefeest "Van Parys" te Aarsele Neyt Luc, 2005
D-060 2L3B DELLICOUR Généalogie de la famille Dellicour Lefebvre Jacques,
S-007 2L6A SCHINCKELLE Het Genealogisch - Heraldisch Handschrift Donche Peter, Roelstraete Johan, Seynaeve Edgard, 2004
V-053 2R2C VAN LANDEGEM De Van Landegem Dynastie, De afstammelingen van Franciscus Van Landegem en Sophia Maes. De Bock Irena, 2004
P-014 2L6A PIQUE Généalogie de la famille Piqué et de la famille Courtens Piens Guy, 2004
P-005 2L6A PIENS Les Piens de Baeyghem à Vinderhoute Piens Guy, 2004
P-006 2L6A PIENS de Baeygem à Vinderhoute, Supplément comprenant la liste alphabétique Piens Guy, 2004
V-094 2R2D VERDUYN Van 1550 tot heden, 13 generaties Verduyn. … Hun kleine histories in de grote geschiedenis. Verduyn Gabriël, 2004
H-010 2L5A HAUTEKIET De familie Hautekiet te Snellegem, Desire Hautekiet, gemeenteonderwijzer 1874-1914 en Cyriel Hautekiet, gemeenteonderwijzer 1902-1936 Hautekiet Frans, 1982
D-008 2L3A DE BAETS Genealogie familie De Baets, Waarschoot De Baets Yves, 2002
D-173 2L4B DONCHE Geschiedenis & genealogie van de familie Donche, 1365-2004, deel 1 Donche Pieter Adriaan, 2004
D-174 2L4B DONCHE Geschiedenis & genealogie van de familie Donche, 1365-2004, deel 2 Donche Pieter Adriaan, 2004
W-003 2R2D WALLAYS Stamboom van 1627 tot 1997 Wallays Frans, 1997
W-005 2R2D WATTEEUW I Watteau 1671, Watteeuw 1996, deel I Viaene Watteeuw Jaklien, 1996
W-006 2R2D WATTEEUW II Watteau 1671, Watteeuw 1996, deel II Viaene Watteeuw Jaklien, 1996
B-046 2L2B BUYLE Het geslacht Buyle,vijf eeuwen Buyle Herman, 1988
C-039 2L3A COOREVITS Stamboom Coorevits, 1600 - 2000, deel 1 Hoofdtak Goeminne Luc, Vandeputte Maurits, Baele Renaat, Vervaeke Jozef, 2001
C-038 2L2B COOREVITS Stamboom Coorevits, 1600 - 2000, deel 2 Zijtakken Goeminne Luc, Vandeputte Maurits, Baele Renaat, Vervaeke Jozef, 2001
V-113 2R2D VERZELE I Stamboom Versele, Verzele, Verzelen, Verzeele, 1600 - 2000, Deel I Hoofdtakken, Goeminne Luc, 2003
V-114 2R2D VERZELE II Stamboom Versele, Verzele, Verzelen, Verzeele, 1600 - 2000, Deel II, nog niet verbonden zijtakken Goeminne Luc, 2003
G-024 2L4B GOETHALS A forgotten family, The Flemish Roots of General George Washington Goethals (1858 - 1928) Goethals Jozef J., 2004
V-023 2L6B VAN DEN NOORTGATE Familiegeschiedenis Denis Van den Noortgate Van Snick Luc
B-018 2L2A BOGAERTS Familie geschiedenis Bogaerts,1545 - 2004 Faes Lodewijk, 2004
V-058 2R2C VAN MOORTEL 1816-1977 Bonny Omer
V-115 2R2D VIAENE De Stam Viaene, De Afstammelingen van Carolus Viaene, 1687-1738 en Martina Goddyn 1689-1773 Viaene Cesar, 1976
L-008 2L5A LE BAILLY De familie Le Bailly, studie van een ambtsadellijke familie in de 18de eeuw, (1718-1807) D'Hoore Baudouin, 2002
V-022 2L6B VAN DEN BRANDE Stamboom:Van Den Brande, vanaf 1700, Strijpen De Keyser-De Vos, 2000
G-028 2L4B GURDEBEKE 13 generaties in 440 jaar Van Haecke Robrecht, De Geyter Adrienne, De Schuymer Daniel, 2004
V-103 2R2D VERLEYE Familieboek Verleye uit Sijsele Vande Kerckhove Walter, 2004
D-066 2L3B DEMERECHY Stamboom en gegevens van De Merechy en Staepelaere die een afstammeling is van De Stoppeleir. Staepelaere Raymond, 2003
V-095 2R2D VEREECKE Familie Vereecke, 1689-1993. Vereecke Marcel, 1993
D-044 2L3A DE JONCKHEERE Onze voorouders De Jonckheere, Bibau, Van Belleghem en Van Ryckeghem Maertens - Verkinderen M. 1982
L-016 2L5B LOIJSON Geschiedenis van het geslacht Loijson, 500 jaar leven en werken in de Landen van Overmaas Loijson P.J., Dergent F.J.G.,Loyson J.W.H., 2003
V-011 2L6B VAN CANNEYT De familie Van Canneyt, Vancanneyt, Canneyt. Vijf eeuwen geschiedenis 1500-2000 Van Canneyt Gaby, 2003
D-025 2L3A DE CASTILLO Wisselvalligheden der hoogedele Spaanse familie De Castillo, uit welke in de Nederlanden gesproten zijn: de familiën Triest de Castillo en de Villa de Castillo Van Hoorebeke Gustaaf, 1895
V-024 2L6B VAN DEN OSTENDE Onze stamouders Van den Ostende Jacques, 2003
T-005 2L6B TUSSCHANS Familie Tusschans - Van den Vreken Tusschans Frans & Jan, 2000
V-090 2R2C VERCAUTEREN Familie Vercauteren-De Cock / Tusschans-Herwege, Afstamming en toelichting Tusschans Frans & Jan, 1998
W-013 2R2D WILLEMOT Histoire et Album de la famille Willemot de Gand de 1725 à 2003 Willemot Jacqueline et Olivier-Gérard, 2003
D-045 2L3A DE KEGEL Familiekroniek De Kegel, Vierhonderd jaar Familiegeschiedenis, Kerksken, vijf generaties Kerkskenaars De Kegel Joris, 1996
H-009 2L5A HAUTEKEETE De familie Hautekeete, Nakomelingen van Gheerolf Hautekeete en Anneke An. Schelstraete Albert, 2001
NIS 4 L Lembeke Het gewoonterecht in Eeklo & Lembeke 1664
1010 Rek 2-1 Dendermonde-Arrondissement Dendermonde-Arrondissement Tafels de Potter Frans- Broeckaert Jan,
1004 Rek 2-1 Dendermonde-Arrondissement Dendermonde Arrondissement, I-1 Appels, Baasrode, Berlare, Buggenhout, Denderbelle, Sint-Gillis, Grembergen, Kalken de Potter Frans- Broeckaert Jan, 1889
1005 Rek 2-1 Dendermonde-Arrondissement Dendermonde Arrondissement, I-2 Hamme, Laarne, Lebbeke de Potter Frans- Broeckaert Jan, 1889
1008 Rek 2-1 Dendermonde-Arrondissement Dendermonde Arrondissement, II-3 Wetteren de Potter Frans- Broeckaert Jan, 1889
1009 Rek 2-1 Dendermonde-Arrondissement Dendermonde Arrondissement, III Wichelen, Wieze, Zele de Potter Frans- Broeckaert Jan, 1893
1011 Rek 2-1 Eeklo-Arrondissement Eeklo I Adegem, Assenede, Bassevelde, Boekhoute, Ertvelde, Sint-Jan-in-Eremo de Potter Frans- Broeckaert Jan, 1870
Rek 2-1 Kluizen Zie Eeklo II Kaprijke, Kluizen, Sint-Laureins, Lembeke, Maldegem, Sinte-Margriete de Potter Frans- Broeckaert Jan, 1870
1013 Rek 2-1 Eeklo-Arrondissement Eeklo III Middelburg, Oost-Eeklo, Waterland-Oudeman, Watervliet, Zelzate de Potter Frans- Broeckaert Jan, 1870
rek 2-1 Eksaarde zie Lokeren 2000: Maatschappelijke ontwikkeling
1031 Rek 2-2 Gent-Arrondissement Gent (arrond.) deel 1 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
1032 Rek 2-2 Gent-Arrondissement Gent (arrond.) deel 2 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
1033 Rek 2-2 Gent-Arrondissement Gent (arrond.) deel 3 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
1034 Rek 2-2 Gent-Arrondissement Gent (arrond.) deel 4 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
1035 Rek 2-2 Gent-Arrondissement Gent (arrond.) deel 5 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
1036 Rek 2-2 Gent-Arrondissement Gent (arrond.) deel 6 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
1037 Rek 2-2 Gent-Arrondissement Gent (arrond.) deel 7 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
1038 Rek 2-2 Gent-Arrondissement Gent (arrond.) deel 8 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
1015 Rek 2-1 Gent (01) Gent 1/1 Gent in zijnen natuurstaat en opkomst, Aanzienlijke uitbreiding XIIIe, Begin XIVe tot einde van de 19de eeuw, De schepenen van Gent de Potter Frans, 1883
1016 Rek 2-1 Gent (02) Gent 1/2 Medehelpers der schepenen in de oefening der politie en het bestuur - Zegel, wapen, zinnebeeld de Potter Frans, 1883
1017 Rek 2-1 Gent (03) Gent 2/1 De Armenkamer, De Hoogpoort, Sint-Jorisgilde de Potter Frans, 1883
1018 Rek 2-1 Gent (04) Gent 2/2 Goud en zilversmeden, de oude vischmarkt, het groot vleeschhuis, De Nering der vleeschhouwers, de Nering der Vischkoopers de Potter Frans, 1883
1019 Rek 2-1 Gent (05) Gent 3/1 Graslei, Nering der schippers, De Nering der pijnders, De koornmarkt, enz de Potter Frans, 1883
1020 Rek 2-1 Gent (06) Gent 3/2 Sint-Nicolaaskerk en kerkhof, de Bennesteeg, de Donkersteeg, de Catalognestraat, enz. de Potter Frans, 1883
1021 Rek 2-1 Gent (07) Gent 4/1 De Veldstraat, de Volderstraat, het Recollettenplein, de Kouter, enz de Potter Frans, 1883
1022 Rek 2-1 Gent (08) Gent 4/2 De Kouter, de Korte-Dagsteeg, de Brabantstraat, de Neder-Scheldestraat, de Potter Frans, 1883
1023 Rek 2-1 Gent (09) Gent 5/1 De Nederschelde, de Bisdomplaats en de Bisschoppen, bij Sint-Baafs, de Hoge-Scheldestraat, de Mageleinstraat, de Sint-Janstraat, enz de Potter Frans, 1883
1024 Rek 2-1 Gent (10) Gent 5/2 De Sint-Janskerk (Sint-Baafskerk), de Neder-Polder, de Ursulinenstraat, de Ridderstraat, enz. de Potter Frans, 1883
1025 Rek 2-1 Gent (11) Gent 6/1 De Kammerstraat, de Onderstraat, de Lange Munt, de Vrijdagmarkt, de Nering der Schrijnwerkers - Kuipers - Kleerkopers de Potter Frans, 1883
1026 Rek 2-1 Gent (12) Gent 6/2 De Vrijdagmarkt, de Garenmarkt, en omstreken wezenhuis - lijst dekens en hoofdnamen - schrijnwerkers - houtzagers - kuipers de Potter Frans, 1883
1027 Rek 2-1 Gent (13) Gent 7/1 De Sint-Jacobskerk, Sint-Janshospitaal en Godshuis, de Nering Tapijtwevers - de Potter Frans, 1883
1028 Rek 2-1 Gent (14) Gent 7/2 De Nering der Bakkers, de Koornlei, de Sint-Michielsplein, de Potter Frans, 1883
1029 Rek 2-1 Gent (15) Gent 8/1 Het Posternehof, Onderbergen, Recollettenlei, de Nering der Wollewevers de Potter Frans, 1883
1030 Rek 2-1 Gent (16) Gent 8/2 De Casinoplein, Papegaaistraat, Oude Houtlei, Hoogstraat, Brugse Poortstraat, Spiegelhof en omgeving de Potter Frans, 1883
rek 2-1 Gent Zie 015-1056, Gent, (Folklore) Votiefschilderijen & mirakelboek van kapelletje Schreiboom Daem Marcel, 1975
1048 Rek 2-2 Gent Verhandelingen Gent, Van den oudsten tijd tot heden - Register op het werk van Frans de Potter Meersseman Stijn, Devolder Kathleen, enz. 2002
NIS 4 L Petegem Zie 026-DEINZ-007, Deinze: Middeleeuwen en nieuwe tijden.
NIS 4 L Merendree zie HK 41, Heemkunde : Land van Nevele 2004-nr2. Zie: 100 jaar Merendree in 100 foto's,
4L3A3 Kaprijke Zie 026-EEKLO-014, Eeklo, De Grafelijke molens te Eeklo, Kaprijke en Waarschoot; 1357-1456 Stockman Luc, 1967
1041 Rek 2-2 Sint-Niklaas 1 Geschiedenis van de gemeenten de Potter Frans- Broeckaert Jan, 1882
1043 Rek 2-2 Sint-Niklaas arrond. I Sint-Niklaas arrond. I de Potter Frans- Broeckaert Jan,
1044 Rek 2-2 Sint-Niklaas arrond. II Sint-Niklaas arrond. II de Potter Frans- Broeckaert Jan,
1045 Rek 2-2 Sint-Niklaas arrond. III Sint-Niklaas arrond. III de Potter Frans- Broeckaert Jan,
1046 Rek 2-2 Sint-Niklaas arrond. IV Sint-Niklaas arrond. IV de Potter Frans- Broeckaert Jan,
4L3A Waarschoot Zie 026-EEKLO-014, Eeklo, De Grafelijke molens te Eeklo, Kaprijke en Waarschoot; 1357-1456 Stockman Luc, 1967
Rek 2-1 Denderbelle zie Dendermonde Arrondissement, I-1 Appels, Baasrode, Berlare, Buggenhout, Denderbelle, Sint-Gillis, Grembergen, Kalken de Potter Frans- Broeckaert Jan, 1889
Rek 2-1 Appels zie Dendermonde Arrondissement, I-1 Appels, Baasrode, Berlare, Buggenhout, Denderbelle, Sint-Gillis, Grembergen, Kalken de Potter Frans- Broeckaert Jan, 1889
Rek 2-1 Baasrode zie Dendermonde Arrondissement, I-1 Appels, Baasrode, Berlare, Buggenhout, Denderbelle, Sint-Gillis, Grembergen, Kalken de Potter Frans- Broeckaert Jan, 1889
Rek 2-1 Sint-Gillis zie Dendermonde Arrondissement, I-1 Appels, Baasrode, Berlare, Buggenhout, Denderbelle, Sint-Gillis, Grembergen, Kalken de Potter Frans- Broeckaert Jan, 1889
Rek 2-1 Buggenhout zie Dendermonde Arrondissement, I-1 Appels, Baasrode, Berlare, Buggenhout, Denderbelle, Sint-Gillis, Grembergen, Kalken de Potter Frans- Broeckaert Jan, 1889
Rek 2-1 Kalken zie Dendermonde Arrondissement, I-1 Appels, Baasrode, Berlare, Buggenhout, Denderbelle, Sint-Gillis, Grembergen, Kalken de Potter Frans- Broeckaert Jan, 1889
Rek 2-1 Grembergen zie Dendermonde Arrondissement, I-1 Appels, Baasrode, Berlare, Buggenhout, Denderbelle, Sint-Gillis, Grembergen, Kalken de Potter Frans- Broeckaert Jan, 1889
Rek 2-1 Hamme zie Dendermonde Arrondissement, I-2 Hamme, Laarne, Lebbeke de Potter Frans- Broeckaert Jan, 1889
Rek 2-1 Laarne zie Dendermonde Arrondissement, I-2 Hamme, Laarne, Lebbeke de Potter Frans- Broeckaert Jan, 1889
Rek 2-1 Lebbeke zie Dendermonde Arrondissement, I-2 Hamme, Laarne, Lebbeke de Potter Frans- Broeckaert Jan, 1889
Rek 2-1 Opdorp Zie Dendermonde Arrondissement, II-1 Massemen-Westrem, Mespelare, Moerzeke, Opdorp, Oudegem, Overmere de Potter Frans- Broeckaert Jan, 1891
Rek 2-1 Overmere Zie Dendermonde Arrondissement, II-1 Massemen-Westrem, Mespelare, Moerzeke, Opdorp, Oudegem, Overmere de Potter Frans- Broeckaert Jan, 1891
Rek 2-1 Oudegem Zie Dendermonde Arrondissement, II-1 Massemen-Westrem, Mespelare, Moerzeke, Opdorp, Oudegem, Overmere de Potter Frans- Broeckaert Jan, 1891
Rek 2-1 Moerzeke Zie Dendermonde Arrondissement, II-1 Massemen-Westrem, Mespelare, Moerzeke, Opdorp, Oudegem, Overmere de Potter Frans- Broeckaert Jan, 1891
Rek 2-1 Mespelare Zie Dendermonde Arrondissement, II-1 Massemen-Westrem, Mespelare, Moerzeke, Opdorp, Oudegem, Overmere de Potter Frans- Broeckaert Jan, 1891
Rek 2-1 Massemen-Westrem Zie Dendermonde Arrondissement, II-1 Massemen-Westrem, Mespelare, Moerzeke, Opdorp, Oudegem, Overmere de Potter Frans- Broeckaert Jan, 1891
Rek 2-1 Schellebelle zie Dendermonde Arrondissement, II-2 Schellebelle, Schoonaarde, Serskamp, Uitbergen, Waasmunster de Potter Frans- Broeckaert Jan, 1891
Rek 2-1 Serskamp zie Dendermonde Arrondissement, II-2 Schellebelle, Schoonaarde, Serskamp, Uitbergen, Waasmunster de Potter Frans- Broeckaert Jan, 1891
Rek 2-1 Waasmunster zie Dendermonde Arrondissement, II-2 Schellebelle, Schoonaarde, Serskamp, Uitbergen, Waasmunster de Potter Frans- Broeckaert Jan, 1891
Rek 2-1 Uitbergen zie Dendermonde Arrondissement, II-2 Schellebelle, Schoonaarde, Serskamp, Uitbergen, Waasmunster de Potter Frans- Broeckaert Jan, 1891
Rek 2-1 Wetteren zie Dendermonde Arrondissement, II-3 Wetteren de Potter Frans- Broeckaert Jan, 1889
Rek 2-1 Zele zie Dendermonde Arrondissement, III Wichelen, Wieze, Zele de Potter Frans- Broeckaert Jan, 1893
Rek 2-1 Wichelen zie Dendermonde Arrondissement, III Wichelen, Wieze, Zele de Potter Frans- Broeckaert Jan, 1893
Rek 2-1 Wieze zie Dendermonde Arrondissement, III Wichelen, Wieze, Zele de Potter Frans- Broeckaert Jan, 1893
Rek 2-1 Berlare zie Dendermonde Arrondissement, I-1 Appels, Baasrode, Berlare, Buggenhout, Denderbelle, Sint-Gillis, Grembergen, Kalken de Potter Frans- Broeckaert Jan, 1889
4L3A Maldegem Zie 026-EEKLO-012, Eeklo - Moergronden en turfuitbating in de Ambachten Maldegem en Aardenburg en de keure van Eeklo Stockman Luc, 1973
4L3A Aardenburg Zie 026-EEKLO-012, Eeklo - Moergronden en turfuitbating in de Ambachten Maldegem en Aardenburg en de keure van Eeklo Stockman Luc, 1973
Rek 2-1 Lembeke zie Eeklo II Kaprijke, Kluizen, Sint-Laureins, Lembeke, Maldegem, Sinte-Margriete de Potter Frans- Broeckaert Jan, 1870
Rek 2-1 Sint-Margriete zie Eeklo II Kaprijke, Kluizen, Sint-Laureins, Lembeke, Maldegem, Sinte-Margriete de Potter Frans- Broeckaert Jan, 1870
Rek 2-1 Kluizen zie Eeklo II Kaprijke, Kluizen, Sint-Laureins, Lembeke, Maldegem, Sinte-Margriete de Potter Frans- Broeckaert Jan, 1870
Rek 2-1 Kaprijke zie Eeklo II de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Waterland-Oudeman zie Eeklo III de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Zelzate zie Eeklo III de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Aalter zie Gent (arrond.) deel 1 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Asper zie Gent (arrond.) deel 1 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Astene zie Gent (arrond.) deel 1 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Desteldonk zie Gent (arrond.) deel 1 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Afsnee zie Gent (arrond.) deel 1 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Bachte-Maria-Leerne zie Gent (arrond.) deel 1 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Balegem zie Gent (arrond.) deel 1 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Baaigem zie Gent (arrond.) deel 1 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Bellem zie Gent (arrond.) deel 1 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Bachte-Maria-Leerne zie Gent (arrond.) deel 1 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Bottelare zie Gent (arrond.) deel 1 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Destelbergen zie Gent (arrond.) deel 1 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Sint-Denijs-Westrem zie Gent (arrond.) deel 1 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Eke zie Gent (arrond.) deel 2 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Dikkelvenne zie Gent (arrond.) deel 2 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Drongen zie Gent (arrond.) deel 2 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Evergem zie Gent (arrond.) deel 2 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Deurle zie Gent (arrond.) deel 2 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Gottem zie Gent (arrond.) deel 3 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Grammene zie Gent (arrond.) deel 3 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Gavere zie Gent (arrond.) deel 3 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Sint-Martens-Latem zie Gent (arrond.) deel 3 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Landegem zie Gent (arrond.) deel 3 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Hansbeke zie Gent (arrond.) deel 3 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Knesselare zie Gent (arrond.) deel 3 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Gijzenzele zie Gent (arrond.) deel 3 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Gontrode zie Gent (arrond.) deel 3 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Landskouter zie Gent (arrond.) deel 3 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Lovendegem zie Gent (arrond.) deel 4 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Sint-Martens-Leerne zie Gent (arrond.) deel 4 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Meigem zie Gent (arrond.) deel 4 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Mendonk zie Gent (arrond.) deel 4 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Loo-ten-hulle zie Gent (arrond.) deel 4 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Mariakerke zie Gent (arrond.) deel 4 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Ledeberg zie Gent (arrond.) deel 4 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Sint-Martens-Leerne zie Gent (arrond.) deel 4 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Melsen zie Gent (arrond.) deel 4 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Lemberge zie Gent (arrond.) deel 4 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Machelen zie Gent (arrond.) deel 4 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Melle zie Gent (arrond.) deel 4 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Lochristi zie Gent (arrond.) deel 4 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Nevele zie Gent (arrond.) deel 5 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Nazareth zie Gent (arrond.) deel 5 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Moortsele zie Gent (arrond.) deel 5 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Munte zie Gent (arrond.) deel 5 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Merelbeke zie Gent (arrond.) deel 5 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Moerbeke zie Gent (arrond.) deel 5 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Merendree zie Gent (arrond.) deel 5 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Schelderode zie Gent (arrond.) deel 6 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Poeke zie Gent (arrond.) deel 6 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Scheldewindeke zie Gent (arrond.) deel 6 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Petegem zie Gent (arrond.) deel 6 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Sleidinge zie Gent (arrond.) deel 6 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 De Pinte zie Gent (arrond.) deel 6 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Vinderhoute zie Gent (arrond.) deel 6 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Oosterzele zie Gent (arrond.) deel 6 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Oostakker zie Gent (arrond.) deel 6 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Olsene zie Gent (arrond.) deel 6 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Semmerzake zie Gent (arrond.) deel 6 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Ursel zie Gent (arrond.) deel 6 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Sleidinge zie Gent (arrond.) deel 6 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Poesele zie Gent (arrond.) deel 6 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Ronsele zie Gent (arrond.) deel 6 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Oostwinkel zie Gent (arrond.) deel 6 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Vurste zie Gent (arrond.) deel 7 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Winkel zie Gent (arrond.) deel 7 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Waarschoot zie Gent (arrond.) deel 7 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Wachtebeke zie Gent (arrond.) deel 7 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Vinkt zie Gent (arrond.) deel 7 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Wontergem zie Gent (arrond.) deel 7 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Vurste zie Gent (arrond.) deel 7 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Winkel zie Gent (arrond.) deel 7 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Wondelgem zie Gent (arrond.) deel 7 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Waarschoot zie Gent (arrond.) deel 7 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Vosselare zie Gent (arrond.) deel 7 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Wontergem zie Gent (arrond.) deel 7 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Zulte zie Gent (arrond.) deel 8 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Zeveren zie Gent (arrond.) deel 8 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Zwijnaarde zie Gent (arrond.) deel 8 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Zulte zie Gent (arrond.) deel 8 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Zevergem zie Gent (arrond.) deel 8 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Zevergem zie Gent (arrond.) deel 8 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Zwijnaarde zie Gent (arrond.) deel 8 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Zeveren zie Gent (arrond.) deel 8 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Gentbrugge zie Gent(arrond.) deel 3 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Zeveneken zie Gent(arrond.) deel 8 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Zeveneken zie Gent(arrond.) deel 8 de Potter Frans- Broeckaert Jan,
NIS 4 L Petegem Prevenier W. & R. Van Eenoo
NIS 4 L Petegem zie 026-DEINZ-008, Deinze, geschiedenis gemeenten Deinze deel 2 Prevenier W. & R. Van Eenoo
NIS 4 L Saint-Josse-Ten-Noode Sint-Joost-Ten-Node
Rek 2-1 Belsele zie Sint-Niklaas (arrond. I) de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Daknam zie Sint-Niklaas (arrond. I) de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Bazel zie Sint-Niklaas (arrond. I) de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Burcht zie Sint-Niklaas (arrond. I) de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Beveren zie Sint-Niklaas (arrond. I) de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Doel zie Sint-Niklaas (arrond. I) de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Elversele zie Sint-Niklaas (arrond. II) de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Kemzeke zie Sint-Niklaas (arrond. II) de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Sint-Gillis zie Sint-Niklaas (arrond. II) de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Kruibeke zie Sint-Niklaas (arrond. II) de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Haasdonk zie Sint-Niklaas (arrond. II) de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Kalloo zie Sint-Niklaas (arrond. II) de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Eksaarde zie Sint-Niklaas (arrond. II) de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Kieldrecht zie Sint-Niklaas (arrond. II) de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 De Klinge zie Sint-Niklaas (arrond. II) de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Sint-Pauwels zie Sint-Niklaas (arrond. III) de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Meerdonk zie Sint-Niklaas (arrond. III) de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Rupelmonde zie Sint-Niklaas (arrond. III) de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Melsele zie Sint-Niklaas (arrond. III) de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Sint-Pauwels zie Sint-Niklaas (arrond. III) de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Nieuwkerke zie Sint-Niklaas (arrondissement III) de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Zwijndrecht zie Sint-Niklaas (arrond. IV) de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Tielrode zie Sint-Niklaas (arrond. IV) de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Temse zie Sint-Niklaas (arrond. IV) de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Stekene zie Sint-Niklaas (arrond. IV) de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Stekene zie Sint-Niklaas (arrond. IV) de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Zwijndrecht zie Sint-Niklaas (arrond. IV) de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Vrasene zie Sint-Niklaas (arrond. IV) de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Tielrode zie Sint-Niklaas (arrond. IV) de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Vrasene zie Sint-Niklaas (arrond. IV) de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Temse zie Sint-Niklaas (arrond. IV) de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Verrebroeck zie Sint-Niklaas (arrond. IV) de Potter Frans- Broeckaert Jan,
Rek 2-1 Sinaai zie Sint-Niklaas (arrond.. III) de Potter Frans- Broeckaert Jan,
AALTR-004 4L2A Aalter Van Aelere naer Aeltersch Houxken Bastiaen Filip, Defruyt Roger, Stevens Willy, Stockmans Luc, 1987
AALTR-003 4L2A Aalter Oud Aalter Ryserhove Alfons,Tondat Romano, Verhoustraete Arthur, 1968
ADEGM-002 4L2A Adegem Op wandel door Adegem Notteboom Hugo, 1991
ASSND-001 4L2A Assenede De Utrechtse Vlamingen van Assenede Historische kennismaking met de poldergemeente Assenede Stockman Luc, Notteboom Hugo, De Vleesschauwer Marc, 1999
BALEG-003 4L2A Balegem (2) Niet Vergeten, De geestrijke geschiedenis van Balegem over de periode 1946-2000 De Smet Lucien, Haegeman Antoine, Pien Clement, Pien Marcel,... 2007
1002 REK-1-2 Gemeenten van België 1, Geschiedkundig en administratief-geografisch woordenboek, deel 1, Vlaanderen van A tot Mic Hasquin Hervé, 1980
1006 REK-1-2 Geschied- en Aardrijkskundig woordenboek der Belgische Gemeenten, deel 1, van A tot K De Seyn Eug.,
1007 REK-1-2 Geschied- en Aardrijkskundig woordenboek der Belgische Gemeenten, deel 2, van L tot Z De Seyn Eug.
1003 REK-1-2 Gemeenten van België 2 Geschiedkundig en administratief-geografisch woordenboek, deel 2, Vlaanderen- Brussel van Mid tot Z, Hasquin Hervé, 1980
1004 REK-1-2 Gemeenten van België 3 Geschiedkundig en administratief-geografisch woordenboek, deel 3, Wallonië van A tot Lie Hasquin Hervé, 1981
1005 REK-1-2 Gemeenten van België 4 Geschiedkundig en administratief-geografisch woordenboek, deel 4, Wallonië van Lig tot Z Hasquin Hervé, 1981
1020 K 5 A Bornem Het Kasteel van Bornem, deel 1, 1000 jaar Europese Geschiedenis van het ontstaan tot de komst van Pedro I Coloma Hooghe Filip, Verstraeten Walter, Rochus Luc, 2007
BRUGG-019 4L2B Brugge Sint-Janshospitaal 1188-1976, deel 1 Tentoonstelling georganiseerd door de Commissie van Openbare Onderstand van Brugge. Waes R., 1976
BRUGG-020 4L2B Brugge Sint Janshospitaal 1188-1976, deel 2, Archivalia Tentoonstelling georganiseerd door de Commissie van Openbare Onderstand van Brugge. Waes R.,1976
BAVEG-001 4L2A Bavegem Zo was Bavegem Duquet Frans, 1980
BRUGG-016 4L2B Brugge Merckenweerdigste voorvallen Brugge 1791 & 1792 Van Walleghem Jozef, 1987
BRUGG-014 4L2B Brugge Merckenweerdigste voorvallen, Brugge 1787 Van Walleghem Jozef, 1982
BRUGG-015 4L2B Brugge Merckenweerdigste voorvallen Brugge 1790 Van Walleghem Jozef, 1985
DEINZ-006 4L2B Deinze Over brand blussen De brandweer te Deinze Maes Herman
DEINZ-003 4L2B Deinze Geschiedenis van de stad Deinze Cassiman Achiel, 1953
DEINZ-004 4L2B Deinze Jubileumuitgave,1983 500jaar De Nazereenen 1482-1982, 125 jaar Vooruit 1858-1983 Vanhaesebroeck Martin, 1983
DEINZ-007 4L2B Deinze Geschiedenis van Deinze, Deel 1, Middeleeuwen en Nieuwe Tijden Prevenier Walter, Van Eenoo Romain, 2003
DEINZ-008 4L2B Deinze Geschiedenis van Deinze, Deel 2, Deinze en Petegem in de 19e en 20e eeuw Prevenier Walter, Van Eenoo Romain, 2005
DENDM-002 4L2B Dendermonde De stad en de Heerlijkheid Dendermonde, deel 1, Geschiedkundige opzoekingen de Vlaminck Alphons, 1866
DENDM-003 4L2B Dendermonde De stad en de Heerlijkheid Dendermonde, deel 2 Geschiedkundige opzoekingen de Vlaminck Alphons, 1866
EVERGM-003 4L3A Evergem Het geboortedorp van Achiel De Vos Notteboom Filip, Pille Freddy, 1994
GENT-072 4L3B Gent Haven van Gent, een vriendelijke haven Port of Ghent, The friendly Port.
GENT-089 4L4A Gent Historische Atlas van Gent Een visie op verleden en toekomst Capiteyn André, Charles Leen, Laleman Marie Christine, 2005
GENT-054 4L3B Gent Franse franje naar Gentse maat, De burgerbouwkunst te Gent in de 18de eeuw, Decavele Johan, Capiteyn André, Van Coile Christine, … 1984
GENT-066 4L3B Gent 175 jaar Gentse Brandweer, 1805-1980
GENT-069 4L3B Gent Gentse Straten, herinneringsalbum aan 10 wandelingen Vlerick W., 1972
GENT-064 4L3B Gent Gents Erfgoed - Het Patershol, Pentekeningen en schilderijen van Boerjan Gilbert, 1975 (katalogus van de tentoonstelling 1975) Van der Linden R., Weze G., 1975
1069 3L2B Gent Bruggehoofd Gent België onder de wapens 26 Janssen Erik, 2007
GENT-128 4L4A Gent Erf, huis en mens, Huizenonderzoek in Gent Charles Leen, Everaert Guido, Laleman Marie Christine, 2001
GENT-100 4L4A Gent Keizer tussen stropdragers, Karel V 1500-1558 Decavele Johan, Dambruyne Johan, De Zutter Joris,… 1990
DEINZ-001 4L2B Deinze 100 jaar Vooruit! 1858-1958, Koninklijke Maatschappij "De Vereenigde Tael- en Kunstminnaers" Maes Herman, 1958
GENT-057 4L3B Gent Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het T.L.G. De Heremans' zonen - Gent 1885-1935 De Budt René, 1935
GENT-103 4L4A Gent 100 jaar Leven in de Brouwerijschool Sint-Lieven, 1892-1992, Butaye Hendrik, 1995
GENT-142 4L4A Gent Rijksuniversiteit Gent, 1817-1967 Plancke R., Coetsier L., Sanders G., De Clerck K., 1967
GENT-144 4L4A Gent 150 jaar Sint-Annakerk Gent Een kerkgebouw en zijn bestemming: zorgen voor heden en toekomst Ascoop Lieven, Bekaert G., Decavele J., De Meyer R., …2007
GENT-083 4L3B Gent Het oudste Goederenregister van de Sint-Baafsabdij te Gent (eerste helft XIII° eeuw) Gysseling M. & Verhulst A., 1964
GENT-035 4L3B Gent De Gentse Sint-Jacobsparochie, deel IV Negentiende eeuw Verstraeten Frans, 1979
GENT-032 4L3B Gent De Gentse Sint-Jacobsparochie, deel III a Achtiende eeuw en Franse bezetting Verstraeten Frans, 1978
GENT-033 4L3B Gent De Gentse Sint-Jacobsparochie, deel III b Achtiende eeuw en Franse bezetting Verstraeten Frans, 1978
GENT-034 4L3B Gent De Gentse Sint-Jacobsparochie, deel III c Achtiende eeuw en Franse bezetting Verstraeten Frans, 1978
GENT-030 4L3B Gent De Gentse Sint-Jakobsparochie, deel II a Zestiende en zeventiende eeuw Verstraeten Frans, 1978
GENT-031 4L3B Gent De Gentse Sint-Jakobsparochie, deel II b Zestiende en zeventiende eeuw Verstraeten Frans, 1978
GENT-029 4L3B Gent De Gentse Sint-Jakobsparochie, deel I, 1100 - 1500 Verstraeten Frans, 1975
GENT-143 4L4A Gent Schatten in de Sleepstraat, Gent Basisschool Dr. Jean Herrel Moerman Fientje, Van der Haeghen Ernest, Eggermont Paul, 1997
GENT-044 4L3B Gent De prentkaarten van de Provinciale Tentoonstelling van 1899 te Gent Van Bost Frans, Verbeke André, 1998
GENT-107 4L4A Gent Werk! Over werken in de wijk Sluizeken-Muide Hoe vroeger en vandaag werd en wordt gewerkt. Getuigenissen, verhalen en feiten. De Bleecker-Ingelaere Huguette, 2006
GENT-159 4L4A Gent Het Moederhuis van de "Zusters der Kindsheid Jesu" voorheen hotel Vanden Meersche De Keyzer J.
GENT-050 4L3B Gent De Vrijdagsmarkt te Gent De potter Frans, 1896
KNESS-001 4L5B Knesselare Gemeente Knesselare, Zo was Knesselare, fotoboek Ryserhove A., 1974
GENT-080 4L3B Gent Het Grondwettelijk Bestuur van het Oude Gent De Rycker L., 1880
HILLG-001 4L5B Hillegem Zo was Hillegem Duquet Frans, 1989
GENT-115 4L4A Gent Proffen in de straat Simon-Van Der Meersch A.M., Langendries E., 1994
GENT-017 4L3B Gent Chartes et Documents de l'Abbaye de Saint Pierre au Mont Blandin Depuis sa fondation jusqu'à sa suppression, avec une introduction historique Van Lokeren A., 1868
GENT-125 4L4A Gent Een eeuw luchtvaart (1) Een eeuw luchtvaart boven Gent, deel 1, 1785-1939 Dhanens Piet, 2008
GENT-158 4L4A Gent Vaste waarden in Gent, Bekende beelden, vergeten namen D'Hondt Bart, 2007
GERAB-005 4L5B Geraardsbergen Kroniek van Geraardsbergen, een vogelvlucht door het verleden Mariën Ivo, 2007
MASSM-002 4L6A Massemen Van de Vurst tot de Kortenbos Van Heden Rolande,2007
MALDG-001 4L6A Maldegem De Maldegemse kerkdorpen Donk en Kleit De Ceuninck Paul, Van Maldeghem Jeroom, 1995
OORDE-001 4L6B Oordegem Nederzetting, heerlijkheid, gemeente, deel 1 Bijdrage tot de geschiedenis van Oordegem De Gendt Richard,1987
OEKEN-001 4L6B Oekene Geschiedenis van het onderwijs te Oekene Missiaen F., 1959
OOSTA-001 4L6B Oostakker Geschiedenis van Oostakker en Sint Amandsberg tot 1794 Gysseling Maurits, 1974
OUDEN-008 4L6B Oudenaarde Industrievestiging te Oudenaarde (in vier talen) Van Wambeke M., 1967
POEKE-001 4L6B Poeke Geschiedenis van Poeke Hoste Ivan, Stockman Luc, 1985
SINTLA-001 4R6C Sint-Laureins De Moerdorpen Sint-Laureins, Sint-Margriete, Sint-Jan-in-Eremo Stockman Luc, 1997
SINTLH-002 4R6C Sint-Lievens-Houtem Het Oude Sint-Lievens-Houtem Duquet Frans, 1993
SLEID-002 4R6C Sleidinge Geschiedenis van Sleidinge, deel 2 Notteboom Hugo,Neyt Luc, e.a., 2006
URSEL-001 4R6C Ursel Bij de hosteliers van Ursel Vandeveire Jozef, Boghaert Arnold, Notteboom Hugo & Walter, 1976
WATERV-001 4R6D Watervliet Heerlijk Watervliet De Paepe J., 1980
WETTER-007 4R6D Wetteren Sint-Gertrudis en Wetteren De Smet Els,De wolf Walter, 2007
WICHEL-002 4R6D Wichelen Wichelen 1900-2000 Ruys Robert, 2003
WICHEL-001 4R6D Wichelen Verleden en heden Verberckmoes Norbert, 1991
WINGEN-002 4R6D Wingene Ons Wingene, Jaarboek 10, deel 2, 2007 Feodaal overzicht van Wingene Patteeuw Jo, 2007
ZOMERG-001 4R6D Zomergem De Handboeken van de familie De Neve te Zomergem Ryserhove Alfons, 1971
GENT-046 4L3B Gent De Sint-Pietersabdij te Gent Archeologische en kunsthistorische studie Van Driessche Roger, 1980
GENT-020 4L3B Gent Corporatieve middengroepen, Aspiraties, relaties en transformaties in de 16de-eeuwse Gentse ambachtswereld. Dambruyne Johan, 2002
GENT-139 4L4A Gent L'Agneau Mystique et la guerre de 1940 Van den Gheyn, 1942
RUISE-002 4L6B Ruiselede Zo is Doomkerke Mommerency Paul, 1976
GENT-111 4L4A Gent Peintures Murales Militaires, Restitution, Chapelle de la Leugemeete à Gand Koechlin Henri, 1936
GENT-161 4L4A Gent Verweesd, verwezen. Vier eeuwen kulders, rode lijvekens en blauwe meisjes in Gent De Bleecker Marcel, Devos Willy, 1990
GENT-140 4L4A Gent Van de "Oud Ghebeurte van de Croone" naar de "Dekenye der Slypstraete" tot de dekenij Heilig Kerst een gechiedenis van inzet en dienstbaarheid van 1609 tot vandaag De Bleecker Huguette, 2008
GENT-322 4L5A Gent Trein, Tram en trolley in de regio "Rabot", (1864-2008) De Keukeleire Erik, 2008
GENT-325 4L5A Gent De eerste Oost-Vlaamse Buurtspoorweg Gent-Zomergem (1886-1959), verlenging tot Ursel De Keukeleire Erik
GENT-073 4L3B Gent Heirnis vol Vis Van Doorne Geert, 2008
GENT-150 4L4A Gent Sint-Rochus 2020 Catalogus van de dubbeltentoonstelling ter gelegenheid van Erfgoeddag 2008 Baillieul Beatrix, Taymans Huguette, 2008
GENT-156 4L4A Gent Van Walsites en Speelhoven Het Vrije van Gent bij Jacques Horenbault (1619) Charles Leen, Laleman Marie Christine, Lievois Daniel, Steurbaut Peter, 2008
GENT-040 4L3B Gent De Lieve, tscoenste juweel dat de stede heeft. De Gentsche Lieve Andries Albert, Lenssens Nadine, Notteboom Hugo, 2008
AAIGM-003 4L2A Aaigem (3) Geschiedenis van de houten koren- en oliewindmolen genaamd "Driesmolen" (1760-1863) Souffreau Georges & de Vuyst Paul, 2008
AAIGM-002 4L2A Aaigem (2) Geschiedenis van de graan- en oliewatermolen genaamd "Molen Te Dalme" of "Engel's Molen" (1494-2008) Souffreau Georges & de Vuyst Paul, 2008
BRUGG-023 4L2B Brugge Zeven eeuwen stadsgeschiedenis in een huis, Bewoning- en bouwgeschiedenis van het huis Gouden Handstraat 21, te Brugge Beernaert Brigitte, Delfosse Jan, De Meester Toon, … 2007
DESTL-006 4L3A Destelbergen Koersen op de wijk Eenbeekeinde van 1947 tot 2007 Williame Patrick, 2007
SCHELL-001 4R6C Schellebelle Zo was Schellebelle Duquet Frans, 1984
DESTL-003 4L3A Destelbergen Destelbergen en Heusden in de eerste wereldoorlog Imschoot Marc, Donners Luc, Williame Patrick
EVERB-001 4L3A Everbeek Geschiedenis van Everbeek
GIJZENZ-001 4L5B Gijzenzele Parochiale geschiedenis van Gijzenzele Van Gaver Marc, Van Durme Johan, Van Bever Petra, Ysebie Patrick,…2008
DESTL-002 4L3A Destelbergen De Damvallei een bloeiend verhaal Bogaert Dirk, De Beelde Tom, De Cocker Jos, De Groote Maria,…. 2008
BOTTL-005 4L2A Bottelare Van toeten en blazen Van den Meerschaut Herman, 2008
BRUGG-009 4L2B Brugge Een privilege voor iedereen Verzamelde studie over Brugse geschiedenis, archief en heraldiek Vandewalle André, Geirnaert Noël, Vandebroek Marcella, 2008
WORTEG-001 4R6D Wortegem Zo leefde Wortegem Verschoore Armand, 1979
GENT-112 4L4A Gent Pieter Seghers, Een koopmansleven in troebele tijden Degryse Karel, 1989
TIELT-002 4R6C Tielt (2) Foto- en gedenkboek Sint-Jozefcollege Tielt, 1848 - 1999 Neyt Luc, 2009
3L2 Schellebelle, Serskamp, Wichelen Zie 049-1082, Huldeboek Wichelen 1914-1918, "Aan de slachtoffers van Schellebelle, Serskamp en Wichelen" Oorlogsbelevenissen van drie dorpen uit de duizend. D'haene Julus Serafien, 2008
BAAIG-002 4L2A Baaigem Sint-Bavokerk Piens Denis, De Smet Antoine,
WAARS-003 4R6D Waarschoot Ons Dorp, Jaar van het dorp 1978 Dauw Raymond, Bonamie Medard, 1978
GENTB-003 4L5B Gentbrugge Gentbrugge, 8 eeuwen geschiedenis De Bleecker Marcel, 2009
GENT-129 4L4A Gent Erfgoed Erfgoed: 1: Het Middeleeuwse Gravensteen, 2: De Bijloke, 3: Dendrochronologie, 4:Rijke Klaren in Gentbrugge, 5: een stad van stenen, 6:Aardewerk met tinglazuur, 7 Het Atrium van de Sint-Pietersabdij, 8: de Sint-Veerlekerk, 9: Historisch lood in glasramen, 10: Het kasteel van Zwijnaarde, 11: Louis Roelandt en zijn petit Trianon, 12: De Berg van Barmhartigheid, 13: Luchtfotografie, 14: Versterkingstoren in ter Hooie, 15: Bunker uit de eerste wereldoorlog, 16: Abthuis en paleis, 17: Calques uit de "Leugemeete", 18: Sint-Niklaaskerk, Sint-Barbarakapel. Stadsarcheologie, 2003
HERZL-004 4L5B Herzele Zo was Herzele Duquet Frans, 1986
BORSB-001 4L2A Borsbeke Zo was Borsbeke Duquet Frans, 1989
GENT-313 4L5A Gent 135 jaar openbaar vervoer in Gent, Uitbouw Stedelijk Tramnet (3) & buurtspoorwegen in de Gentse regio - deel 3 - (1924-1940) De Keukeleire Erik, 2005
ZELE-002 4R6D Zele Zele en zijn geschiedenis Michem Frans,1957
ZELE-001 4R6D Zele Schets ener geschiedenis van de gemeente Zele Staes H.,1969
GENT-154 4L4A Gent Une vue de Gand peinte par Hubert van Eyck Essai d'identification de la vue de ville représentée sur le revers de deux volets du polyptique de l'Agneau mystique. Heins Armand, 1907
GENT-312 4L5A Gent 135 jaar openbaar vervoer in Gent, Uitbouw Stedelijk Tramnet (2) & buurtspoorwegen in de Gentse regio - deel 2 - (1907-1923) De Keukeleire Erik, 2005
DENDM-004 4L2B Dendermonde De stad en de Heerlijkheid Dendermonde, deel 3 Geschiedkundige opzoekingen de Vlaminck Alphons, 1868
GENT-311 4L5A Gent 135 jaar openbaar vervoer in Gent, Uitbouw Stedelijk Tramnet (1) & buurtspoorwegen in de Gentse regio - deel 1 - (1870-1907) De Keukeleire Erik, 2005
GENT-314 4L5A Gent 135 jaar openbaar vervoer in Gent, Uitbouw Stedelijk Tramnet (4) & buurtspoorwegen in de Gentse regio - deel 4 - (1940-1955) De Keukeleire Erik, 2005
OOSTER-003 4L6B Oosterzele Oosterzele tijdens de Wereldoorlogen Een bevolking onder het oorlogsgeweld De Vos Jacques, De Smet Lucien, 2002
ZEVEC-001 4R6D Zevecote Geschiedenis van Zevecote De Vos K.,1879
GENT-081 4L3B Gent Het honderdjarig bestaan van de Rijksmiddelbare school te Gent, 1852-1952 Moermans H., 1952
GENT-026 4L3B Gent De Gentse Huishuren tussen 1500 en 1795 Bijdrage tot de kennis van de konjunktuur van de stad Van Ryssel Daniël, 1967
GENT-108 4L4A Gent Peiling naar de bezitsstruktuur van de Gentse Bevolking omstreeks 1738, Deel II Vanaverbeke Lucien, 1969
GENT-086 4L3B Gent Het Stadhuisbeeld door de eeuwen heen Historisch iconografie van het Gentse stadhuis. De Rijcke-Verheugen I., Vandenhoute J. Van Tyghem F.
GENT-155 4L4A Gent Uut Caritate Een Gentse Patriciërs-stichting 800 jaar geleden, Utenhove 1201, Evrard Alexander-Karel, 2001
GENT-070 4L3B Gent Geschiedenis der zusters der Bijloke te Gent Walters Jos, 1929
BOTTL-001 4L2A Bottelare 75 jaar Koninklijke Harmonie "voor God en Vaderland", (1908-1983) De Martelaere Dirk,1983
1007 Zolder Antwerpen Italiaansche Koopmansgeslachten te Antwerpen in de XVIe - XVIIIe eeuwen Denucé J., 1936
1005 Zolder Antwerpen Geschiedenis van Antwerpen, IV. Onder Hertog Jan den Derde (1312-1355), 1ste boek: Politische en Economische Orde Prims Floris, 1933
1008 Zolder Antwerpen Oud - Antwerpen / Le Vieil Anvers 1894 Rooses Max, 1894
1006 Zolder Antwerpen Geschiedenis van het stedelijk lager onderwijs te Antwerpen van 1830 tot 1872 Van Daele Henk, 1972
ASPER-001 4L2A Asper Van Haspra tot Asper Vermeieren-Vanwelden Martine, 1987
BAAIG-001 4L2A Baaigem Geschiedenis De Smet Antoine, De Smet René, 1989
BACHML-001 4L2A Bachte-Maria-Leerne Geschiedenis van de Sint-Petrus- en Paulusparochie te Bachte Neyrinck Frans, 1998
BACHML-003 4L2A Bachte-Maria-Leerne Het domein van Ooidonk te Bachte-Maria-Leerne Van den Abeele Raf, 1962
BALEG-002 4L2A Balegem (3) In oude prentkaarten
BALEG-005 4L2A Balegem (5) Bijdrage tot de geschiedenis van de gemeente Balegem, deel 1, Vanaf de Brabantse omwenteling tot 1900 De Smet Lucien, 1977
BALGH-001 4L2A Balgerhoek Doorheen Balgerhoek Doorheen Balgerhoeke's oudste geschiedenis Steeghers Wilfried, 1975
BELLM-001 4L2A Bellem Geschiedenis van Bellem Bastiaen Filip, De Reuck Dirk, Hoste Ivan, Stockman Luc, 1994
RONSE-001 4L6B Ronse De Ronsese Textielindustrie XIXde en begin XXste eeuw Van Butsele K., 1976
BRUGG-006 4L2B Brugge Diamantstad Vandamme Ludo, Rosenhøj, 1993
BELLM-002 4L2A Bellem Op wandel door Bellem Stockman Luc, De Reuck Dirk, 1992
BERLA-001 4L2A Berlare In prentkaarten Van de Velde-Venneman Rosanne, Adam Antoine & Medard, De Bruyne Luc & Paul, 1984
DENDM-015 4L2B Dendermonde Het Heilige-Maagdcollege 1834-1984 Bijdrage tot de geschiedenis van het onderwijs in het Dendermondse Pée Leo, 1986
GENT-023 4L3B Gent De Gents Straatnamen (1799-1942) De Cloet Jean Paul, 2002
EEKLO-002 4L3A Eeklo Costumen ende usantien der stede vryhede ende keure van Eecloo ende prochie Lembeke 1664 (Nauwkeurige transcriptie) De Baets Yves, 2002
SINTAMB-002 4R6C Sint-Amandsberg De H. Hartparochie, 1878-1978 Vanderstraeten F., 1978
GENT-058 4L3B Gent Geïllustreerde gids, Gent Bond voor Gidsen-Gent
GENT-114 4L4A Gent Populaire beschrijving van de grond waarop de stad Gent is gebouwd Thiery Michel, 1950
TIELT-003 4R6C Tielt (3) Kroniek van de Tieltse Brandweer Hoste Robert, 1998
ETIKH-001 4L3A Etikhove De Sint-Britiuskerk te Etikhove Bourdeaudhui Jozef, 2002
DENDM-001 4L2B Dendermonde Aantekeningen bij een zestiendeeuws handschrift uit Dendermonde Overdruk uit "Handelingen XVI" der Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde Ampe A., 1962
WETTER-005 4R6D Wetteren Wetteren 1780 - 1900, Kroniek van een gemeente Uyttendaele René, 1980
SINTNK-002 4R6C Sint-Niklaas De stad Sint-Niklaas. Een doorbraak van historie naar toekomst Kerckhaert Noël, 1971
DENDM-006 4L2B Dendermonde Dendermonde Folklore uitgegeven naar aanleiding van de tentoonstelling "Dendermonde Folklore" in het Folklorejaar 1974 Verstrepen E. & Hervent F., 1974
LOKERN-003 4L6A Lokeren Waardevol Lokeren Van Driessche Roger, Verstegen Vedastus, 1977
GENT-102 4L4A Gent Le roi de Gand, Louis XVIII et les émigrés français à Gand pendant les cent jours Fleischman Théo, 1953
EEKLO-001 4L3A Eeklo Costumen ende usantien der stede vryhede ende keure van Eecloo ende prochie Lembeke 1621 Vanden Steene Jan, 1621
1060 K 5 A Westerlo Exposition de Documents, juillet 1972 Wyffels Carlos, 1972
WETTER-009 4R6D Wetteren Waterlopen & wegen (Massemen - Westrem - Wetteren) Clinckspoor Joris,1990
WETTER-002 4R6D Wetteren Scheppers - Wetteren, (1879-1979) Drieghe Amedee,1979
WETTER-001 4R6D Wetteren 100 jarig bestaan Tuinbouwafdeling, Scheppers Wetteren, 1883-1983
WETTER-003 4R6D Wetteren De fonteinpomp in de Benedenstraat, 1825-1992, Clinckspoor Joris, 1992
GENT-094 4L4A Gent 150 jaar Ingenieursopleiding aan de Rijksuniversiteit Gent, (1835-1985) Casiers Stefaan, 1986
AALST-002 4L2A Aalst (2) De Kapucijnen in Aalst Vanaf de stichting van het klooster (1614) tot de uitdrijving (1797) D'Herdt Dany, 2001
1041 K 5 A Hoogstraten De Koninklijke Rederijkerskamer "Het Eglantierke" van Hoogstraten, 1533-1933 1933
SNELLG-002 4R6C Snellegem Kerkelijke geschiedenis, deel2 Desmedt M., 1979
SNELLG-001 4R6C Snellegem Kerkelijke geschiedenis, deel 1 Desmedt M., 1978
VURSTE-001 4R6D Vurste Sint-Martinusparochie, Vurste-Gavere, deel 1 E.D.K., 1983
MOERB-001 4L6A Moerbeke Geschiedenis van de Gemeente Moerbeke De Potter Frans,Broeckaert Jan, 1870
LOKERN-001 4L6A Lokeren Sint-Laurentiuskerk te Lokeren in woord en beeld Van Campenhout Nico, De Cock Carina, 2001
LOKERN-002 4L6A Lokeren Maatschappelijke ontwikkeling in Lokeren, Eksaarde en Daknam 1944-2000 Van Campenhout Nico, De Cock Carina, 2000
DESTL-008 4L3A Destelbergen Van Abeeldreef tot Zondernaamstraat Gevaert Louis, 2001
KALKN-002 4L5B Kalken Zo was Kalken Duquet Frans, 1982
EEKLO-005 4L3A Eeklo Geschiedenis der Stad Eecloo, (1) Neelemans Eduard, 1859
EEKLO-007 4L3A Eeklo Tijdrekenkundige naemlijst der Baljuws, Greffiers, Tresoriers, Burgemeesters en Schepenen der Stede, Keure en Vrijhede van Eecloo en Parochie Lembeke van den jare 1249 tot 1796 Neelemans Eduard, 1865
EEKLO-004 4L3A Eeklo De Rekeningen der Stad Eecloo Neelemans Eduard,
SINTLA-002 4R6C Sint-Laureins Uit de kronieken van Sint-Laureins, vóór 1900, deel I Bernaert Robert, 1970
1L Mechelen Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, 71ste boekdeel, 1967 Vermeulen L., Goetstouwers A., …..1968
1201 2R4D Gent Annales de la Fédération Archéologique et Historique, Congrès de Gand, 2-5 août 1896, Tome II, Mémoires présentés au onzième congrès Rutot A., De Pélichy Gilles, ….. 1897
1200 2R4D Gent Annales de la Fédération Archéologique et Historique, Congrès de Gand, 2-5 août 1896, Tome I, Compte rendu des travaux du onzième congrès. Van den Gheyn G., 1897
SINTML-001 4R6C Sint-Martens-Latem Bevolkingsevolutie te Sint-Martens-Latem Vanden Abeele Raf, 1974
BOTTL-003 4L2A Bottelare Bottelaarse Kroegen, Over de herbergen, afspanningen, tavernes, estaminets en cafés van Bottelare tijdens vorige eeuw. De Martelaere Dirk, Van Cauwenberghe Leon, Stevens Raf, 2006
EEKLO-016 4L3A Eeklo Nog problemen betreffende Aalschoot "Appeltjes van het Meetjesland" nr. XVIII - 1967 Stockman L., 1967
SINTAMB-005 4R6C Sint-Amandsberg Sint-Jan-Berchmanscollege 1958-1983 Willems Dirk, 1985
OOSTK-001 4L6B Oostkamp De Gemeente Oostkamp, Met een studie over de Sint-Pietersbandenkerk Janssens De Bisthoven A., 1980
POPER-002 4L6B Poperinge Poperinghe en omstreken Tijdens de Godsdienstberoerten der XVI° eeuw of den Geuzentijd Opdedrinck J., 1898
BEERN-001 4L2A Beernem Geschiedenis van Beernem Een heemkundige studie, Rijserhove Alfons,1979
ROESE-007 4L6B Roeselare Geschiedenis van het Onderwijs te Roeselare, 1500-1879 Hoornaert Geert, 1990
EEKLO-012 4L3A Eeklo Moergronden en turfuitbating in de Ambachten Maldegem en Aardenburg en de keure van Eeklo "Appeltjes van het Meetjesland" nr. XXIV - 1973 Stockman L., 1973
EEKLO-031 4L3A Eeklo Zevenhondervijftig jaar Eeklo Stockman Luc, Pille Freddy, 1990
MASSM-001 4L6A Massemen De Heren van Massemen Nacht van de geschiedenis 2006 Van Durme Mark, Goethals Kris, 2006
BRUGG-021 4L2B Brugge Van 't Hamerken tot de Gouden Boom De geschiedenis van een brouwerij in de Langestraat 45 Anseeuw Henk, D'Hondt Jan, Kemel Yvette, Vanneste Paul, 2002
1061 K 5 A Wortel HOK, Bouwstoffen voor een geschiedenis, 1200-1977 Lauwerys J., 1986
EEKLO-020 4L3A Eeklo Oud-Eeklo Ryserhove Alfons, 1972
HEUSD-002 4L5B Heusden Een balans van de Abdij Nieuwenbos bij Gent (1279-1288) onder abdis Maria II van Klaarhout Vleeschauwers C., 1970
LOTENH-002 4L6A Lotenhulle Gemeentebestuur van Loo-Ten-Hulle, Oost-Vlaanderen Bastiaen Filip, Hoste Ivan, Laroy Peter, Stockman Luc, 2006
KORTR-001 4L5B Kortrijk Béatrix de Brabant, Landgravine de Thuringe, Reine des Romains, Comtesse de Flandre, Dame de Courtrai (1225 ?-1288) Gastout Marguerite, 1942-1943
GREMBN-001 4L5B Grembergen Cafés in Grembergen Van Goethem Raf, 2005
SINTGD-001 4R6C Sint-Gillis-Dendermonde Oud Sint-Gillis bij Dendermonde Bovijn M. 1983
GENT-324 4L5A Gent 75 jaar tramlijn van Gent naar "Moscou" 1931-2006, Inclusief de Stelplaats lijnen 2, 9, en 20 naar het Arsenaal, De trolleybus, 1899-2006 De Keukeleire Erik, 2006
WETTER-006 4R6D Wetteren Over de passerelle en andere gebeurtenissen aan de Schelde Naar aanleiding van de 50ste verjaring van de eerste steenlegging van de Passerelle op 5/09/1956. De Wolf Walter,2006
IEPER-001 4L5B Ieper Ieper à la carte, de Ieperse Vestingen in kaart gebracht Van Rolleghem Ann, 2006
SINTGD-002 4R6C Sint-Gillis-Dendermonde Sint-Gillis-Dendermonde in 1571-1800 Bovijn M., 1958
SINTML-003 4R6C Sint-Martens-Latem Foto's en zichtkaarten uit de oude doos Vanden Abeele Raf, 1974
SINTML-006 4R6C Sint-Martens-Latem Kunstenaarsdorp D'Haese Jan, Van den Abeele Raf, 1974
GENT-045 4L3B Gent In Uitmuntendheid. De Scholen in de wijk Sluizeken-Muide Een geschiedenis De Bleecker-Ingelaere Huguette,
EEKLO-015 4L3A Eeklo Het Aalstgoed te Eeklo "Appeltjes van het Meetjesland" nr. 17 - 1966 Stockman L., 1966
EEKLO-009 4L3A Eeklo Heel het Leen Deweerdt Geert, 1981
DRONG-001 4L3A Drongen De Norbertijnen te Drongen 1138-1796 Goemé Cyr., 1972
MELSEN-002 4L6A Melsen Instellingen voor Armenzorg te Melsen De Cocker Jozef, 1971
VINKT-001 4R6C Vinkt Sint Bartholomeuskerk te Vinkt Michem Frans,
SINTNK-003 4R6C Sint-Niklaas Stad Sint-Niklaas, Bijdrage tot de geschiedenis van de wijken, straten, pleinen, huizen en markt Laevaert Louis, Stoop André, 1966
HERZL-002 4L5B Herzele De Geschiedenis van Herzele De Vuyst Cyriel, Souffreau Georges, 2002
BRUGG-001 4L2B Brugge Brugge brandt. Het brandt weer, mannen De Mey Noël, 2005
GENT-063 4L3B Gent Gentianen, een resem oude Gentse Sagen de Ryck Paul, Wauters Alex, 1955
VICHTE-001 4R6C Vichte De Abdij van Sint-Diederik bij Reims en de oudste geschiedenis van Vichte. "Nova terra que dicitur vebta" Warlop E., Blockeel L., 1967
LEBBK-002 4L5B Lebbeke Gemeentepolitiek 1795-1990 Dauwe Jozef, 1990
GENT-149 4L4A Gent Gids van de Sint-Pietersabdij 1976
GENT-005 4L3A Gent Archiefbeelden, deel III, Het Oosten en het zuiden Bockstael Philippe, 2001
SINTLA-003 4R6C Sint-Laureins Uit de kronieken van Sint-Laureins, vóór 1900, deel II Bernaert Robert, 1971
SINTAMB-003 4R6C Sint-Amandsberg 125 jaar Groot Begijnhof te Sint-Amandsberg, 1874 - 1999, Schepens Erik, Poelman Roger, 1999
OUDEN-004 4L6B Oudenaarde Het dagboek van Bartolomeus De Rantere, Oudenaarde tussen 1787-1825 De Smet Marc, 1973
NEVEL-004 4L6B Nevele Het "Lyskanal", Nevele mei 1940 De Vos J.,Janssens A. 1980
BRUGG-012 4L2B Brugge Over de koe, het hert, de uil…. , zes huizen, zes verhalen Beernaert Brigitte, Schotte Bernard, 2000
BRUGG-008 4L2B Brugge Een huis in Brugge Vademecum voor de historische studie van woningen, eigenaars en bewoners, Deneweth Heidi, D'Hondt Jan, Leenders Kathleen, 2001
DEINZ-002 4L2B Deinze Bijdrage tot de geschiedenis van Deinze en de Leiestreek Deinse Landverhuizers tussen 1900 en 1914 De Bouwer Romain, 2000
SLEID-003 4R6C Sleidinge Van gisteren tot morgen Grypdonck Marcel, 1958
TEMSE001 4R6C Temse Parel aan de Schelde Vanderveken André,
GENT-060 4L3B Gent Gent in oude prentkaarten Verbeke A., Decavele J. 1972
GENT-160 4L4A Gent Verdwenen hoekjes van het oude Gent Uit de fotoverzameling van de commissie van monumenten en stadsgezichten Bohez Roel, De Sutter Chris, Van Doorne Geert, Hoste Nina,
GENT-171 4L4B Gent Wandelen in de Sint-Niklaasparochie Andriaensen Frank, Baillieul Beatrix, Boncquet Dirk, … 1990
1108 K 5 B Villers-la-Ville De abdij van Villers Officiele Geïllustreerde Gids Aristide Jacob, 1950
IEPER-003 4L5B Ieper Verhael van den moord van eenige Schepenen, Raeden en andere Inwooners der stad Ipre, gebeurd den 29sten en 30sten november 1303 Lambin Jan Jacques, 1831
KALKN-001 4L5B Kalken Calcken door de eeuwen heen Historische bijdragen getrokken uit de archieven der gemeente Dauwe Cyriel, 1908
DESTL-004 4L3A Destelbergen Gedenkboek parochie 1984 Poelman Roger, 1984
OOSTA-003 4L6B Oostakker Oostakker in de 19de eeuw Poelman Roger, 1976
GENT-146 4L4A Gent Sint-Barbaracollege, Gent, 1933-1958 Bij het 125-jarig bestaan van het College, Jubileum-Album 1958
OUDEN-005 4L6B Oudenaarde Het ontstaan van Oudenaarde Overdruk uit de Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, deel X, Hoebeke M., 1952
SINTML-002 4R6C Sint-Martens-Latem Culturele Gids Daels Luc, Van den Abeele Raf,Van den Heede Jef, 1991
WONDEL-001 4R6D Wondelgem Geschiedenis van Wondelgem Vanaverbeke Lucien, 1968
WOUBR-001 4R6D Woubrechtegem Proeve van een Geschiedkundige schets van de parochie Woubrechtegem Lanckman C., 1950
ZAFFEL-002 4R6D Zaffelare Silva Meentocht - Zaffelare. Heemkundige wandeling - Ten Rosen - Religieuse Kunst Uyttendaele Henri, 1972
ZAFFEL-001 4R6D Zaffelare De kerk van Zaffelare. Acht eeuwen dorpsgeschiedenis Vervaet Bert,2007
GENT-098 4L4A Gent Kamer van Koophandel en Nijverheid van het gewest Gent, 1729-1979 Onderbeke W., 1979
OOSTA-004 4L6B Oostakker Oostakker in de 20ste eeuw Poelman Roger, 1981
GENT-173 4L4B Gent Wandelen in de St. Machariuswijk Baillieul Beatrix, 2000
GENT-042 4L3B Gent De oude koninglyke gilde Sint-Rochus te Gent een bijdrage tot de geschiedenis van de kruisboogsport , 1984
WINGEN-001 4R6D Wingene Ons Wingene, Jaarboek 1, 1998 Met onder ander: Landgenoten op de Titanic Lams Lieven, enz, 1998
GENTB-002 4L5B Gentbrugge De Neerschelde, Honderdvijftig jaar Koninklijke Muziekmaatschappij, uit Gentbrugge, 1844-1994 1844-1944, Honderdvijftig jaar Koninklijke Muziekmaatschappij uit Gentbrugge De Bleecker Marcel, Patoor Wilfried, 1994
NIEUWK-001 4L6B Nieuwkerke De O.L.Vrouwekerke van Nieuwkerke vroeger en nu Lasure Frans, Six Raymond, 2003
WAREG-001 4R6D Waregem Koninklijke aloude en vrije Rederijkerskamer "Rhetorica" Kunst en Eendracht 1838-1974 Hoebeke Edgard, 1975
GENT-174 4L4B Gent Wandelen in de wijk Muide-Meulestede Baillieul Beatrix, Desmet Ginette, 2002
NAZAR-001 4L6B Nazareth De inwoners van Nazareth in de Commerciële Repertoria van de 19e eeuw De Clercq René, 1992
GENT-002 4L3A Gent Archiefbeelden, Binnenschippers Lekens Luc, Lagrou Jacky, 2003
1048 K6-D3 Halle 700 jaar Mariastad Kortleven G. & Desmet L., 1967
1049 K6-D3 Halle Basiliek O.L.V. van Halle Gids voor pelgrims en toeristen, Janssens Remy, 1947
SINTDB-001 4R6C Sint-Denijs-Boekel St.Dionysiuskerk St.-Denijs-Boekel, (gemeente Zwalm), 100 jaar herbouwd, 1903 - 2003 Debackere Michiel, 2003
BEERV-001 4L2A Beervelde Historische nota's De Wilde L., 1944
OUDEN-013 4L6B Oudenaarde Oudenaarde 1708, Een stad, een koning, een veldheer, en tekenboek: De Slag bij Oudenaarde Lachaert Pieter-Jan, 2008
MERELB-002 4L6A Merelbeke Dorpsbeelden uit het verleden, deel 1 Timmerman Frans, 1992
GERAB-004 4L5B Geraardsbergen Kroniek Sint-Jozefinstituut 1817-1990 Vankerckhoven Marcel, 1992
GERAB-002 4L5B Geraardsbergen Historisch Onderzoek naar stad Geraardsbergen, boekdeel I Uit het Frans vertaald door Cattelain Paul in 1996, De Portemont Auguste, 1870
MERELB-001 4L6A Merelbeke de Bombardementen van Merelbeke Marchal J.P., Verheggen G., 1995
MERELB-006 4L6A Merelbeke Merelbeke geschiedenis en heemkunde, Van Damme Mieke, Van Acker K.G.,Volckaert Stanislas, Reunes Silveer, 1988
MERELB-007 4L6A Merelbeke Oud Merelbeke Voornamelijk tijdens de middeleeuwen Van Acker K.G., 1992
GENT-163 4L4A Gent Vlaamsche Kronijk of Dagregister 21 juli 1566 - 11 juni 1584
GERAB-003 4L5B Geraardsbergen Historisch Onderzoek naar stad Geraardsbergen, boekdeel II Uit het Frans vertaald door Cattelain Paul in 1996, De Portemont Auguste, 1870
BRUGG-005 4L2B Brugge De Visitatie Bewoning- en bouwgeschiedenis van het huis Wulfhagestraat 18 in Brugge. Beernaert Brigitte, de la Kethulle de Ryhove Baudouin, D'Hondt Jan, … 2005
OUDEN-011 4L6B Oudenaarde OCMW archief 1202-1925 De Praetere Gabriël,
MERELB-003 4L6A Merelbeke Dorpsbeelden uit het verleden, deel 2 Timmerman Frans, 1994
MERELB-009 4L6A Merelbeke Trams in Merelbeke, deel I Een geschiedkundige overzicht van de uitbating van de buurtspoorweglijnen Gent-Zuid-Merelbeke, via Ledeberg en Gentbrugge De Keukeleire Erik, 1998
NAZAR-002 4L6B Nazareth Voormaligen en hedendaagschen Stoffelijken en zedelijken toestand der Gemeente Nazareth De Potter Frans, Broeckaert,
OORDE-002 4L6B Oordegem Nederzetting, heerlijkheid, gemeente, deel 2 Bijdrage tot de geschiedenis van Oordegem De Gendt Richard, 1987
OORDE-003 4L6B Oordegem Sint-Martinuskerk en -parochie Bijdrage tot de geschiedenis van Oordegem De Gendt Richard
BRUGG-018 4L2B Brugge Portret & document Geirnaert Noël, 2005
HANSB-002 4L5B Hansbeke Mengelingen uit de oude Parochieregisters van Hansbeke 1624-1796, Geboorte en doop, Verloving en huwelijk, Overlijden en begrafenis. Martens Albert, 2002
HANSB-001 4L5B Hansbeke Hansbeke in 1700, Grondgebruik, grondbezit, bewoning Martens Albert,
GENT-007 4L3B Gent Archiefbeelden, deel V, Beluiken, poortjes en cités Moreau Roger, 2003
BRUGG-017 4L2B Brugge Pelgrims , dulle lieden en vondelingen te Brugge, 1275-1975 Zeven eeuwen geschiedenis van het Sint-Juliaansgasthuis en van de Psychiatrische Kliniek O.L.Vrouw te Brugge-Sint-Michiels. Geldhof J., 1975
BRUGG-002 4L2B Brugge De oude huisnamen van Brugge Dumont Gilbert, 2004
BRAKL-001 4L2A Brakel Leven rond het Brakelbos De Langhe Sylvain & André, 2004
AARTR-002 4L2A Aartrijke Bijdrage tot de geschiedenis van Aartrijke, 1740-1814 Pollet Jules, 1986
GENT-301 4L5A Gent Krantenknipsels 02, Sint-Pieters-Aalst / Sint-Pieters-Aaigem / Sint-Denijsplein, deel 2, 1902-1918 De Keukeleire Erik,
VLAMER-001 4R6D Vlamertinge Geschiedenis van Vlamertinge Duflou Remy, 1999
GENT-302 4L5A Gent Krantenknipsels 03, Sint-Pieters-Aalst / Sint-Pieters-Aaigem / Sint-Denijsplein, deel 3, 1919-1940 De Keukeleire Erik,
GENT-006 4L3B Gent Archiefbeelden, deel IV, Gebeurtenissen in een volks leven De Smet Ginette, 2003
HAMME-001 4L5B Hamme Geschiedenis Dekanale Sint-Pietersbandenkerk Hamme Van Bogaert Alphonse, De Rijcke Erik, 2003
HEUSD-001 4L5B Heusden De Heilig-Kruiskerk te Heusden Devos Patrick, Pieteraerens Martine, 1995
LOKERN-004 4L6A Lokeren Bouwen tijdens de Belle Epoque, Architectuur te Lokeren tussen 1890 en 1914 Demey Anthony, Van Campenhout Nico, 1992
WIEZE-001 4R6D Wieze Bouwgeschiedenis van de pastorie van Wieze, 1552-1989 Heyvaert H., 1989
HEUSD-004 4L5B Heusden Grasduinen tussen onze Heusdense kapellen Vercruyssen Michel
AARTR-001 4L2A Aartrijke Bijdrage tot de geschiedenis van Aartrijke, 898-1740 Pollet Jules, 1982
GENT-309 4L5A Gent Krantenknipsels 10, Stedelijk vervoer en buurtspoorwegen naar Gent-Sint-Pieters en Sint-Pieters-Buiten, deel 1, 1873-1940 De Keukeleire Erik,
ALSEM-001 K6-D1 Alsemberg Onze Lieve Vrouw kerk te Alsemberg Theys Constant, 1960
GENT-061 4L3B Gent Gent Onder Jozef II, 1780-1792 Gedenkboek der stad Gent onder het huis van Oostenrijk. Destanberg D., 1910
NEVEL-001 4L6B Nevele Beelden van Toen Nevele, Landegem, Hansbeke, Merendree, Poesele, Vosselare Lips Carlos, Janssens Antoine, 1986
WAASM-002 4R6D Waasmunster De Abdij van Roosenberg, getuige van een rijk verleden Kataloog van de tentoonstelling Batselier Pieter,1973
GENT-300 4L5A Gent Krantenknipsels 01, Sint-Pieters-Aalst / Sint-Pieters-Aaigem / Sint-Denijsplein, deel 1, 1819-1901 De Keukeleire Erik,
GENT-308 4L5A Gent Krantenknipsels 09, Station Gent-Sint-Pieters, 1832-1940 De Keukeleire Erik,
GENT-307 4L5A Gent Krantenknipsels 08, Station Gent-Zuid en het Gentse Zuidkwartier, deel 2, 1911-1940 De Keukeleire Erik,
GENT-306 4L5A Gent Krantenknipsels 07, Station Gent-Zuid en het Gentse Zuidkwartier, deel 1, 1832-1910 De Keukeleire Erik,
GENT-305 4L5A Gent Krantenknipsels 06, De Wereldtentoonstelling van 1913 te Gent, 1896-1920 De Keukeleire Erik,
GENT-304 4L5A Gent Krantenknipsels 05, De Gentse Citadel / Het Citadelpark, deel 2, 1908-1940 De Keukeleire Erik,
GENT-303 4L5A Gent Krantenknipsels 04, De Gentse Citadel / Het Citadelpark deel 1, 1819-1907 De Keukeleire Erik,
GENT-310 4L5A Gent Krantenknipsels 12, De Sint-Lievenspoort en de Ledebergse Bellevuewijk, 1837-2004 De Keukeleire Erik,
BRUGG-010 4L2B Brugge Hanzekooplui en Medicibankiers, Brugge, Wisselmarkt van Europese Culturen Vandewalle André, Abraham-Thisse Simonne, …, 2002
HEUSD-005 1L4A Heusden Liber Memorialis - van de parochie Heilig Kruis Heusden, 1852 - 1900 Register uitsluitelijk ten gebruike der pastoors van Heusden
DESTL-001 4L3A Destelbergen Bergenkruis door de eeuwen heen D'Hondt Marcel, 1928
1036 K 5 A Essen Eiland in het groen, beknopte historiek 1970
WAASM-001 4R6D Waasmunster Roosenberg - Waasmunster. Negen brieven van de architect over de bouw van het klooster. Vander Laan H.,1975
1074 K 5 B Kortenbos Onze Lieve Vrouw van Kortenbosch, 1648 - 1898 - 1948 Gisquiere Emmanuel, Heuschen J., 1948
RONSE-003 4L6B Ronse Rothnacum 2003 Postgeschiedenis De Buysscher Jacques, De Dobbeleer Paul,…, 2003
GENT-022 4L3B Gent Een straat uit de duizend… De Beukelaarstraat Voormalige Schildstraat. De geschiedenis van een straat en haar inwoners Van Haverbeke Eddie, 1995
GENT-170 4L4B Gent Wandelen in de kunstzinnige St.-Elisabethparochie Baillieul Beatrix, Desmet Ginette, 2004
1001 4-C-6 Ortsgeschichte vom Mittelalter bis zum 20, Jahrhundert Colmer Wili
DENDM-005 4L2B Dendermonde Doods- Begrafenis en rouwgebruiken in het arrondissement Dendermonde Pieters J., 1960
SINTAMB-004 4R6C Sint-Amandsberg Sint-Amandsberg en de Negenmeimarkt 1540 - 1940 Gedenkschriften betreffende de geschiedenis en het vroeger uitzicht der gemeente Crick Jef, H.D.S., 1940
GENT-051 4L3B Gent De Witte Kaproenen, De Gentse Opstand (1379-1385) & De Geschiedenis van de Brugse Leie Vandermaesen Maurice, Ryckaert Marc, Coornaert Maurits, 1979
GENT-169 4L4B Gent Gent 1350 jaar Gentenaars en hun rijke verleden. Waar is de tijd nummers 1 tot 10
GENTB-001 4L5B Gentbrugge Acht eeuwen geschiedenis De Bleecker Marcel, Patoor Wilfried, 1993
SLEID-004 4R6C Sleidinge Zo leefde en werkte ik... 1900-1982 Het levensverhaal van een jongen uit een arbeidersgezin en tevens een brokje sleinse geschiedenis Van Lauwe Maurice, 1982
DENDM-012 4L2B Dendermonde Ommegang van het Ros Beiaard, Bij gelegenheid van het 500-jarig bestaan van het Stadhuis 1952
MERELB-008 4L6A Merelbeke Parochiepriesters van Merelbeke Michem, 1974
1040 Rek 2-2 Roeselare Geschiedenis van de stad Rousselare De Potter Frans
GENT-168 4L4B Gent Gent 1350 jaar Gentenaars en hun rijke verleden. Waar is de tijd delen 11 tot 20
NEVEL-003 4L6B Nevele Draaiboek van het socialisme in Nevele Taeldeman Johan, 1985
AALTR-002 4L2A Aalter I- Jubileum van Z.E.H. Pastoor Theofiel Neyt, II- Ken uw parochiekerk Verhoustraete A., 1959
ADEGM-001 4L2A Adegem Fragmenten uit het verleden Dobbelaere Jozef, , 1984
WACHTB-001 4R6D Wachtebeke De Melkerijen in Wachtebeke, Jaarboek 1992, Buyle M., 1992
BALEG-001 4L2A Balegem (1) Balegemse steen Vier Aspecten De Smet Lucien, Devos Patrick, Eeckhout Werner, 2003
HORBK-001 4L5B Horebeke De Geuzenhoek te Horebeke, De oude kerk (1795-1995) Blommaert W.Vital,1995
LEDE-002 4L6A Lede Geschiedenis van Lede, Het dorpsleven, Het parochieleven, Het volksleven De Brouwer Jozef, 1983
GENT-068 4L3B Gent Gentse Lijnwaadmarkt en linnenhandel in de XVIIe eeuw Bastin J., 1968
GENT-082 4L3B Gent Het Lager onderwijs te Gent en op het omliggende platteland rond het einde van het ancien regime Art Jan, 1970
INGLM-001 4L5B Ingelmunster Het Leenhof van Ingelmunster Handelingen, Nieuwe Reeks, deel XLII, overdruk 1975 Van Hille W., 1975
GENT-047 4L3B Gent De Veerleplaats te Gent Hare gebouwen, instellingen en gebeurtenissen Callant Emiel, 1908
IEPER-002 4L5B Ieper Iepers Kwartier 1972 &1974 (Driemaandelijks tijdschrift voor heemkunde, 8e Jg. Nr 4, 1972) (10e Jg. Nr. 2, 1974) De Lille K.
HORBK-002 4L5B Horebeke De Geuzenhoek te Horebeke, Van geslacht tot geslacht De Jonge Arnold J., 1993
HERZL-001 4L5B Herzele Bijdrage tot de Geschiedenis van Herzele De Buysscher Maurits, 1972
HARNG-001 4L5B Haringe Haringe en zijn kerk, een brokje geschiedenis Bruneel W., 1961
GERAB-006 4L5B Geraardsbergen Wie schrijft, die blijft, Cultureel jaarboek 1985 V.V.F. Godfroid Stéphane, Van Kerckhoven Marcel,Cock Marcel,De Cremer Paul, d'Haese Maurice, 1985
GERAB-001 4L5B Geraardsbergen De Geraardsbergse "Garde Civique" of Burgerwacht (1795-1920) Van Trimpont Marc, 1997
BEERN-002 4L2A Beernem Mensen van te lande Leven, arbeid en ontspanning in het Beernem, Oedelem en Sint-Joris van toen. Matthijs Edelhart, 2000
IMPE-001 4L5B Impe Geschiedenis van Impe De Brouwer Jozef, 1958
LEDE-004 4L6A Lede Verzuiling in Lede, Onderzoek naar de historische evolutie van het verzuilingsfenomeen op lokaal vlak D'Haese Ann, 1986
LANDSK-001 4L5B Landskouter Ter gelegenheid van de fusie met Oosterzele op 01/01/1977 De Brouwer Paul, De Bosscher Dany, 1977
KRUIB-001 4L5B Kruibeke Potpolders te Kruibeke Hoger Rijksinstituut voor Tuinbouw - Melle Nauts Luc, 1983-1984
KORTR-002 4L5B Kortrijk Het Leenhof Assche Van Hille W.? 1976
GENT-010 4L3B Gent Drie verdwaalde stukken uit het archief van O.L.Vr. Ter Hoyen Begijnhof te Gent Cassiman A., 1951
KWATR-002 4L5B Kwatrecht Van Quat-Atrecht tot Kwatrecht Van Heden Rolande, 2000
ZOTTEG-001 4R6D Zottegem Art Nouveau en Art Deco in de architectuur te Zottegem De Wolf Koenraad, 1982
GENT-003 4L3A Gent Archiefbeelden, deel I, Gent-Centrum Van Bost Frans, Desmet Ginette, Baillieul Beatrix, 2000
DENDM-018 4L2B Dendermonde 150 jaar Spoorwegen te Dendermonde 1837-1987, Stroobants A., 1987
SINTML-005 4R6C Sint-Martens-Latem Het Verhaal van een Gehucht, Brakel 1250 jaar, 736-1986 Haesaert Paul, Van den Abeele Albijn Hugo & Raf, Vermeulen Frank, Daels Luc, 1987
GENT-085 4L3B Gent Het Rommelaere complex Uit het verleden van de RUG, Langendries E., Simon-Van der Meersch A.M., De Clerck K. 1999
GENT-116 4L4A Gent Promenades à travers Gand Van De Castyne Oda
GENT-177 4L4B Gent Wegwijzer der stad Gent 1796
GENT-013 4L3B Gent Britten & Amerikanen in Gent, Het vredesverdrag van 1814, catalogus van de tentoonstelling 1979 Decavele Johan
GENT-137 4L4A Gent Huizenonderzoek in Gent, (1) Een handleiding Charles Leen, Decavele Johan, Everaert Guido, … 1994
GENT-179 4L4B Gent Wegwijzer der stad Gent 1804
GENT-028 4L3B Gent De Gentse Pottenbakkers tot aan de Franse Revolutie, 1789 Baillieul Beatrix, 1980
GENT-038 4L3B Gent De Hoogstraat en omgeving eertijds Wyffels A, 1967
GENT-113 4L4A Gent Pogingen tot opbeuring van de Gentse wolnijverheid bij de aanvang van de XIX eeuw Coppejans-Desmedt H., 1968
GENT-036 4L3B Gent De Gentse Vlasindustrie vanaf het einde van de XVIII° eeuw tot de oprichting van de grote mechanische bedrijven (1838) Coppejans-Desmedt H., 1969
GENT-041 4L3B Gent De opstandige houding van Gent tijdens de regering van Keizer Karel V (1515-1540) Maddens N., 1978
GENT-011 4L3B Gent De moeilijkheden rond de Gentse Begijnhoven op het einde van de 18de en in de 19de eeuw Wyffels A.
GENT-059 4L3B Gent Gent doolt Forum voor een mooi en leefbaar Gent Debruyne Michel, 1993
GENT-193 4L4B Gent Volkskundige sprokkelingen Oude Gentsche Typen en andere Zantingen Lievevrouw-Coopman Lod.
GENT-088 4L4A Gent Historiek van Zonder Naem Coryn Gustaef, 1860
GENT-062 4L3B Gent Gent sedert 1831, Voornaamste gebeurtenissen, Eerste reeks 1831-1840 Destanberg D., 1903
GENT-039 4L3B Gent De Kiezingen te Gent sedert 1830 Destanberg D., 1910
GENT-037 4L3B Gent De Historische persoonsnamen der straten van Gent Honderd levensbeschrijvingen Fris Victor, 1922
GENT-183 4L4B Gent Wegwijzer der stad Gent 1824
GENT-178 4L4B Gent Wegwijzer der stad Gent 1803
GENT-182 4L4B Gent Wegwijzer der stad Gent 1817
GENT-175 4L4B Gent Wegwijzer der stad Gent 1750
GENT-176 4L4B Gent Wegwijzer der stad Gent 1790
GENT-181 4L4B Gent Wegwijzer der stad Gent 1816
GENT-180 4L4B Gent Wegwijzer der stad Gent 1811
GENT-053 4L3B Gent Van den duivel geen stap achteruit ! Beelden van Gent in de literatuur Redactie ; Frans Heymans, mmwv : Tine Demoor en Tine Englebert
ZEVEN-001 4R6D Zeveneken De Bevolkingsevolutie in Zeveneken, 17de - 20ste eeuw Van Driessche Ignace,1998
LEDE-003 4L6A Lede In prenten van weleer Daelman Walter, 1976
ZOETEN-001 4R6D Zoetenaaie Bijdrage tot de Geschiedenis van Zoutenay Van Buggenhout J., 1966
ZOMERG-002 4R6D Zomergem De Zomergemse Zoeaven Maes Albert, 1983
POPER-001 4L6B Poperinge Sint-Bertinuskerk
LIPPL-001 4L6A Lippelo Bijdrage tot de geschiedenis van Lippelo Honings Antoon, 1981
GENT-164 4L4A Gent Volkhuisvesting in Gent 80 jaar Gentse Maatschappij voor Huisvesting Bisschop Marie-Louise, Deseyn Guido, Desmedt Jo, Joos Luc, 1984
WETTER-004 4R6D Wetteren De kranten van Wetteren, 1860-1914, in 5 delen
LOCHR-001 4L6A Lochristi De vroegste geschiedenis van Lochristi en Zaffelare Gysseling M. , Vervaet Albert,
GENT-110 4L4A Gent Peintures Murales Militaires, Restitution Koechlin Henri 1936
DEPIN-002 4L3A De Pinte Geschiedenis van De Pinte Als Gehucht van Nazareth tot 1868, als Gemeente 1868-1943,ter gelegenheid van haar 75 jarige Zelfstandigheid Goemanne-De Potter Maurice, 1943
APPLT-001 4L2A Appelterre - Eichem Geschiedenis van de gemeente Wetenschappelijk verantwoorde situering van de bewoning in het jaar 1653, deel 1, Vanderpoorten Willy 1998
MELSEN-001 4L6A Melsen Geschiedenis van Melsen De Cocker Jozef, 1988
MEIGM-001 4L6A Meigem Uitbatingen en grondbezit in Meigem 1571 - 1787
Een methodologisch artikel
Deprez Paul, 1956
MEERD-001 4L6A Meerdonk Sekere partije hoogh landt, Meerdonck genaemt Vercruyssen Leo, 1979
LEMBK-001 4L6A Lembeke Lembeke in het hart van het Meetjesland De Vos Achiel, Lippens Oscar, Ryserhove Alfons, 1982
LEMBK-002 4L6A Lembeke Uit de kronieken van Lembeke De Wilde Jozef, 1985
LEBBK-001 4L5B Lebbeke De Kruisboogschutters van Sint-Joris te Lebbeke (1377-1796) Dauwe Jozef, 1983
LEBBK-003 4L5B Lebbeke Lebbeke's Rijke Verleden Catalogus, tentoonstelling 1972 Dauwe Jozef,1972
LEDE-001 4L6A Lede De kunstschat van de Sint-Maartenkerk te Lede De Brouwer Jozef
MACHL-001 4L6A Machelen Machelen en zijn heren Cassiman A., 1952
MERE-001 4L6A Mere Kapellen en kruisen te Mere Bavay Lut,1982
ZOTTEG-002 4R6D Zottegem Beelden van toen, Zottegem, Velzeke, Strijpen, Oombergen, Leeuwergem, Grotenberge, Erwetegem, Godveerdegem, Sint-Goriks-Oudenhove, Elene, Sint-Maria-Oudenhove Hoebeke Marcel, Vanden Bossche Michel, 1985
MERELB-004 4L6A Merelbeke Het ontstaan van Merelbeke Van Acker K.G., 1996
GENT-084 4L3B Gent Het Prinselijk hof Ten Walle, Gent Laleman Marie Christine,… 2000
MERELB-010 4L6A Merelbeke Wandelen in Merelbeke, geschiedkundig en actueel Muntepad, Liedermeerspad, Mijlekepad, Resselaarpad, Scheldepad, Spookhofpad, Tidegempad, Sint-Annapad Coppens Leo, De Bock Dries, De Bosscher Gerda, …
GENT-147 4L4A Gent Sint-Niklaaskerk Dhanens Elisabeth, 1960
GENT-019 4L3B Gent Je mettrays Paris dans mon Gandt Decavele Johan, 1981
GENT-131 4L4A Gent Feestpaleis Vooruit Deboosere Christine, Van Gijsegem Marc,
GENT-095 4L4A Gent Jacob van Artevelde, Het zevenjarig bewind van de Wijze Man van Gent (1338-1345) met wandelgids. Decavele Johan, Lekens Luc, Van Bruwaene Carine, 1995
GENT-117 4L4A Gent Rijksscholen "Lyceum" Gent, 75 jaar De Backer-de Vleeschauwer Lisette, 1983
GENT-065 4L3B Gent Gentse Beluiken Balthazar Herman, De Mulder Walter, Eeckhout Hubert, 1981
GENT-015 4L3B Gent Gent burcht van Vlaanderen De Ryck Paul, 1956
GENT-077 4L3B Gent Het Belfort van Gent, 1949 Nowé H., 1949
GENT-157 4L4A Gent Van wijn in Gent tot Gent in wording De Buck Ronald, 1995
GENT-090 4L4A Gent Van wei tot wijk. Honderd jaar Heirnis, 1888 - 1988 Vos Rik, Gijseling Maurits, De Herdt René, De Decker Tuur, 1988
RONSE-002 4L6B Ronse Tentoonstelling 1964, Algemeen Rijksarchief, Plechtige opening van het Rijksarchief te Ronse, Kataloog 1964
OUDEN-003 4L6B Oudenaarde Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde van zijn Kastelnij, en van den Lande tusschen Maercke en Ronne. Bijdrage tot de Sociografie van Oudenaarde in 1787 De Rammelaere C., 1975
ROESE-001 4L6B Roeselare De bestuurlijke inrichting van de stad Roeselare tot aan de Franse omwenteling (ontbreken twee foto's, blz 32 en 64) Debruyne Michel, 1962
RENING-001 4L6B Reningelst Reningelst door de eeuwen heen Delestrez Willy, 1971
LOTENH-001 4L6A Lotenhulle Het dorp tussen het Lo en de Hul en het kasteel van Poeke Stockman Luc - Strobbe Arnold, 1998
PETEG-002 4L6B Petegem Twintig eeuwen geschiedenis Haar Romeinse villa,Onderaardse wereld, Middeleeuwse klooster, Beaulieu abdij,enz Plancquaert Joseph
GENT-167 4L4B Gent Gents vroegste geschiedenis in de spiegel van zijn plaatsnamen Gysseling Maurits, 1954
OUDEN-009 4L6B Oudenaarde Kasselrijhuis Oudenaarde Devos Patrick, 1989
GENT-109 4L4A Gent Peiling naar de bezitsstruktuur van de Gentse Bevolking omstreeks 1738 Deel I Vanaverbeke Lucien, 1969
NIS 4 L Sint-Lievens-Esse Zie Herzele, Welkom te Herzele Hillegem, Borsbeke, Sint-Lievens-Esse, Ressegem, Steenhuize-Wijnhuize, Woubrechtegem, 1992
OUDEN-012 4L6B Oudenaarde Onze Beiaard en Torenklokken in Sinte - Walburgiskerk te Audenaerde Bevernaege gebr., 1917
OUDEN-001 4L6B Oudenaarde Een haardtelling te Oudenaarde in 1540, Een demografische bron? Overdruk uit de Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, deel XXI, 1967 De Rammelaere C., 1967
OUDEN-016 4L6B Oudenaarde Tiende Lustrum, 1900-1950, Moeder Oudenaardse Santens Marc, Verstraeten Luc,… 1950
GENT-021 4L3B Gent Dagboek van Cornelis en Philip Van Campene Het verhaal der merkwaardigste gebeurtenissen, voorgevallen te Gent sedert het begin der godsdienstberoerten De Potter Frans, 1870
GENT-076 4L3B Gent Het Abdijhospitaal van de Bijloke Van den Kerkhove A., Hollebosche-Van Reck Y., 1973
PETEG-001 4L6B Petegem Petegem Overdruk uit Jaarboek 1940 van Kunst en Oudheidkundige Kring, Deinze Cassiman A., 1940
BRUGG-022 4L2B Brugge Veelvuldige Chineese gezichten. China-belangstelling in Brugge in de 18de en 19de eeuw. Parmentier Jan, D'Hondt Jaan, Verrept Ina, 2006
SLEID-001 4R6C Sleidinge Geschiedenis van Sleidinge, deel 1 Notteboom Hugo,Neyt Luc, e.a., 2006
SINTLE-001 4R6C Sint-Lievens-Esse Het dorp dat dorp bleef De Maesschalck Edwin, 1979
GENT-166 4L4A Gent Vrijmetselaars te Gent in de XVIIIde eeuw. Schrans Guy, 1997
AAIGM-001 4L2A Aaigem (1) Aaigem Berg, ontstaan en wording De Buysscher Maurice & De Pooter Erik, 1985
OUDEN-015 4L6B Oudenaarde Sint-Walburgiskerk Oudenaarde Tentoonstelling september 1979 Deweer A., 1979
GENT-043 4L3B Gent De oude Straatnamen van Gent Een Prijsboek voor de Schooljeugd Fris Victor, 1925
BRUGG-011 4L2B Brugge Bijdrage tot de historische geografie van de streek rondom Brugge Coornaert M., 1968
BRUGG-004 4L2B Brugge De Oude straatnamen van Brugge Een handleiding, Dumont Gilbert, 1996
BREDEN-001 4L2A Bredene Ter Cuere Bredene, Jaarboek 1978 Vansteenkiste Roland, Heemkring "ter Cuere", 1978
BOTTL-004 4L2A Bottelare Een plattelandsgemeente in Wereldoorlog Twee, Prosopografische analyse van het verzet. Studie van het dagelijks leven. Waardenonderzoek. Duportail Patrick, 1995
BOTTL-002 4L2A Bottelare Genade-oord der H. Moeder Anna Dignare me, Laudare te, Sancta Anna
AALTR-001 4L2A Aalter Geschiedenis van Aalter Stockman Luc,1980
DEINZ-005 4L2B Deinze Een kwart eeuw bestaan van de Kunst- en Oudheidkundige Kring Deinze, 1929-1954) 1954
SERSK-001 4R6C Serskamp Bijdrage tot de geschiedenis van Serskamp. Naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan Davidsfonds-Serskamp Ruys Robert, 1980
ADEGM-003 4L2A Adegem Oud Adegem Ryserhove Alfons, Tondat Romano, Van Cleemput Pieter, 1969
GAVER-001 4L3A Gavere Gavere, 2° herziene en vermeerderde uitgave Desmet Antoine, Dhondt Luc, 1982
1037 K 5 A Geel Gheel in Beeld & Schrift Janssens G., 1900
GENT-192 4L4B Gent Galerij van Gentsche Typen Andelhof Emiel, 1942
GENT-012 4L3B Gent Beschryving der Stad Gend. Geschiedkundig overzigt van die stad en hare bewooners, de merkweerdige gebouwen, gestichten en maetschappyen, de beroemde Gentenaren, enz. Steyaert J.J., 1838
EVERGM-001 4L3A Evergem Geschiedenis van Evergem, Deel I De Vos Achiel - Werkgroep, 1994
SERSK-002 4R6C Serskamp De Vrijheerlijkheid Ertbrugge (Serskamp, Schellebelle, Wetteren) Pieters J., 1953
ELVRS-001 4L3A Elversele Terugblik op Elversele De Westelinck Willy
SEMMER-001 4R6C Semmerzake Semmerzake De Smet Antoine, 1985
SCHELDW-001 4L6B Scheldewindeke Van Vuenteca tot Scheldewindeke Van Heegde D., 1976
SCHELDR-001 4L6B Schelderode Voor u verteld De Brouwer Etienne, 1979
RUMBE-001 4L6B Rumbeke Kasteel en Kasteelheren te Rumbeke Overdrukt uit Handelingen 1963-1964 Delbaere J., 1964
GENT-191 4L4B Gent Wonen, Gent morgen Crappe C., Zwaenepoel J., 1970
EEKLO-014 4L3A Eeklo De grafelijke molens te Eeklo, Kaprijke en Waarschoot, 1357-1456 "Appeltjes van het Meetjesland" nr. XVIII - 1967 Stockman L. 1967
AALST-001 4L2A Aalst (1) Alostum religiosum beelden & schetsen uit den besloten tijd Van Nuffel Petrus, 1911
AALST-003 4L2A Aalst (3) De gezagsconcentratie in het arrondissement Aalst tijdens de 19° eeuw Liebaut Hilaire, 1969
AALST-005 4L2A Aalst (5) De Revolutiedagen van 1830 in Aalst Witte Els, 1968
AALST-004 4L2A Aalst (4) Stad Aalst, Museum & oud-hospitaal Inventaris der tentoongestelde voorwerpen, De Vos Ignace, 1976
EVERGM-002 4L3A Evergem Geschiedenis van Evergem, Deel II De Vos Achiel - Werkgroep, 1994
EEKLO-018 4L3A Eeklo De kerk van Eeklo omgebouwd tot Fort in 1595 "Appeltjes van het Meetjesland" nr. 16 - 1965 Stockman L., 1965
EEKLO-011 4L3A Eeklo Een Oorkonde 1244 verkoop van een woestine gelegen binnen de keure van Eeklo "Appeltjes van het Meetjesland" nr. 17 - 1966 Stockman L., 1966
EERNG-001 4L3A Eernegem Eernegem 1792-1800, Plattelandsgemeente tijdens de eerste jaren van de Franse overheersing Vandenbussche Koenraad, 1989
EGEM-001 4L3A Egem (1) Geschiedenis van Egem, deel 1 Arickx Valère, 1982
EGEM-002 4L3A Egem (2) Geschiedenis van Egem, Deel 2 Arickx Valère, 1982
EINE-001 4L3A Eine Kon. Harmonie St. Cecilia Eine, 175 jaar, (1820-1995) Vanderlinden Aimé, 1995
EKE-001 4L3A Eke Inwoners van Eke in de commerciële repertoria van de 19de eeuw De Clercq René,1991
EEKLO-019 4L3A Eeklo Openbare werken in het Middeleeuwse Eeklo (1403-1500) "Appeltjes van het Meetjesland" nr. 17 - 1966 Stockman L., 1966
GENT-152 4L4A Gent Een Stedenaardrijkskundige studie II Atlas Dumont E., 1951
BALEG-004 4L2A Balegem (4) De Sint-Martinuskerk van Balegem De Smet Lucien, 2004
SINTAND-001 4R6C Sint-Andries Schuttersgilden te Sint Andries Moeyaert W., 1983
GENT-119 4L4A Gent Schetsen uit mijn leven of de Geschiedenis der Gentsche Wevers Verbauwen Paul, 1924
GENT-074 4L3B Gent De Gentsche Herbergen en hunne Uithangborden Destanberg D.
KORTR-03 4L5B Kortrijk Geschiedkundig overzicht van de aloude gilde van de edele ridder Sint Joris te Kortryk Van Lerberghe André,
GENT-049 4L3B Gent De vrede van Gent en het verblijf aldaar in 1814 van de Engelse en Amerikaanse Gevolmachtigden Van Severen Gontran, 1963
1105 K 5 B Sint-Truiden Histoire de la Ville de Saint-Trond, avec toutes mes guerres, les statuts, les impôts, les lois et les incidents historiques qui y sont relatifs. Courtejoie A., 1846
GENT-151 4L4A Gent Een Stedenaardrijkskundige studie I Tekst Dumont E., 1951
GENT-138 4L4A Gent Vlaanderen en het zevenjarig beleid van Jacob Van Artevelde. 1338-1345 Paul Rogghe
GENT-165 4L4A Gent Nood zoekt Troost Volksdevotie te Gent - 1866 - 1941 - Celis G., Gabriel G., 1941
GENT-078 4L3B Gent Het eind van een rebelse droom Opstellen over het calvinistisch bewind te Gent, (1577 - 1584) en de terugkeer van de stad onder de gehoorzaamheid van de koning van Spanje Decavele Johan, Coigneau Dirk, Vanderlinden Herman, Waterschoot Werner, 1984
GENT-056 4L3B Gent Gebuurteleven en dekenijen te Gent 14de - 20ste eeuw. Decavele Johan, Bontinck Jozef, Capiteyn André, De Rijck Ely, ….. 1992
EEKLO-010 4L3A Eeklo Keizer Karel te Eeklo geboren Tondat Romano, 2000
GENT-118 4L4A Gent Schets van een sociale Geschiedenis Van Werveke Hans, 1947
GENT-121 4L4A Gent Van "A" tot "Z", De geschiedenis van het AZ Maria Middelares & St.-Jozef Deel 1, Verleden en heden, tastbaar in logo en museum, Farinon Ingrid, 1999
SINTLH-001 4R6C Sint-Lievens-Houtem Geschiedenis en Heemkunde te Sint-Lievens-Houtem, "De spooklinde" Verbrugghen Jo, 1977
LISSW-001 4L6A Lissewege L'abbaye de "Ter Doest" à Lissewege Dendooven Lucien, 1957
ROESE-005 4L6B Roeselare Het Roeselaarse Volksleven Denys Désiré, 1955
BUGGH-001 4L2B Buggenhout D'n Opstal in z'n hemd gezet. Of De bebouwing en de bewoners van Opstal in 1930 met hun bijnamen, bezigheden en pleziertjes Servaes P., 1986
1056 K 5 A Sint-Katelijne-Waver Bijdrage tot de geschiedenis van de Belgische Spoorwegen te Sint-Katelijne-Waver Jacops P., 1990
SINTKW-001 4R6C Sint-Katelijne-Waver 100-jaar leven aan de kapel van O.L.V. v/h Heilig Hart aan de Brede Heide Van Hoof W.
GENT-145 4L4A Gent 150 jaar Sint-Barbaracollege Gent, 1833 - 1983 Gent 1933-1958, jubileum album De Baere Peter, De Grauwe Luc, Vanderghote Paul, … 1983
EKSRD-001 4L3A Eksaarde Bijdrage tot de Geschiedenis van Exaerde Van Goey Jozef, 1936
BAASR-001 4L2A Baasrode Geschiedenis van Baasrode Boeykens Gerard, 1940
GENT-087 4L3B Gent Het Toreken op de Vrijdagsmarkt te Gent Decavele Johan, 1986
GENT-097 4L4A Gent Jubelfeest der Katholieke scholen van Gent 1879-1905 Bisschoppelijke schoolcommissie van Gent Siffer A., 1905
GENT-122 4L4A Gent De Gentse Foor In de goede oude tijd Rosseau Max, 1960
1058 K6-D4 Hoegaarden De voormalige Bogaardenkerk te Hoegaarden Overdruk van de Geschied- en Oudheidkundige Kring voor Leuven, deel VII, 1967 Siraux A., 1967
1041 K6-D3 Grimbergen De barokke pracht van de Grimbergse Abdijkerk In luister verrezen De Jonghe-Viérin Cilia, 1978
NINOV-001 4L6B Ninove Het domein der Norbertijner abdij van Ninove Soens Ernest, 1928
SCHOR-001 4R6C Schorisse De kerk van Schorisse De Smaele F., 1954
GENT-153 4L4A Gent Tien jaar stedelijke cultuurdienst te Gent, 1971 - 1981 Wyffels Antoon, 1982
GISTL-001 4L5B Gistel Ghistelles, son Ambacht et ses Seigneurs pendant les trois derniers siècles. Annales de l'Academie d'Archéologie de Belgique, Lansens M.P., 1863
GENT-123 4L4A Gent De vier Gentse Hoofdgilden, Sint-Joris, Sint-Sebastiaan, Sint-Antonius, Sint-Michiel. Baillieul Béatrix, 1994
GENT-071 4L3B Gent 's Gravensteen te Gent Gids voor den bezoeker. De Waele Jozef, Van Werveke Alfons, 1925
GENT-132 4L4A Gent Gids van 's Gravensteen te Gent, De Schryver A.1970
GENT-133 4L4A Gent Stad Gent, 800 jaar Gravensteen Vandenhoute J., Baillieul B., Cattoir P., De Puydt J., 1980
GENT-048 4L3B Gent De voorbereiding van een grote tijd. Gent tot omstreeks 1336 Blockmans Fr., 1942
GENT-104 4L4A Gent Middeleeuws Manhattan - Rijkdom in Gentse stenen Barbry Nele, Charles Leen, Deleu Gilbert, ….
NEVEL-002 4L6B Nevele De inkomsten van het Land van Nevele De inkomsten der heerlijke renten Deprez Paul, 1966
GENT-091 4L4A Gent Hoofdmomenten uit de ontwikkeling van de Gentse Rijksuniversiteit
1817-1967
1967
GENT-093 4L4A Gent In der sieker dienste, De oudste ambtelijke tekst in het Nederlands. De statuten van de leprozerie van Gent, 1236 Van Keymeulen Jacques, Adriaen Mark, Maréchal Griet, 2003
1004 Zolder Antwerpen De restauratie van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal te Antwerpen 1965-1983 Baudouin F., Baudouin P., Dercks G. Goossens G. 1983
KANEG-003 4L5B Kanegem Kanegem gedurende de 18de eeuw Overgenomen uit "De Leiegouw" Jg.IV - afl. 2, 1962 Vermaut Jos, De Rammelaere C., 1962
GENT-120 4L4A Gent Alijns-Godshuis Het kinderen Alijnsgodshuis te Gent, Museum voor volkskunde 1965
ROESE-006 4L6B Roeselare Rollariensia III, 1971 Jaarboek van het Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Roeselare en ommeland 1971
SINTML-004 4R6C Sint-Martens-Latem Agrarische beschrijving van de gemeente in het gebied Scheldeveld 1808-1818 Vanden Abeele Raf, 1972
WATERL-OUD-001 4R6D Waterland-Oudeman De Martelaar van Waterlandkerkje, voor Katholiek en Protestant en Openbaar Bouman T.J., 1992
RUISE-001 4L6B Ruiselede De zusters van Onze Lieve Vrouw van VII Weeën van Ruiselede (1688-1946) Verschuere Antonellus, 1946
GENT-075 4L3B Gent Herwaarderingsgebieden stad Gent, Jaarverslag 1987 Patershol, Prinsenhof, Sint-Elisabethbegijnhof, Sint-Macharius, Brugsepoort, Rabot, Muide. 1987
OOSTEK-001 4L6B Oost-Eeklo Kroniek van een dorp Van Laere Gentil, Claeys Jackie, 1995
OUDEN-010 4L6B Oudenaarde L'hotel de ville d'Audenarde Servais Max, 1958
OUDEN-007 4L6B Oudenaarde Historie van de Ketterij te Oudenaarde Oudenaarde en het Oudenaardse in de 16de eeuw Robyn Ludovicus 1743, Dhondt Luc, 1982
OUDEN-014 4L6B Oudenaarde Oudenaarde en het land tussen Schelde en Leie Plancquaert Joseph,
OUDEN-002 4L6B Oudenaarde Geschiedenis van Oudenaarde, van 1701 tot 1786 De Rantere Bartolomeus, 1985
OOSTW-001 4L6B Oostwinkel 750 jaar parochie Oostwinkel Notteboom Hugo, 1994
LOKERN-005 4L6A Lokeren Oudenbos in Lokeren van Cîteaux tot cité Van Driessche Ignace, 2004
OOSTER-002 4L6B Oosterzele Dorpsbeelden uit het verleden De Paepe Jules, 1993
GENT-127 4L4A Gent Elfde antiekbeurs van Vlaanderen 1977 Gent werkt Dewulf Hilaire, 1977
OOSTRO-001 4L6B Oostrozebeke Terugblik op Oostrozebeke, deel 2 Foto en Diaclub Oosterzele, 1993
GAVER-002 4L3A Gavere Gavere's verleden Tentoonstelling van herinneringen aan Gavere's verleden uit privaat bezit. Verzameling Louis van Quaille. Evrard A., 1963
SINTMA-001 4R6C Sint-Maria-Oudenhove Een onbekende bedevaartprent van St.-Hubertus te Sint-Maria-Oudenhove Van der Linden Renaat, 1968
GOTTEM-001 4L5B Gottem Herinneringen uit de tijd van toen Gaublomme Valère,1978
GENT-016 4L3B Gent Charles - Quint et son temps Eeckhout Paul, 1955
OOMBE-002 4L6B Oombergen Wandelbrochure II met de geschiedenis van Oombergen Vermassen Emiel, Gees Amaat, Gysels Gaston,… 1981
BRUGG-003 4L2B Brugge De oude steen Bouw- en bewoningsgeschiedenis van huis nummer 29 aan de Wollestraat in Brugge Deneweth Heidi, D'Hondt Jan, Vandamme Ludo, 1997
OOSTA-002 4L6B Oostakker Instituut O.L. Vrouw van de Rozenkrans Oostakker-Lourdes, (1886-1986) 1986
GENT-024 4L3B Gent De Gentse Feesten, Biografie van een 150 jarig monument Capiteyn A., Decavele J., 1993
GENT-099 4L4A Gent Keizer tussen stropdragers, Keizer Karel achterna. Gent in de eerste helft van de 16de eeuw. Van Bruwaene Carine, 1990
DESTL-007 4L3A Destelbergen Liber Memorialis O.L.V. ter Sneeuw 1895-1947 Williame Patrick
DESTL-005 4L3A Destelbergen Het persoonlijk Liber Memorialis van pastoor Felicien Vandenbossche (1903-1988) Williame Patrick
GENT-194 4L4B Gent Gentse Stadstrams en Bussen, Stad Gent 1878 Hoste Lode, 1982
GENT-079 4L3B Gent Het Gent van toen, Honderd jaar Gent en de Gentenaars in beeld aan de hand van oude foto's en prentkaarten. Verbeke André
OOSTER-001 4L6B Oosterzele Een tijdsbeeld 1950-2000 Balegem, Gijzenzele, Landskouter, Moortsele, Oosterzele, Scheldewindeke Cottenie Paul, Cousy Katlien, De Landsheere David,…, 2005
WETTER-008 4R6D Wetteren Van Overschelde gesproken Van Durme Hilde, Stalpaert, en anderen, 2005
STHWH-001 4R6C Steenhuize-Wijnhuize Rondom de Schreikapel Herpelinck H.J., 2001
GENT-027 4L3B Gent De Gentse Portus aan de Reep Een historische verkenning Demey Anthony, Van Damme Jan, 2004
HEKLG-001 K6-D3 Hekelgem Bezienswaardigheden Hekelgem, Teralfene, Essene Ledegen André
GENT-008 4L3B Gent Archiefbeelden, deel VI, Beluiken en Cités verder verkend Moreau Roger, 2005
EEKLO-013 4L3A Eeklo Herbergnamen te Eeklo onder het Ancien Regime "Appeltjes van het Meetjesland" nr. XXII - 1971 De Vos A., 1971
DRONG-002 4L3A Drongen Dorpsbeelden uit het verleden Cassiman Piet, 1992
SINTAMB-006 4R6C Sint-Amandsberg Terugblik op Sint-Amandsberg Poelman Roger, 1996
GENT-106 4L4A Gent Over de stichting en de vroegste geschiedenis van de Sint-Pieters en de Sint-Baafsabdijen te Gent Verhulst A., 1953
GENT-318 4L5A Gent 135 jaar openbaar vervoer in Gent, Uitbouw Stedelijk Tramnet (8) & buurtspoorwegen in de Gentse regio - deel 8 - (1998-2005) De Keukeleire Erik, 2005
GENT-018 4L3B Gent Architectuur, Trots, Schande en- Herwaardering in een overzicht Poulain Norbert, Deseyn Guido, Dubois Marc, van Tyghem Frieda,… 1985
KRUIB-002 4L5B Kruibeke Waasland Dossier. Potpolders te Kruibeke Enkele aspekten betreffende het inrichten van de polders van Bazel, Kruibeke en Rupelmonde tot Potpolder. De Bruyne Eddy, 1984
PITTEM-001 4L6B Pittem Herdenking Ferdinand Verbiest, S.J. 1623-1688 Programma tentoonstellingscatalogus Arickx Valère, Halsberghe Nicole, 1988
GENT-316 4L5A Gent 135 jaar openbaar vervoer in Gent, Uitbouw Stedelijk Tramnet (6) & buurtspoorwegen in de Gentse regio - deel 6 - (1971-1986) De Keukeleire Erik, 2005
OUDEN-006 4L6B Oudenaarde Het Oudenaardsche door de eeuwen heen Vande Velde Hector, 1946
GENT-315 4L5A Gent 135 jaar openbaar vervoer in Gent, Uitbouw Stedelijk Tramnet (5) & buurtspoorwegen in de Gentse regio - deel 5 - (1955-1971) De Keukeleire Erik, 2005
KAPRK-001 4L5B Kaprijke Van Middeleeuwse stad tot hedendaagse agrarisch dorp (1240-2000) Buyck Roger, 2002
EEKLO-017 4L3A Eeklo Historische speurtocht door Eeklo, 27 aug 1972 1972
DRONG-003 4L3A Drongen Taferelen uit de geschiedenis van Drongen Deprest Florimond, 1948
SINTAMB-001 4R6C Sint-Amandsberg Avonden in het Begijnhof, 100 jaar Sint Amandsberg Van Mechelen Johan, Huvenne-Mestdagh An, 1972
SINTDW-001 4R6C Sint-Denijs-Westrem Heemkring Scheldeveld, Jaarboek XXIII, 1994 De Inwoners van Sint-Denijs-Westrem in de commerciële repertoria v/d 19de eeuw De Clercq René, 1994
GENT-105 4L4A Gent Mysteries van het Lam Gods Bernauw Patrick, 1991
KOKSD-001 4L5B Koksijde De Duinenabdij, van Koksijde. Cisterciënzers in de Lage Landen Vanclooster Dirk, 2005
GENT-052 4L3B Gent Dossier Lam Gods, zoektocht naar de Rechtvaardige Rechter Mortier Karel, Kerckhaert Noël, 1994
GENT-172 4L4B Gent Wandelen in de Sint-Paulusparochie Baillieul Beatrix, Meganck Leen, Desmet Ginette, 2006
1012 4-A-5 Graauw Graauw door de eeuwen Geschiedenis van Graauw / Franciscus de Vos, schilder / Liber Memorialis of Gedenkboek de Baar Jac., Olsen Jan, Verhuyck Paul, 2005
GENT-055 4L3B Gent Ganda Blandinium, De Gentse abdijen Sint-Pieters en Sint-Baafs Declercq Georges, 1997
WACHTB-003 4R6D Wachtebeke 150 jaar middelbaar onderwijs in Wachtebeke 1849-1999, van een Franstalig meisjespensionaat naar een hedendaagse gemengde ASO-school. Vervaet Albert, 1999
GENT-317 4L5A Gent 135 jaar openbaar vervoer in Gent, Uitbouw Stedelijk Tramnet (7) & buurtspoorwegen in de Gentse regio - deel 7 - (1986-1998) De Keukeleire Erik, 2005
BLANKB-001 4L2A Blankenberge Blanco Berga Bilé Elie,
DIKKV-001 4L3A Dikkelvenne Vroeger en nu De Smet Antoine, 1983
DEPIN-001 4L3A De Pinte Herbergen te De Pinte, Van Twembeke Johan
DENDM-014 4L2B Dendermonde Oud Dendermonde, Termonde au Temps Jadis. Heruitgave Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde. Pée Leo, 1987 De Maesschalck P.G., 1901
DENDM-008 4L2B Dendermonde Het Dubbel Klooster der H. Brigitta of "Maria-Troon" te Dendermonde Overdruk uit: Gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde, vierde reeks, deel IV (jg.1978-1979) Pée Leo, 1980
DENDM-010 4L2B Dendermonde Inventaris van het kunstpatrimonium Dhanens Elisabeth, 1961
BRUGG-007 4L2B Brugge Documenten betreffende Brugsche steenhouwers uit de 16de eeuw Parmentier R.A., 1948
GENT-067 4L3B Gent Gentse Katoenbewerkers naar Helmond in Ned. 1842-1860 Bombeeck Leo, 2005
EEKLO-021 4L3A Eeklo Historische verkenningen in het Meetjesland Over Adegem, Maldegem, Ursel en polderland, Verstraete Daniël, 1982
ZEVEN-002 4R6D Zeveneken Iets over de Geschiedenis van Zeveneken De Roover J., 1967
DENDM-009 4L2B Dendermonde Het Muntatelier van Dendermonde Overdruk uit: Gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde, 1956/1 Tourneur Victor, 1956
DENDM-011 4L2B Dendermonde Louis XIV en Flandre et devant Termonde (1667-1668) Schellekens Oscar, 1948
DENDM-007 4L2B Dendermonde Geschiedenis der stad Dendermonde Oudheidkundige kring van het Land van Dendermonde Bruynincx Leo, 1938
WAARS-001 4R6D Waarschoot Geschiedenis van Waarschoot, deel 1 De Vos Achiel, 1990
WAARS-002 4R6D Waarschoot In de hedendaagse tijden, (1796 - 1989), deel 2 De Vos Achiel, 1990
WACHTB-002 4R6D Wachtebeke De zusters van de Heilige Vincentius A Paulo van Wachtebeke, 1841 -1991 Vervaet Albert,1991
WANZEL-001 4R6D Wanzele Uit Wanzele's Verleden Melckenbeeck Bert, 1971
VURSTE-002 4R6D Vurste Sint-Martinusparochie, Vurste-Gavere, deel2 E.D.K., 1983
VEURNE-001 4R6C Veurne Geschiedenis der Rederijkerskamer van Veurne, onder kenspreuk: "Arm in de Beurs en van zinnen jong"
1016 K 5 A Boechout-Vremde Bijdrage tot de geschiedenis van Boechout - Vremde, Jaarboek 2003 Entbrouxk Fred, 2003
EEKLO-003 4L3A Eeklo De geschiedenis van Eeklo Lampaert Lucien, 1967-1973
EEKLO-006 4L3A Eeklo Geschiedenis der Stad Eecloo (2) Verzameling van Charters kronyken en andere geschiedkundige stukken Nelemans Eduard, 1865
TIELT-001 4R6C Tielt (1) De Roede van Tielt. Als straten gaan… praten Hollevoet Frans, 2005
HEUSD-004 1L4A Heusden Register van den kerkenraed van Heusden, 1841-1913
HEUSD-003 4L5B Heusden Geschiedenis Kerkbouw 1851, H. Kruisparochie Heusden Van Dorpe, 1851
HEUSD-003 1L4A Heusden Heusden, Liber memorialis - Pastoors - Vergaderingen kerkraad Williame Patrick, 2002
KWATR-001 4L5B Kwatrecht Mariagaard 1646-1996, meer dan een gevel De Zitter Guido, 1996
HEULE-001 4L5B Heule De Sint-Godelievekerk, Heule - Watermolen Soens Luc, 1992
EEKLO-008 4L3A Eeklo De Waterlopen van het Meetjesland, (met stadsplannen) Aalter, Assenede, Eeklo,Maldegem, Evergem, Hansbeke, Kaprijke, Knesselare, Lembeke, Lovendegem, Nevele, Sint-Jan-In-Eremo, Sint-Laureins, Ronsele, Sint Margriete, Waarschoot, Watervliet, Waterland-Oudeman, Zomergem Silversmet Th.
LAMPRN-001 4L5B Lampernisse Notice sur la commune de Lampernesse, 1853
1017 3R4D De Heraldiek van de Ridders van het Gulden Vlies, deel 1 Eeckeman & Shipley, 1983
1067 3R5C Heraldische kwartierstaten Een handleiding voor genealoog en heemkundige Van de Cruys Marc, 2001
1076 3R5C De Potance van het Gulden Vlies, Eeckeman & Shipley, 1984
1133 3R5D Achel Heraldiek van Abdijen en Kloosters - Achel nr. 06 Van Baelen Paul, Cheron Marc, 2003
1151 3R5D Vlierbeek Heraldiek van Abdijen en Kloosters - Vlierbeek nr. 03 Willems Edmond, 2003
1027 3R4D Samenvoeging van Gemeenten en Gemeentewapens Viaene Lieve, 1977
1106 3R5D Supplement to the Armorial Général by J.B. Rietstap, deel 5 Rolland's V.& H. V., 1970
1105 3R5D Supplement to the Armorial Général by J.B. Rietstap, deel 4 Rolland's V.& H. V., 1970
1018 3R4D De Heraldiek van de Ridders van het Gulden Vlies, deel 2 Eeckeman & Shipley, 1987
1041 3R4D Elseviers encyclopedie van de Heraldiek met verklaring van vele familienamen Kits Nieuwenkamp H., 1961
1141 3R5D Gent Heraldiek van Abdijen en Kloosters - De Bijloke nr. 04 Van de Cruys Marc& Cheron Marc, 2003
1116 3R5D Wapenboek De Coninck, Heren en Ridders in het 14de eeuwse Vlaanderen van den Eeckhout Jean-Marien 2004
1058 3R5C Heraldiek en Ex-Libris Pama C., 1943
1026 3R4D De vlaggen van het Dendermondse stadshuis , Een staalkaart van middeleeuwse heraldiek Dreesen Hubert, 1999
1107 3R5D Supplement to the Armorial Général by J.B. Rietstap, deel 6 Rolland's V.& H. V., 1970
1059 3R5C Heraldiek en genealogie, Een Encyclopedisch vademecum (Prisma) Pama C., 1969
1021 3R4D De Heraldiek van de Ridders van het Gulden Vlies, deel 5 Eeckeman & Shipley, 1989
1113 3R5D Vlaggen & Wimpels, aandenken van "Oud-Vlaendren"; Drapeaux, Bannières, souvenir de la "vielle Flandre" - Wereldtentoonstelling te Gent 1913. De Cramer René, 1913
1048 3R5C Genealogie en Heraldiek in Vlaanderen Tentoonstelling ingericht door de V.V.F. op 3 maart 1967 in de St.-Pietersabdij te Gent. 1967
1055 3R5C Heraldicum Flandriae Willems & Segaert, 1987
1003 3R4D Armorial de la noblesse de Russie, avec notices généalogiques et bibliographiques de Tretiakoff Igor, 1946
1019 3R4D De Heraldiek van de Ridders van het Gulden Vlies, deel 3 Eeckeman & Shipley, 1987
1049 3R5C Généalogies Lilloises deel van blz. 1509 tot blz. 1843 1909
1072 3R5C Illustrations to Rietstap's Armorial Général, III & IV, G-O Rolland's V.& H. V., 1967
1129 3R5D Wapens van het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg, deel 1 Provincie Brabant, Antwerpen en Oost-Vlaanderen Koffie Hag maatschappij Brussel, 1947
1130 3R5D Wapens van het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg, deel 2 Provincie West-Vlaanderen, Limburg en Luik Koffie Hag maatschappij Brussel, 1947
1131 3R5D Wapens van het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg, deel 3 Provincie Henegouwen, Luxemburg en Groothertogdom Luxemburg Koffie Hag maatschappij Brussel, 1947
1015 3R4D De 100 voornaamste wapens van België - Les 100 armoiries principales Belges Vlaanderen André
1115 3R5D Wapenboek van de Belgische Adel deel 1, van A tot E, van de 15de tot de 20ste eeuw. Duerloo & Janssens, 1992
1117 3R5D Wapenboek van de Belgische Adel deel 2, van F tot M, van de 15de tot de 20ste eeuw. Duerloo & Janssens
1118 3R5D Wapenboek van de Belgische Adel deel 3, van N tot Z, van de 15de tot de 20ste eeuw. Duerloo & Janssens
1119 3R5D Wapenboek van de Belgische Adel deel 4, Concept, van de 15de tot de 20ste eeuw. Duerloo & Janssens, 1992
1011 3R4D Bibliografie van de Nederlandse Heraldiek Van den Borne J.C., 1994
1005 3R4D Armorial Dubuisson Armorial des principales maisons et familles du royaume, de Paris et de l'île de France, Dubuisson Pierre-Paul, 2007
1013 3R4D Comitum de Limbourg Codises selecti, Codex 148 Helmont Jan, 2005
1036 3R4D Dictionnaire héraldique, tous les termes et figures du blason. Complément de Crayencour Georges, 1976
1002 3R4D Armorial de Dunkerque Janssens Gerard, 1974
1079 3R5C Le grand armorial equestre de la Toison d'or, l'Armorial de Flandre van den Eeckhout J.M., 1997
1037 3R4D Een interview met Carl-Alexander von Volborth Over het tekenen van wapens , Van de Cruys Marc, 2002
1024 3R4D Literatuurlijst van de "Dienst Heraldisch Archief" Van Driesum Erik, 1994
1156 3R5D Johann Siebmachers Wappenbuch von 1605 Siebmacher Johann, 1605
1078 3R5C La Généalogie et l'Héraldique en Belgique, 1977
1081 3R5C Lines of Succession, Heraldry of the Royal Families of Europe Louda & Maclagan, 1984
1042 3R5C Fabelwezens uit mythen, sagen, folklore en de heraldiek von Volborth Carl-Alexander, 2007
1137 3R5D Antwerpen Heraldiek van het bisdom Antwerpen Duerloo Luc, Cheron Marc, 2007
1148 3R5D Ter Kameren Heraldiek van Abdijen en Kloosters - Ter Kameren nr. 18 Van de Cruys Marc & Cheron Marc, 2008
1054 3R5C 150 Heraldische Portretten van belangrijke personen uit de Antwerpse,Belgische en Europese geschiedenis Goolenaerts Jos, 2010
1155 3R5D De boomgaert der wapenen inhoudende de wapenen van de Edele Huysen van dese Nederlanden ende andere omliggende, 1567. Lautte Jean, 1567
1004 3R4D Armorial du Royaume des Pays-Bas, de Neufforge Jacques, 1827
1125 3R5D Wapensagen uit de Nederlanden, met wapentekeningen Van de Cruys Marc, Cheron Marc, 2007
1128 3R5D Wapensagen uit de Zuidelijke Nederlanden, met wapentekeningen Van de Cruys Marc, Cheron Marc, 2003
1086 3R5C Over het tekenen van heraldische boekmerken de Bruin Daniel, 2007
1126 3R5D Wapenboek van Veurne-Ambacht, 1229-1952 440 familiewapens uit de periode Donche Pieter, 2008
DF37-A 3R1D Heraldicum Disputationes, van 1996 (nummer 1) tot 2009. Vier nummers per jaar. +Jubileumuitgave 2000 +Jubileumuitgave 2005 +Index 1996-2005 Van de Cruys Marc
1043 3R5C Familiewapens Zeeman Jan
1066 3R5C Heraldisch Vademecum, wapenkundig register van de meest voorkomende heraldische benamingen, termen, figuren, enz. tweede deel, Steenkamp J.C.
1063 3R5C Een Wereldreis van 2000 huismerken Met 2170 Teekeningen Van Gent L.F., 1944
1025 3R4D De Hoofdzaken van de Heraldiek voor Teekenaars en Decorateurs Godefroy J.
1061 3R5C Heraldiek, De Bataafsche Leeuw Von volborth Carl-Alexander, 1981
1147 3R5D Rummen Heraldiek van Abdijen en kloosters - Oriënten te Rummen nr. 20 Van de Cruys Marc & Cheron Marc, 2008
1056 3R5C Heraldiek Centrum voor Practische studie van de hulpwetenschappen der geschiedenis Warlop Ernest, 1985
1040 3R4D Elseviers gids van de heraldiek Neubecker O., 1981
1039 3R4D Heraldiek, Bronnen, symbolen en betekenis Neubecker Ottfied,1977
1057 3R5C Heraldiek De Boo J.A., 1967
1140 3R5D Bornem Heraldiek van Abdijen en Kloosters - Sint-Bernardus aan de Schelde nr. 02 Van de Cruys Marc & Cheron Marc, 2003
1084 3R5C Obiits & Rouwgebruiken bij de Adel, Rouwborden in de Sint-Catharinakerk te 's-Gravenwezel Verckens Jozef, 2002
1006 3R4D Armorial Général de la Noblesse Belge de Ryckman de Betz, 1957
1080 3R5C Le Blason des armes suivi de l'Armorial des villes, Châtellenies, Cours Féodales, Seigneuries et familles de l'ancien comté de Flandre. Gailliard Corneille, 1978
1134 3R5D Affligem Heraldiek van Abdijen en Kloosters - Affligem & Dendermonde nr. 09 Willems Edmond, 2005
1142 3R5D Gent Heraldiek van Abdijen en kloosters - Nieuwenbos nr. 10 Van de Cruys Marc & Cheron Marc, 2005
1087 3R5C Praktische cursus in de wapenkunde of de heraldiek
1009 3R4D Banistiek Er wappert een vlag Geens F.H., 2002
1047 3R5C Florilegium, Heraldicae Belgicae, in honorem Roger Harmignies Houtart Jean-François, 2004
1023 3R4D De Heraldiek van de Ridders van het Gulden Vlies, deel 7 Eeckeman & Shipley, 1992
1022 3R4D De Heraldiek van de Ridders van het Gulden Vlies, deel 6 Eeckeman & Shipley, 1991
1008 3R4D Armorial général Rietstap Tome 2 Dictionnaire des termes du blason Rolland's V.& H. V., 1887
1065 3R5C Heraldisch vademecum Nagtegaal H.K., 2003
1114 3R5D Vlaggen en vaandels, over hun ontstaan en geschiedenis; met afbeeldingen van 170 vlaggen. Schurdel H.D. & Reichardt H., 1985
1068 K6-D1 Het wapenboek van Brabant de Raadt J.Th., 2002
1144 3R5D Kuringen Heraldiek van Abdijen en Kloosters - Herkenrode nr. 13 Van de Cruys Marc& Cheron Marc, 2007
1029 3R4D De wapenkaart van Vlaanderen, 1610 - 1628 Warlop E., 1989
1028 K6-D1 De wapenkaart van Brabant (1625-1635) Warlop E., 1992
1139 3R5D Bergues (F) Heraldiek van Abdijen en Kloosters - Sint-Winoksbergen (F) nr. 14 Van de Cruys Marc & Cheron Marc, Janssen Gerard, 2007
1012 3R4D Comitum de Limbourg Codises selecti van Helmont Jan, 2004
1053 3R5C Groot alfabetisch register van namen en blazoenen, Grand registre alphabétique des noms et blasons Van Hellemont Jan, 1988
1033 3R4D Dictionaire de Renesse, Lexique Héraldique Illustré van Helmont Jan, 1994
1044 3R5C Gemeentewapens in België, Vlaanderen en Brussel : A-L Viane & Warlop, 2002
1038 3R4D Een interview met Geerke Me?erinck Over het tekenen van wapens 2, Van de Cruys Marc, 2005
1046 3R5C Gemeentewapens van de provincie Antwerpen Cheron Marc, 1992
1098 3R5C Scotland's Heraldic Heritage, The Lion Rejoicing Burnett & Dennis, 1997
1099 3R5C Scottish heraldry An invitation, Dennis M.D.,1999
1062 3R5C Heraldiek, Wapens kennen en herkennen. Rottier Honoré & Van de Cruys Marc, 2004
1089 3R5C Recueil des Boutons armoriés des familles Belges de Bounam de Ryckholt, 2000
1016 3R4D Cursus wapenkunde Bockstal H.J.
1145 3R5D Leuven Heraldiek van Abdijen en Kloosters - De abdij van het Park te Leuven nr. 12 Willems Edmond, 2006
1035 3R4D Dictionnaire heraldique, tous les termes et figures du blason. de Crayencour Georges, 1974
1069 3R5C Histoire généalogique de la noblesse des Pays-Bas, Histoire de Cambray et du Cambresis. Blazoenering in de Nederlandse taal (oorspronkelijke tekst in de Franse taal) Carpentier J.,
1071 3R5C Illustrations to Rietstap's Armorial Général, I & II, A-F Rolland's V.& H. V., 1967
1136 3R5D Antwerpen Heraldiek van Abdijen en Kloosters - Sint-Michielsabdij, Antwerpen nr. 01 Van de Cruys Marc, Cheron Marc, 2002
1091 3R5C Recueil du septième congres international des sciences généalogique et heraldique 1964 De Roo van Alderwerelt J., 1964
1034 3R4D Dictionnaire de Renesse van Helmont Jan, 1992
1092 3R5C Sceaux Anversois du XIII siècle Bisschops L., 2002
1083 3R5C Kerkelijke heraldiek, van 1270 tot Johannes Paulus II Heim Bruno Bernard, 1980
1085 3R5C Oudenburg in de Heraldiek Stad Oudenburg, Tentoonstellingscatalogus, 1993
1103 3R5D Supplement to the Armorial Général by J.B. Rietstap, deel 3 A H tot R Rolland's V.& H. V., 1969
1073 3R5C Illustrations to Rietstap's Armorial Général, V & VI, P-Z Rolland's V.& H. V., 1967
1010 3R4D Beknopte inleiding tot de Heraldiek voor beginners Van de Cruys Marc, 1997
1135 3R5D Antwerpen Heraldiek van Abdijen en Kloosters - De St.-Salvatorabdij te Antwerpen nr. 07 Van de Cruys Marc, Cheron Marc, 2004
1096 3R5C Sceaux Armoriés des Pays-Bas et des pays avoisinants, Belgique, Royaume des Pays-Bas, Luxembourg, Allemagnes, France , Recueil historique et héraldique, tome 4 T-Z De Raadt J. Th., 1999
1112 3R5D Traité d' héraldique Belge Bosmans Jules, 2002
1095 3R5C Sceaux Armoriés des Pays-Bas et des pays avoisinants, Belgique, Royaume des Pays- Bas, Luxembourg, Allemagnes, France, Recueil historique et héraldique, tome 1, A-G De Raadt J. Th., 1999
1090 3R5C De weg naar een familiewapen Van de Cruys Marc, 1999
1138 3R5D Aubel Heraldiek van Abdijen en Kloosters - Val-Dieu nr. 08 Van de Cruys Marc & Cheron Marc, 2004
1127 3R5D Wapenboek van Vlaanderen Warlop E., 1972
1101 3R5C Supplement to the Armorial Général by J.B. Rietstap, deel 1 Rolland's V.& H. V.
1100 3R5C Stemmario Italiano delle famiglie nobili e notabili Bertagnoni Adalberto, 1970
1045 3R5C Gemeentewapens in België, Vlaanderen en Brussel : M-Z Viane & Warlop, 2002
1094 3R5C Sceaux Armoriés des Pays-Bas et des pays avoisinants, Belgique, Royaume des Pays-Bas, Luxembourg, Allemagnes, France , Recueil historique et héraldique, tome 2 H-M De Raadt J. Th., 1999
1014 K6-D1 Brabantse heraldiek in historisch perspectief Hoeben A.H., 1991
1122 3R5D De Zegels van de Burgemeesters, Schepenen, Ontvangers en Oppervoogden van de stad Oudenaarde Bockstael Henri, 1977
1007 3R4D Armorial général Rietstap Tome 1 Dictionnaire des termes du blason Rietstap J.B., 1884
1093 3R5C Sceaux Armoriés des Pays-Bas et des pays avoisinants, Belgique, Royaume des Pays-Bas, Luxembourg, Allemagnes, France , Recueil historique et héraldique, tome 3, N-S De Raadt J. Th., 1999
1111 3R5D Traité d'Héraldique, Pastoureau Michel, 1997
1020 3R4D De Heraldiek van de Ridders van het Gulden Vlies, deel 4 Eeckeman & Shipley, 1988
1120 3R5D Wapenboek van het heraldisch college, deel 1 van 1 tot 100 VVF, 2005
1057 3L5A Grafzerken & Blazoenen 2 Collection de Tombes, Epitaphes et Blasons, recueillis dans les Eglises et Couvents de la Hesbaye, deel 2 de Herckenrode,
1055 3L5A Grafzerken & Blazoenen 1 Collection de Tombes, Epitaphes et Blasons, recueillis dans les Eglises et Couvents de la Hesbaye, deel 1 de Herckenrode
1056 3L5A Grafzerken & Blazoenen 3 Collection de Tombes, Epitaphes et Blasons, recueillis dans les Eglises et Couvents de la Hesbaye, deel 3 de Herckenrode
1146 3R5D Oplinter Heraldiek van Abdijen en Kloosters - Maagdendal te Oplinter nr. 16 Van de Cruys Marc & Cheron Marc, 2007
1149 3R5D Tongerlo Heraldiek van Abdijen en Kloosters - Tongerlo nr. 15 Van de Cruys Marc, Schauwers Mia & Cheron Marc, 2007
1108 3R5D Supplement to the Armorial Général by J.B. Rietstap, deel 7 Rolland's V.& H. V., 1971
1109 3R5D Supplement to the Armorial Général by J.B. Rietstap, deel 8 Rolland's V.& H. V., 1971
1082 3R5C Le système Héraldique Français, Collection d'études historiques Mathieu Rémi, 1946
1074 K 5 A Wommelgem Kiezerslijsten 1962 - 1964
1073 K 5 A Wilrijk Kiezerslijsten 1964 - 1966, Deel III: wijk Valaar, Deel IV: Wijk Elsdonk
ZWIJN-002 K-5 Zwijnaarde Kiezerslijsten 1969 - 1971
DRONG-001 K-5 Drongen Kiezerslijsten 1980
GENT-006 K-5 Gent Kiezerslijsten Centrum 1 - 1980: ABANDONNE > DEFAUW
ZOMERG-008 K-5 Zomergem Kiezerslijsten 1983
GENT-007 K-5 Gent Kiezerslijsten Centrum 2° deel - 1980: DEFAUW > GALENS
GENT-008 K-5 Gent Kiezerslijsten Centrum 3° deel - 1980: GALENS > PAUWELS
GENT-009 K-5 Gent Kiezerslijsten Centrum 4° deel - 1980: PAUWELS > VANDERMEIREN
ZULTE-002 K-5 Zulte Kiezerslijsten 1986, Afdeling Olsene, Afdeling Machelen
ZOTTG-001 K-5 Zottegem Kiezerslijsten 1984
GENT-010 K-5 Gent Kiezerslijsten Centrum 5° deel - 1980: VANDERMEIRSCH > YSE
ZWIJN-005 K-5 Zwijnaarde Kiezerslijsten 1986
WAASM-002 K-5 Waasmunster Kiezerslijsten 1986
MERELB-002 K-5 Merelbeke Kiezerslijsten 1969 - 1971, Parlements- en Provincieraads- en gemeenteraadskiezers, deel A, van A tot De Roeck,
SLEID-005 K-5 Sleidinge Kiezerslijsten 1974 - 1976, Lijst van de Parlements-, Provincieraads- en Gemeenteraadskiezers
ZWIJN-001 K-5 Zwijnaarde Kiezerslijsten 1912-1913
STEKN-001 K-5 Stekene Kiezerslijsten 1986
EVERG-005 K-5 Evergem (Sleidinge) Kiezerslijsten op 1 september 1986, deelgemeente Sleidinge
SINTNKL-001 K-5 Sint-Niklaas Kiezerslijsten 1986
ZOMERG-009 K-5 Zomergem Kiezerslijsten 1986
VRASN-001 K-5 Vrasene Kiezerslijsten 1986
WACHTB-001 K-5 Wachtebeke Kiezerslijsten 1986
WETTR-001 K-5 Wetteren Kiezerslijsten 1986
WICHL-001 K-5 Wichelen Kiezerslijsten 1986
WONDG-004 K-5 Wondelgem Kiezerslijsten Dienstcentrum Wondelgem1980, van A tot I 1980
ZELE-001 K-5 Zele Kiezerslijsten 1986
ZELZT-001 K-5 Zelzate Kiezerslijsten 1986
SINTMAL-001 K-5 Sint-Martens-Latem Kiezerslijsten 1986,Sint-Martens-Latem, Deurle
WONDG-001 K-5 Wondelgem Kiezerslijsten 1960 - 1962 (deel 2)
BRAKEL-001 K-5 Brakel Kiezerslijsten 1981
ZINGM-001 K-5 Zingem Kiezerslijsten 1981
MAARKD-001 K-5 Maarkedal Kiezerslijsten 1981
KRUISH-001 K-5 Kruishoutem Kiezerslijsten 1981
DICKEL-001 K-5 Dikele Kiezerslijsten 1929- 1931
MOORSEL-001 K-5 Moorsel Kiezerslijsten 1984
MELSEL-001 K-5 Melsele Kiezerslijsten 1976 - 1978
MARIAK-001 K-5 Mariakerke Kiezerslijsten 1980
MALDEG-002 K-5 Maldegem Kiezerslijsten 1986
MALDEG-001 K-5 Maldegem Kiezerslijsten 1978
LOVENDG-004 K-5 Lovendegem Kiezerslijsten 1986
MERELB-005 K-5 Merelbeke Kiezerslijsten 1969 - 1971, Parlements- en Provincieraads- en gemeenteraadskiezers, deel D, van Van der Beken tot Z,
MERELB-003 K-5 Merelbeke Kiezerslijsten 1969 - 1971, Parlements- en Provincieraads- en gemeenteraadskiezers, deel B, van De Roeve tot Matton,
MERELB-004 K-5 Merelbeke Kiezerslijsten 1969 - 1971, Parlements- en Provincieraads- en gemeenteraadskiezers, deel C, van Matthys tot Van der Beken,
GENT-019 K-5 Gent Kiezerslijsten Meulestede - 1990
NIEUWKRK-001 K-5 Nieuwkerken Kiezerslijsten 1986
OOSTEZ-005 K-5 Oosterzele Kiezerslijsten 2000
WAREG-004 K-5 Waregem Kiezerslijsten 1980, deel I
WAREG-005 K-5 Waregem Kiezerslijsten 1980, deel II
ZOMERG-004 K-5 Zomergem Kiezerslijsten 1964 - 1966
OUDNA-001 K-5 Oudenaarde Kiezerslijsten 1976 - 1978
AALTR-001 K-5 Aalter Kiezerslijsten 1976 - 1978
BELLEM-001 K-5 Bellem Kiezerslijsten 1976 - 1978
DEPIN-001 K-5 De Pinte Kiezerslijsten 1976 - 1978
DEURLE-001 K-5 Deurle Kiezerslijsten 1976 - 1978
EKE-001 K-5 Eke Kiezerslijsten 1974 - 1976
GAVERE-001 K-5 Gavere Kiezerslijsten 1976 - 1978, Parlements- en Provincieraads- en Gemeenteraadskiezers
LOVENDG-002 K-5 Lovendegem Kiezerslijsten 1976 - 1978
MACHEL-001 K-5 Machelen Kiezerslijsten 1976 - 1978
MELSEN-002 K-5 Melsen Kiezerslijsten 1976 - 1978
MERELB-006 K-5 Merelbeke Kiezerslijsten 1976 - 1978, deel 1, van A tot T
NAZAR-001 K-5 Nazareth Kiezerslijsten 1974 - 1976
OLSENE-001 K-5 Olsene Kiezerslijsten 1976 - 1978
SINTDW-001 K-5 Sint-Denijs-Westrem Kiezerslijsten 1976 - 1978
SINTAM-001 K-5-4-8 Sint-Amandsberg Kiezerslijsten 1976 - 1978, deel 1, van A tot P
SINTAM-002 K-5 Sint-Amandsberg Kiezerslijsten 1976 - 1978, deel 1, van P tot Z
SINTAM-004 K-5 Sint-Amandsberg Kiezerslijsten 1976 - 1978, deel 3
VINDERH-001 K-5 Vinderhoute Kiezerslijsten 1976 - 1978
WONDG-006 K-5 Wondelgem Lijst van de Parlements- Provincieraads- en Gemeenteraadskiezers, 1976 - 1978, deel 1 van A tot P
ZEVRG-001 K-5-6-9 Zevergem Kiezerslijsten 1976 - 1978
ZULTE-001 K-5 Zulte Kiezerslijsten 1976 - 1978
ZWIJN-003 K-5 Zwijnaarde Kiezerslijsten 1974 - 1976
MELSEN-001 K-5 Melsen Kiezerslijsten 1952-1954
WAARS-014 K-5 Waarschoot Lijst van de Algemene Kiezers, 1987
GENT-003 K-5 Gent Kiezerslijsten 2de Wijk - deel 2 - 1965
GENTB-002 K-5 Gentbrugge Kiezerslijsten deel 2 - 1949 - 1952, de Schuymer > Rasse
GENTB-001 K-5 Gentbrugge Kiezerslijsten deel 1 - 1949 - 1952, Abbenbroek > De Schryver
GERBG-002 K-5 Geraardsbergen Kiezerslijsten 1981
ERPE-001 K-5 Erpe-Mere Kiezerslijsten 1981
MOERB-001 K-5 Moerbeke Kiezerslijsten 1986
MERELB-008 K-5 Merelbeke Kiezerslijsten 1986, Parlements- en Provincieraadskiezers, Centrum, Flora, Kwenenbos, Lemberge, Bottelare, Melsen, Schelderode, Munte
NINOVE-002 K-5 Ninove Kiezerslijsten 1981, deel II, M-Z
MELDERT-001 K-5 Meldert Kiezerslijsten 1984
NINOVE-001 K-5 Ninove Kiezerslijsten 1981, deel I, A-L
GENTB-003 K-5 Gentbrugge Kiezerslijsten deel 3 - 1949 - 1952, Rassouw < Zingher
LEDEB-002 K-5 Ledeberg Kiezerslijsten 1980
DENDRL-001 K-5 Denderleeuw Kiezerslijsten 1981
HERZL-001 K-5 Herzele Kiezerslijsten 1981
HAALT-002 K-5 Haaltert Kiezerslijsten 1981
GENT-020 K-5 Gent Kiezerslijsten Nieuw Gent - 1980
MELSEL-002 K-5 Melsele Kiezerslijsten 1986
OOSTAK-002 K-5 Oostakker Kiezerslijsten 1986
MELLE-015 Melle 1987
NAZAR-003 K-5 Nazareth Kiezerslijsten 1986
NEVELE-002 K-5 Nevele Kiezerslijsten 1986
NIEUWERK-001 K-5 Nieuwerkerken Kiezerslijsten 1984
MELLE-017 Melle 1990
NINOVE-003 K-5 Ninove Kiezerslijsten 1984
MELLE-018 Melle 1991
MELLE-013 Melle 1977
OOSTEZ-001 K-5 Oosterzele Kiezerslijsten 1978, Oosterzele, Balegem, Gijzenzele, Landskouter, Moortsele, Scheldewindeke
SINTAM-007 K-5 Sint-Amandsberg Kiezerslijsten 1986
SINTDW-003 K-5 Sint-Denijs-Westrem Kiezerslijsten 1986
SINTGW-001 K-5 Sint-Gillis-Waas Kiezerslijsten 1986
MELLE-014 Melle 1986
VOSSL-001 K-5 Vosselare Kiezerslijsten 1966 - 1968
VERRB-001 K-5 Verrebroek Kiezerslijsten 1986
NEVELE-001 K-5 Nevele Kiezerslijsten 1962 - 1964
MELLE-016 Melle 1988
MELLE-009 Melle 1966 - 1968
GENTB-004 K-5 Gentbrugge Kiezerslijsten 1970 - 1972
HAALT-001 K-5 Haaltert Kiezerslijsten 1954 - 1956
HAALT-004 K-5 Haaltert Kiezerslijsten 1988
HELDRG-001 K-5 Heldergem Kiezerslijsten 1900 - 1901
KNESS-001 K-5 Knesselare Kiezerslijsten 1908 - 1909
MARIAK-002 K-5 Mariakerke Kiezerslijsten 1986
MELLE-019 Melle 2003
LOKERN-003 K-5 Lokeren Kiezerslijsten 1969, deel I, boek 3, kiesbureau Heiende
NAZAR-002 K-5 Nazareth Kiezerslijsten 1978
SINTLR-001 K-5 Sint-Laureins Kiezerslijsten 1986, Sint-Laureins, Sint-Margriete, Sint-Jan-in-Eremo, Watervliet, Waterland-Oudeman
LOKERN-004 K-5 Lokeren Kiezerslijsten 1969, deel 2, 21 jarigen
LOKERN-001 K-5 Lokeren Kiezerslijsten 1969, deel I, boek 1, van Abbeel tot Mertens
LOKERN-002 K-5 Lokeren Kiezerslijsten 1969, deel I, boek 2, van Mertens tot Zaman
KRUIB-001 K-5 Kruibeke Kiezerslijsten 1964 - 1966
MELLE-002 Melle 1908
WAARS-013 K-5 Waarschoot Lijst van de Algemene Kiezers, 1986
ASSND-001 K-5 Assenede Kiezerslijsten 1983
KAPRYK-002 K-5 Kaprijke Kiezerslijsten 1984
MELLE-008 Melle 1949
MELLE-007 Melle 1948
MELLE-006 Melle 1945
MELLE-004 Melle 1937
GENTB-006 K-5 Gentbrugge Kiezerslijsten 1980
MELLE-001 Melle 1870
MELLE-011 Melle 1973
MELLE-056 Melle Lijst van de Parlements-, Provincieraads- en Gemeenteraadskiezers
1e, 2e, 3e en 4e deel 1969 - 1971
MELLE-058 Melle Kamer- en Gemeente - Kiezerslijsten 1921 - 1922
TEMSE-001 K-5 Temse Kiezerslijsten 1986
MELLE-012 Melle 1975
MELLE-005 Melle 1938 - 1944
DEPIN-002 K-5 De Pinte Kiezerslijsten 1994
LANDEG-002 K-5 Landegem Kiezerslijsten 1966 - 1968
BUGGNH-001 K-5 Buggenhout Kiezerslijsten 1986
DEINZE-001 K-5 Deinze Kiezerslijsten 1986
DENDRL-002 K-5 Denderleeuw Kiezerslijsten 1984
DENDM-001 K-5 Dendermonde Kiezerslijsten 1986
AALST-003 K-5 Aalst Kiezerslijsten 1984, deel 1, van Aalbrecht tot Limbourg
KRUIB-002 K-5 Kruibeke Kiezerslijsten 1986
BERLA-001 K-5 Berlare Kiezerslijsten 1986
DESTELB-001 K-5 Destelbergen Kiezerslijsten 1986
DOEL-001 K-5 Doel Kiezerslijsten 1986
DRONG-002 K-5 Drongen Kiezerslijsten 1986
EEKLO-001 K-5 Eeklo Kiezerslijsten 1895
EEKLO-006 K-5 Eeklo Kiezerslijsten 1986
EREMB-001 K-5 Erembodegem Kiezerslijsten 1984
LAARN-001 K-5 Laarne Kiezerslijsten 1986
BALEG-001 K-5-11-5 Balegem Kiezerslijsten 1952 - 1954
AALTR-002 K-5 Aalter Kiezerslijsten 1986
LEDE-001 K-5 Lede Kiezerslijsten 1984, Lede, Impe-Papegem, Oordegem, Smetlede, Wanzele
LEBBK-001 K-5 Lebbeke Kiezerslijsten 1986
LANDEG-001 K-5 Landegem Kiezerslijsten 1960 - 1962
ASSND-002 K-5 Assenede Kiezerslijsten 1986
WAARS-008 K-5 Waarschoot Lijst van de Parlements- Provincieraads- en Gemeenteraadskiezers, 1966-1968,
BRAKEL-002 K-5 Brakel Kiezerslijsten 1986
SINTLV-001 K-5 Sint-Lievens-Houtem Kiezerslijsten 1981, Sint-Martens-Latem, Bavegem, Letterhoutem, Oombergen, Vlierzele, Zonnegem
BEVERW-002 K-5 Beveren (Waas) Kiezerslijsten 1986
BALEG-002 K-5 Balegem Kiezerslijsten 1976 - 1978
GERBG-001 K-5 Geraardsbergen Kiezerslijsten 1974 - 1976
MENDO-001 K-5 Mendonk Kiezerslijsten 1894 - 1895
MENDO-002 K-5 Mendonk Kiezerslijsten 1938
BELSEL-001 K-5 Belsele Kiezerslijsten 1986
ERPE-002 K-5 Erpe-Mere Kiezerslijsten 1984
SINTLV-002 K-5 Sint-Lievens-Houtem Kiezerslijsten 1986
HERDRS-001 K-5 Herdersem Kiezerslijsten 1984
GENT-018 K-5 Gent Kiezerslijsten Meulestede - 1986
GENT-013 K-5 Gent Kiezerslijsten Centrum 3 - 1986: SCHELSTRAETE > ZWARTS
GENT-021 K-5 Gent Kiezerslijsten Nieuw Gent - 1986
GERBG-003 K-5 Geraardsbergen Kiezerslijsten 1984
GIJZG-001 K-5 Gijzegem Kiezerslijsten 1984
HAALT-003 K-5 Haaltert Kiezerslijsten 1984
GENT-011 K-5 Gent Kiezerslijsten Centrum 1 - 1986: ABANDONNE > DE WAELE
HAMME-001 K-5 Hamme Kiezerslijsten 1986
GAVERE-002 K-5 Gavere Kiezerslijsten 1986
HERZL-002 K-5 Herzele Kiezerslijsten 1984
HOFST-001 K-5 Hofstade Kiezerslijsten 1984
KALLO-001 K-5 Kallo Kiezerslijsten 1986
KAPRYK-003 K-5 Kaprijke Kiezerslijsten 1986
KIELDR-001 K-5 Kieldrecht Kiezerslijsten 1986
KNESS-002 K-5 Knesselare Kiezerslijsten 1986
HAASD-001 K-5 Haasdonk Kiezerslijsten 1986
GENT-016 K-5 Gent Kiezerslijsten Centrum 3 - 1990 SCHEIRE > ZWYSEN
AFSNE-001 K-5 Afsnee Kiezerslijsten 1976 - 1978
EVERG-004 K-5 Evergem (Ertvelde) Kiezerslijsten op 1 september 1986 , deelgemeente Ertvelde
EVERG-002 K-5 Evergem Kiezerslijsten op 1 september 1986
LEDEB-004 K-5 Ledeberg Kiezerslijsten 1990
GENTB-007 K-5 Gentbrugge Kiezerslijsten 1990
GENT-001 K-5 Gent Kiezerslijsten 1st. Wijk - 1965
GENT-012 K-5 Gent Kiezerslijsten Centrum 2 - 1986: DE WAELE > SCHELSTRAETE
DRONG-003 K-5 Drongen Kiezerslijsten 1990
MARIAK-003 K-5 Mariakerke Kiezerslijsten 1990
GENT-015 K-5 Gent Kiezerslijsten Centrum 2 -1990: DE VUYST > SCHEIRE
GENT-014 K-5 Gent Kiezerslijsten Centrum 1 1990: ABANDONNE > DE VUYST
OOSTEZ-002 K-5 Oosterzele Kiezerslijsten 1986, Oosterzele, Balegem, Gijzenzele, Landskouter, Moortsele, Scheldewindeke
GENT-004 K-5 Gent Kiezerslijsten 10de Wijk - deel 1 - 1968
GENT-005 K-5 Gent Kiezerslijsten 10de Wijk - deel 2 - 1968
LEDEB-001 K-5 Ledeberg Kiezerslijsten 1974-1976
GENT-002 K-5 Gent Kiezerslijsten 2de Wijk - deel 1 - 1965
HEUSD-001 K-5 Heusden Kiezerslijsten 1976 - 1978
SINTDW-002 K-5 Sint-Denijs-Westrem Kiezerslijsten 1980
SINTAM-008 K-5 Sint-Amandsberg Kiezerslijsten 1990
WAASM-001 K-5 Waasmunster Kiezerslijsten 1981
STEEND-001 K-5 Steendorp Kiezerslijsten 1962-64, Gemeenten Steendorp (0-Vl), Stene (W-Vl), Sijsele (W-Vl)
SINTDW-004 K-5 Sint-Denijs-Westrem Kiezerslijsten 1990
LOCHR-001 K-5 Lochristi Kiezerslijsten 1986
GENTB-005 K-5 Gentbrugge Kiezerslijsten 1974 - 1976
GENT-017 K-5 Gent Kiezerslijsten Muide - Meulestede - 1980
MEERD-001 K-5 Meerdonk Kiezerslijsten 1962 - 1964, Gemeenten: Meerdonk (O-Vl), Moere (W-Vl), Moerkerke (W-Vl)
WONDG-002 K-5 Wondelgem Kiezerslijsten 1986
BAAIG-001 K-5 Baaigem Kiezerslijsten Baaigem (O-Vl) 1962-1964, Baugnies 1964-1966, Begijnendijk (Br) 1964-1966, Bekegem (W-Vl) 1962-1964, Bikschote (W-Vl) 1958-1960, Bredene (W-Vl) 1962-1964,
KLUISB-001 K-5 Kluisbergen Kiezerslijsten 1981
BAARDG-001 K-5 Baardegem Kiezerslijsten 1984
ZWIJN-004 K-5 Zwijnaarde Kiezerslijsten 1980
WONDG-003 K-5 Wondelgem Kiezerslijsten 1990
GENT-022 K-5 Gent Kiezerslijsten Nieuw Gent - 1990
MERELB-001 K-5 Merelbeke Kiezerslijsten 1929 - 1931, Wetgevende Kamers
OOSTAK-001 K-5 Oostakker Kiezerslijsten 1980
AALST-004 K-5 Aalst Kiezerslijsten 1984, deel 2, van Limbourg tot Zwaenepoel
OOSTEZ-004 K-5 Oosterzele Kiezerslijsten 1988 - wijk 4: Landskouter, wijk 5: Moortsele:/ wijk 6: Scheldewindeke
OOSTEZ-003 K-5 Oosterzele Kiezerslijsten 1988 - wijk 1: Oosterzele, wijk 2: Balegem, wijk 3: Gijzenzele
SINTAM-005 K-5 Sint-Amandsberg Kiezerslijsten 1980, deel 1: van Abbeel tot Lampe
BEVERW-001 K-5 Beveren (Waas) Kiezerslijsten 1981, Beveren, deel 2: Doel, deel 4: Kallo, deel 5: Kieldrecht, deel 7: Verrebroek, deel 8: Vrasene
LEDEB-003 K-5 Ledeberg Kiezerslijsten 1986
SINTAM-006 K-5 Sint-Amandsberg Kiezerslijsten 1980, deel 2: van Lampens tot Zwisselberger
LOKERN-005 K-5 Lokeren Kiezerslijsten 1986
LOTENH-002 K-5 Lotenhulle Kiezerslijsten 1962 - 1964
OOSTAK-003 K-5 Oostakker Kiezerslijsten 1990
OOSTND-003 K-5 Oostende P-V Kiezerslijsten 1962 - 1964, stad Oostende
OOSTND-002 K-5 Oostende D-P Kiezerslijsten 1962 - 1964, stad Oostende
BOEZG-001 K-5 Boezinge Kiezerslijsten 1974 - 1976
BISSEG-001 K-5 Bissegem Kiezerslijsten 1974 - 1976
OOSTND-001 K-5 Oostende A-D Kiezerslijsten 1962 - 1964, stad Oostende
LO-001 K-5 Lo Kiezerslijsten 1974 - 1976
AARSL-002 K-5 Aarsele Kiezerslijsten 1976 - 1978
OOSTND-004 K-5 Oostende V-Z Kiezerslijsten 1962 - 1964, stad Oostende, wijk Mariakerke
BOSST-001 K-5 Bossuit Kiezerslijsten 1974 - 1976
BREDENE-001 K-5 Bredene Kiezerslijsten 1974 - 1976
DADIZ-002 K-5 Dadizele Kiezerslijsten 1976 - 1978
ZEEBR-001 K-5 Zeebrugge Kiezerslijsten 1999
BEVERL-001 K-5 Beveren - Leie Kiezerslijsten 1974 - 1976
AALBK-001 K-5 Aalbeke 1974 - 1976
ALVERG-001 K-5 Alveringem Kiezerslijsten 1974 - 1976
BELLEG-001 K-5 Bellegem Kiezerslijsten 1974 - 1976
BEKEG-001 K-5 Bekegem Kiezerslijsten 1974 - 1976
BEERST-002 K-5 Beerst Kiezerslijsten 1976 - 1978
SINTMIC-001 K-5 Sint-Michiels Kiezerslijsten 1962 - 1964
AARTR-001 K-5 Aartrijke Kiezerslijsten 1974 - 1976
AARTR-002 K-5 Aartrijke Kiezerslijsten 1976 - 1978
ADINK-001 K-5 Adinkerke Kiezerslijsten 1974 - 1976
BAVIKH-001 K-5 Bavikhove Kiezerslijsten 1974 - 1976
BEAUVO-001 K-5 Beauvoorde Kiezerslijsten 1974 - 1976
BEERN-001 K-5 Beernem Kiezerslijsten 1974 - 1976
ROESL-011 K-5 Roeselare Kiezerslijsten 1987, van Abbeloos tot Kyndt
ROESL-005 K-5 Roeselare Kiezerslijsten 1981, van Abbeloos tot Lyssens
ROESL-007 K-5 Roeselare Kiezerslijsten 1982, deel 1, van Abbeloos tot Maccaferri
ROESL-008 K-5 Roeselare Kiezerslijsten 1982, deel 2, van Mackelberg tot Zwaenepoel
AARSL-001 K-5 Aarsele Kiezerslijsten 1974 - 1976
BEERST-001 K-5 Beerst Kiezerslijsten 1974 - 1976
RUISEL-001 K-5 Ruiselede Kiezerslijsten 1882
BESELA-001 K-5 Beselare Kiezerslijsten 1974 - 1976
ARDOOI-001 K-5 Ardooie Kiezerslijsten 1974 - 1976
ROESL-006 K-5 Roeselare Kiezerslijsten 1981, van Mabilde tot Zwaenepoel
ROESL-012 K-5 Roeselare Kiezerslijsten 1987, van Labaere tot Zwaenepoel
MOEN-001 K-5 Moen Kiezerslijsten 1936 - 1938
ANZEG-001 K-5 Anzegem Kiezerslijsten 1974 - 19'76
BAVIKH-002 K-5 Bavikhove Kiezerslijsten 1976 - 1978
AVELG-001 K-5 Avelgem Kiezerslijsten 1974 - 1976
WERVIK-001 K-5 Wervik Kiezerslijsten 1974 - 1976
WAARM-002 K-5 Waarmaarde Kiezerslijsten 1976 - 1978
WAKKN-001 K-5 Wakken Kiezerslijsten 1974 - 1976
WAREG-001 K-5 Waregem Kiezerslijsten 1974 - 1976, sectie 1
DIKSM-001 K-5 Diksmuide Kiezerslijsten 1954 - 1956
DRANO-001 K-5 Dranouter Kiezerslijsten 1974 - 1976
DRIEKP-001 K-5 Driekapellen Kiezerslijsten 1974 - 1976
EERNG-001 K-5 Eernegem Kiezerslijsten 1974 - 1976
EGEM-001 K-5 Egem Kiezerslijsten 1974 - 1976
WAREG-002 K-5 Waregem Kiezerslijsten 1974 - 1976, sectie 2
WAREG-003 K-5 Waregem Kiezerslijsten 1974 - 1976, sectie 3
WESTN-001 K-5 Westende Kiezerslijsten 1974 - 1976
WENDN-001 K-5 Wenduine Kiezerslijsten 1974 - 1976
VLISSG-001 K-5 Vlissegem Kiezerslijsten 1974 - 1976
EGEM-002 K-5 Egem Kiezerslijsten 1976 - 1978
KERKHV-003 K-5 Kerkhove Kiezerslijsten 1976 - 1978
ELVERD-001 K-5 Elverdinge Kiezerslijsten 1974 - 1976
ETTELG-001 K-5 Ettelgem Kiezerslijsten 1974 - 1976
GELUV-001 K-5 Geluveld Kiezerslijsten 1974 - 1976
GELUW-001 K-5 Geluwe Kiezerslijsten 1974 - 1976
KERKHV-002 K-5 Kerkhove Kiezerslijsten 1974 - 1976
GISTEL-001 K-5 Gistel Kiezerslijsten 1974 - 19'76
GITS-001 K-5 Gits Kiezerslijsten 1974 - 19'76
DEPAN-01 K-5 De Panne Kiezerslijsten 1974 - 1976
WATOU-001 K-5 Watou Kiezerslijsten 1974 - 1976
STAVL-002 K-5 Stavele Kiezerslijsten 1976 - 1978
DESSLG-001 K-5 Desselgem Kiezerslijsten 1974 - 1976
DESSLG-002 K-5 Desselgem Kiezerslijsten 1976 - 1978
DIKKB-001 K-5 Dikkebus Kiezerslijsten 1974- 1976
SINTEW-001 K-5 Sint-Eloois-Winkel Kiezerslijsten 1974 - 1976
SINTJO-001 K-5 Sint-Joris Kiezerslijsten 1974 - 1976
SNAASK-001 K-5 Snaaskerke Kiezerslijsten 1974 - 1976
DIKSM-002 K-5 Diksmuide Kiezerslijsten 1974 - 1976
SNLLG-001 K-5 Snellegem Kiezerslijsten 1974 - 1976
SPERM-001 K-5 Spermalie Kiezerslijsten 1974 - 1976 deelgemeente van Middelkerke (W-Vl)
STADN-001 K-5 Staden Kiezerslijsten 1974 - 1976
WAARM-001 K-5 Waarmaarde Kiezerslijsten 1974 - 1976
STALH-001 K-5 Stalhille Kiezerslijsten 1974 - 1976
WAARD-001 K-5 Waardamme Kiezerslijsten 1974 - 1976
TIEGM-001 K-5 Tiegem Kiezerslijsten 1974 - 1976
TIEGM-002 K-5 Tiegem Kiezerslijsten 1976 - 1978
TIELT-001 K-5 Tielt Kiezerslijsten 1974 - 1976
TORHT-001 K-5 Torhout Kiezerslijsten 1974 - 1976
VELDEG-001 K-5 Veldegem Kiezerslijsten 1974 - 1976
VEURNE-001 K-5 Veurne Kiezerslijsten 1974 - 1976
VICHTE-001 K-5 Vichte Kiezerslijsten 1974 - 1976
VLADSL-001 K-5 Vladslo Kiezerslijsten 1974 - 1976
VLADSL-002 K-5 Vladslo Kiezerslijsten 1976 - 1978
VLAMT-001 K-5 Vlamertinge Kiezerslijsten 1974 - 1976
WESTN-002 K-5 Westende Kiezerslijsten 1976 - 1978
WINGN-002 K-5 Wingene Kiezerslijsten 1976 - 1978, 1° afdeling: Wingene, Sint-Amand, 2° afdeling: Wildenburg, 3° afdeling Sint-Jan
KEMMEL-001 K-5 Kemmel Kiezerslijsten 1974 - 1976
KACHTEM-001 K-5 Kachtem Kiezerslijsten 1974 - 1976
KACHTEM-002 K-5 Kachtem Kiezerslijsten 1976 - 19'78
KANEG-001 K-5 Kanegem Kiezerslijsten 1974 - 1976
KANEG-002 K-5 Kanegem Kiezerslijsten 1976 - 1978
KASTER-001 K-5 Kaster Kiezerslijsten 1974 - 1976
WIJTS-001 K-5 Wijtschate Kiezerslijsten 1974 - 1976
WILSK-001 K-5 Wilskerke Kiezerslijsten 1974 - 1976,
WINGN-001 K-5 Wingene Kiezerslijsten 1974 - 1976, 1° afdeling: Wingene, Sint-Amand, 2° afdeling: Wildenburg, 3° afdeling Sint-Jan
ZWEVZ-001 K-5 Zwevezele Kiezerslijsten 1974 - 1976
ZWEVG-001 K-5 Zwevegem Kiezerslijsten 1974 - 1976, wijk Knokke, wijk Kappaert
GULLG-001 K-5 Gullegem Kiezerslijsten 1974 - 1976
KEMMEL-002 K-5 Kemmel Kiezerslijsten 1976 - 1978
INGOG-004 K-5 Ingooigem Kiezerslijsten 1976 - 1978, afdeling II
KASTER-002 K-5 Kaster Kiezerslijsten 1976 - 1978
ZONNG-001 K-5 Zonnebeke Kiezerslijsten 1974 - 1976
ZILLEB-001 K-5 Zillebeke Kiezerslijsten 1974 - 1976
ZERKG-002 K-5 Zerkegem Kiezerslijsten 1976 - 1978
ZERKG-001 K-5 Zerkegem Kiezerslijsten 1974 - 1976
ZEDELG-001 K-5 Zedelgem Kiezerslijsten 1974 - 1976
ZARRN-001 K-5 Zarren Kiezerslijsten 1974 - 1976
WULVG-001 K-5 Wulvergem Kiezerslijsten 1974 - 1976
WOUMN-001 K-5 Woumen Kiezerslijsten 1974 - 1976
WOEST-001 K-5 Woesten Kiezerslijsten 1974 - 1976
ZUIENK-001 K-5 Zuienkerke Kiezerslijsten 1974 - 1976
HOOGL-002 K-5 Hooglede Kiezerslijsten 1976 - 19'78
WESTK-001 K-5 Westkerke Kiezerslijsten 1974 - 1976
WESTO-001 K-5 Westouter Kiezerslijsten 1974 - 1976
HANDZ-001 K-5 Handzame Kiezerslijsten 1974 - 1976
HARELB-001 K-5 Harelbeke Kiezerslijsten 1974 - 1976
HEEST-001 K-5 Heestert Kiezerslijsten 1974 - 1976
ROESL-010 K-5 Roeselare Kiezerslijsten 1984, van Labaere tot Zwaenepoel
ROESL-009 K-5 Roeselare Kiezerslijsten 1984, van Abbeloos tot Kyndt
HELKN-001 K-5 Helkijn Kiezerslijsten 1974 - 1976
WESTR-001 K-5 Westrozebeke Kiezerslijsten 1974 - 1976
WESTV-001 K-5 Westvleteren Kiezerslijsten 1974 - 1976
IZEGM-001 K-5 Izegem Kiezerslijsten 1974 - 1976
HOOGL-001 K-5 Hooglede Kiezerslijsten 1974 - 1976
WIELSB-001 K-5 Wielsbeke Kiezerslijsten 1974 - 1976
WEVLG-001 K-5 Wevelgem Kiezerslijsten 1974 - 1976
HOUTHA-001 K-5 Houthave Kiezerslijsten 1974 - 19'76
HOUTEM-001 K-5 Houtem Kiezerslijsten 1974 - 1976
HOUTHU-001 K-5 Houthulst Kiezerslijsten 1974 - 19'76
HUSLTE-001 K-5 Hulste Hulste (Kortrijk), Kiezerslijsten 1974 - 1976
IEPER-001 K-5 Ieper Kiezerslijsten 1974 - 19'76
INGLM-001 K-5 Ingelmunster Kiezerslijsten 1974 - 1976
INGOG-001 K-5 Ingooigem Kiezerslijsten 1974 - 1976, afdeling I
INGOG-002 K-5 Ingooigem Kiezerslijsten 1974 - 1976, afdeling II
INGOG-003 K-5 Ingooigem Kiezerslijsten 1976 - 1978, afdeling I
SPIER-001 K-5 Spiere Kiezerslijsten 1974 - 1976
HEULE-001 K-5 Heule Kiezerslijsten 1974 - 1976
KLEMSK-001 K-5 Klemskerke Kiezerslijsten 1974 - 1976
KUURNE-001 K-5 Kuurne Kiezerslijsten 1974 - 1976
MOERK-001 K-5 Moerkerke Kiezerslijsten 1974 - 19'76
MOORSELE-001 K-5 Moorsele Kiezerslijsten 1974 - 1976
KOOIG-001 K-5 Kooigem Kiezerslijsten 1974 - 1976
MOORSLD-001 K-5 Moorslede Kiezerslijsten 1974 - 1976
NIEUWKK-001 K-5 Nieuwkerke Kiezerslijsten 1974 - 1976
KOKSYD-001 K-5 Koksijde Kiezerslijsten 1974 - 1976
KOEKL-002 K-5 Koekelare Kiezerslijsten 1976 - 1978
KOEKL-001 K-5 Koekelare Kiezerslijsten 1974-'76
LENDEL-001 K-5 Lendelede Kiezerslijsten 1974-76
NIEUWM-001 K-5 Nieuwmunster Kiezerslijsten 1974 - 1976
KOOIG-002 K-5 Kooigem Kiezerslijsten 1976 - 1978
NIEUWP-001 K-5 Nieuwpoort Kiezerslijsten 1974 - 1976
LEFFING-001 K-5 Leffinge Kiezerslijsten 1974 - 19'76
LEDEG-002 K-5 Ledegem Kiezerslijsten 1976 - 1978
LEDEG-001 K-5 Ledegem Kiezerslijsten 1974 - 1976
OEKEN-001 K-5 Oekene Kiezerslijsten 1974 - 1976
LAUWE-001 K-5 Lauwe Kiezerslijsten 1974 - 1976
LANGEM-001 K-5 Langemark Kiezerslijsten 1974 - 1976
OESELG-001 K-5 Oeselgem Kiezerslijsten 1974 - 1976
OOIGM-001 K-5 Ooigem Kiezerslijsten 1974 - 1978
OOSTDK-001 K-5 Oostduinkerke Kiezerslijsten 1974 - 1976
STAVL-001 K-5 Stavele Kiezerslijsten 1974 - 1976
LOPPEM-001 K-5 Loppem Kiezerslijsten 1974 - 1976
MOEN-002 K-5 Moen Kiezerslijsten 1938 - 1944
MOEN-003 K-5 Moen Kiezerslijsten 1974 - 1976
MIDDELK-001 K-5 Middelkerke Kiezerslijsten 1974 - 1976
MEULEB-001 K-5 Meulebeke Kiezerslijsten 1974 - 1976
MESEN-001 K-5 Mesen Kiezerslijsten Mesen (Messines) 1974 - 19
MERKEM-001 K-5 Merkem Kiezerslijsten 1974-'76
MENEN-001 K-5 Menen Kiezerslijsten 1974 - 1976
MEETK-001 K-5 Meetkerke Kiezerslijsten 1974 - 1976
MARKEG-002 K-5 Markegem Kiezerslijsten 1976 - 1978
LEKE-001 K-5 Leke Kiezerslijsten 1974 - 1976
MARKE-001 K-5 Marke Kiezerslijsten 1974 - 1976
LEISEL-001 K-5 Leisele Kiezerslijsten 1974 - 1976
DADIZ-001 K-5 Dadizele Kiezerslijsten 1974 - 1976
LOKER-001 K-5 Loker Kiezerslijsten 1974 - 1976
LICHTRV-002 K-5 Lichtervelde Kiezerslijsten 1976 - 1978
LICHTRV-001 K-5 Lichtervelde Kiezerslijsten 1974 - 1976
DEERL-001 K-5 Deerlijk Kiezerslijsten 1974 - 1976
DENTRG-001 K-5 Dentergem Kiezerslijsten 1974 - 1976
LENDEL-002 K-5 Lendelede Kiezerslijsten 1976 - 1978
RUISEL-002 K-5 Ruiselede Kiezerslijsten 1949-1952
KORTEM-001 K-5 Kortemark Kiezerslijsten 1974 - 1976
KOOLSK-001 K-5 Koolskamp Kiezerslijsten 1974 - 1976
MARKEG-001 K-5 Markegem Kiezerslijsten 1974 - 1976
SIJSL-001 K-5 Sijsele Kiezerslijsten 1974 - 1976
SCHFK-001 K-5 Schuiferskapelle Kiezerslijsten 1974 - 1976
PITTM-001 K-5 Pittem Kiezerslijsten 1974 - 1976
POELK-001 K-5 Poelkapelle Kiezerslijsten 1974 - 1976
RUISEL-003 K-5 Ruiselede Kiezerslijsten 1974 - 1976
PROVN-001 K-5 Proven Kiezerslijsten 1974 - 1976
REKEM-001 K-5 Rekem Kiezerslijsten 1974 - 1976
RENING-001 K-5 Reninge Kiezerslijsten 1974 - 1976
SINTBV-001 K-5 Sint-Baafs-Vijve Kiezerslijsten 1974 - 1976
RENINH-001 K-5 Reningelst Kiezerslijsten 1974 - 1976
PITTM-002 K-5 Pittem Kiezerslijsten 1976 - 1978
ROESL-003 K-5 Roeselare Kiezerslijsten 1974 - 1976, C, van Theuninck tot Z
ROESL-001 K-5 Roeselare Kiezerslijsten 1974 - 1976, A, van Abbeloos tot D'Hondt
ROESL-002 K-5 Roeselare Kiezerslijsten 1974 - 1976, B, van Dhondt tot Theuninck
ROESL-004 K-5 Roeselare Kiezerslijsten 1974 - 1976, D, afdeling Beveren
ROKSM-001 K-5 Roksem - A Kiezerslijsten 1974 - 1976
RUMBK-001 K-5 Rumbeke Kiezerslijsten 1974 - 1976
ROKSM-002 K-5 Roksem - B Kiezerslijsten 1976 - 1978
ROLLG-002 K-5 Rollegem - Kapelle Kiezerslijsten 1974 - 1976
ROLLG-001 K-5 Rollegem Kiezerslijsten 1974 - 1976
KORTR-001 K-5 Kortrijk Kiezerslijsten 1974 - 1976, deel I, van Maes tot Zwaenepoel, + delen II, III en IV
OUTRV-001 K-5 Outrijve Kiezerslijsten 1974 - 1976
OOSTVLT-001 K-5 Oostvleteren Kiezerslijsten 1974 - 1976
OTEGM-001 K-5 Otegem Kiezerslijsten 1974 - 1976
POPER-001 K-5 Poperinge Kiezerslijsten 1974 - 1976
OOSTRB-001 K-5 Oostrozebeke Kiezerslijsten 1974 - 1976
KORTR-002 K-5 Kortrijk Kiezerslijsten 1974 - 1976, deel I, van Abeele tot Maes
KLERK-001 K-5 Klerken Kiezerslijsten 1974 - 1976
SINTEV-001 K-5 Sint-Eloois-Vijve Kiezerslijsten 1974 - 1976
OOSTNW-001 K-5 Oostnieuwkerke Kiezerslijsten 1974 - 1976
SINTDN-001 K-5 Sint-Denijs (W-VL) Kiezerslijsten 1974 - 1976
PASSND-001 K-5 Passendale Kiezerslijsten 1974 - 1976
KORTR-004 K-5 Kortrijk Kiezerslijsten 1976 - 19'78, deel I, van Mahau tot Zwaenepoel, + delen II, III en IV
PERVZ-002 K-5 Pervijze Kiezerslijsten 1976 - 1978, eerste afdeling: Pervijze - Stuivekenskerke, tweede afdeling: Oostkerke - Lampernisse
KORTR-003 K-5 Kortrijk Kiezerslijsten 1976 - 1978, deel I, van Abeele tot Mahau
PERVZ-001 K-5 Pervijze Kiezerslijsten 1974 - 19'76, eerste afdeling: Pervijze - Stuivekenskerke, tweede afdeling: Oostkerke - Lampernisse
OUDNB-001 K-5 Oudenburg Kiezerslijsten 1974 - 1976
AALST-001 K-5 Aalst Kiezerslijsten 1960, deel 1, van E tot U
AALST-002 K-5 Aalst Kiezerslijsten 1960, deel 1, van V tot Z
NIS 2 R Landskouter Zie Oosterzele 1988 - wijk 4: Landskouter, wijk 5: Moortsele:/ wijk 6: Scheldewindeke
NIS 2 R Stuivekenskerke Zie Pervijze 1974 - 19'76, eerste afdeling: Pervijze - Stuivekenskerke, tweede afdeling: Oostkerke - Lampernisse
NIS 2 R Oostkerke Zie Pervijze 1974 - 19'76, eerste afdeling: Pervijze - Stuivekenskerke, tweede afdeling: Oostkerke - Lampernisse
NIS 2 R Oostkerke Zie Pervijze 1974 - 19'76, eerste afdeling: Pervijze - Stuivekenskerke, tweede afdeling: Oostkerke - Lampernisse
NIS 2 R Lampernisse Zie Pervijze 1974 - 19'76, eerste afdeling: Pervijze - Stuivekenskerke, tweede afdeling: Oostkerke - Lampernisse
NIS 2 R Lampernisse Zie Pervijze 1974 - 19'76, eerste afdeling: Pervijze - Stuivekenskerke, tweede afdeling: Oostkerke - Lampernisse
NIS 2 R Moortsele Zie Oosterzele 1978, Oosterzele, Balegem, Gijzenzele, Landskouter, Moortsele, Scheldewindeke
NIS 2 R Gijzenzele Zie Oosterzele 1988 - wijk 1: Oosterzele, wijk 2: Balegem, wijk 3: Gijzenzele
NIS 2 R Gijzenzele Zie Oosterzele 1978, Oosterzele, Balegem, Gijzenzele, Landskouter, Moortsele, Scheldewindeke
NIS 2 R Sint-Margriete Zie Sint-Laureins 1986, Sint-Laureins, Sint-Margriete, Sint-Jan-in-Eremo, Watervliet, Waterland-Oudeman
NIS 2 R Sint-Jan-in-Eremo Zie Sint-Laureins 1986, Sint-Laureins, Sint-Margriete, Sint-Jan-in-Eremo, Watervliet, Waterland-Oudeman
NIS 2 R Watervliet Zie Sint-Laureins 1986, Sint-Laureins, Sint-Margriete, Sint-Jan-in-Eremo, Watervliet, Waterland-Oudeman
NIS 2 R Stene Zie Steendorp (O-Vl) 1962-64, Gemeenten Steendorp (0-Vl), Stene (W-Vl), Sijsele (W-Vl)
NIS 2 R Sijsele Zie SteendorpO-Vl) 1962-64, Gemeenten Steendorp (0-Vl), Stene (W-Vl), Sijsele (W-Vl)
NIS 2 R Maria-Aalter zie Aalter 1977
NIS 2 R Balegem Zie Oosterzele 1978, Oosterzele, Balegem, Gijzenzele, Landskouter, Moortsele, Scheldewindeke
NIS 2 R Moortsele Zie Oosterzele 1988 - wijk 4: Landskouter, wijk 5: Moortsele:/ wijk 6: Scheldewindeke
NIS 2 R Landskouter Zie Oosterzele 1978, Oosterzele, Balegem, Gijzenzele, Landskouter, Moortsele, Scheldewindeke
NIS 2 R Balegem Zie Oosterzele 1988 - wijk 1: Oosterzele, wijk 2: Balegem, wijk 3: Gijzenzele
NIS 2 R Scheldewindeke Zie Oosterzele 1988 - wijk 4: Landskouter, wijk 5: Moortsele:/ wijk 6: Scheldewindeke
NIS 2 R Scheldewindeke Zie Oosterzele 1978, Oosterzele, Balegem, Gijzenzele, Landskouter, Moortsele, Scheldewindeke
NIS 2 R Waterland-Oudeman Zie Sint-Laureins 1986, Sint-Laureins, Sint-Margriete, Sint-Jan-in-Eremo, Watervliet, Waterland-Oudeman
NIS 2 R Bavegem Zie Sint-Lievens-Houtem 1981, Bavegem, Letterhoutem, Oombergen, Vlierzele, Zonnegem
NIS 2 R Letterhoutem Zie Sint-Lievens-Houtem 1981, Bavegem, Letterhoutem, Oombergen, Vlierzele, Zonnegem
NIS 2 R Oombergen Zie Sint-Lievens-Houtem 1981, Bavegem, Letterhoutem, Oombergen, Vlierzele, Zonnegem
NIS 2 R Vlierzele Zie Sint-Lievens-Houtem 1981, Bavegem, Letterhoutem, Oombergen, Vlierzele, Zonnegem
NIS 2 R Zonnegem Zie Sint-Lievens-Houtem 1981, Bavegem, Letterhoutem, Oombergen, Vlierzele, Zonnegem
NIS 2 R Deurle Zie Sint-Martens-Latem 1986,Sint-Martens-Latem, Deurle
NIS 2 R Olsene Zie Zulte 1986, Afdeling Zulte, Afdeling Olsene, Afdeling Machelen
NIS 2 R Machelen Zie Zulte 1986, Afdeling Zulte, Afdeling Olsene, Afdeling Machelen
NIS 2 R Knokke Zie Zwevegem 1974 - 1976, wijk Knokke, wijk Kappaert
NIS 2 R Moere Zie Meerdonk 1962 - 1964, Gemeenten: Meerdonk (O-Vl), Moere (W-Vl), Moerkerke (W-Vl)
NIS 2 R Moerkerke zie Meerdonk 1962 - 1964, Gemeenten: Meerdonk (O-Vl), Moere (W-Vl), Moerkerke (W-Vl)
NIS 2 R Baugnies Zie Baaigem (O-Vl) 1962-1964, Baugnies 1964-1966, Begijnendijk (Br) 1964-1966, Bekegem (W-Vl) 1962-1964, Bikschote (W-Vl) 1958-1960, Bredene (W-Vl) 1962-1964,
NIS 2 R Begijnendijk Zie Baaigem (O-Vl) 1962-1964, Baugnies 1964-1966, Begijnendijk (Br) 1964-1966, Bekegem (W-Vl) 1962-1964, Bikschote (W-Vl) 1958-1960, Bredene (W-Vl) 1962-1964,
NIS 2 R Bekegem Zie Baaigem (O-Vl) 1962-1964, Baugnies 1964-1966, Begijnendijk (Br) 1964-1966, Bekegem (W-Vl) 1962-1964, Bikschote (W-Vl) 1958-1960, Bredene (W-Vl) 1962-1964,
NIS 2 R Bikschote Zie Baaigem (O-Vl) 1962-1964, Baugnies 1964-1966, Begijnendijk (Br) 1964-1966, Bekegem (W-Vl) 1962-1964, Bikschote (W-Vl) 1958-1960, Bredene (W-Vl) 1962-1964,
NIS 2 R Bredene Zie Baaigem (O-Vl) 1962-1964, Baugnies 1964-1966, Begijnendijk (Br) 1964-1966, Bekegem (W-Vl) 1962-1964, Bikschote (W-Vl) 1958-1960, Bredene (W-Vl) 1962-1964,
Deinze zie Vlaamse Stam 1983 blz. 153, 1500-1526 -
Eeklo zie Vlaamse Stam 1967 blz. 58, 1672-1796 -
Lo zie Vlaamse Stam 1968 blz. 467, 1750-1787 -
Meulebeke zie Kortrijk buitenpoorters te Meulebeke 1540-1798
Ardooie Zie 068-Bissegem, S.A.Menen, Staten van Goederen, deel II, Genealogische Analyses, Bissegem, Dadizele, Geluwe, Heule, verschillende gemeenten Vanden Hove Etienne
Brugge Zie 068-Bissegem, S.A.Menen, Staten van Goederen, deel II, Genealogische Analyses, Bissegem, Dadizele, Geluwe, Heule, verschillende gemeenten Vanden Hove Etienne
Hulste Zie 068-Bissegem, S.A.Menen, Staten van Goederen, deel II, Genealogische Analyses, Bissegem, Dadizele, Geluwe, Heule, verschillende gemeenten Vanden Hove Etienne
Ieper Zie 068-Bissegem, S.A.Menen, Staten van Goederen, deel II, Genealogische Analyses, Bissegem, Dadizele, Geluwe, Heule, verschillende gemeenten Vanden Hove Etienne
Deftinge Zie 068-Boulaere 1, Indices op de Staten van Goed van de Baronie Boulaere, eerste deel: Greffie Deftinge Mahauden & Rens
Deftinge Zie 068-Boulaere 2, Indices op de Staten van Goed van de Baronie Boulaere, tweede deel: Deftinge, Idegem-Smeerebbe Mahauden & Rens
Idegem Zie 068-Boelaere 2, Indices op de Staten van Goed van de Baronie Boelaere, tweede deel: Deftinge, Idegem-Smeerebbe Mahauden & Rens
Kieldrecht Zie 068-Doel-Kieldrecht, Staten van Goed, 1622 - 1796, A Roggeman Gaston
Kieldrecht Zie 068-Doel-Kieldrecht, Staten van Goed, 1622 - 1796, B Roggeman Gaston
Kieldrecht Zie 068-Doel-Kieldrecht, Staten van Goed, 1622 - 1796, C Roggeman Gaston
Leupegem Zie 068-Edelare, Parochies Edelare, Leupegem en Volkegem, Staten van Goed 1560-1829 Lafort André
Volkegem Zie 068-Edelare, Parochies Edelare, Leupegem en Volkegem, Staten van Goed 1560-1829 Lafort André
Nederename Zie 068-Ename, Parochies Ename en Nederename, en heerlijkheden binnen Etikhove, Elst en Opbrakel, Staten van Goed 1563-1795 Lafort André
Etikhove Zie 068- Ename, Parochies Ename en Nederename, en heerlijkheden binnen Etikhove, Elst en Opbrakel, Staten van Goed 1563-1795 Lafort André
Rooden Zie 068-Erckegem, Staten van Goed van de heerlijkheden Erckegem, Oostkamp en Rooden, geseyt Nieuwenhove, deel 1 Dewulf - Heus Romain, 1977
Nieuwenhove Zie 068-Erckegem, Staten van Goed van de heerlijkheden Erckegem, Oostkamp en Rooden, geseyt Nieuwenhove, deel 1 Dewulf - Heus Romain, 1977
Nieuwenhove Zie 068-Evergem VII, Staten van Goed van het Graafschap Evergem, Aanvulling op de Staten van Goed van de Keure van Sleidinge, Heerlijkheid ter Hinnen en Langhemaete, Heerlijkheid Nieuwenhove 1662-1796 Neyt Luc, 1999
Langhemaete Zie 068-Evergem VII, Staten van Goed van het Graafschap Evergem, Aanvulling op de Staten van Goed van de Keure van Sleidinge, Heerlijkheid ter Hinnen en Langhemaete, Heerlijkheid Nieuwenhove 1662-1796 Neyt Luc, 1999
Smeerebbe Zie 068-Boelaere 2, Indices op de Staten van Goed van de Baronie Boelaere, tweede deel: Deftinge, Idegem-Smeerebbe Mahauden & Rens
Idegem Zie 068-Boelaere 3, Indices op de Staten van Goed van de Baronie Boelaere, derde deel: Greffie Idegem-Smeerebbe Mahauden & Rens
Smeerebbe Zie 068-Boelaere 3, Indices op de Staten van Goed van de Baronie Boelaere, derde deel: Greffie Idegem-Smeerebbe Mahauden & Rens
Ockerzele Zie 068-Boelaere 4, Indices op de Staten van Goed van de Baronie Boelaere, vierde deel: Greffie St.Jans Hemelverdegem, & Nederboelare-Ockerzele Mahauden & Rens
Nederboelaere Zie 068-Boelaere 4, Indices op de Staten van Goed van de Baronie Boulaere, vierde deel: Greffie St.Jans Hemelverdegem, & Nederboelaere-Ockerzele Mahauden & Rens
Sint-Jans Hemelverdegem Zie 068-Boelaere 4, Indices op de Staten van Goed van de Baronie Boelaere, vierde deel: Greffie St.Jans Hemelverdegem, & Nederboelaere-Ockerzele Mahauden & Rens
Komen Zie 068-Bissegem, S.A.Menen, Staten van Goederen, deel II, Genealogische Analyses, Bissegem, Dadizele, Geluwe, Heule, verschillende gemeenten Vanden Hove Etienne
Kortrijk Zie 068-Bissegem, S.A.Menen, Staten van Goederen, deel II, Genealogische Analyses, Bissegem, Dadizele, Geluwe, Heule, verschillende gemeenten Vanden Hove Etienne
Kuurne Zie 068-Genealogische Analyses, Bissegem deel II, Bissegem, Dadizele, Geluwe, Heule, verschillende gemeenten Vanden Hove Etienne
Langemark Zie 068-Bissegem, S.A.Menen, Staten van Goederen, deel II, Genealogische Analyses, Bissegem, Dadizele, Geluwe, Heule, verschillende gemeenten Vanden Hove Etienne
Lembeke Zie 068-Parochieregisters Lembeke (PR62U3C). De oudste akten (1567 - 1722) uit de doop-, trouw-, begrafenis- en wezenregisters, Deel 3: Dopen, trouwen, begrafenissen 1628 - 1673, akten 2250 - 2908 Silversmet Th. A.
Lembeke Zie Parochieregisters Lembeke (PR62U4). De oudste akten (1567 - 1722) uit de doop-, trouw-, begrafenis- en wezenregisters, Deel 4: Dopen 1673 - 1722 Silversmet Th. A.
Lembeke Zie 068-Parochieregisters Lembeke (PR62U5). De oudste akten (1567 - 1722) uit de doop-, trouw-, begrafenis- en wezenregisters, Deel 5: Trouwen 1674 - 1722 Silversmet Th. A.
Lembeke Zie 068-Parochieregisters Lembeke (PR62U6). De oudste akten (1567 - 1722) uit de doop-, trouw-, begrafenis- en wezenregisters, Deel 6: Begrafenissen 1676 - 1722 Silversmet Th. A.
Lauwe Zie 068-Bissegem, S.A.Menen, Staten van Goederen, deel II, Genealogische Analyses, Bissegem, Dadizele, Geluwe, Heule, verschillende gemeenten Vanden Hove Etienne
Ledegem Zie 068-Bissegem, S.A.Menen, Staten van Goederen, deel II, Genealogische Analyses, Bissegem, Dadizele, Geluwe, Heule, verschillende gemeenten Vanden Hove Etienne
Moorslede Zie 068-Bissegem, S.A.Menen, Staten van Goederen, deel II, Genealogische Analyses, Bissegem, Dadizele, Geluwe, Heule, verschillende gemeenten Vanden Hove Etienne
Oekene Zie 068-Bissegem, S.A.Menen, Staten van Goederen, deel II, Genealogische Analyses, Bissegem, Dadizele, Geluwe, Heule, verschillende gemeenten Vanden Hove Etienne
Passendale Zie 068-Bissegem, S.A.Menen, Staten van Goederen, deel II, Genealogische Analyses, Bissegem, Dadizele, Geluwe, Heule, verschillende gemeenten Vanden Hove Etienne
Rekkem Zie 068-Bissegem, S.A.Menen, Staten van Goederen, deel II, Genealogische Analyses, Bissegem, Dadizele, Geluwe, Heule, verschillende gemeenten Vanden Hove Etienne
Reninge Zie 068-Bissegem, S.A.Menen, Staten van Goederen, deel II, Genealogische Analyses, Bissegem, Dadizele, Geluwe, Heule, verschillende gemeenten Vanden Hove Etienne
Rollegem Zie 068-Bissegem, S.A.Menen, Staten van Goederen, deel II, Genealogische Analyses, Bissegem, Dadizele, Geluwe, Heule, verschillende gemeenten Vanden Hove Etienne
Rumbeke Zie 068-Bissegem, S.A.Menen, Staten van Goederen, deel II, Genealogische Analyses, Bissegem, Dadizele, Geluwe, Heule, verschillende gemeenten Vanden Hove Etienne
Waregem Zie 068-Bissegem, S.A.Menen, Staten van Goederen, deel II, Genealogische Analyses, Bissegem, Dadizele, Geluwe, Heule, verschillende gemeenten Vanden Hove Etienne, 1992
Wervik Zie 068-Bissegem, S.A.Menen, Staten van Goederen, deel II, Genealogische Analyses, Bissegem, Dadizele, Geluwe, Heule, verschillende gemeenten Vanden Hove Etienne, 1992
Zillebeke Zie 068-Bissegem, S.A.Menen, Staten van Goederen, deel II, Genealogische Analyses, Bissegem, Dadizele, Geluwe, Heule, verschillende gemeenten Vanden Hove Etienne
Raesegem Zie 068-Beveren, De Burggravije van Sillebeke en de Vrije Heerlijckhede van Raesegem en de Massene, (Beveren, Vrasene, Sint-Gillis) geënclaveerd binnen de prochie van Beveren Verheyen Piet
Massene Zie 068-Beveren, De Burggravije van Sillebeke en de Vrije Heerlijckhede van Raesegem en de Massene, (Beveren, Vrasene, Sint-Gillis) geënclaveerd binnen de prochie van Beveren Verheyen Piet
Vrasene Zie 068-Beveren, De Burggravije van Sillebeke en de Vrije Heerlijckhede van Raesegem en de Massene, (Beveren, Vrasene, Sint-Gillis) geënclaveerd binnen de prochie van Beveren Verheyen Piet
Sint-Gillis Zie 068-Beveren, De Burggravije van Sillebeke en de Vrije Heerlijckhede van Raesegem en de Massene, (Beveren, Vrasene, Sint-Gillis) geënclaveerd binnen de prochie van Beveren Verheyen Piet
Sint-Denijs Zie 068-Kortrijkse Weeskamer, Ontledingen Weezerie 1501-1548, deel 1, Aalbeke, Rollegem, Sint-Denijs Overbergh Patrick & Philip, 1993
Rollegem Zie 068-Kortrijk 4, Ontledingen Kortrijkse Weeskamer 1548-1576, deel 4, Aalbeke, Rollegem, Sint-Denijs Overbergh
Sint-Denijs Zie 068-Kortrijk 4, Ontledingen Kortrijkse Weeskamer 1548-1576, deel 4, Aalbeke, Rollegem, Sint-Denijs Overbergh
Nukerke Zie 068-Alfabetische klappers met genealogische analyses op de Staten van Goederen van Melden (nu Oudenaarde) en Nukerke (nu Maarkedal), 1560-1795 Van Butsele Paul
Geraardsbergen Zie Michelbeke, Parochie Michelbeke, Staten van Goed 1640-1795, Bijlagen: Buitenpoorters van Geraardsbergen, Buitenpoorters van Aalst. De XXste Penning. Lafort André
Geraardsbergen Zie 068-Munkzwalm, Parochie Munkzwalm, Staten van Goed 1582-1794, Buitenpoorters van Geraardsbergen, Buitenpoorters van Aalst. De XXste Penning. Lafort André
Geraardsbergen Zie Nederbrakel, Parochie Nederbrakel, Staten van Goed 1625-1796, Bijlagen : Buitenpoorters van Geraardsbergen en Aalst Lafort André & Otte Georges
Geraardsbergen Zie 068-Opbrakel, Parochie Opbrakel, Staten van Goed 1630-1795, Bijlagen: Buitenpoorters van Geraardsbergen, Buitenpoorters van Aalst. De XXste Penning. Lafort André
Geraardsbergen Zie 068-Roborst, Parochie Roborst, Staten van Goed 1642-1795, Bijlagen: Buitenpoorters van Geraardsbergen, Buitenpoorters van Aalst. Lafort André
Aalst Zie Michelbeke, Parochie Michelbeke, Staten van Goed 1640-1795, Bijlagen: Buitenpoorters van Geraardsbergen, Buitenpoorters van Aalst. De XXste Penning. Lafort André
Aalst Zie Munkzwalm, Parochie Munkzwalm, Staten van Goed 1582-1794, Buitenpoorters van Geraardsbergen, Buitenpoorters van Aalst. De XXste Penning. Lafort André
Aalst Zie Nederbrakel, Parochie Nederbrakel, Staten van Goed 1625-1796, Bijlagen : Buitenpoorters van Geraardsbergen en Aalst Lafort André & Otte Georges
Aalst Zie Opbrakel, Parochie Opbrakel, Staten van Goed 1630-1795, Bijlagen: Buitenpoorters van Geraardsbergen, Buitenpoorters van Aalst. De XXste Penning. Lafort André
Aalst Zie 068-Roborst, Parochie Roborst, Staten van Goed 1642-1795, Bijlagen: Buitenpoorters van Geraardsbergen, Buitenpoorters van Aalst. Lafort André
Arseele Zie 068- 's Gravenaerseele, Heerlijkheid van 's Graven Aerseele, klapper op de Staten van Goed en andere wettelijke passeringen, 1677-1794 Van de Kauter Etienne
Ossenisse (NL) Zie Hulst (NL), Boedelinventarissen en akten van uitkoop van de Hulsterse parochie en parochies Ossenisse, Hengstdijk, Ser-Pauluspolder en Stoppeldijkpolder in Hulsterambacht, deel 1 de Blieck V.J.M.
Hengstdijk (NL) Zie Hulst (NL), Boedelinventarissen en akten van uitkoop van de Hulsterse parochie en parochies Ossenisse, Hengstdijk, Ser-Pauluspolder en Stoppeldijkpolder in Hulsterambacht, deel 1 de Blieck V.J.M.
Ser-Pauluspolder (NL) Zie Hulst (NL), Boedelinventarissen en akten van uitkoop van de Hulsterse parochie en parochies Ossenisse, Hengstdijk, Ser-Pauluspolder en Stoppeldijkpolder in Hulsterambacht, deel 1 de Blieck V.J.M.
Stoppeldijkpolder (NL) Zie Hulst (NL), Boedelinventarissen en akten van uitkoop van de Hulsterse parochie en parochies Ossenisse, Hengstdijk, Ser-Pauluspolder en Stoppeldijkpolder in Hulsterambacht, deel 1 de Blieck V.J.M.
Oostrozebeke Zie 068-Ingelmunster, De Staten van Goed van de Baronie Ingelmunster, Roosbeke (Oostrozebeke), Ryckaertscheure, Ingelmunster Demuynck Guido
Ryckaertscheure Zie 068-Ingelmunster, De Staten van Goed van de Baronie Ingelmunster, Roosbeke (Oostrozebeke), Ryckaertscheure, Ingelmunster Demuynck Guido
Roosbeke Zie 068-Ingelmunster, De Staten van Goed van de Baronie Ingelmunster, Roosbeke (Oostrozebeke), Ryckaertscheure, Ingelmunster Demuynck Guido
Sint-Albert Zie 068-Assenede, Staten van Goed van de Heerlijkheid en Burggravie van Sint-Albert Claeys Marijn
Waarschoot Zie 068-Sleidinge I, Staten van Goed van de Keure van Sleidinge, Lovendegem en Waarschoot, deel I, 1642-1700 Neyt Luc
Aalst Zie 068-Parike, Parochies Parike, Staten van Goed 1615-1795 en Zarlardinge, Staten van Goed 1610-1796, Bijlagen: Buitenpoorters van Geraardsbergen, Buitenpoorters van Aalst. De XXste Penning. Lafort André
Geraardsbergen Zie 068-Parike, Parochies Parike, Staten van Goed 1615-1795 en Zarlardinge, Staten van Goed 1610-1796, Bijlagen: Buitenpoorters van Geraardsbergen, Buitenpoorters van Aalst. De XXste Penning. Lafort André
Rozebeke Zie 068-Sint-Blasius-Boekel, Parochies Sint-Blasius-Boekel en Rozebeke, Staten van Goed 1598-1811, Bijlagen: Buitenpoorters van Geraardsbergen, Buitenpoorters van Aalst. De XXste Penning. Lafort André
Sint-Martens-Lierde Zie 068-Sint-Maria-Lierde, Parochies Sint-Maria-Lierde, Staten van Goed 1633-1796, en Sint-Martens-Lierde Staten van Goed 1620-1800, Bijlagen: Buitenpoorters van Geraardsbergen, Buitenpoorters van Aalst. Lafort André
Geraardsbergen Zie 068-Sint-Blasius-Boekel, Parochies Sint-Blasius-Boekel en Rozebeke, Staten van Goed 1598-1811, Bijlagen: Buitenpoorters van Geraardsbergen, Buitenpoorters van Aalst. De XXste Penning. Lafort André
Aalst Zie 068-Schendelbeke, Parochies Schendelbeke, Vloerzegem en (deel van) Idegem, Staten van Goed 1588-1796, Bijlagen: Buitenpoorters van Geraardsbergen, Buitenpoorters van Aalst. Lafort André
Geraardsbergen Zie 068-Sint-Maria-Lierde, Parochies Sint-Maria-Lierde, Staten van Goed 1633-1796, en Sint-Martens-Lierde Staten van Goed 1620-1800, Bijlagen: Buitenpoorters van Geraardsbergen, Buitenpoorters van Aalst. Lafort André
Geraardsbergen Zie 068-Schendelbeke, Parochies Schendelbeke, Vloerzegem en (deel van) Idegem, Staten van Goed 1588-1796, Bijlagen: Buitenpoorters van Geraardsbergen, Buitenpoorters van Aalst. Lafort André
Aalst Zie 068-Sint-Blasius-Boekel, Parochies Sint-Blasius-Boekel en Rozebeke, Staten van Goed 1598-1811, Bijlagen: Buitenpoorters van Geraardsbergen, Buitenpoorters van Aalst. De XXste Penning. Lafort André
Geraardsbergen Zie 068-Sint-Denijs-Boekel, Parochies Sint-Denijs-Boekel Staten van Goed 1630-1801, en Wijlegem, Staten van Goed 1608-1792, Bijlagen: Buitenpoorters van Geraardsbergen, Buitenpoorters van Aalst. De XXste Penning. Lafort André
Aalst Zie 068-Sint-Denijs-Boekel, Parochies Sint-Denijs-Boekel Staten van Goed 1630-1801, en Wijlegem, Staten van Goed 1608-1792, Bijlagen: Buitenpoorters van Geraardsbergen, Buitenpoorters van Aalst. De XXste Penning. Lafort André
Woestijne (Land van) Zie 068-Ruiselede, Staten van Goed Land van de Woestijne en Dentergemse, Kapitel van Doornik Siversmet Theo
Oostkamp Zie 068-Erckegem, Staten van Goed van de heerlijkheden Erckegem, Oostkamp en Rooden, geseyt Nieuwenhove, deel 1 Dewulf - Heus Romain, 1977
Waarschoot Zie 068-Sleidinge II, Staten van Goed van de Keure van Sleidinge, Lovendegem en Waarschoot, deel II, 1701-1780 Neyt Luc
Waarschoot Zie 068-Sleidinge III, Staten van Goed van de Keure van Sleidinge Lovendegem en Waarschoot, deel III, 1781-1816 Neyt Luc
Burcht Zie 068-Zwijndrecht (A), Staten van Goed Zwijndrecht (A) 1689 - 1795, Burcht 1720 - 1795 Roggeman Gaston
Burcht Zie 068-Zwijndrecht (B), Staten van Goed Zwijndrecht (A) 1689 - 1795, Burcht 1720 - 1795, en index Roggeman Gaston
St.-Gillis Zie 068-Vrasene 7, Staten van Goed, Vrasene, St.-Gillis, De Klinge, Meerdonk, 1710 - 1796, deel 3 B Roggeman Gaston
De Klinge Zie 068-Vrasene 7, Staten van Goed, Vrasene, St.Gillis, De Klinge, Meerdonk, 1710 - 1796, deel 3 B Roggeman Gaston
Meerdonk Zie 068-Vrasene 7, Staten van Goed, Vrasene, St.Gillis, De Klinge, Meerdonk, 1710 - 1796, deel 3 B Roggeman Gaston
St.-Gillis Zie 068-Vrasene 8, Staten van Goed, Vrasene, St.-Gillis, De Klinge, Meerdonk, 1710 - 1796, deel 3 C Roggeman Gaston
De Klinge Zie 068-Vrasene 8, Staten van Goed, Vrasene, St.Gillis, De Klinge, Meerdonk, 1710 - 1796, deel 3 C Roggeman Gaston
Meerdonk Zie 068-Vrasene 8, Staten van Goed, Vrasene, St.Gillis, De Klinge, Meerdonk, 1710 - 1796, deel 3 C Roggeman Gaston
St.-Gillis Zie 068-Vrasene 9, Staten van Goed, Vrasene, St.-Gillis, De Klinge, Meerdonk, 1710 - 1796, deel 3 D Roggeman Gaston
De Klinge Zie 068-Vrasene 9, Staten van Goed, Vrasene, St.Gillis, De Klinge, Meerdonk, 1710 - 1796, deel 3 D Roggeman Gaston
Meerdonk Zie 068-Vrasene 9, Staten van Goed, Vrasene, St.Gillis, De Klinge, Meerdonk, 1710 - 1796, deel 3 D Roggeman Gaston
St.-Gillis Zie 068-Vrasene 3, Staten van Goed, Vrasene, St.-Gillis, De Klinge, Meerdonk, 1660-1710, deel 2 A Roggeman Gaston
De Klinge Zie 068-Vrasene 3, Staten van Goed, Vrasene, St.Gillis, De Klinge, Meerdonk, 1660-1710, deel 2 A Roggeman Gaston
Meerdonk Zie 068-Vrasene 3, Staten van Goed, Vrasene, St.Gillis, De Klinge, Meerdonk, 1660-1710, deel 2 A Roggeman Gaston
St.-Gillis Zie 068-Vrasene 4, Staten van Goed, Vrasene, St.-Gillis, De Klinge, Meerdonk, 1660-1710, deel 2 B Roggeman Gaston
De Klinge Zie 068-Vrasene 4, Staten van Goed, Vrasene, St.Gillis, De Klinge, Meerdonk, 1660-1710, deel 2 B Roggeman Gaston
Meerdonk Zie 068-Vrasene 4, Staten van Goed, Vrasene, St.Gillis, De Klinge, Meerdonk, 1660-1710, deel 2 B Roggeman Gaston
St.-Gillis Zie 068-Vrasene 5, Staten van Goed, Vrasene, St.-Gillis, De Klinge, Meerdonk, 1660-1710, deel 2 C Roggeman Gaston
De Klinge Zie 068-Vrasene 5, Staten van Goed, Vrasene, St.Gillis, De Klinge, Meerdonk, 1660-1710, deel 2 C Roggeman Gaston
Meerdonk Zie 068-Vrasene 5, Staten van Goed, Vrasene, St.Gillis, De Klinge, Meerdonk, 1660-1710, deel 2 C Roggeman Gaston
St.-Gillis Zie 068-Vrasene 6, Staten van Goed, Vrasene, St.-Gillis, De Klinge, Meerdonk, 1710 - 1796, deel 3 A Roggeman Gaston
De Klinge Zie 068-Vrasene 6, Staten van Goed, Vrasene, St.Gillis, De Klinge, Meerdonk, 1710 - 1796, deel 3 A Roggeman Gaston
Meerdonk Zie 068-Vrasene 6, Staten van Goed, Vrasene, St.Gillis, De Klinge, Meerdonk, 1710 - 1796, deel 3 A Roggeman Gaston
Sint-Kruis-Winkel Zie 068-Wachtebeke, Staten van Goed, Wachtebeke, Sint-Kruis Winkel, Ass. 1143 (1724) - Ass. 1178 (1796) De Coninck Werner, 1994
Kluisbergen Zie 068-Berchem, Aangiften van Nalatenschap Kavelingen en wezenrekeningen van Berchem (Kluisbergen) [1559]-1830 Decrits & Van Isterdael
Lembeke Zie 068-Parochieregisters Lembeke (PR62U1). De oudste akten (1567 - 1722) uit de doop-, trouw-, begrafenis- en wezenregisters, Deel 1: Wezen 1567 - 1649 Silversmet Th. A.
Lembeke Zie 068-Parochieregisters Lembeke (PR62U2). De oudste akten (1567 - 1722) uit de doop-, trouw, begrafenis- en wezenregisters, Deel 2: Dopen, trouwen, begrafenissen 1610 - 1629 Silversmet Th. A.
Lembeke Zie 068-Parochieregisters Lembeke (PR62U3A). De oudste akten (1567 - 1722) uit de doop-, trouw-, begrafenis- en wezenregisters, Deel 3: Dopen, trouwen, begrafenissen 1628 - 1673, akten 1 - 1721 Silversmet Th. A.
Lembeke Zie 068-Parochieregisters Lembeke (PR62U3B). De oudste akten (1567 - 1722) uit de doop-, trouw-, begrafenis- en wezenregisters, Deel 3: Dopen, trouwen, begrafenissen 1628 - 1673, akten 1722 - 2249 Silversmet Th. A.
1L2A Berlare zie H.K. 006-Berlare 1984/1 - blz. 16, Volkstelling - 1796
1L2A Oostakker zie H.K. 046-Oost-Oudburg, jaarboek 1979, Volkstelling - 1817
1L2A Lebbeke Zie H.K. 032-Lebbeke, 1993/1-2-3-4, Jaar IV
1L2A Wieze zie H.K. 071, Wieze 1992 t.e.m. 1998,Volkstelling - jaar IV -
1L2A Gent zie H.K. 046-Oost-Oudburg JB '81 en '82, Volkstelling - de Oudburg 1709 -
1L2A Overmere zie H.K. Kalken 1998/4 - blz. 19, Volkstelling - kanton - 1797 Volkstelling - kanton - 1797 - zie H.K. Kalken 1998/4 - blz. 19
1L2A Gent zie H.K. 022-Gentsche Tijdingen '79, blz. 259), Volkstelling - 1866
1L2A Gent zie H.K. 022-Gentsche Tijdingen '82, blz. 294, Volkstelling - 1880
1L2A Nederbrakel zie H.K. 009-Brakel 1985/4 - blz. 17, Volkstelling - 1910 -
1L2A Oostakker zie H.K. 046-Oost-Oudburg, jaarboek 1979, Volkstelling - 1817
1L2A Eeklo zie De Eik 1991 - blz. 3 - 62 - 109, Volkstelling, 1795
1L2A Eeklo zie De Eik 1993 - blz. 115 - 206, Volkstelling, 1748
1L2A Oostakker zie H.K. 046-Oost-Oudburg, jaarboek 1971, Volkstelling - 1709
1L2A Meulestede zie H.K. 046-Oost-Oudburg, jaarboek 1979, Volkstelling - 1709
1L2A Drongen zie H.K. 015-Drongen JB 1985 - blz. 71, Volkstelling - 1709-1866
3L4A Oostmalle zie Vlaamse Stam 1987 blz. 549 1693
1L2A Zeveneken zie Vlaamse Stam 1980 blz. 313, 1621
1L2A Eeklo zie De Eik 1993 - blz. 153, Volkstelling, 1622-1639
1L2A Eeklo zie De Eik 1999 - blz. 223, Volkstelling, 1638-1650
WETTR-001 4-D-6 Wetteren Volkstelling van 1 november 1818 Decommer Wim, Deweirdt Noëlla, 2007
ZELE-005 4-D-6 Zele (5) Volkstelling 1839, gemeente Zele Coene Frank, 2008
ZELE-001 4-D-6 Zele (1) Volkstelling 1796, jaar IV, (28 juni 1796) Coene Frank, 2007
ZELE-003 4-D-6 Zele (3) Volkstelling 1818, gemeente Zele Coene Frank, 2008
ZELE-004 4-D-6 Zele (4) Volkstelling 1829, gemeente Zele Coene Frank, 2008
ROLLG-001 4-D-6 Rollegem-Kapelle Franse telling van 1799 Rollegem-Kapelle en Sint Eloois-Winkel, Cattry Albert, 2007
ASPLR-001 4-D-4 Aspelare Bevolking van Aspelare 1910,
DENDRM-001 4-D-4 Dendermonde (1) Bevolkingsregisters van 1 januari 1848, alfabetische index. Stroobants A., 1990
DENDRM-002 4-D-4 Dendermonde (2) Bevolkingsregisters van 1 januari 1848, deel C Stroobants A., 1990
ETIKH-001 4-D-4 Etikhove Telling Etikhove, jaar IV, 1796 Vuylsteke Marc, 2007
IEPER-002 4-D-5 Ieper (2) De inwoners van Ieper-Ambacht, omstreek 1615 Preneel Arnold, 2008
IEPER-001 4-D-5 Ieper (1) De inwoners van Ieper-Ambacht, anno 1614 Beele Wilfried, Preneel Arnold, 2008
1076 K6-D5 Langdorp Volkstelling juni 1784 Notredame Daniël, 2008
1L2A Heule Zie 084-AALBK-001, Aalbeke, Volkstelling, 1814, deel XLII, Aalbeke, Bellegem, Bissegem, Marke, Rollegem, Heule Voghe Paul, Dubruqué Eddy, Verté Roland… , 2001
1L2A Ruiselede Zie 084-AARSL-001, Aarsele, Volkstelling, 1814, deel XXXIV, Aarsele, Kanegem, Ruiselede Bruyneel Guido, Chaffart Linda, Coghe Paul…, 1997
1113 K 5 A Aartselaar Volkstelling Aartselaar, Jaar IV 1795-1796 Kennivé Dora, 2005
ADEG-002 4-D-4 Adegem (2) Telling van het jaar IV, 1795/96, Dobbelaere Jozef, 2001
ADEG-003 4-D-4 Adegem (3) Telling 1830-1845 Dobbelaere Jozef, 2002
ADEG-001 4-D-4 Adegem (1) Volkstelling 1748, de prochie Adegem, (+ jurisdictie Eecloo) Dewulf-Heus Romain L., 1989
1L2A Stavele Zie 084-ALVER-001, Alveringem, Volkstelling, 1814, deel XXVIII, Alveringem, Beveren IJzer, Gijverinkhove, Hoogstade, Izenberge, Leisele, Oeren, Sint-Rijkers, Stavele Coghe P., Haegebaert K., Van de Voorde C….., 1991
1L2A Vichte Zie 084-ANZEG-001, Anzegem, Volkstelling, 1814, deel XLV, Anzegem, Gijzelbbrechtegem, Ingooigem, Kaster, Tiegem, Vichte Bruyneel Guido, Coghe Paul, Dubruqué Eddy, …. 2003
APPLS-001 4-D-4 Appels Volkstelling 1806 en 1814, Alfabetische klapper
ARDOI-001 4-D-4 Ardooie (1) Volkstelling 1748, de prochie Ardooie, Koolskamp, Dewulf-Heus Romain L., 1989
ARDOI-002 4-D-4 Ardooie (2) Franse telling, 1799 Ardooie, Decoene Geert, 2003
ARDOI-003 4-D-4 Ardooie (3) Volkstelling, 1814, deel XXXII Ardooie, Koolskamp Dhoore Marcel, Haegebaert Karel, Coghe Paul, 1996
1L2A Helkijn Zie 084-AVELG-001, Avelgem, Volkstelling, 1814, deel XLVI, Avelgem, Bossuit, Kerkhove, Outrijve, Waarmaarde, Spiere, Helkijn. Bruyneel Guido, Coghe Paul, Dhoore Marcel,… 2003
1114 K 5 A Baarle Hertog Volkstelling, Baarle Hertog 1693 - 1796, Turnhout 1754-1796 Bauwens Guy, Vanderhaeghe Jan, Vervoort Georges, 2005
BASRD-001 4-D-4 Baasrode Volkstelling te Baasrode, 1814
BALGM-001 4-D-4 Balegem Telling van het jaar 1796 Balegem en Godveerdegem Clauw Roger
BEERN-001 4-D-4 Beernem Volkstelling, 1748, Beernem, Sint-Joris-ten-Distel Dewulf-Heus Romain L., Dewulf Marleen, 1987
BEERN-002 4-D-4 Beernem Volkstelling, 1846-1847, Beernem, Oedelem, Sint-Joris-ten-Distel Delfloo Achiel, Dubruqué Eddy, 2004
1L2A Zande Zie 084-BEKEG-001, Bekegem, Volkstelling 1748 De prochies Bekegem, Eernegem, Moere, Roksem, Snaaskerke, Zande, Dewulf-Heus Romain L., 1989
K 5 Wilrijk Zie Berchem, Volkstelling, Berchem 1693 - 1796, Edegem 1693, Wilrijk 1796 Bauwens guy, Hermans Frans, Vervoort Georges, 2005
1L2A Lillo-Oosterweel Zie Berendrecht, Volkstelling, Berendrecht 1796, Berendrecht 1796, Ekeren 1796, Lillo-Oosterweel 1796 Bauwens Guy, Berré Armand, 2005
1L2A Ichtegem Zie 084-BLNKB-001, Blankenberge, Volkstelling, 1814, deel XIX, Beveren-Roeselare, Blankenberge, Eernegem, Ichtegem Coghe Paul, Rotsaert René, Dewulf-Heus R., 1983
K 5 Merksem-Dambrugge Zie Borgerhout Volkstelling, Borgerhout 1796, Borgerhout-Deurne 1693, Merksem-Dambrugge 1797 Bauwens Guy, Dheere Robert, Vervoort Georges, 2005
K 5 Westmalle Zie Bouwel, Volkstelling, Bouwel 1796, Halle 1796, Pulle 1796, Zoersel 1796, Westmalle 1796. Bauwens Guy, Vanderhaeghe Jan, Vervoort Georges, 2005
1118 K 5 A Broechem Volkstelling Broechem 1809 Kennivé Dora, 2005
BRUGGE-007 4-D-4 Brugge (1) Volkstelling, 1814 / deel VI, Brugge 1e deel, Cappelle C., Coghe P., Pannier R…. , 1977
BRUGGE-008 4-D-4 Brugge (2) Volkstelling, 1814 / deel VII, Brugge 2e deel, Cappelle C., Coghe P., Van de Capelle G., …, 1978
BRUGGE-009 4-D-4 Brugge (3) Volkstelling, 1814 / deel VIII, Brugge 3e deel, Van de Voorde Carlos, 1983
BRUGGE-010 4-D-4 Brugge (4) Volkstelling, 1814 / deel IX, Brugge 4e deel, Cappelle C., Coghe P., Pannier R…. , 1981
1022 K5-D7 Bruxelles (1) Qui est qui en 1812, Tome I, A - K Massin Antoine, 1997
1023 K5-D7 Bruxelles (2) Qui est qui en 1812, Tome II, L - Z Massin Antoine, 1997
1L2A Damme Zie 084-DAMME-001, Damme, Volkstelling, 1748, Sinte-Catharine-buiten-Damme, Sijsele, St-Kruis, Assebroek, Brugge, Oostkerke, Moerkerke Dewulf-Heus Romain, Dewulf Marleen, 1979
1L2A Lissewege Zie 084-DAMME-002, Damme, Volkstelling, 1814, deel 1, Hoek, Sint-Pieters-op-den-Dijk, Oostkerke, Lissewege, Damme Bulcke J., Coghe P., De Ceuninck G., ;;; 1975
DEERL-001 4-D-4 Deerlijk Volkstelling, 1814, Deel XLIII, Deerlijk, Zwevegem Bruyneel Guido, Coghe Paul, Tanghe Jan, … 2002
1L2A Sint-Baafs-Vijve Zie 084-DENTRG-001, Dentergem, Volkstelling, 1814, deel XXXVIII, Dentergem, Markegem, Oeselgem, Wakken, Ooigem, Sint-Baafs-Vijve, Wielsbeke Bruyneel Guido, Coghe Paul, Dubrucqué Eddy, … 1999
DESTLB-001 4-D-4 Destelbergen Volkstelling, 1796, Scheldedepartement Meys Marcel, 2000
1L2A Westouter Zie 084-DIKB-001, Dikkebus, Volkstelling, 1795-1796, Kanton Dikkebus: Dikkebus, Reningelst, Vlamertinge, Voormezele, Westouter Decrock Jacques, 2005
1L2A Klerken Zie 084-DIKSM-001, Diksmuide, Volkstelling, 1814, deel XIV, Diksmuide, Zarren, Adinkerke, Koksijde, Oostduinkerke, Klerken Coghe Paul, De Burghgrave J., Haeghebaert K., 1978
EEKLO-001 4-D-4 Eeklo (1) De volkstelling van 1816 De Smet Erik, Meirezonne John, 2000
EEKLO-002 4-D-4 Eeklo (2) Index Bevolking 1818, 1825 Meirezonne John, 1992
EEKLO-003 4-D-4 Eeklo (3) Index Bevolking 1830 De Smet Erik, Meirezonne John, 1993
EEKLO-004 4-D-4 Eeklo (4) Index Bevolking 1834 De Smet Erik, Meirezonne John, 1993
EGEM-001 4-D-4 Egem Franse tellingen van Egem en Koolskamp, mei 1799 Decoene Geert, 2005
K 5 Wijnegem Zie Emblem, Volkstelling, 1796, Emblem, Ranst, Wijnegem Bauwens Guy, Vanderhaeghe Jan, 2005
1L2A Zevekote Zie 084-GISTL-001, Gistel, Volkstelling 1748, De prochies Gistel, Schore, Slijpe, Stene, Wilskerke, Oudenburghoek, Oudenburg, Zandvoorde, Zandvoorde polder, Zevekote, Index, Dewulf-Heus Romain, 1999
1L2A Bekegem Zie 084-GISTL-002, Gistel, Volkstelling, 1796, Groot Gistel: Gistel, Moere, Snaaskerke, Zevekote, Bekegem Peene Werner & Michiel, 1993
1L2A Westende Zie 084-GISTL-003, Gistel, Volkstelling, 1814, Deel XVIII Gistel, Koekelare, Leke, Lombardsijde, Mannekensvere, Oudenburg, Westende Rotsaert R., Coghe Paul, Dewulf-Heus R.L., 1982
GITS-001 4-D-4 Gits Volkstelling Gits, 1748 Dewulf-Heus Romain, 1989
HAMME-001 4-D-4 Hamme Volkstelling te Hamme, 1815-1826 Bijl Rony, 1994
HEEST-001 4-D-4 Heestert Volkstelling, 1814, Deel XLVII Heestert, Kooigem, Moen, Otegem, Sint-Denijs Bruyneel, Guido, Coghe Paul, Dubrucqué Eddy…, 2004
1120 K 5 A Herenhout Volkstelling Herenhout 1796,
Oevel 1693-1709-1754,
Olen 1796,
Noorderwijk 1830
Bauwens Guy, Berré Armand, Bouwen Willy…, 2005
1703 K 5 B Herseeuw Volkstelling, 1814, deel XX Herseeuw, Luigne, Moeskroen, Dottignies Dewulf-Heus Romain, 1984
HEUSD-001 4-D-4 Heusden Volkstelling Heusden, 1796 Scheldedepartement De Ruyver Luc, 2000
HOOGL-001 4-D-4 Hooglede Volkstelling, 1814, Deel XVI Hooglede, Gits Cornette Jozef, Leupe Anita, De Wulf-Heus R., 1979
1020 4-A-5 Hulster-Ambacht Zeeuwse historische bronnen, ten behoeve van het genealogisch onderzoek De inwoners van Hulster-Ambacht, 1739 De Bliek V.J., 1980
IEPER-003 4-D-5 Ieper (3) De Volkstelling in de Kasselrij Ieper, 1698 Armentiers, Beselare, Bikschote, Boezinge, Brielen, Deulemond, Dikkebus, Ferlingen, Geluveld, Gits, Hollebeke, Hooglede, Houtem, Ieper, Kemmel, Komen, Langemark, Ledegem, Mesen (Messines), Moorslede, Neerwaasten (Bas-Warneton), Oekene (Kachtem, Emelgem, Izegem), Oostnieuwkerke, Passendale, Rollegem-Kapelle, Rumbeke, Sint-Jan, Staden, Vlamertinge, Voormezele, Waasten, Westrozebeke, Wijtschate, Zandvoorde, Zillebeke, Zonnebeke Ronse De Craene, 1990
IEPER-007 4-D-5 Ieper (7) Volkstelling, 1815-1816, Ieper, eerste kanton Bauwen Freddy, 1999
IEPER-008 4-D-5 Ieper (8) Volkstelling, 1815-1816, Ieper, tweede kanton Bauwen Freddy, 1999
IEPER-004 4-D-5 Ieper (4) Volkstelling, 1815, Arrondissement Ieper, deel 1, De gemeenten Passendale, Zonnebeke, Beselare, Geluveld Dewulf-Heus Romain, 1989
IEPER-005 4-D-5 Ieper (5) Volkstelling, 1815, Arrondissement Ieper, deel 2, De gemeenten Geluwe, Moorslede Dewulf-Heus Romain, 1989
INGLM-001 4-D-5 Ingelmunster Volkstelling, 1814,deel XXXX, Ingelmunster, Rumbeke Bruyneel Guido, Coghe Paul, Dhoore Marcel.., 2000
IZEGM-001 4-D-5 Izegem Volkstelling, 1814, deel XXXVII Izegem, Emelgem, Kachtem Coghe Paul, Haegebaert Karel, Verté Roland, 1999
JABBK-001 4-D-5 Jabbeke Volkstelling Jabbeke 1735, Kortemark 1748, Lichtervelde 1748 Coghe Paul
KALKN-001 4-D-5 Kalken Volkstelling, 1796 Scheldedepartement Meys Marcel, 1998
1069 K6-D4 Keerbergen Volkstelling 1796 Eeckels Andre, 2005
KEMML-001 4-D-5 Kemmel Volkstelling, 1815, Kemmel, Dranouter, Wijtschate Decrock Jacques, 2000
KLEMSK-001 4-D-5 Klemskerke Volkstelling 1748 Leffinge, Mannekensvere, Mariakerke, Middelkerke, Ettelgem Dewulf-Heus Romain, 1989
KNESSL-001 4-D-5 Knesselare Telling jaar IV, 1795-96, Dobbelaere Jozef, Van Hulle Eric, 2000
KORTR-001 4-D-5 Kortrijk (1) Volkstelling, 1814, deel XXIII Stad Kortrijk, 1ste deel Vandevoorde Carlos, Coghe Paul, Waeuaert Hubert, 1988
KORTR-002 4-D-5 Kortrijk (2) Volkstelling, 1814, deel XXIV Stad Kortrijk, 2de deel Vandevoorde Carlos, Coghe Paul, Waeuaert Hubert, 1988
LAARNE-001 4-D-5 Laarne Volkstelling, 1796, Scheldedepartement De Ruyver Luc, 1998
LEMBK-001 4-D-5 Lembeke Volkstelling 1748 de prochie Lembeke en vrijheerlijkhede van Aveschoot Dewulf-Heus Romain, 1989
1L2A Ledegem Zie 084-LENDL-001, Lendelede, Volkstelling, 1814, deel XLI Lendelede, Ledegem, Rollegem-Kapelle, Sint-Eloois-Winkel Bruyneel Guido, Patteeuw Jo, Coghe Paul, Tanghe Jan, 2001
1083 K 5 B Leuven Bevolkingstelling jaar IV , (1796) Leuven Willems Edmond, 2000
LO-001 4-D-5 Lo Volkstelling, 1814, deel XXV Lo, Reninge, Noordschote, Pollinkhove Haegebaert K., Coghe Paul, Xaryaert H., 1987
1121 K 5 A Loenhout Volkstelling Loenhout 1816,
Wuustwezel 1698-1815
Kerremans Etienne, Vissers Renaat, 2005
LOKER-001 4-D-5 Loker Volkstelling, 1815, Loker, Nieuwkerke, Wulvergem, Zandvoorde Decrock Jacques, 2001
LOKRN-001 4-D-5 Lokeren De Bevolking van Lokeren in 1805 De Backer Luc, 2004
LOKRN-002 4-D-5 Lokeren De Bevolking van Lokeren in 1814 De Backer Luc, 2004
LOPPM-001 4-D-5 Loppem Volkstelling, 1814, deel XI Loppem, Aartrijke, Zedelgem, De Moeren, Zande, Zevekote, Sint-Pieterskapelle, Westkerke, Moere Burghgrave G., Coghe Paul, De Coster E., Haegebaert K., ….1978
MALDG-002 4-D-5 Maldegem (2) Volkstelling, 1795 Dobbelaere Jozef, 2001
MALDG-001 4-D-5 Maldegem (1) Volkstelling 1748 de prochies Maldegem, Middelburg (Vl) Dewulf-Heus Romain, 1989
MELLE-001 4-D-5 Melle Volkstelling Scheldedepartement Melle en Gontrode, 1796 De Ruyver Luc, 1999
1L2B Rekkem Zie 084-MENEN-001, Menen, Volkstelling, 1814, deel XLIX Menen, Lauwe, Rekkem Bruyneel Guido, Coghe Paul, Dubrucqué Eddy.., 2005
MIDDLB-001 4-D-5 Middelburg Volkstelling jaar IV, (1796) Schoonacker Marc,
1L2B Nieuwkapelle Zie 084-MIDDLK-001, Middelkerke, Volkstelling, 1814, deel XII Merkem, Middelkerke, Esen, Woumen, Kaaskerke, Sint-Jakobskapelle, Nieuwkapelle, Oudekapelle Coghe Paul, Syryn G., Rotsaert R., Van de Cappelle G., 1978
1L2B Knokke Zie 084-MOERK-001, Moerkerke, Volkstelling, 1814, deel II Moerkerke, Dudzele, Westkapelle, Lapscheure, Ramskapelle, Heist, Knokke Bulcke J., Coghe Paul, Greyson J., Sabbe O.,…. 1978
MOERZ-001 4-D-5 Moerzeke Volkstelling, 1801 Poppe Patrick & Bijl Rony, 1995
1L2B Leffinge Zie 084-MOORSL-001Moorslede, Volkstelling, 1814, deel L Moorslede, Dadizele, Leffinge Coghe Paul, Dhoore Marcel, Patteeuw Jo, Vandeghinste Jo, 2005
1122 K 5 A Niel Volkstelling Niel, 1795 Bauwens Guy, 2005
1L2B Wulvergem Zie 084-NIEUWK-001, Nieuwkerke, Volkstelling van het Kanton Nieuwkerke, anno 1795, deel 1 Nieuwkerke, Dranouter, Loker, Wulvergem Pattyn Mattias, 1996
1L2A Wijtschate Zie 084-NIEUWK-002, Volkstelling van het Kanton Nieuwkerke, anno 1795, deel 2 Kemmel, Mesen, Wijtschate, Pattyn Mattias, 1997
NIEUWP-001 4-D-5 Nieuwpoort Volkstelling, 1814, deel XXVI Nieuwpoort, Sint-Joris, Ramskapelle, Wulpen, Avekapelle, Booitshoeke, Pervijze, Keiem, Lampernisse, Stuivekenskerke Coghe Paul, Haegebaert K., Vande Voorde C., 1989
OEKEN-002 4-D-5 Oekene (2) Volkstelling, 1814, deel XXXIX Oekene, Bavikhove, Hulste, Kuurne, Harelbeke Coghe Paul, Dubruqué Eddy, Haegebaert Karel, Tanghe Jan, 2002
OEKEN-001 4-D-5 Oekene (1) Franse telling 1796 Decoene Geert, 2000
OESLG-001 4-D-5 Oeselgem Volkstelling, 1796, Goeminne Luc, Vandeputte Maurits, Stevens Marianne, 2002
OOSTND-001 4-D-5 Oostende Volkstelling, 1814, deel XIII Stad Oostende Rotsaert Rene, Dewulf-Heus R., 1980
OOSTZ-001 4-D-5 Oosterzele Volkstelling van het jaar IV (1796), Scheldedepartement, Canton Oosterzele, Baeleghem (Balegem), Baeyeghem (Baaigem), Bottelaere (Bottelare), Dickelvinne (Dikkelvenne), Gavre (Gavere), Oosterzeele (Oosterzele), Munte, Moortzeele (Moortzele), Melle, Meirelbeke (Merelbeke), Landscauter (Landskouter), Lemberghe (Lemberge), Gijzenzeele (Gijzenzele), Gontrode, Schelderode, Scheldewindike (Scheldewindeke), Semmersaecke (Semmerzake), Vurste, Van Rode Olivier, 2006
OOSTKA-001 4-D-5 Oostkamp Volkstelling, 1814, deel XVII, Oostkamp, Slijpe, Schore, Bovekerke, Beerst, Ruddervoorde Coghe P, Desmet S., Pannier R., 1981
1L2B Vladslo Zie 084-OOSTKR-001, Oostkerke, Volkstelling, 1814, deel XXIX, Oostkerke, Werken, Vladslo, Handzame, Kortemark Coghe Paul, Dhoore M., haegebaert K., 1994
1L2B Westrozebekec Zie 084-OOSTNW-001, Oostnieuwkerke, Franse telling, 1797 Oostnieuwkerke, Staden, Westrozebeke Cornette Jozef, 1993
OOSTRZ-001 4-D-5 Oostrozebeke Volkstelling, 1814, deel XXXVI, Oostrozebeke, Meulebeke Bruyneel Guido, Chaffart Linda, Coghe Paul,… 1998
OOSTVL-001 4-D-5 Oostvleteren Volkstelling, 1815 Oostvleteren, Westvleteren Decrock Jacques, 2001
OVERM-001 4-D-5 Overmere Volkstelling, 1796 Overmere, Scheldedepartement Meys Marcel, 1998
PITTM-005 4-D-6 Pittem (5) Volkstelling, 1814, deel XXXIII, Pittem, Egem Bruyneel Guido, Haegebaert Karel, Verté Roland, Coghe Paul, 1996
PITTM-001 4-D-6 Pittem (1) Pittemse tellingen, deel I, Status Animarum 1768, bijgewerkt in 1780 Arickx Valère & De Voldere Wilfried, 1991
PITTM-002 4-D-6 Pittem (2) Pittemse tellingen, deel II, Status Animarum 1786, Status Animarum 1793 Arickx Valère & De Voldere Wilfried, 1990
PITTM-003 4-D-6 Pittem (3) Pittemse tellingen, deel III, Bevolking 1799, Franse telling Arickx Valère & De Voldere Wilfried, 1992
PITTM-004 4-D-6 Pittem (4) Pittemse tellingen, deel IV, Status Animarum 1809, Arickx Valère, 1993
ROESL-002 4-D-6 Roeselare De Franse telling van Roeselare 1799 Devoldere Wilfried, 1998
ROESL-001 4-D-6 Roeselare Volkstelling, 1814, deel XXII, Stad Roeselare Cornette Jozef, 1984
ROESLB-001 4-D-6 Roeselare (1) Volkstelling, 1748, de prochie Beveren 1989
ROESLB-002 4-D-6 Roeselare (2) De bevolking van Beveren-Roeselare 1786 Devoldere Wilfried, 1996
1L2B Beveren-Roeselare Zie 084-ROESLB-003, Roeselare (2), De Franse telling van Beveren-Roeselare, 1796 Devoldere Wilfried, 1997
1123 K 5 A s Gravenwezel Volkstelling jaar IV , 1796 Kennivé Dora, 2005
1124 K 5 A Schelle Volkstelling jaar 1795 Kennivé Dora, 2005
SINTJO-001 4-D-6 Sint-Joris-ten-Distel Volkstelling, 1814, deel X Sint-Joris-ten-Distel, Oedelem, Beernem, Waardamme Bulcke J., Coghe Paul, Pannier R., Syryn G., 1977
SINTMI-001 4-D-6 Sint-Michiels Volkstelling, 1814, deel IV, Sint-Michiels, Sint-Andries, Assebroek, Zerkegem, Sijsele, Snellegem, Varsenare, Sint-Kruis, Bulcke J., Coghe Paul, Gryson J., Pannier R., 1977
SINTNK-001 4-D-6 Sint-Niklaas (1) De inwoners van Sint-Niklaas in 1640, De Backer Luc, 1989
SINTNK-002 4-D-6 Sint-Niklaas (2) De bevolking van Sint-Niklaas in 1687, volgens de Status Animarum van pastoor P.C. Notaire De Backer Luc, 1989
SINTNK-003 4-D-6 Sint-Niklaas (3) Status Animarum 1732 De Backer Luc, 1979
SINTNK-004 4-D-6 Sint-Niklaas (4) De bevolking van Sint-Niklaas in 1803 De Backer Luc, 1995
1068 4-C-6 Sint-Winnoksbergen (F) La population de la Châtellenie de Bergues Saint-Winnoc en 1697 Vandewalle Paul, 1995
SNELG-001 4-D-6 Snellegem De bevolking van 1815 te Snellegem Het Brugs Ommeland Dewulf-Heus Romain, 1974
STADEN-001 4-D-6 Staden Volkstelling, 1814, deel XV, Staden, Oostnieuwkerke, Westrozebeke Cornette Jozef, Leupe Anita, 1978
TEMSE-001 4-D-6 Temse Bevolkingsregister te Temse, 1830-1846 Colaes R.
TIELT-001 4-D-6 Tielt Volkstelling, 1814, deel XXXV, Bruyneel Guido, Coghe Paul, Verté Roland, 1998
1125 K 5 A Tongerlo Volkstelling Tongerlo 1754 -1706, Westerlo 1796, Zoerle-Parwijs 1693 - 1754 Bouwen Willy, Vervoort Georges, 2005
TORHT-001 4-D-6 Torhout Volkstelling, 1814, deel XXXI, Torhout, Lichtervelde Bruyneel Guido, Haegebaert Karel, Coghe Paul, 1996
UITBG-001 4-D-6 Uitbergen Volkstelling 1796 Scheldedepartement, De Ruyver Luc, 1998
UITKK-001 4-D-6 Uitkerke Volkstelling, 1814, deel III, Uitkerke, Meetkerke, Zuienkerke, Koolkerke, Jabbeke, Nieuwmunster, Houtave, Stalhille Bulcke J., Coghe Paul, De Coster, Greyson J.,… 1980
VEURNE-003 4-D-6 Veurne (3) Volkstelling, 1814, deel XXVII, Veurne, Bulskamp, Eggerwaartskapelle, 's Heerwillemskapelle, Houtem, Steenkerke, Vinkem, Wulveringem, Zoutenaaie Coghe Paul, Haegebaert Karel, Vande Voorde C., Waeyaert H., 1990
VEURNE-001 4-D-6 Veurne (1) De volkstelling in de Kasselrij Veurne 1697 Ronse H. 1973
VEURNE-002 4-D-6 Veurne (2) Volkstelling, 1701, volkstelling van de kasselrij Veurne, Ramscappel, St.Joris, Oostduinkerke, enz Cailliau Jef, 1983
VYNCKT-001 4-D-6 Vynckt Staat van de bevolking te Vynckt, 1830-1835 Gekiere Claude, 1995
VLISSG-001 4-D-6 Vlissegem Volkstelling, 1814, deel V, Vlissegem, Bredene, Mariakerke, Klemskerke, Stene, Zandvoorde, Wilskerke, Ettelgem, Bekegem, Snaaskerke, Roksem Coghe Paul, Haegebaert Karel, Rotsaert R., Syryn G., 1977
1126 K 5 A Waarloos Volkstelling jaar IV, 1796 Kennivé Dora, 2005
WAARS-001 4-D-6 Waarschoot Volkstelling te Waarschoot, 1796 Schoonacker Marc,
1L2B Waregem Zie Beveren-Leie, Volkstelling, 1814, deel XLIV, Beveren-Leie, Desselgem, Sint-Eloois-Vijve, Waregem Coghe Paul, Dhoore Marcel, Dubruqué Eddy, Verté Roland, 2002
WERVK-001 4-D-6 Wervik Volkstellingen te Wervik 1815 Petillion Luc, 2002
WEVLG-001 4-D-6 Wevelgem Volkstelling, 1814, deel XLVIII, Wevelgem, Moorsele, Gullegem Coghe Paul, Dhoore … Marcel, Haegebaert Karel, Vandeghinste Jo, Tanghe Jan, 2004
WINGN-001 4-D-6 Wingene Volkstelling, 1814, deel XXX, Wingene, Zwevezele Coghe Paul, Dhoore Marcel, 1995
WOUBCT-001 4-D-6 Woubrechtegem Zes negentiende-eeuwse Bevolkingsboeken van Woubrechtegem, 1818, 1830, 1842, 1856, 1867 en 1880 Souffreau Georges, 2001
WOUMEN-001 4-D-6 Woumen Volkstelling, 1748, van de prochies: Woumen, Wijnendaele, Zerkegem, Aartrijke Dewulf-Heus Romain, 1978
1127 K 5 A Zandhoven Volkstelling, 1796, 1880, 1890, Bauwens Guy, Palmans Julien, 2005
BOULR-010 4-A-2 Boulare (9) Indices op de Staten van Goed van de Baronie Boulaere, negende deel (laatste deel) : Griffie Schendelbeke - Vloerzegem 1622-1798, Onkerzele - Nederboelaere 1790-1794, Smeerhebbe 1707-1742 Mahauden A. & Rens J. 1973
BRUGGE-001 4-A-2 Brugge (1) Index op de Boedelbeschrijvingen en -rekeningen (Staten van Goederen) eerste reeks Schouteet A. & De Groote J. 1973
BRUGGE-002 4-A-2 Brugge (2A) Index op de Boedelbeschrijvingen en -rekeningen (Staten van Goederen) tweede reeks, eerste stuk Schouteet & Windels-Arickx, 1976
BRUGGE-003 4-A-2 Brugge (2B) Index op de Boedelbeschrijvingen en -rekeningen (Staten van Goederen) tweede reeks, tweede stuk Schouteet A. , B. Windels-Arickx & J. De Groote 1976
BRUGGE-009 4-A-3 Brugse Vrije Staten van Goed, Brugse Vrije, (1ste, 2de & 4de reeks) Regio Veurne Cailliau Jef, 2006
BRUGGE-008 4-A-3 Brugse Vrije Staten van Goed van de Heerlijkheid Praet in het Brugse Vrije Tanghe & Vandeghinste, 2001
BRUGGE-006 4-A-2 Brugse Vrije Index op de Wezerijakten, Brugse Vrije - Noordkwartier 1649-1738 Verté Roland, 2000
BRUGGE-012 4-A-3 Brugse Vrije (1) Brugse Vrije, Staten van Goed, 1e reeks, 1992
BRUGGE-013 4-A-3 Brugse Vrije (2) Rekeningen bij de Staten van Goed van het Brugse Vrije, 2de reeks Tanghe G., 1983
BRUGGE-014 4-A-3 Brugse Vrije (3) Brugse Vrije, Staten van Goed, 3e reeks, 1992
BRUGGE-015 4-A-3 Brugse Vrije (4) Brugse Vrije, Staten van Goed en rekeningen, 4e reeks, Tanghe G., 1992
DEFTNG-001 4-A-3 Deftinge Parochie Deftinge, Staten van Goed, 1576-1796 Bijlagen: Buitenpoorters van Geraardsbergen en Aalst Lafort André, 2004
Rollegem-Kapelle Zie 068-Doodhalmen en Staten van Goed van de heerlijkheid "Den Hazelt" 1710-1750 De heerlijkheid de Hazelt had gronden te Roeselare, Rumbeke, Kachtem, Izegem, Emelgem, Oekene, Rollegem-Kapelle, Gullegem, Ledegem, Moorsele, Moorslede, Oostnieuwkerke, Staden, Gits, Lichtervelde. Seynaeve Edgard, 1998
Roeselare Zie 068-Doodhalmen en Staten van Goed van de heerlijkheid "Den Hazelt" 1749-1761 De heerlijkheid de Hazelt had gronden te Roeselare, Rumbeke, Kachtem, Izegem, Emelgem, Oekene, Rollegem-Kapelle, Gullegem, Ledegem, Moorsele, Moorslede, Oostnieuwkerke, Staden, Gits, Lichtervelde. Seynaeve Edgard, 2000
DENDERH-001 4-A-3 Denderhoutem (1) Staten van Goed 1639-1742, Denderhoutem, deel 1 1998
DESTELD-001 4-A-3 Desteldonk De Staten van Goed van de Keure van Desteldonk, (Evergem-Doornzele) 1670-1770 Neyt Luc, 1986
DOEL-001 4-A-3 Doel 1 Doel-Kieldrecht, Staten van Goed, 1622 - 1796, A Roggeman Gaston
DOEL-002 4-A-3 Doel 2 Doel-Kieldrecht, Staten van Goed, 1622 - 1796, B Roggeman Gaston
DOEL-003 4-A-3 Doel 3 Doel-Kieldrecht, Staten van Goed, 1622 - 1796, C Roggeman Gaston
DRONG-004 4-A-3 Drongen Staten van Goed, Drongen Goemé C., 1987
1032 4-B-6 Dunkerque (F) Généalogies Dunkerquoises, Actes de la "Garde Orpheline", Analyse des "Etats de biens" dressés à Dunkerque aux XVII° siècle suivie de l'inventaire de ceux du XVIII° Janssen Gérard, 1987
EDELR-001 4-A-3 Edelare Staten van Goed 1560-1829, Parochies : Edelare, Leupegem en Volkegem Bijlagen : Buitenpoorters van Geraardsbergen en van Aalst, Renten aan de abdij van Ename Lafort André, 2005
EEKLO-001 4-A-3 Eeklo I Staten van Goed van Eeklo, 1527-1795, deel 1 Steeghers Wilfried, 1972
EEKLO-002 4-A-3 Eeklo II Staten van Goed van Eeklo, 1527-1795, deel 2 Steeghers Wilfried, 1972
EEKLO-003 4-A-3 Eeklo III Staten van Goed van Eeklo, 1527-1795, deel 3 Steeghers Wilfried, 1972
EKE-001 4-A-3 Eke Eke, Staten van Goed, 1714-1762 Snoeck Lieven, 2006
EKSRD-005 4-A-3 Eksaarde Staten van Goed, Eksaarde, 1681-1796 - deel II C, Roggeman Gaston
EKSRD-004 4-A-3 Eksaarde Staten van Goed, Eksaarde, 1681-1796 - deel II B, Roggeman Gaston
EKSRD-003 4-A-3 Eksaarde Staten van Goed, Eksaarde, 1681-1796 - deel II A, Roggeman Gaston
EKSRD-006 4-A-3 Eksaarde Staten van Goed, Eksaarde, 1681-1796 - deel II D, Index op familienamen Roggeman Gaston
EKSRD-001 4-A-3 Eksaarde Staten van Goed, Eksaarde, 1550-1681, deel I A, Roggeman Gaston
EKSRD-002 4-A-3 Eksaarde Staten van Goed, Eksaarde, 1550-1681, deel I B, Roggeman Gaston
ELST-001 4-A-3 Elst Staten van Goed 1610-1804
Parochie Elst Buitenpoorters van Geraardsbergen en Aalst, De XXste penning.
Lafort André, 1997
Lendelede Zie 068-Emelgem, S.A.Menen, Staten van Goederen, deel III, Genealogische analyses, Emelgem N.D.259, Izegem N.D.261, Lendelede N.D.247 - 248 - 249 Vanden Hove Etienne, 1992
BRUGGE-005 4-A-2 Brugse Vrije Index op de Wezerijakten, Brugse Vrije - Noordkwartier 1414-1575 Verté Roland, 2003
ERCKEG-001 4-A-3 Erckegem Staten van Goed van de heerlijkheden Erckegem, Oostkamp en Rooden, geseyt Nieuwenhove,
deel 1
Dewulf - Heus Romain, 1977
ERPE-001 4-A-3 Erpe Aangiften van Nalatenschap, Kavelingen en wezenrekeningen van de heerlijkheid Erpe, 1617-1795 Van Isterdael Herman, 2000
ETIKH-001 4-A-3 Etikhove Klapper op de Minuten van Staten van Goed, Rekeningen, Verdelingen, Verkavelingen en Likwidaties van Etikhove Van Butsele Paul, 1972
EVERG-001 4-A-4 Evergem I Staten van Goed van het Graafschap Evergem, deel I, 1780-1795 Neyt Luc, 1990
EVERG-002 4-A-4 Evergem II Staten van Goed van het Graafschap Evergem, deel II, 1760-1779 Neyt Luc, 1990
EVERG-003 4-A-4 Evergem III Staten van Goed van het Graafschap Evergem, deel III, 1740-1760 Neyt Luc, 1993
EVERG-004 4-A-4 Evergem IV Staten van Goed van het Graafschap Evergem, in bijlage: Inventaris van de Parochieregisters Evergem, deel IV, 1720-1739 Neyt Luc, 1993
EVERG-005 4-A-4 Evergem V Staten van Goed van het Graafschap Evergem, deel V, 1693-1719 Neyt Luc, 1994
EVERG-006 4-A-4 Evergem VI Staten van Goed van het Graafschap Evergem, in bijlage: Stratenplan Evergem, deel VI, 1612-1693 Neyt Luc, 1995
EVERG-007 4-A-4 Evergem VII Staten van Goed van het Graafschap Evergem, Aanvulling op de Staten van Goed van de Keure van Sleidinge, Heerlijkheid ter Hinnen en Langhemaete, Heerlijkheid Nieuwenhove 1662-1796
Deel VII 1574-1697
Neyt Luc, 1999
GAVER-002 4-A-4 Gavere (2) Land van Gavere, Staten van Goed 1700-1742 Meys Marcel, 2005
GAVER-005 4-A-4 Gavere (5) Land van Gavere, Staten van Goed 1771-1780 Meys Marcel, 2002
GAVER-006 4-A-4 Gavere (6) Land van Gavere, Staten van Goed 1781-1801 Meys Marcel, 2002
GAVER-004 4-A-4 Gavere (4) Land van Gavere, Staten van Goed 1759-1770 Meys Marcel, 2002
GAVER-003 4-A-4 Gavere (3) Land van Gavere, Staten van Goed 1742-1759 Meys Marcel, 2003
GENT-032 4-B-2 Gent (32) Regesten van de Gentse Staten van Goed, eerste reeks: 1349 - 1400 Wynant L., 1979
Oostakker Zie 068-Gent (01), De Staten van Goed van de Burggravie Gent Meulestede, Lochristi, Oostakker, Heusden Ervynck Gontran, 1975
GENT-042 4-B-2 Gent (42) Staten van Goederen en Indices op de Registers van Gedele, Schepenjaar 1512 - 1513 Steeghers Wilfried, 1984
GENT-041 4-B-2 Gent (41) Staten van Goederen en Indices op de Registers van Gedele, Schepenjaar 1511 - 1512 Steeghers Wilfried, 1984
GENT-040 4-B-2 Gent (40) Staten van Goederen en Indices op de Registers van Gedele, Schepenjaar 1510 - 1511 Steeghers Wilfried, 1984
GENT-039 4-B-2 Gent (39) Staten van Goederen en Indices op de Registers van Gedele, Schepenjaar 1509 - 1510 Steeghers Wilfried, 1983
GENT-038 4-B-2 Gent (38) Staten van Goederen en Indices op de Registers van Gedele, Schepenjaar 1508 - 1509 Steeghers Wilfried, 1982
GENT-036 4-B-2 Gent (36) Staten van Goed van de Heerlijkheid Sint-Baafs bij Gent, deel IV Steeghers Wilfried, 1977
GENT-003 4-A-4 Gent (03) De Staten van Goed van de Heerlijkheden afhangende van Sint-Pietersabdij Gent, deel 2, Saffelaere (1706-1794), Overmeersch (1491-1510), Ledeberg (eerste deel) De Baets A, 1972
GENT-002 4-A-4 Gent (02) De Staten van Goed van de Heerlijkheden afhangende van Sint-Pietersabdij Gent, deel I : St.Pietersdorp, Baerle, Berchem, Overmeersch en gedeeltelijk Saffelaere (1625 - 1706) De Baets A, 1970
GENT-034 4-B-2 Gent (34) Staten van Goed van de Heerlijkheid Sint-Baafs bij Gent, deel II Steeghers Wilfried, 1977
GENT-033 4-B-2 Gent (33) Staten van Goed van de Heerlijkheid Sint-Baafs bij Gent, deel I,
Sint-Baafsdorp, Oostakker, Desteldonk, Mendonk, Lochristie en Zeveneken
Steeghers Wilfried
GENT-007 4-A-4 Gent (07) De Staten van Goed van de Heerlijkheden afhangende van Sint-Pietersabdij Gent, deel VII, Index van de familienamen Himschoot V., 1976
GENT-005 4-A-4 Gent (05) De Staten van Goed van de Heerlijkheden afhangende van Sint-Pietersabdij Gent, deel 4, Destelbergen (einde), Zwijnaarde (begin) De Baets A., 1974
GENT-006 4-A-4 Gent (06) De Staten van Goed van de Heerlijkheden afhangende van Sint-Pietersabdij Gent, deel 5 - 6, Zwijnaarde (einde) , Overmeersch 1600-1780 (vervolg supplement), Zevergem 1640-1769 De Baets A., 1976
GENT-037 4-B-2 Gent (37) Staten van Goed van de Heerlijkheid Sint-Baafs bij Gent, Index op de familienamen Steeghers & Kelderman, 1979
GENT-004 4-A-4 Gent (04) De Staten van Goed van de Heerlijkheden afhangende van Sint-Pietersabdij Gent, deel 3, Ledeberg (einde), Destelbergen (einde) De Baets A., 1972
GENT-022 4-B-2 Gent (22) Regesten op de Jaarregisters van de Keure, Schepenjaar 1400-1401
deel 3, Indices
1972
GENT-025 4-B-2 Gent (25) Regesten op de Jaarregisters van de Keure, Schepenjaar 1403-1404 Pairon Erwin, 1983
GENT-018 4-A-4 Gent (18) Regesten op de Jaarregisters van de Keure, Schepenjaren 1353-54 en 1357-58 Boon J., 1969
GENT-021 4-B-2 Gent (21) Regesten op de Jaarregisters van de Keure, Schepenjaren 1400-1401
deel 2, 16 februari - 14 augustus 1401)
1970
GENT-020 4-A-4 Gent (20) Regesten op de Jaarregisters van de Keure, Schepenjaren 1400-1401
deel I, (15 augustus 1400 - 15 februari 1401)
1967
GENT-019 4-A-4 Gent (19) Regesten op de Jaarregisters van de Keure, Schepenjaren 1360-1361 Vannieuwenhuyse Johan, 1981
GENT-017 4-A-4 Gent (17) Regesten op de Jaarregisters van de Keure, Schepenjaren 1339-40; 1343-44; 1345-46; 1349-50 Boon J., 1968
GENT-008-A 4-A-4 Gent (08) Genealogische nota's, S.v.G. Gent deel 1, 1349 - 1400 Baudts M.J.
GENT-009-A 4-A-4 Gent (09) Genealogische nota's, S.v.G. Gent deel II,
1400 - 1426
Baudts M.J.
GENT-010 4-A-4 Gent (10) Genealogische nota's, S.v.G. Gent deel III,
1426 - 1450
Baudts M.J.
GENT-011 4-A-4 Gent (11) Genealogische nota's, S.v.G. Gent deel IV, 1450 - 1470 Baudts M.J.
GENT-012 4-A-4 Gent (12) Genealogische nota's, S.v.G. Gent deel 5, 1471 - 1495 Baudts M.J.
GENT-013 4-A-4 Gent (13) Genealogische nota's, S.v.G. Gent deel 6, 1478 - 1495, 1496 - 1507 Baudts M.J.
GENT-014 4-A-4 Gent (14) Genealogische nota's, S.v.G. Gent deel 7, 1509 - 1549 Baudts M.J.
GENT-015 4-A-4 Gent (15) Genealogische nota's, S.v.G. Gent deel 8, 1549 - 1650 Baudts M.J.
GERBG-001 4-B-2 Geraardsbergen Indices op de Staten van Goed van Geeraardsbergen Alphabetische naamlijst Rens J.L., 1968
HAALTR-001 4-B-2 Haaltert I Indices op de Staten van Goed van Haaltert en Kerksken, deel 1, (A-N) De Brouwer Jozef, 1980
HAALTR-002 4-B-2 Haaltert II Indices op de Staten van Goed van Haaltert en Kerksken, deel 2, (M-Z) De Brouwer Jozef, 1980
HAALTR-003 4-B-2 Haaltert III Aanvulling: Indices op de Staten van Goed van Haaltert en Kerksken Deel III Lievens Robert & Scheerlinck John, 1994
HAMME-001 4-B-3 Hamme 1A Hamme Staten van Goed, deel 1 A, 1610 - 1711
Pagina 19 ontbreekt, pagina 112 zit na pagina 116
Roggeman Gaston
HAMME-002 4-B-3 Hamme 1B Hamme Staten van Goed, deel 1 B, 1610 - 1711 Roggeman Gaston
HAMME-003 4-B-3 Hamme 1C Hamme Staten van Goed, deel 1 C, 1610 - 1711 Roggeman Gaston
HANSB-001 4-B-3 Hansbeke Genealogisch ontleding van de bundels Staten van Goed van de heerlijkheid Hansbeke met index van de familienamen Martens A., 1988
HOFST-001 4-B-3 Hofstade Indices op de Staten van Goed van Hofstade Dr. Buts H., 1988
1060 4-C-6 Hondschoote 16 (F) Maison Mortuaires du XVIIème siècle tome 02, Cailliau Jef
1058 4-B-6 Hondschoote 14 (F) A-M-Hondschoote, serie II: 1575 - 1585, serie FF: 45 et 46 Truy Ginette & Cailliau Jef,
1059 4-B-6 Hondschoote 15 (F) Index des registres des chambres pupillaires 1474 - 1791, Index op de weeserij registers Bryselbout Monique & Cailliau Jef, 1999
1054 4-B-6 Hondschoote 10 (F) Les Etats de biens de la ville d'Hondschoote (XVIIIème siècle) tome 10 Vergriete Thérèse
1053 4-B-6 Hondschoote 09 (F) Les Etats de biens de la ville d'Hondschoote (XVIIIème siècle) tome 9 Vergriete Thérèse
1052 4-B-6 Hondschoote 08 (F) Les Etats de biens de la ville d'Hondschoote (XVIIIème siècle) tome 8 Vergriete Thérèse
1051 4-B-6 Hondschoote 07 (F) Les Etats de biens de la ville d'Hondschoote (XVIIIème siècle) tome 7 Vergriete Thérèse
1050 4-B-6 Hondschoote 06 (F) Les Etats de biens de la ville d'Hondschoote (XVIIIème siècle) tome 6 Vergriete Thérèse
1049 4-B-6 Hondschoote 05 (F) Les Etats de biens de la ville d'Hondschoote (XVIIIème siècle) tome 5 Vergriete Thérèse
1047 4-B-6 Hondschoote 03 (F) Les Etats de biens de la ville d'Hondschoote (XVIIIème siècle) tome 3 Vergriete Thérèse
1045 4-B-6 Hondschoote 01 (F) Les Etats de Biens de la Ville d'Hondschoote (XVIIIème siècle) tome 1 Vergriete Thérèse
1046 4-B-6 Hondschoote 02 (F) Les Etats de biens de la ville d'Hondschoote (XVIIIème siècle) tome 2 Vergriete Thérèse
1048 4-B-6 Hondschoote 04 (F) Les Etats de biens de la ville d'Hondschoote (XVIIIème siècle) tome 4 Vergriete Thérèse
1063 4-C-6 Houtkerque (F) Notes Généalogiques sur les familles ayant eu la civilité d'Houtkercque en Flandre Française Van Hille W.
1015 4-A-5 Hulst Staten van Goed, Weesboeken van Hulst 1561 - 1795, index op namen
IEPER-002 4-B-3 Ieper Kasselrij Ieper, Boedelinventarissen volgens de oude inventaris Staten van Goed Desreumaux John, 2002
Oostrozebeke Zie 068-Ingelmunster, De Staten van Goed van de Baronie Ingelmunster, Ryckaertscheure, Roosebeke , Ingelmunster, Meulebeke, Oostrozebeke, Demuynck Guido, 1986
IZEGM-002 4-B-3 Izegem De Staten van Goed van het Prinsdom Izegem, 1600-1797 Demuynck Guido, 1999
KALKEN-001 4-B-3 Kalken Staten van Goed, 1612-1700 Kalken Meys Marcel & Vanrolleghem Noël, 2005
KALLO-001 4-B-3 Kallo (1) Kallo, Staten van Goed, 1650-1796 (deel 1) Roggeman Gaston
KALLO-002 4-B-3 Kallo (2) Kallo, Staten van Goed, 1650-1796 (deel 2) Roggeman Gaston
KALLO-003 4-B-3 Kallo (3) Kallo, Staten van Goed, 1650-1796 (deel 3) Roggeman Gaston
KAPRK-002 4-B-3 Kaprijke (2) De Staten van Goed van Kaprijke, van 1679 (351) tot 1716 (359) Dobbelaere Michel, 1997
KAPRK-003 4-B-3 Kaprijke (3) De Staten van Goed van Kaprijke, van 1717 (360) tot 1751 (368) Dobbelaere Michel, 1998
KAPRK-001 4-B-3 Kaprijke (1) De Staten van Goed van Kaprijke, van 341 (1549 ) tot 349 (1703) Dobbelaere Michel, 1996
KAPRK-004 4-B-3 Kaprijke (4) De Staten van Goed van Kaprijke, van 1751 (369) tot 1794 (378) Dobbelaere Michel, 1999
KEMZK-002 4-B-3 Kemzeke (2) Staten van Goed Kemzeke (deel 1/B) 1540-1662 Kemzeke, Sint-Pauwels, Roggeman Gaston
KEMZK-001 4-B-3 Kemzeke (1) Staten van Goed Kemzeke (deel 1/A) 1540-1662 Kemzeke, Sint-Pauwels, Roggeman Gaston
KLERKEN-001 4-B-3 Klerken De Wezerijakten van Klerken en Zarren, 1538 - 1795 Verhaeghe Julien, 1987
KOOLSK-002 4-B-3 Koolskamp (2) Boedelbeschrijvingen van de Heerlijkheid Koolskamp, deel 2 Vervenne Alban, 1984
KOOLSK-001 4-B-3 Koolskamp (1) Wezerijakten en Boedelbeschrijvingen van de Heerlijkheid Koolskamp, deel 1 Dewulf - Heus Romain, 1980
KORTM-002 4-B-3 Kortemark (2) De Wezerijakten van de Heerlijkheid Kortemark, deel 2 Coghe Paul, 1989
KORTM-001 4-B-3 Kortemark (1) De Wezerijakten van de Heerlijkheid Kortemark, deel 1 Coghe Paul, 1990
KORTR-010 4-B-3 Kortrijk I Klapper op de "Parckemynen index" van de Kortrijkse Weeskamer, Inleiding en Deel I : Stad Kortrijk Maddens Niklaas, 1973
KORTR-011 4-B-3 Kortrijk II Klapper op de "Parckemynen index" van de Kortrijkse Weeskamer, deel 2, Kasselrij Kortrijk Vancraeynest R., 1976
Aalbeke Zie 068-Kortrijkse Weeskamer, Ontledingen Weezerie 1501-1548, deel 1, Aalbeke, Rollegem, Sint-Denijs Overbergh Patrick & Philip, 1993
KORTR-002 4-B-3 Kortrijk (2) Kortrijkse Weeskamer, Ontledingen Weezerie 1501-1548, deel 2,
Moorsele, Gullegem
Overbergh Patrick & Philip, 1993
Sint-Denijs Zie 068-Ontledingen Kortrijkse Weeskamer 1548-1576, deel 4, Aalbeke, Rollegem, Sint-Denijs Overbergh Patrick & Philip, 1995
KORTR-005 4-B-3 Kortrijk (5) Ontledingen Kortrijkse Weeskamer 1548-1576, deel 5,
Gullegem, Moorsele
Overbergh Patrick & Philip, 1995
KORTR-006 4-B-3 Kortrijk (6) Ontledingen Kortrijkse Weeskamer 1548-1576, deel 6,
Bellegem, Wevelgem
Overbergh Patrick & Philip, 1995
KORTR-007 4-B-3 Kortrijk (7) Ontledingen Kortrijkse Weeskamer 1575-1624, deel 7,
Aalbeke, Rollegem, Sint-Denijs
Overbergh Patrick, 1998
Moorsele Zie 068-Ontledingen Kortrijkse Weeskamer 1575-1624, deel 8, Gullegem, Moorsele Overbergh Paatrick, 1998
LAARNE-001 4-B-3 Laarne Staten van Goed, 1584-1657 Meys Marcel, 2006
LEDE-001 4-B-4 Lede Indices op de Staten van Goed van Lede De Brouwer J., 1973
LEDEG-001 4-B-4 Ledegem De akten van de schepenbanken van de heerlijkheden van Ledegem Schepenakten, proceduren, doodhalmen, staten van goed, e.d.m. Marc Luyckx, 2006
LEMBK-001 4-B-4 Lembeke Staten van Goed van Lembeke, deel I: Heerlijkheid Aveschoot (1607 - 1794)
deel II Heerlijkheid Lembeke (1567 - 1795)
Claeys & Debbaut, 2002
LICHTV-001 4-B-4 Lichtervelde (1) De Wezerijakten van de heerlijkheid Lichtervelde, deel 1 Boussauw M., 1980
LICHTV-002 4-B-4 Lichtervelde (2) De Wezerijakten van de heerlijkheid Lichtervelde, deel 2 Boussauw M., 1980
LICHTV-003 4-B-4 Lichtervelde (3) Boedelbeschrijving van de heerlijkheid Lichtervelde, deel 3 Dewulf - Heus Romain, 1978
MALDG-006 4-B-4 Maldegem (06) De Staten van Goed van Ambacht Maldegem Index op de vijf eerste delen van de Staten van Goed van Maldegem Kelderman Viviane, 1981
MALDG-001 4-B-4 Maldegem (01) De Staten van Goed van Ambacht Maldegem I deel I Steeghers Wilfried
MALDG-003 4-B-4 Maldegem (03) De Staten van Goed van Ambacht Maldegem III deel III Steeghers Wilfried, 1977
MALDG-002 4-B-4 Maldegem (02) De Staten van Goed van Ambacht Maldegem II deel II Steeghers Wilfried
MALDG-004 4-B-4 Maldegem (04) De Staten van Goed van Ambacht Maldegem IIII deel IV Steeghers Wilfried
MALDG-005 4-B-4 Maldegem (05) De Staten van Goed van Ambacht Maldegem V deel V Steeghers Wilfried, 1980
MALDG-007 4-B-4 Maldegem (07) De Staten van Goed van Ambacht Maldegem deel VI Steeghers Wilfried, 1981
MALDG-008 4-B-4 Maldegem (08) De Staten van Goed van Ambacht Maldegem deel VII & VIII Steeghers Wilfried, 1982
MALDG-009 4-B-4 Maldegem (09) De Staten van Goed van Ambacht Maldegem deel IX Steeghers Wilfried, 1983
ARDOI-001 4-A-2 Ardooie Staten van Goed Ardooie Tanghe G., 1992
MALDG-010 4-B-4 Maldegem (10) De Staten van Goed van Ambacht Maldegem deel X & XI & XII Steeghers Wilfried, 1987
MALDG-012 4-B-4 Maldegem (12) De Staten van Goed van Ambacht Maldegem deel XIV Steeghers Wilfried, 1985
MALDG-013 4-B-4 Maldegem (13) De Staten van Goed van Ambacht Maldegem, Index op de delen VI tot en met XIV van de Staten van Goed van Maldegem Schalck-Van de Velde Claire, 1989
MALDG-011 4-B-4 Maldegem (11) De Staten van Goed van Ambacht Maldegem deel XIII Steeghers Wilfried, 1984
MECHLN-016 4-B-5 Mechelen (29 & 30) Akten van de weeskamer van de stad Mechelen, deel 29: Regesten 1679-1681, deel 30: 1676-1678 De Preter & Mertens, 1996
MECHLN-025 4-B-5 Mechelen (47 & 48) Akten van de weeskamer van de stad Mechelen, deel 47: Regesten 1625-1629, deel 48: 1621-1625 De Preter & Mertens, 2002
MECHLN-026 4-B-5 Mechelen (49 & 50) Akten van de weeskamer van de stad Mechelen, deel 49: Regesten 1617-1622, deel 50: 1612-1616 De Preter & Verhaegen, 2002
MECHLN-027 4-B-5 Mechelen (51 & 52) Akten van de weeskamer van de stad Mechelen, deel 51: Regesten 1607-1611, deel 52: 1597-1605 De Preter & Verhaegen, 2003
MECHLN-028 4-B-5 Mechelen (53 & 54) Akten van de weeskamer van de stad Mechelen, deel 53: Regesten 1586-1597, deel 54: 178-1613 De Preter & Verhaegen, 2004
MECHLN-030 4-B-5 Mechelen (57 & 58) Akten van de weeskamer van de stad Mechelen, deel 57: Regesten 1563-1572, deel 58: 1559-1561 De Preter & Mannaerts, 2007
MECHLN-002 4-B-4 Mechelen (01 & 02) Akten van de weeskamer van de stad Mechelen, Regesten
deel 1: 1796-1805,
deel 2: 1790-1795
De Preter & Mannaerts, 1986
MECHLN-033 4-B-5 Mechelen (61) Akten van de weeskamer van de stad Mechelen, deel 61: Regesten 1539-1511, nrs 3 - 4 De Preter & Mannaerts, 2008
MECHLN-024 4-B-5 Mechelen (45 & 46) Akten van de weeskamer van de stad Mechelen, deel 45: Regesten 1633-1634, deel 46: 1630-1632 De Preter & Verhaegen, 2001
MECHLN-001 4-B-4 Mechelen Akten van de weeskamer van de stad Mechelen, Index 1708 - 1750, 1751 - 1805 Verschoren L., 1990
MECHLN-029 4-B-5 Mechelen (55 & 56) Akten van de weeskamer van de stad Mechelen, deel 55: Regesten 1577-1580, deel 56: 1572-1577 De Preter & Mannaerts, 2006
MECHLN-014 4-B-5 Mechelen (25 & 26) Akten van de weeskamer van de stad Mechelen, deel 25: Regesten 1691-1693, deel 26: 1688-1690 De Preter & Mertens, 1994
MECHLN-034 4-B-5 Mechelen (62) Akten van de weeskamer van de stad Mechelen, deel 62: Regesten 1539-1511, nrs 1 - 2 De Preter & Mannaerts, 2008
MECHLN-006 4-B-4 Mechelen (09 & 10) Akten van de weeskamer van de stad Mechelen, deel 9: Regesten 1756-1760, deel 2: 1751-1755 De Preter & Mannaerts, 1990
MECHLN-003 4-B-4 Mechelen (03 & 04) Akten van de weeskamer van de stad Mechelen, deel 3: Regesten 1784-1789, deel 4: 1779-1784 De Preter & Henderickx, 1987
MECHLN-005 4-B-4 Mechelen (07 & 08) Akten van de weeskamer van de stad Mechelen, deel 7: Regesten 1766-1770, deel 8: 1761-1765 De Preter & Mannaerts, 1989
MECHLN-023 4-B-5 Mechelen (43 & 44) Akten van de weeskamer van de stad Mechelen, deel 43: Regesten 1637-1639, deel 24: 1635-1636 De Preter & Verhaegen, 2000
MECHLN-007 4-B-4 Mechelen (11 & 12) Akten van de weeskamer van de stad Mechelen, deel 11: Regesten 1746-1750, deel 12: 1741-1745 Van Vaerenbergh-Verschoren, 1990
MECHLN-008 4-B-4 Mechelen (13 & 14) Akten van de weeskamer van de stad Mechelen, deel 13: Regesten 1737-1740, deel 14: 1733-1736 De Preter & Mertens, 1991
MECHLN-009 4-B-4 Mechelen (15 & 16) Akten van de weeskamer van de stad Mechelen, deel 15: Regesten 1729-1732, deel 16: 1725-1728 De Preter & Mertens, 1992
MECHLN-010 4-B-4 Mechelen (17 & 18) Akten van de weeskamer van de stad Mechelen, deel 17: Regesten 1721-1724, deel 18: 1717-1720 De Preter & Mertens, 1992
MECHLN-011 4-B-4 Mechelen (19 & 20) Akten van de weeskamer van de stad Mechelen, deel 19: Regesten 1712-1716, deel 20: 1708-1711 De Preter & Mertens, 1993
MECHLN-012 4-B-4 Mechelen (21 & 22) Akten van de weeskamer van de stad Mechelen, deel 21: Regesten 1704-1707, deel 22: 1700-1703 De Preter & Mertens, 1993
MECHLN-013 4-B-5 Mechelen (23 & 24) Akten van de weeskamer van de stad Mechelen, deel 23: Regesten 1696-1699, deel 24: 1694-1695 De Preter & Mertens, 1994
MECHLN-017 4-B-5 Mechelen (31 & 32) Akten van de weeskamer van de stad Mechelen, deel 31: Regesten 1672-1675, deel 32: 1670-1671 De Preter & Mertens, 1997
MECHLN-004 4-B-4 Mechelen (05 & 06) Akten van de weeskamer van de stad Mechelen, deel 5: Regesten 1776-1779, deel 6: 1771-1776 De Preter & Mannaerts, 1988
MECHLN-018 4-B-5 Mechelen (33 & 34) Akten van de weeskamer van de stad Mechelen, deel 33: Regesten 1666-1669, deel 34: 1663-1665 De Preter & Mertens, 1997
MECHLN-019 4-B-5 Mechelen (35 & 36) Akten van de weeskamer van de stad Mechelen, deel 35: Regesten 1660-1662, deel 36: 1657-1659 De Preter & Mertens, 1998
MECHLN-020 4-B-5 Mechelen (37 & 38) Akten van de weeskamer van de stad Mechelen, deel 37: Regesten 1654-1656, deel 38: 1650-1653 De Preter & Mertens, 1999
MECHLN-021 4-B-5 Mechelen (39 & 40) Akten van de weeskamer van de stad Mechelen, deel 39: Regesten 1648-1651, deel 40: 1645-1647 De Preter & Verhaegen, 1999
MECHLN-022 4-B-5 Mechelen (41 & 42) Akten van de weeskamer van de stad Mechelen, deel 41: Regesten 1642-1644, deel 42: 1640-1641 De Preter & Verhaegen, 2000
MECHLN-015 4-B-5 Mechelen (27 & 28) Akten van de weeskamer van de stad Mechelen, deel 27: Regesten 1685-1687, deel 28: 1682-1684 De Preter & Mertens, 1996
MEESN-001 4-B-5 Meessen Wezerijakten van de Stede Meesen Dewulf - Heus Romain, 1984
Gentbrugge Zie 068-Melle (1), Staten van Goed van Melle en Gentbrugge, deel 1, 1673-1758 De Baets A., 1985
MELLE-002 4-B-5 Melle II Staten van Goed van
Melle en Gentbrugge, deel 2, 1759-1796
De Baets A., 1985
MELSEL-002 4-B-5 Melsele (2) Staten van Goed 1555-1796 Deel 2 Roggeman Gaston
MELSEN-001 4-B-5 Melsen De Staten van Goed van Melsen 16/12/1752 - 09/02/1796 Grondbezit en grondgebruik rond 1800, Instellingen voor Armenzorg De Cocker Jozef, 2004
MENEN-003 4-B-5 Menen (6) S.A.Menen, Staten van Goederen, deel VI, Genealogische analyses, stad en roede van Menen, Borgbrieven, Aanvaarding voogdijschap, De nrs. 224 - 231 - 233 Vanden Hove Etienne, 1993
MENEN-001 4-B-5 Menen (4) S.A.Menen, Staten van Goederen, deel IV Genealogische analyses, Menen Buiten, N.D.235 - 236 - 237, N.D. 238 - 239 - 275 Vanden Hove Etienne, 1992
MENEN-004 4-B-5 Menen (7) S.A.Menen, Staten van Goederen, deel VII Genealogische analyses, van de stad en roede van Menen, Reg. Nr.208 (1574-1631), nr. 209 (1622-1646), nr. 210 (1647-1681), nr. 211 (1681-1685) Vanden Hove Etienne, 1994
MENEN-005 4-B-5 Menen (8) S.A.Menen, Staten van Goederen, deel VIII Genealogische analyses, van de stad en roede van Menen, Reg. Nr. 212 (1713-1731), nr 213 (1731-1747) Vanden Hove Etienne, 1994
MENEN-006 4-B-5 Menen (9) S.A.Menen, Staten van Goederen, deel IX Genealogische analyses, Borgstellingen, Aanvaardingen voogdijschap, S.V.G Roede en Stad Menen. Reg. Nr. D214, D215, D216a, D216b, D217, D218, D219, D220 Vanden Hove Etienne, 1995
MENEN-002 4-B-5 Menen (5) S.A.Menen, Staten van Goederen, deel V Genealogische analyses, Stad Menen, nr.D.221 - 222 - 223 - 225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 Vanden Hove Etienne, 1993
MERDR-001 4-C-2 Merendree (1) De Staten van Goed van de heerlijkheid Merendree, deel I, 1583-1674 Neyt Luc, 1980
MERDR-002 4-C-2 Merendree (2) De Staten van Goed van de heerlijkheid Merendree, deel II, 1675-1739 Neyt Luc, 1981
MERDR-003 4-C-2 Merendree (3) De Staten van Goed van de heerlijkheid Merendree, deel III, 1740-1768 Neyt Luc, 1982
MERDR-004 4-C-2 Merendree (4) De Staten van Goed van de heerlijkheid Merendree, deel IV, 1769-1795 Neyt Luc, 1983
MICHLB-001 4-C-2 Michelbeke Staten van Goed 1640-1795
Parochie Michelbeke Bijlagen: Buitenpoorters van Geraardsbergen, Buitenpoorters van Aalst. De XXste Penning.
Lafort André, 1998
MIDDLB-001 4-C-2 Middelburg Staten van Goed, Middelburg (Vlaanderen) 1630-1795 Steeghers Wilfried, 1976
MOERBW-001 4-C-2 Moerbeke - Waas Genealogische Ontleding der Staten van Goed van Moerbeke-Waas, I - II De Laet - Bergmans-, 1975
MOERZ-001 4-C-2 Moerzeke Genealogische Index op de Staten van Goede 1626-1796 Bijl Rony, 2004
MOORSL-002 4-C-2 Moorsel Genealogische samenvatting de Staten van Goed van Moorsel, aanvullingen Heyvaert Herman, 1989
MOORSL-001 4-C-2 Moorsel Genealogische samenvatting de Staten van Goed van Moorsel, in het Fonds Wieze, Heerlijkheid Wieze-Moorsel-Geverghem, Heyvaert Herman, 1989
MORSLD-001 4-C-2 Moorslede Boedelbeschrijvingen van de heerlijkheid Moorslede Dewulf - Heus Romain, 1984
MORSLD-002 4-C-2 Moorslede Doodhalmen van de heerlijkheden Moorslede en Acquets Dewulf - Heus Romain, 1978
MUNKZ-001 4-C-2 Munkzwalm Parochie Munkzwalm, Staten van Goed 1582-1794, Buitenpoorters van Geraardsbergen, Buitenpoorters van Aalst.
De Xxste Penning.
Lafort André, 2001
NDBRK-001 4-C-2 Nederbrakel Parochie Nederbrakel,
Staten van Goed 1625-1796, Bijlagen : Buitenpoorters van Geraardsbergen en Aalst
Lafort André & Otte Georges, 2003
NIEUWP-002 4-C-2 Nieuwpoort 1 Boedelbeschrijvingen der stede ende Port van Nieuwport, deel 1 + Index op de familienamen Dewulf - Heus Romain, 1984
NIEUWP-003 4-C-2 Nieuwpoort 2 Boedelbeschrijvingen der stede ende Port van Nieuwport, deel 2 + Index op de familienamen Dewulf - Heus Romain, 1984
NIEUWP-004 4-C-2 Nieuwpoort 3 Boedelbeschrijvingen der stede ende Port van Nieuwport, deel 3 + Index op de familienamen Dewulf - Heus Romain, 1984
NIEUWP-005 4-C-2 Nieuwpoort 4 Boedelbeschrijvingen der stede ende Port van Nieuwport, deel 4 + Index op de familienamen Dewulf - Heus Romain, 1984
NIEUWP-006 4-C-2 Nieuwpoort 5 Boedelbeschrijvingen der stede ende Port van Nieuwport, deel 5, + Index op de familienamen Dewulf - Heus Romain, , 1984
OOSTD-001 4-C-2 Oostende Oostende en randparochies, deel 1: de Wezerij 1538 - 1795 Verhaeghe Julien, 1988
SINTLH-001 4-C-4 Sint-Lievens-Houtem Inventaris op de Staten van Goed van Sint-Lievens-Houtem, 1616 - 1793 blz. 1 - 90 met Index De Schamphelaere Jozef, 2012
Houtschen-Nieuwen Zie 068-Wezenakten Oostkamp Heerlijkheden Oostkamp (1556-1795), Roden-Nieuwenhove (1706-1784), Houtschen-Nieuwen (1681-1730) Patteeuw Jo & Tanghe Jan, 2003
Platte Gaverij Zie 068-De Staten van Goed Oostwinkel van de Heerlijkheden Oostwinkel, Sint-Donaas binnen Brugge, Platte Gaverij, ter Heule, Kersen ter Rijen en Audegoede. Neyt Luc, 1986
OPWYK-001 4-C-2 Opwijk Genealogische ontleding van de Staten van Goed van Opwijk 1570-1795 Heyvaert J., 1976
OUDNRD-005 4-C-2 Oudenaarde (01) Alfabetische klappers, met genealogische analyses op de Staten van Goederen van Oudenaarde, register 1, (A° 1378 - 1402) Van Butsele Paul, 1990
OUDNRD-006 4-C-2 Oudenaarde (02) Alfabetische klappers, met genealogische analyses op de Staten van Goederen van Oudenaarde register 2, (A° 1402-1413) Van Butsele Paul, 1990
OUDNRD-007 4-C-3 Oudenaarde (03) Alfabetische klappers, met genealogische analyses op de Staten van Goederen van Oudenaarde, register 3, (A° 1413 - 1421) Van Butsele Paul, 1990
OUDNRD-008 4-C-3 Oudenaarde (04) Alfabetische klappers, met genealogische analyses op de Staten van Goederen van Oudenaarde, register 4, (A° 1421 - 1431) Van Butsele Paul, 1989
OUDNRD-009 4-C-3 Oudenaarde (05) Alfabetische klappers, met genealogische analyses op de Staten van Goederen van Oudenaarde, register 5, (A° 1431 - 1441) Van Butsele Paul, 1989
OUDNRD-010 4-C-3 Oudenaarde (06) Alfabetische klappers, met genealogische analyses op de Staten van Goederen van Oudenaarde, register 6, (A° 1441 - 1452) Van Butsele Paul, 1989
OUDNRD-011 4-C-3 Oudenaarde (07) Alfabetische klappers, met genealogische analyses op de Staten van Goederen van Oudenaarde, register 7, (A° 1452 - 1460) Van Butsele Paul, 1989
OUDNRD-012 4-C-3 Oudenaarde (08) Alfabetische klappers, met genealogische analyses op de Staten van Goederen van Oudenaarde, register 8, (A° 1461 - 1476) Van Butsele Paul, 1989
OUDNRD-013 4-C-3 Oudenaarde (09) Alfabetische klappers, met genealogische analyses op de Staten van Goederen van Oudenaarde, register 9, (A° 1476 - 1489) Van Butsele Paul, 1989
OUDNRD-014 4-C-3 Oudenaarde (10) Alfabetische klappers, met genealogische analyses op de Staten van Goederen van Oudenaarde, register 10, (A° 1489 - 1500) Van Butsele Paul, 1988
OUDNRD-015 4-C-3 Oudenaarde (11) Alfabetische klappers, met genealogische analyses op de Staten van Goederen van Oudenaarde, register 11, (A° 1500 - 1504) Van Butsele Paul, 1988
OUDNRD-016 4-C-3 Oudenaarde (12) Alfabetische klappers, met genealogische analyses op de Staten van Goederen van Oudenaarde, register 12, (A° 1504 - 1510) Van Butsele Paul, 1988
OUDNRD-017 4-C-3 Oudenaarde (13) Alfabetische klappers, met genealogische analyses op de Staten van Goederen van Oudenaarde, register 13, (A° 1510 - 1515) Van Butsele Paul, 1988
OUDNRD-018 4-C-3 Oudenaarde (14) Alfabetische klappers, met genealogische analyses op de Staten van Goederen van Oudenaarde, register 14, (A° 1516 - 1524) Van Butsele Paul, 1988
OUDNRD-019 4-C-3 Oudenaarde (15) Alfabetische klappers, met genealogische analyses op de Staten van Goederen van Oudenaarde, register 15, (a° 1524 - 1530) Van Butsele Paul, 1986
OUDNRD-020 4-C-3 Oudenaarde (16) Alfabetische klappers, met genealogische analyses op de Staten van Goederen van Oudenaarde, register 16, (A° 1531 - 1533) Van Butsele Paul, 1987
OUDNRD-021 4-C-3 Oudenaarde (17) Alfabetische klappers, met genealogische analyses op de Staten van Goederen van Oudenaarde, register 17, (A° 1534 - 1535) Van Butsele Paul, 1987
OUDNRD-022 4-C-3 Oudenaarde (18) Alfabetische klappers, met genealogische analyses op de Staten van Goederen van Oudenaarde, register 18, (A° 1536 - 1540) Van Butsele Paul, 1988
OUDNRD-023 4-C-3 Oudenaarde (19) Alfabetische klappers, met genealogische analyses op de Staten van Goederen van Oudenaarde, register 19, (1540 - 1542) Van Butsele Paul, 1988
OUDNRD-024 4-C-3 Oudenaarde (20) Alfabetische klappers, met genealogische analyses op de Staten van Goederen van Oudenaarde, register 20, (1542 - 1546) Van Butsele Paul, 1988
OUDNRD-025 4-C-3 Oudenaarde (21) Alfabetische klappers, met genealogische analyses op de Staten van Goederen van Oudenaarde, register 21, (1547 - 1553) Van Butsele Paul, 1989
OUDNRD-026 4-C-3 Oudenaarde (22) Alfabetische klappers, met genealogische analyses op de Staten van Goederen van Oudenaarde, register 22, (1553 - 1556) Van Butsele Paul, 1989
OUDNRD-027 4-C-3 Oudenaarde (23) Alfabetische klappers, met genealogische analyses op de Staten van Goederen van Oudenaarde, register 23, (1556 - 1558) Van Butsele Paul, 1991
OUDNRD-028 4-C-3 Oudenaarde (24) Alfabetische klappers, met genealogische analyses op de Staten van Goederen van Oudenaarde, register 24, (1558 - 1561) Van Butsele Paul, 1992
OUDNRD-029 4-C-3 Oudenaarde (25) Alfabetische klappers, met genealogische analyses op de Staten van Goederen van Oudenaarde, register 25, (1561 - 1564) Van Butsele Paul, 1992
OUDNRD-030 4-C-3 Oudenaarde (26) Alfabetische klappers, met genealogische analyses op de Staten van Goederen van Oudenaarde, register 26, (1564 - 1567) Van Butsele Paul, 1992
OUDNRD-031 4-C-3 Oudenaarde (27) Alfabetische klappers, met genealogische analyses op de Staten van Goederen van Oudenaarde, register 27, (1568 - 1570) Van Butsele Paul, 1993
OUDNRD-032 4-C-3 Oudenaarde (28) Alfabetische klappers, met genealogische analyses op de Staten van Goederen van Oudenaarde, register 28, (1571 - 1573) Van Butsele Paul, 1993
OUDNRD-033 4-C-3 Oudenaarde (29) Alfabetische klappers, met genealogische analyses op de Staten van Goederen van Oudenaarde, register 29, (1573 - 1575) Van Butsele Paul, 1993
OUDNRD-034 4-C-3 Oudenaarde (30) Alfabetische klappers, met genealogische analyses op de Staten van Goederen van Oudenaarde, register 30, (1575 - 1578) Van Butsele Paul, 1994
OUDNRD-035 4-C-3 Oudenaarde (31) Alfabetische klappers, met genealogische analyses op de Staten van Goederen van Oudenaarde, register 31, (1578 - 1581) Van Butsele Paul, 1994
OUDNRD-036 4-C-3 Oudenaarde (32) Alfabetische klappers, met genealogische analyses op de Staten van Goederen van Oudenaarde, register 32, (1581 - 1584) Van Butsele Paul, 1994
OUDNRD-037 4-C-3 Oudenaarde (33) Alfabetische klappers, met genealogische analyses op de Staten van Goederen van Oudenaarde, register 33, (1584 - 1589) Van Butsele Paul, 1995
OUDNRD-038 4-C-3 Oudenaarde (34) Alfabetische klappers, met genealogische analyses op de Staten van Goederen van Oudenaarde, register 34, (1589 - 1594) Van Butsele Paul, 1995
OUDNRD-039 4-C-3 Oudenaarde (35) Alfabetische klappers, met genealogische analyses op de Staten van Goederen van Oudenaarde, register 35, (1595 - 1600) Van Butsele Paul, 1995
Goeferdinge Zie 068-Overboelare en Goeferdinge, Staten van Goed 1578-1796, Bijlagen: Buitenpoorters van Geraardsbergen en van Aalst Lafort André, 2004
Uitbergen (2) Zie 068-Overmere en Uitbergen, Staten van Goed 1660-1681 (deel 2) Meys Marcel, 2002
PAMELE-001 4-C-4 Pamele (1) Alfabetische klappers, met genealogische analyses op de Staten van Goederen van Pamele-Oudenaarde, A° 1421-1436 & 1436-1472 Van Butsele Paul1980
PAMELE-002 4-C-4 Pamele (2) Alfabetische klappers, met genealogische analyses op de Staten van Goederen van Pamele-Oudenaarde, A° 1472-1483, 1483-1496, 1487-1504, 1504-1510 Van Butsele Paul, 1980
PAMELE-003 4-C-4 Pamele (3) Alfabetische klappers, met genealogische analyses op de Staten van Goederen van Pamele-Oudenaarde, A° 1514-1571 Van Butsele Paul, 1982
PAMELE-004 4-C-4 Pamele (4) Alfabetische klappers, met genealogische analyses op de Staten van Goederen van Pamele-Oudenaarde, A° 1571-1581 & 1581-1593 Van Butsele Paul, 1983
Geraardsbergen Zie Parike, Staten van Goed 1615-1795 en Zarlardinge, Staten van Goed 1610-1796, Bijlagen: Buitenpoorters van Geraardsbergen, Buitenpoorters van Aalst. De XXste Penning. Lafort André, 1999
PETDZ-001 4-C-4 Petegem-Buiten De Staten van Goed van Petegem-Buiten en Astene, en deze van de heerlijkheden
Van den Hoorenschen, Stuivenberge en Hove
Demuynck Guido, 2003
1069 4-C-6 Pitgam (F) Inventaire des Etats de Biens de Pitgam, deel 1 Van Hille W., 1973
1071 4-C-6 Pitgam (F) Inventaire des Etats de Biens de Pitgam, deel 4 Van Hille W., 1974
1070 4-C-6 Pitgam (F) Inventaire des Etats de Biens de Pitgam, deel 3 Van Hille W., 1974
POEKE-001 4-C-4 Poeke De Staten van Goed van de Baronie Poeke 1651 - 1796 Debbaut Ronny, 2004
Aalst Zie Roborst, Staten van Goed 1642-1795, Bijlagen: Buitenpoorters van Geraardsbergen, Buitenpoorters van Aalst. Lafort André, 2003
ROESLR-001 4-C-4 Roeselare Doodhalmen van de heerlijkheid Roeselare Ambacht, 1741-1776 Devoldere Wilfried, 1996
ROESLR-002 4-C-4 Roeselare I Staten van Goed van Roeselare-Ambacht 1726-1788, met Historische inleiding De Heerlijkheid van Roeselare-Ambacht Aerbeydt G. & De Bruyne M., 1970
ROESLR-003 4-C-4 Roeselare II (V / II) Staten van Goed van Roeselare, Addenda et corrigenda, delen I à V.
Register op persoonsnamen delen I tot V
Aerbeydt Guido & Biesbrouck Luc, 1984
ROESLR-004 4-C-4 Roeselare III Staten van Goed van Roeselare Poorterie Index 1530-1645, deel III Aerbeydt Guido,
ROESLR-005 4-C-4 Roeselare IV Staten van Goed van Roeselare Poorterie Index 1645-1709, deel IV Aerbeydt Guido,
ROESLR-006 4-C-4 Roeselare V Staten van Goed van Roeselare Poorterie Index 1709-1746, deel V Aerbeydt Guido, 1979
ROESLR-007 4-C-4 Roeselare VI Staten van Goed van Roeselare, Alfabetische klapper op familienamen
deel VI,
Devoldere Wilfried, 1992
ROESLR-008 4-C-4 Roeselare VII Staten van Goed van Roeselare, Alfabetische klapper op familienamen,
deel VII,
Devoldere Wilfried, 1993
ROESLR-009 4-C-4 Roeselare VIII Staten van Goed van Roeselare, Alfabetische klapper op familienamen,
deel VIII,
Devoldere Wilfried, 1994
RUDDV-001 4-C-4 Ruddervoorde Staten van Goed van Ruddervoorde, Akten 01 tot 442, 1707 - 1795 Moons Willy, 2004
RUISL-001 4-C-4 Ruiselede Staten van Goed Land van de Woestijne en Dentergem, Kapittel van Doornik Siversmet Theo & Williame Patrick, 2003
RUMBK-001 4-C-4 Rumbeke Boedelbeschrijvingen, rekeningen en akten van het Graaf- en Laatschap Rumbeke, van 1728 tot 1767 Dewulf - Heus Romain, 1978
SCHELBL-001 4-C-4 Schellebelle Indices op de Staten van Goed van de prochie en heerlijkheid van Schellebelle en Wanzele, 1642-1795 Clinckspoor Joris, 1979
Idegem Zie 068-Schendelbeke, Vloerzegem en (deel van) Idegem, Staten van Goed 1588-1796, Bijlagen: Buitenpoorters van Geraardsbergen, Buitenpoorters van Aalst. Lafort André, 2004
SCHORS-002 4-C-4 Schorisse Alfabetische klappers, met genealogische analyses op de Staten van Goederen, enz.
Van Schorisse nu Maarkedal 1584-1813 supplement
Van Butsele Paul, 1990
SCHORS-001 4-C-4 Schorisse Alfabetische klappers, met genealogische analyses op de Staten van Goederen, enz.
van Schorisse nu Maarkedal 1584-1813
Van Butsele Paul, 1990
SIJSELE-001 4-C-4 Sijsele Boedelbeschrijvingen van de Heerlijkheid Sijsele, 1ste en 2de stuk deel 1, Fonds Gilliodts Dewulf - Heus Romain, 1978 & 1984
SIJSELE-002 4-C-4 Sijsele Fonds Gilliodts, Staten van Goed,
Boedelbeschrijvingen van de Heerlijkheid Sijsele, letter B
Fonds Gilliodts, Coghe P., 1992
SINTBLB-001 4-C-4 Sint-Blasius-Boekel Parochies Sint-Blasius-Boekel en Rozebeke,
Staten van Goed 1598-1811
Bijlagen:
Buitenpoorters van Geraardsbergen, Buitenpoorters van Aalst.
De Xxste Penning.
Lafort André, 1998
Geraardsbergen Zie Sint-Denijs-Boekel Staten van Goed 1630-1801, en Wijlegem, Staten van Goed 1608-1792, Bijlagen: Buitenpoorters van Geraardsbergen, Buitenpoorters van Aalst. De XXste Penning. Lafort André, 2001
SINTJD-002 4-C-4 Sint-Joris-ten-Distel (2) De Staten van Goed van Sint-Joris-ten-Distel deel 1 Debbaut Ronny, 2002
SINTJD-003 4-C-4 Sint-Joris-ten-Distel (3) De Staten van Goed van Sint-Joris-ten-Distel, deel 2,
(in : RAB, Staten van goed Ardooie)
Debbaut Ronny, 2007
SINTKH-001 4-C-4 Sint-Kornelis-Horebeke Parochie Sint-Kornelis-Horebeke, Staten van Goed 1600-1811, Bijlagen: Buitenpoorters van Geraardsbergen, Buitenpoorters van Aalst; Renten aan de abdij van Ename, Pastorale renten. Lafort André, 2005
Aalst Zie 068-Sint-Maria-Horebeke, Staten van Goed 1585-1812, Bijlagen: Buitenpoorters van Geraardsbergen, Buitenpoorters van Aalst. De XXste Penning. Lafort André, 2000
Aalst Zie 068-Sint-Maria-Lierde, Staten van Goed 1633-1796, en Sint-Martens-Lierde Staten van Goed 1620-1800, Bijlagen: Buitenpoorters van Geraardsbergen, Buitenpoorters van Aalst. Lafort André
SLEIDG-004 4-C-5 Sleidinge (4) klapper op de Staten van Goed Sleidinge 1574-1800 deel 27, Neyt Luc & Silversmet Theo,
SLEIDG-005 4-C-5 Sleidinge (5) Staten van Goed Sleidinge anno 1574-1619, deel 8G, Neyt Luc & Silversmet Theo,
Waarschoot Zie 068-Staten van Goed van de Keure van Sleidinge, Lovendegem en Waarschoot, deel I, 1642-1700 Neyt Luc
SLEIDG-002 4-C-5 Sleidinge (2) Staten van Goed van de Keure van Sleidinge, Lovendegem en Waarschoot deel II, 1701-1780 Neyt Luc
Waarschoot Zie 068-Staten van Goed van de Keure van Sleidinge, Lovendegem en Waarschoot, deel III, 1781-1816 Neyt Luc, 1979
Oordegem Zie 068-De Staten van Goed van Smetlede-Oordegem, deel I en II Steeghers Wilfried, 1974
STEKN-001 4-C-5 Stekene (1) Algemene klapper op de Staten van Goed Stekene 1626-1796 De Witte Leo, 1982
URSEL-001 4-C-5 Ursel (1) Staten van Goed van Ursel, deel 1, naamregister, Smessaert Marcel
URSEL-004 4-C-5 Ursel (4) Staten van Goed van Ursel, deel 4 Smessaert Marcel, 1976
URSEL-005 4-C-5 Ursel (5) Staten van Goed van Ursel deel 5 Smessaert Marcel, 1978
URSEL-002 4-C-5 Ursel (2) Staten van Goed van Ursel, deel 2 Smessaert Marcel, 1974
URSEL-003 4-C-5 Ursel (3) Staten van Goed van Ursel, deel 3 Smessaert Marcel, 1975
Knesselare Zie De weesregisters van de Heerlijkheid van den Berghe. Verschillende heerlijkheden rond Aalter en Knesselare, enz. Debbaut Ronny,
VERBR-002 4-C-5 Verrebroek (2) Verrebroeck, Staten van Goed Deel 2 :1642 - 1796 Roggeman Gaston
VEURNE-020 4-C-5 Veurne-Kasselrij (04) De Staten van Goed van de Kasselrij Veurne, deel 4, nrs. 4630 - 6336 Cailliau Jef, 2002
VEURNE-019 4-C-5 Veurne-Kasselrij (03) De Staten van Goed van de Kasselrij Veurne, deel 3, nrs. 3051 - 4629 Cailliau Jef, 2002
VEURNE-018 4-C-5 Veurne-Kasselrij (02) De Staten van Goed van de Kasselrij Veurne, deel 2, nrs. 1502 - 3050 Cailliau Jef, 2001
VEURNE-016 4-C-5 Veurne (16) Kasselrij van Veurne, Staten van Goed, Indices, deel 13
Van Slype Valentin tot en met Zweertvaegher Marie-Catherine
1992
VEURNE-023 4-C-5 Veurne-Kasselrij (07 De Staten van Goed van de Kasselrij Veurne, deel 7, nrs. 11.156 - 13.474 Cailliau Jef, 2003
VEURNE-022 4-C-5 Veurne-Kasselrij (06) De Staten van Goed van de Kasselrij Veurne, deel 6, nrs. 8658 - 11.138 Cailliau Jef, 2002
VEURNE-021 4-C-5 Veurne-Kasselrij (05 De Staten van Goed van de Kasselrij Veurne, deel 5, nrs. 6337 - 8657 Cailliau Jef, 2002
VEURNE-029 4-D-2 Veurne-Kasselrij (13) De Staten van Goed van de Kasselrij Veurne, deel 13, nrs. 23.433 - 25.913 Cailliau Jef, 2004
VEURNE-017 4-C-5 Veurne-Kasselrij (01) De Staten van Goed van de Kasselrij Veurne, deel 01, nrs. 1 - 1497 Cailliau Jef, 2001
VEURNE-031 4-D-2 Veurne-Kasselrij (15) De Staten van Goed van de Kasselrij Veurne, deel 15, nrs. 32.351 - 33.581 Cailliau Jef, 2005
VEURNE-030 4-D-2 Veurne-Kasselrij (14) De Staten van Goed van de Kasselrij Veurne, deel 14, nrs. 25.914 - 32.350 Cailliau Jef, 2004
VEURNE-034 4-D-2 Veurne-Kasselrij (18) De Staten van Goed van de Kasselrij Veurne, deel 18, nrs. 35.850 - 36.970 Cailliau Jef, 2005
VEURNE-027 4-C-5 Veurne-Kasselrij (11) De Staten van Goed van de Kasselrij Veurne, deel 11, nrs. 19.433 - 21.466 Cailliau Jef, 2004
VEURNE-025 4-C-5 Veurne-Kasselrij (09) De Staten van Goed van de Kasselrij Veurne, deel 9, nrs. 15.871 - 17.491 Cailliau Jef, 2003
VEURNE-032 4-D-2 Veurne-Kasselrij (16) De Staten van Goed van de Kasselrij Veurne, deel 16, nrs. 33.581 - 34.700 Cailliau Jef, 2005
VEURNE-024 4-C-5 Veurne-Kasselrij (08) De Staten van Goed van de Kasselrij Veurne, deel 8, nrs. 13.475 - 15.870 Cailliau Jef, 2003
VEURNE-003 4-C-5 Veurne (03) de Weezerijregisters van de Kasselrij Veurne, deel 1 :
De Zuidvierschare,
Vandewalle P.
VEURNE-035 4-D-2 Veurne-Kasselrij (19) De Staten van Goed van de Kasselrij Veurne, deel 19, nrs. 36.971 - 39.137 Cailliau Jef, 2005
VEURNE-026 4-C-5 Veurne-Kasselrij (10) De Staten van Goed van de Kasselrij Veurne, deel 10, nrs. 17.492 - 19.432 Cailliau Jef, 2003
VEURNE-036 4-D-2 Veurne-Kasselrij (20) De Staten van Goed van de Kasselrij Veurne, deel 20,
Fonds de Spot, Oud Archief Veurne, nr. 1830-1832, Familiearchief Salmon de la Barre. Alfabetische tafels op naam van de Man en op naam van de Vrouw
Cailliau Jef, 2005
VEURNE-028 4-D-2 Veurne-Kasselrij (12) De Staten van Goed van de Kasselrij Veurne, deel 12, nrs. 21.467 - 23.432 Cailliau Jef, 2004
VEURNE-033 4-D-2 Veurne-Kasselrij (17) De Staten van Goed van de Kasselrij Veurne, deel 17, nrs. 34.701 - 35.849 Cailliau Jef, 2005
VEURNE-009 4-C-5 Veurne (09) Kasselrij van Veurne, Staten van Goed, Indices, deel 06
van De Wulf Adriaen tot en met Goudtsmidt Isabelle
1992
VEURNE-007 4-C-5 Veurne (07) Kasselrij van Veurne, Staten van Goed, Indices, deel 04
van De Coninck Jaecques tot en met De Molder Policarpus
1992
VEURNE-011 4-C-5 Veurne (11) Kasselrij van Veurne, Staten van Goed, Indices, deel 08
van Lambrecht Marie-Pieternelle tot en met Matsaert Jacobus
1992
VEURNE-015 4-C-5 Veurne (15) Kasselrij van Veurne, Staten van Goed, Indices, deel 12
van Vanden berghe Marie-Pietronelle tot en met Van Slype Jean
1992
VEURNE-013 4-C-5 Veurne (13) Kasselrij van Veurne, Staten van Goed, Indices, deel 10
van Platteeuw Joannes Bte tot en met Slove Janneken
1992
VEURNE-014 4-C-5 Veurne (14) Kasselrij van Veurne, Staten van Goed, Indices, deel 11
van Slove Janneken tot en met Vanden berghe Marie-Magdaleene
1992
VEURNE-012 4-C-5 Veurne (12) Kasselrij van Veurne, Staten van Goed, Indices, deel 09
van Matsaert Jacobus tot en met Platteeuw Joannes Bte
1992
VEURNE-008 4-C-5 Veurne (08) Kasselrij van Veurne, Staten van Goed, Indices, deel 05
van De Molder Policarpus tot en met De Wulf Adriaen
1992
VEURNE-006 4-C-5 Veurne (06) Kasselrij van Veurne, Staten van Goed, Indices, deel 03
van Clynckemaillie Adrianeken tot en met De Coninck Jaecques
1992
VEURNE-010 4-C-5 Veurne (10) Kasselrij van Veurne, Staten van Goed, Indices, deel 07
van Goudtsmidt Jacobus tot en met Lambrechtg Marie-Pieternelle
1992
VEURNE-005 4-C-5 Veurne (05) Kasselrij van Veurne, Staten van Goed, Indices, deel 02
van Blondeel Princken tot en met Clynckemaille Jan
1992
VEURNE-004 4-C-5 Veurne (04) Kasselrij van Veurne, Staten van Goed Indices, deel 01
van A tot en met Blondeel P
1992
VEURNE-001 4-C-5 Veurne (01) De Staten van Goed van de Kasselrij Veurne, Index op naam van de man Cailliau Jef, 2006
VEURNE-002 4-C-5 Veurne (02) De Staten van Goed van de Kasselrij Veurne, Index op naam van de vrouw Cailliau Jef, 2006
VINDH-002 4-D-2 Vinderhoute (2) De Staten van Goed van de heerlijkheid Vinderhoute,Merendree en Belsele, deel 2, 1734 - 1795 Neyt Luc, 1984
Belsele Zie 068-Vinderhoute (1), De Staten van Goed van de heerlijkheid Vinderhoute, Merendree en Belsele, deel 1, 1584 - 1733 Neyt Luc, 1984
VLAAND-001 4-D-2 Vlaanderen Maltezer orde, Goederen van de orde van Malta in Vlaanderen, 1624 Silversmet Theo, 2002
VRASEN-002 4-D-2 Vrasene (2) Staten van Goed, Vrasene, Vrasene - St. Gillis, Staten van Goed,
deel 1B,
1575 - 1661
Roggeman Gaston
VRASEN-001 4-D-2 Vrasene (1) Staten van Goed, Vrasene, Vrasene - St. Gillis, Staten van Goed,
deel 1A,
1575 - 1661
Roggeman Gaston
VRASEN-003 4-D-2 Vrasene (3) Staten van Goed, Vrasene, Staten van Goed, Vrasene,
deel 2 A
Roggeman Gaston
VRASEN-005 4-D-2 Vrasene (5) Staten van Goed, Vrasene,St.Gillis, De Klinge, Meerdonk, 1660-1710,
deel 2 C
Roggeman Gaston
VRASEN-004 4-D-2 Vrasene (4) Staten van Goed, Vrasene,St.Gillis, De Klinge, Meerdonk, 1660-1710,
deel 2 B
Roggeman Gaston
VRASEN-006 4-D-2 Vrasene (6) Staten van Goed, Vrasene, deel 3 A Roggeman Gaston
Ronsele Zie 068-De Staten van Goed van het Ambacht Waarschoot, Oostwinkel en Ronsele, deel 1, 1605 - 1700 Neyt Luc, 1987
Ronsele Zie 068-De Staten van Goed van het Ambacht Waarschoot, Oostwinkel en Ronsele, deel 2, 1701 - 1756 Neyt Luc, 1987
Ronsele Zie 068-De Staten van Goed van het Ambacht Waarschoot, Oostwinkel en Ronsele, deel 3, 1757 - 1796 Neyt Luc, 1989
WAASM-001 4-D-2 Waasmunster Staten van Goed Waasmunster dossier 157 : volume 34 tot 48
WACHTB-001 4-D-2 Wachtebeke Staten van Goed, Wachtebeke, Sint-Kruis-Winkel, Ass. 1143 (1724) - Ass. 1178 (1796) De Coninck Werner, 1994
WATOUD-001 4-D-2 Waterland-Oudeman De Staten van Goed van Waterland - Oudeman, Steeghers Wilfried, 1983
WATVL-001 4-D-2 Watervliet De Staten van Goed van de Heerlijkheid Watervliet Steeghers Wilfried, 1983
Aalst Zie 068-Welden, Staten van Goed 1596-1795, Bijlagen: Buitenpoorters van Geraardsbergen, Buitenpoorters van Aalst. De XXste Penning. Lafort André, 1998
WESSG-001 4-D-2 Wessegem Staten van Goed van de Heerlijkheid van Wessegem op Ursel, 't Gendsche - 't Vrije Smessaert Marcel, 1984
WETTR-001 4-D-2 Wetteren I Indices op de Staten van Goed van de prochie en Heerlijkheid van Wetteren,
Inbegrepen de aanhangsels Ertbuer en Ravenschoot, 1609 - 1795
Clinckspoor Joris, 1974
WETTR-002 4-D-2 Wetteren II Indices op de Staten van Goed van de prochie en Heerlijkheid van Wetteren,
Inbegrepen de aanhangsels Ertbuer en Ravenschoot, Aanvulling 1653 - 1795, deel 2
Clinckspoor J., 1979
Rollegem Zie 068-Wevelgem, S.A.Menen, Staten van Goederen, deel I, Genealogische analyses, Wevelgem N.D.255 - 257, Gullegem & Sint-Eloois-Winkel N.D.245 - 246, Moorsele & Rollegem N.D.240 - 241 - 242 - 244 Vanden Hove Etienne, 1992
WIEZE-001 4-D-2 Wieze Genealogische samenvatting van de Staten van Goed van Wieze, 1583 - 1796 Heyvaert Herman, 1988
WIJND-001 4-D-2 Wijnendale (1) De wezerijakten van het land van Wijnendale, deel 1, 1551-1748 Verhaeghe Julien, 1992
WIJND-002 4-D-2 Wijnendale (2) De wezerijakten van het land van Wijnendale, deel 2, 1748-1776 Coghe Paul, 1992
WIJND-003 4-D-2 Wijnendale (3) De wezerijakten van het land van Wijnendale, deel 3, 1776-1796 Coghe Paul, 1993
WINGN-001 4-D-2 Wingene Staten van Goed en aanverwante akten van Wingene, 1500-1800 Patteeuw Jo, 2002
WOEST-001 4-D-2 Woestijne (Land van de) 1 Indices op de Staten van Goed van de Heerlijkheid Land van de Woestijne deel 2 Smessaert Marcel, 1969
WOEST-002 4-D-2 Woestijne (Land van de) 2 Indices op de Staten van Goed van de Heerlijkheid Land van de Woestijne deel 1 Smessaert Marcel, 1970
Hollebeke Zie 068-De Staten van Goed van Woubrechtegem en van Sint-Antelinks, 1624-1795, en van de Heerlijkheid Hollebeke, 1755-1795, Souffreau Georges, 2006
Aalst Zie 068-Zegelsem, Staten van Goed 1598-1795, Bijlagen: Buitenpoorters van Geraardsbergen, Buitenpoorters van Aalst. De XXste Penning. Lafort André, 1999
ZELE-001 4-D-3 Zele Alfabetische lijst der Staten van Goed van Zele, Van Hille W., 1976
ZOMRG-004 4-D-3 Zomergem (3) Staten van Goed, Zomergem, deel 3,
1756-1793
Debbaut Ronny, 2001
ZOMRG-003 4-D-3 Zomergem (2) Staten van Goed, Zomergem, deel 2,
1704-1755,
+ Addendum 1646-1754
Debbaut Ronny, 1999
ZOMRG-002 4-D-3 Zomergem (1) Staten van Goed, Zomergem, deel 1,
1634-1703
Debbaut Ronny, 1997
Aalst Zie 068-Zottegem, Staten van Goed, 1586 - 1795, deel 1, Erwetegem, Godveerdegem, Grotenberge, Strijpen, Sint-Goriks-Oudenhove, Wijnhuize (Land van vrije eigendome van Zottegem). Bijlagen Buitenpoorters van Geraardsbergen en Aalst. Lafort André, 2002
AAIGM-001 4-A-2 Aaigem Indices Staten van Goed Aaigem, anno 1600 - 1796 Marc De Moyer, De Troyer, John Scheerlinck, 1998
ASSND-005 4-A-2 Assenede (4) Staten van Goed van het Ambacht Assenede, deel 4, 1743 -1796 Claeys Marijn, 2007
ASSND-001 4-A-2 Assenede Staten van Goed van de Heerlijkheid en Burggravije van Sint-Albert Claeys Marijn, 2005
DENDERH-002 4-A-3 Denderhoutem (2) Staten van Goed van Denderhoutem, 1639-1796, deel 2 Lievens Robert, 1998
GAVER-001 4-A-4 Gavere (1) Prinsdom Gavere,
uittreksels uit de Staten van Goed 1560-1700
Van de Velde Jan G.S. 2008
BRUGGE-007 4-A-3 Brugse Vrije Index op de Wezerijakten, Brugse Vrije, Westkwartier 1700-1797 Verté Roland, 2008
DRONG-003 4-A-3 Drongen Drongen, Staten van Goed, Registers Dobbelaere Michel, 2008
DRONG-002 4-A-3 Drongen Drongen, Staten van Goed, bundels Dobbelaere Michel, 2008
GENT-035 4-B-2 Gent (35) Staten van Goed van de Heerlijkheid Sint-Baafs bij Gent, deel III Steeghers Wilfried, 1977
GENT-024 4-B-2 Gent (24) Regesten op de Jaarregisters van de Keure, Schepenjaar 1402-1403 De Zutter Joris, 1981
GENT-027 4-B-2 Gent (27) Regesten op de Jaarregisters van de Keure, Schepenjaar 1406-1407 Gevaert Marijke, 1983
GENT-023 4-B-2 Gent (23) Regesten op de Jaarregisters van de Keure, Schepenjaar 1401-1402 Vandensteen Herman, 1981
GENT-031 4-B-2 Gent (31) Regesten op de Jaarregisters van de Keure, Schepenjaar 1409-1410 Dewulf Jacqueline, 1984
GENT-028 4-B-2 Gent (28) Regesten op de Jaarregisters van de Keure, Schepenjaar 1407-1408,
deel 1, (1 juli 1407 - 30 april 1408)
Nowé Rita, 1982
GENT-029 4-B-2 Gent (29) Regesten op de Jaarregisters van de Keure, Schepenjaar 1407-1408,
deel 2, (02 mei 1408 - 30 oktober 1408),
+ INDEX
Nowé Rita, 1982
GENT-030 4-B-2 Gent (30) Regesten op de Jaarregisters van de Keure, Schepenjaar 1408-1409 Nowé Rita, 1984
GENT-026 4-B-2 Gent (26) Regesten op de Jaarregisters van de Keure, Schepenjaar 1404-1405 Van De Wiele Johan, 1981
GERBG-002 4-B-2 Geraardsbergen Stad Geraardsbergen, Staten van Goed 1563-1796, deel 1,
+ bijlage graantelling van 1693
Lafort André & Rens J.L., 2007
GERBG-003 4-B-2 Geraardsbergen Stad Geraardsbergen, Staten van Goed 1563-1796, deel 2,
+ bijlage graantelling van 1693
Lafort André & Rens J.L., 2007
GENT-016 4-A-4 Gent (16) Genealogische notities, Regesten van de Keure Gent: 1350 - 1450 Baudts M.J.
HELDRG-001 4-B-3 Heldergem Staten van Goed van Heldergem, 1629 - 1796 Lievens Robert, 1996
IEPER-003 4-B-3 Ieper Kasselrij Ieper, Doothalmen 1524-1606 Vanderhaeghe J. 1975
KORTM-003 4-B-3 Kortemark (3) Staten van Goed van het Ambacht Kortemark, 1694 - 1796 Cornette J., 1977
LOVDG-001 4-B-4 Lovendegem (1) Staten van Goed van de Baronie Lovendegem deel 1, (1745-1796) Claeys Marijn, 2007
MELDEN-001 4-B-5 Melden Alfabetische klappers met genealogische analyses op de Staten van Goederen enz…
van Melden (nu Oudenaarde) en
Nukerke (nu Maarkedal), 1560-1795
Van Butsele Paul, 1983
MELSEL-001 4-B-5 Melsele (1) Staten van Goed 1555-1796 Deel 1 Roggeman Gaston
MELSEL-003 4-B-5 Melsele (3) Staten van Goed 1555-1796 Deel 3 Roggeman Gaston
NIEUWP-001 4-C-2 Nieuwpoort Staten van Goed van de stede ende port van Nieuwpoort, Cailliau Jef, 2007
OUDNRD-004 4-C-2 Oudenaarde Stad en Kasselrij Oudenaarde, Staten van Goed (1595-1796): Indices Aelvoet Carlos & Lafort André, 2008
OUDNRD-001 4-C-2 Oudenaarde Stad en Kasselrij Oudenaarde, Staten van Goed (1595-1796), deel 1 Aelvoet Carlos & Lafort André, 2008
OUDNRD-002 4-C-2 Oudenaarde Stad en Kasselrij Oudenaarde, Staten van Goed (1595-1796), deel 2 Aelvoet Carlos & Lafort André, 2008
OUDNRD-003 4-C-2 Oudenaarde Stad en Kasselrij Oudenaarde, Staten van Goed (1595-1796), deel 3 Aelvoet Carlos & Lafort André, 2008
OVERMR-003 4-C-3 Overmere (3) Overmere Staten van Goed 1681-1700 (deel 3) Meys Marcel, 2008
SINTJD-001 4-C-4 Sint-Joris-ten-Distel (1) De Weesboeken van St. Joris-ten-Distele 1643-1669 & 1711-1795 Debbaut Ronny, 1998
OOSTVL-001 4-C-2 Oost-Vlaanderen Inventaris der Staten van Goede van Oost-Vlaanderen, Aanvullingen op de Inventaris, zie boek 068-OOSTVL-002 De Muynck Guido, 1983 Demuynck G & Debbaut R, 2003
VERBR-001 4-C-5 Verrebroek (1) Verrebroeck, Staten van Goed Deel 1 : 1642 -1796 Roggeman Gaston
VRASEN-007 4-D-2 Vrasene (7) Staten van Goed, Vrasene,St.Gillis, De Klinge, Meerdonk, 1710 - 1796,
deel 3 B
Roggeman Gaston
VRASEN-008 4-D-2 Vrasene (8) Staten van Goed, Vrasene,St.Gillis, De Klinge, Meerdonk, 1710 - 1796,
deel 3 C
Roggeman Gaston
VRASEN-009 4-D-2 Vrasene (9) Staten van Goed, Vrasene,St.Gillis, De Klinge, Meerdonk 1710 - 1796,
deel 3 D
Roggeman Gaston
Assenede Zie 068-Wachtebeke (1) Staten van Goed, Ambacht Assenede, Vierschaar Wachtebeke, deel 1: 1650 - 1724 Claeys Marijn, 2008
MECHLN-032 4-B-5 Mechelen (60) Akten van de weeskamer van de stad Mechelen, deel 60: Regesten 1543-1549 De Preter & Verhaegen, 2008
MECHLN-031 4-B-5 Mechelen (59) Akten van de weeskamer van de stad Mechelen, deel 59: Regesten 1546-1555 De Preter & Mannaerts, 2008
ARDOI-002 4-A-2 Ardooie-Ayshove De Wezerijakten van de heerlijkheden Ardooie & Ayshove deel I, Romain L. Dewulf-Heus, 1977
Zingem Zie 068-Asper (1), De Staten van Goed, Asper - Zingem, deel 1: 1634-1755 Van de Kauter Etienne, 1988
Zingem Zie 068-Asper (2), De Staten van Goed, Asper - Zingem, deel 2: 1756-1796 Van de Kauter Etienne, 1989
ASSND-002 4-A-2 Assenede (1) Staten van Goed van het Ambacht Assenede, deel 1, 1521-1624 Claeys Marijn, 2006
ASSND-004 4-A-2 Assenede (3) Staten van Goed van het Ambacht Assenede, deel 3, 1681-1743 Claeys Marijn, 2007
ASSND-003 4-A-2 Assenede (2) Staten van Goed van het Ambacht Assenede, deel 2, 1625-1681 Claeys Marijn, 2006
1013 4-D-1 Bailleul (F) Staten van Goed van Belle Index Belle-Ambacht
BELSE-001 4-A-2 Belsele (1) Staten van Goed Belsele 1560-1796, deel 1 Roggeman Gaston
BELSE-002 4-A-2 Belsele (2) Staten van Goed Belsele 1560-1796, deel 2 Roggeman Gaston
BERCH-001 4-A-2 Berchem Aangiften van Nalatenschap Kavelingen en wezenrekeningen van Berchem (Kluisbergen) [1559]-1830 Decrits & Van Isterdael, 2001
1014 4-D-1 Bergues (F) IA Tables générales des Registres aux Actes de partage de la ville et chatellenie de Bergues, I, Tables par village et par registre pour les paroisses de la chatellenie (A-Q) Vergriete Thérèse, 1972
1015 4-D-1 Bergues (F) IB Tables générales des Registres aux Actes de partage de la ville et chatellenie de Bergues, I, Tables par village et par registre pour les paroisses de la chatellenie (R-Z) Vergriete Thérèse, 1972
1016 4-D-1 Bergues (F) II Tables générales des Registres aux Actes de partage de la ville et chatellenie de Bergues, II, Tables des registres de la ville de la Prévôté de Saint-Donat, des "Uytsittende" et "Octroyen" Vergriete Thérèse, 1974
1017 4-D-1 Bergues (F) III Index des tables générales des Registres aux Actes de partage de la ville et chatellenie de Bergues, Vergriete Thérèse, 1979
BEVRW-001 4-A-2 Beveren De Burggravije van Sillebeke en de Vrije Heerlijckhede van Raesegem en de Massene, (Beveren, Vrasene, Sint-Gillis) geënclaveerd binnen de prochie van Beveren Synopsis Staten van Goed - Wezenrekeningen (17de - 18de eeuw) Verheyen Piet, 2000
BEVRW-004 4-A-2 Beveren Staten van Goed Beveren, 1705-1796 (deel 3) Roggeman Gaston
BEVRW-002 4-A-2 Beveren Staten van Goed Beveren, 1705-1796 (deel 1) Roggeman Gaston
BEVRW-003 4-A-2 Beveren Staten van Goed Beveren, 1705-1796 (deel 2) Roggeman Gaston
BEVRW-005 4-A-2 Beveren-Waas Beveren-Waas Staten van Goed 1598-1705 Roggeman Gaston
Heule Zie 068-Bissegem, S.A.Menen, Staten van Goederen, deel II, Genealogische Analyses, Bissegem N.D.264, Dadizele N.D.263, Geluwe N.D.252 - 253, Heule N.D.265 - 267 - 268 - 270, verschillende gemeenten N.D.272 Vanden Hove Etienne, 1992
BLNKB-001 4-A-2 Blankenberge Staten van Goed "der Stede ende Port" van Blanckenberghe Dewulf - Heus Romain, 1987
Bassevelde Zie 068-Boekhoute (4), Staten van Goed van het ambacht Boekhoute Boekhoute, Bassevelde en Oosteeklo deel 4, 1621-1670: Staten van Goed, 1750-1782: Wezenrekeningen, 1616-1784: Wezenrekeningen, Staten van Goed, Liquidaties Claeys Marijn, 2004
Bassevelde Zie 068-Boekhoute (5), Staten van Goed van het ambacht Boekhoute Boekhoute, Bassevelde en Oosteeklo deel 5, Ambacht Boekhoute: 1540-1620 Staten van Goed, Waterdijk: 1557-1790 staten van Goed, wezenrekeningen en testamenten Claeys Marijn, 2005
Bassevelde Zie 068-Boekhoute (1), Staten van Goed van het ambacht Boekhoute Boekhoute, Bassevelde en Oosteeklo deel 1, 1740-1795 Marijn Claeys, 2003
Bassevelde Zie 068-Boekhoute (3), Staten van Goed van het ambacht Boekhoute Boekhoute, Bassevelde en Oosteeklo deel 3, 1668-1700 Marijn Claeys, 2004
Bassevelde Zie 068-Boekhoute (2), Staten van Goed van het ambacht Boekhoute Boekhoute, Bassevelde en Oosteeklo deel 2, 1700-1740 Marijn Claeys, 2003
BOULR-001 4-A-2 Boulare Indices op de Staten van Goed van de Baronie Boulaere, klapper op de familienamen van delen I tot IX klapper op de familienamen van delen I tot IX Himschoot V., 1975
BOULR-002 4-A-2 Boulare (1) Indices op de Staten van Goed van de Baronie Boulaere, eerste deel: Greffie Deftinge Mahauden A. & Rens J. 1970
BOULR-003 4-A-2 Boulare (2) Indices op de Staten van Goed van de Baronie Boulaere, tweede deel: Deftinge (vervolg), Idegem-Smeerebbe Mahauden A. & Rens J. 1971
BOULR-004 4-A-2 Boulare (3) Indices op de Staten van Goed van de Baronie Boulaere, derde deel: Greffie Idegem-Smeerebbe (einde) Mahauden A. & Rens J. 1971
BOULR-005 4-A-2 Boulare (4) Indices op de Staten van Goed van de Baronie Boulaere, vierde deel: Greffie : St.Jans Hemelverdegem, Greffie : Nederboulaere-Ockerzele Mahauden A. & Rens J. 1972
BOULR-006 4-A-2 Boulare (5) Indices op de Staten van Goed van de Baronie Boulaere, vijfde deel: Greffie Onkerzele-Nederboelare, bijvoegsel Idegem en Smeerebbe 1675-1756 Mahauden A. & Rens J. 1972
BOULR-007 4-A-2 Boulare (6) Indices op de Staten van Goed van de Baronie Boulaere, zesde deel: Greffie Onkerzele - Nederboelaere 1770-1795, Overboelaere - Goeferdinge 1588-1709 Mahauden A. & Rens J. 1972
BOULR-008 4-A-2 Boulare (7) Indices op de Staten van Goed van de Baronie Boulaere, zevende deel: Overboelaere - Goeferdinge 1726-1782 Mahauden A. & Rens J. 1972
BOULR-009 4-A-2 Boulare (8) Indices op de Staten van Goed van de Baronie Boulaere, achtste deel: Overboelare 1782 - Goeferdinge 1796, Schendelbeke 1669 - Vloerzegem 1743 Mahauden A. & Rens J. 1973
1122 4-C-6 Cassel 14-15 De Poorterij van Cassel, (12) deel XIV en XV, (blz 1476 tot 1670), algemene index op de familienamen, Vergriete Thérèse, 1988
1031 1R4D Elverdinge Buitenpoorters van Ieper in Elverdinge 1631-1796 Bauwen Freddy, 2003
1032 1R4D Geluveld Buitenpoorters van Ieper in Geluveld 1631-1795 Bauwen Freddy, 2001
1033 1R4D Geluwe Buitenpoorters van Ieper in Geluwe 1631-1795 Bauwen Freddy, 2001
1034 1R4D Gent De Gentse poorterij en buitenpoorterij Recht en Instellingen in de Oude Nederlanden tijdens de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. Decavele J., 1981
1035 1R4D Gent Poorters en buitenpoorters van Gent, 1477-1492, 1542-1796 Decavele Johan, 1986
1080 1R5C Oudenaarde (2) Poortersboeken van Oudenaarde, Struuckboek Poorterlijke Inschrijvingen, deel 2, A° 1550 - 1736 Van Butsele Paul, 1983
1037 1R4D Geraardsbergen Buitenpoorters van Geraardsbergen 1590-1640, deel 1 Lievens R., 1991
1038 1R4D Geraardsbergen Buitenpoorters van Geraardsbergen 1590-1640, deel 2 Lievens R., 1991
1039 1R4D Geraardsbergen Buitenpoortersboek van Geraardsbergen van 1396, met bewerking De Brouwer J., 1954
1040 1R4D Geraardsbergen Buitenpoortersboeken van Geraardsbergen, Het Land van Aalst, Jg XIX, 1967, nrs.3&4 / Jg XX, 1968, nrs.4&5 / Jg XXI, 1969, nrs.4&5/ Jg XXII, 1970, nrs.4&5/ Jg XXIII, 1971, nrs.4&5/ Jg XXIV, 1972, nr. 2 Cornelis M., 1967-1972
1051 K6-D3 Halle Le livre de Bourgoisie de Halle en Brabant, 1600-1800 Koller F.
1042 1R4D Hollebeke Buitenpoorters van Ieper in Hollebeke 1631-1796 Bauwen Freddy, 2006
1045 1R4D Ieper 01 Poorters van Ieper, 25 december 1325 - 12 juni 1326, Bauwen Freddy
1046 1R4D Ieper 02 Poorters van Ieper, 1351 - 1418 Bauwen Freddy, 2001
1047 1R4D Ieper 03 Poorters van Ieper, 8 februari 1431 - 27 januari 1447 Bauwen Freddy, 2003
1048 1R4D Ieper 04 Poorters van Ieper, 28 januari 1447 - 7 februari 1468 Bauwen Freddy, 2003
1049 1R5C Ieper 05 Poorters van Ieper, 4 april 1481 - 13 juni 1496 Bauwen Freddy, 2003
1050 1R5C Ieper 06 Poorters van Ieper, 16 juni 1496 - 28 januari 1509 Bauwen Freddy, 2004
1051 1R5C Ieper 07 Poorters van Ieper, 1 februari 1509 - 7 mei 1527 Bauwen Freddy,
1052 1R5C Ieper 08 Poorters van Ieper, 6 maart 1527 - 19 april 1539 Bauwen Freddy, 2000
1053 1R5C Ieper 09 Poorters van Ieper, 21 april 1539 - 6 mei 1549 Bauwen Freddy, 1999
1054 1R5C Ieper 10 Poorters van Ieper, 6 mei 1549 - 13 juli 1560 Bauwen Freddy, 2001
1055 1R5C Ieper 11 Poorters van Ieper, 22 juli 1567 - 10 mei 1573 Bauwen Freddy, 2002
1056 1R5C Ieper 12 Poorters van Ieper, 13 mei 1573 - 24 januari 1597 Bauwen Freddy, 2003
1057 1R5C Ieper 13 Poorters van Ieper, 24 Januari 1597 - 18 juni 1611 Bauwen Freddy, 2000
1058 1R5C Ieper 14 Poorters van Ieper, 21 juni 1611 - 6 oktober 1622 Bauwen Freddy, 2006
1059 1R5C Ieper 15 Poorters van Ieper, 8 oktober 1622 - 21 maart 1628 Bauwen Freddy, 2006
1060 1R5C Ieper 16 Poorters van Ieper, 23 maart 1628 - 8 april 1633 Bauwen Freddy, 2006
1061 1R5C Ieper 17 Poorters van Ieper, 9 april 1633 - 12 april 1639 Bauwen Freddy, 2006
1062 1R5C Ieper 18 Poorters van Ieper, 30 april 1639 - 17 oktober 1643 Bauwen Freddy, 2006
1063 1R5C Ieper 19 Poorters van Ieper, 23 oktober 1643 - 25 februari 1651 Bauwen Freddy, 2006
1064 1R5C Ieper 20 Poorters van Ieper, 2 maart 1651 - 29 oktober 1661 Bauwen Freddy, 2006
1065 1R5C Ieper 21 Poorters van Ieper, 29 oktober 1661 - 5 juni 1666 Bauwen Freddy
1066 1R5C Ieper 22 Poorters van Ieper, 6 juni 1666 - 4 juli 1672 Bauwen Freddy, 2001
1067 1R5C Ieper 23 Poorters van Ieper, 4 juli 1672 - 30 december 1679 Bauwen Freddy, 2000
1068 1R5C Ieper 24 Poorters van Ieper, 5 januari 1680 - 12 oktober 1686 Bauwen Freddy, 2004
1069 1R5C Ieper 25 Poorters van Ieper, 15 oktober 1686 - 12 september 1693 Bauwen Freddy, 2004
1070 1R5C Ieper 26 Poorters van Ieper, 12 september 1693 - 24 december 1701 Bauwen Freddy, 2005
1071 1R5C Ieper 27 Poorters van Ieper, 24 december 1701 - 24 maart 1711 Bauwen Freddy, 2005
1043 1R4D Ieper Haghepoorters van Ieper, 1380-1400 Bauwen Freddy
1044 1R4D Ieper Registre van den beslapene van poorters ende ooc huer portersceip te vercrighene Ieper, 1350-1418 Bauwen Freddy
1086 1R5C Passendale Buitenpoorters van Ieper in Passendale 1631-1796 Bauwen Freddy, 2002
1098 1R5C Zonnebeke Buitenpoorters van Ieper in Zonnebeke 1631-1795 Bauwen Freddy, 2002
1073 1R5C Kortrijk De Buitenpoorters van Kortrijk in de Roede van Tielt en de Roede van Deinze van Tielt (1639-1720) en de Roede van Deinze (1639-1795) Callens Jan, 2001
1072 1R5C Kortrijk Buitenpoorters van Kortrijk wonende buiten de Kasselrij 1549-1795 De Muynck Guido, 2004
1008 1R4D Bellegem Bellegemse buitenpoorters van Kortrijk, 1398-1795 Vandenhende Pascal, 1999
1076 1R5C Meulebeke Kortrijkse Buitenpoorters te Meulebeke 1540-1798 Decroix L. Dewulf R.L.-Heus, 1990
1074 1R5C Mechelen De gekochte poorters van Mechelen 1400-1795 Kocken M., 1975
1075 1R5C Mesen Buitenpoorters van Ieper in Mesen 1631-1795 Bauwen Freddy, 2005
1077 1R5C Moorslede Buitenpoorters van Ieper in Moorslede 1631-1796 Bauwen Freddy, 2005
1078 1R5C Oudenaarde Het Coemannenbouc of het bouc van der coemannen gulde van Oudenaarde 1343-1498-18de eeuw Van Butsele Paul, 1977
1083 1R5C Oudenaarde Poorterboeken van Oudenaarde, deel II, Het groot poortersboek van Oudenaarde of Poortersbouc der Stede en Caele van Audenaerde (a°1288 - a°1550) Van Butsele Paul, 1977
1079 1R5C Oudenaarde Indices op het groot poortersboek van Oudenaarde of Poortersbouc der Stede en Caele van Audenaerde (a°1288 - a°1550) Van Butsele Paul, 1988
1081 1R5C Oudenaarde Poortersboek van Verzitten van Oudenaarde A°1550 - 1795 Van Butsele Paul, 1990
1082 1R5C Oudenaarde (1) Poortersboeken van Oudenaarde, Struuckboek A°1550 - 1736, deel I (begonnen in 1550) Van Butsele Paul, 1966
1085 1R5C Pamele Poorter- & Struuckboek van Pamele - Oudenaarde Poorterboeken van de Zuidelijke Nederlanden, 1319 - 1590, hernieuwd 1529, deel V Van Butsele Paul, 1972
1087 1R5C Poperinge Poorterboek van Poperinge 1568 - 1796, Magistraat van Poperinge 1568-1793 Van Hille Ph., 1969
1123 4-C-6 Sint-Winoksbergen Indices op de Poorterboeken van St.-Winoksbergen 1389-1789 Vergriete Thérèse, 1968
1090 1R5C Tielt De Poorters van Tielt van voor 1550 tot 1614 Tanghe Robert, 1985
1092 1R5C Tielt De Poortersboeken van Tielt, Afschrift 1614 & 1632, (bevat de poorters van vóór 1555 tot 1673), deel I Ailliet Lucien, 1996
1093 1R5C Tielt De Poortersboeken van Tielt, Afschrift 1700 & 1716, bevat de poorters van 1593 tot 1743, deel II Ailliet Lucien, 1997
1091 1R5C Tielt De Poortersboeken van Tielt, Ailliet Lucien, 1998
1094 1R5C Veurne Poortersboek van Veurne Cailliau Jef, 1989
1095 1R5C Wingene Buitenpoorters en Penningkohieren Wingene en Zwevezele, 1398-1795 Patteeuw Jo & Vandewiele André, 2002
1096 1R5C Wulvergem Buitenpoorters van Ieper in Wulvergem, 1631-1796 Bauwen Freddy, 2003
1097 1R5C Zandvoorde Buitenpoorters van Ieper in Zandvoorde, 1631-1795 Bauwen Freddy, 2001
1099 1R5C Zuidschote Buitenpoorters van Ieper in Zuidschote, 1631-1795 Bauwen Freddy, 2001
1003 1R4D Aalst Liste des Bourgeois Forains de la ville d'Alost, Résidants à Renaix. 1- Anno 1423 à 1466, 1493 à 1561, 2- 1551 à 1618, Voir aussi partie à la fin du Registre, 3- 1645 à 1789 1963-1964
1009 1R4D Brugge Indices op de Brugsche Poortersboeken, (1) deel 1, Poortersboeken over 1418-1450, Parmentier R.A., 1938
1010 1R4D Brugge Indices op de Brugsche Poortersboeken, (2) deel 2, Poortersboeken over 1450-1794, Parmentier R.A., 1938
1002 1R4D Aalst Buitenpoorters van Aalst, 1° deel, Poorters buiten de Wallen Lievens M.R.
1004 1R4D Aalst (1) Buitenpoorters van Aalst, deel I Lievens R., 1988
1005 1R4D Aalst (2) Buitenpoorters van Aalst, deel II Lievens R., 1988
1006 1R4D Aalst (3) Buitenpoorters van Aalst, deel III Lievens R., 1988
1007 1R4D Aalst (4) Buitenpoorters van Aalst, Buitenpoorters van Aalst, deel IV Lievens R., 1988
1011 1R4D Brugge 1 Brugse poorters, opgetekend uit de Stadsrekeningen deel 1, 1281-1417 Jamees A., 1974
1012 1R4D Brugge 2 Brugse poorters, opgetekend uit de Stadsrekeningen deel 2 A, 1418-1478 Jamees A., 1980
1013 1R4D Brugge 3 Brugse poorters, opgetekend uit de Stadsrekeningen deel 2 B, 1418-1478 Jamees A., 1980
1014 1R4D Brugge I Indices op de Buitenpoortersboeken van Brugge, deel 1, 1548-1788 Schouteet A., 1965
1015 1R4D Brugge II Indices op de Buitenpoortersboeken van Brugge, deel 2, 1548-1788, De Borgen en de Domicilies van de Buitenpoorters Schouteet A., 1973
1018 K5-D2 Brussel Poorters van Brussel, (2) 1350 - 1795 1601-1695, Bourgeois de Bruxelles, deel 2 Caluwaerts Jan, 2005
1019 K5-D7 Brussel Poorters van Brussel, (3) 1350 - 1795 1695-1795, Bourgeois de Bruxelles, deel 3 Caluwaerts Jan & Simonart Hugo, 2000
1111 4-C-6 Cassel 01 De Poorterij van Cassel, (01) deel I (blz 1 tot 104) Vergriete Thérèse, 1981
1112 4-C-6 Cassel 02 De Poorterij van Cassel, (02) deel II (blz 105 tot 213) Vergriete Thérèse, 1983
1113 4-C-6 Cassel 03 De Poorterij van Cassel, (03) deel III (blz 214 tot 354) Vergriete Thérèse, 1983
1114 4-C-6 Cassel 04 De Poorterij van Cassel, (04) deel IV (blz 355 tot 474) Vergriete Thérèse, 1983
1115 4-C-6 Cassel 05 De Poorterij van Cassel, (05) deel V (blz 354 tot 481) zou moeten zijn van 475 tot 602 Vergriete Thérèse, 1983
1116 4-C-6 Cassel 06 De Poorterij van Cassel, (06) deel VI (blz 603 tot 724) Vergriete Thérèse, 1983
1117 4-C-6 Cassel 07 De Poorterij van Cassel, (07) deel VII (blz 725 tot 853) Vergriete Thérèse, 1984
1118 4-C-6 Cassel 08 De Poorterij van Cassel, (08) deel VIII (blz 854 tot 965) Vergriete Thérèse, 1984
1119 4-C-6 Cassel 09 De Poorterij van Cassel, (09) De Poorterij van Cassel, deel IX (blz 966 tot 1071) Vergriete Thérèse, 1984
1120 4-C-6 Cassel 10-11 De Poorterij van Cassel,(10) deel X en XI (blz 1072 tot 1279) Vergriete Thérèse, 1987
1121 4-C-6 Cassel 12-13 De Poorterij van Cassel, (11) deel XII en XIII (blz 1280 tot 1475) Vergriete Thérèse, 1987
1012 REK 2-4 De Belgische Stad van vandaag: Waarheen Gemeentekrediet 1985
1002 REK 2-4 Bauen auf dem Laude Stange A.E.
1001 REK 2-4 Art Deco en Modernisme (1918-1965) Architectuurgids Zuid-Oost-Vlaanderen De Wolf Koenraad,
1022 REK 2-4 Statische Atlas, Volks- en Woningtelling 1981. deel 1, Demografische gegevens Ministerie van Economische zaken, 1983
1043 REK 2-5 Woonhuizen: Onbewust monumenten Tielt 1990 Maes A. & Vandepitte P., 1990
1005 REK 2-4 Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen Stad Gent, 4nb Noord-Oost, 16de eeuwse stadsuitbreiding Van Aerschot Suzanne, 1979
1008 REK 2-4 Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen Stad Gent, deel 4na, Kuip van Gent Van Aerschot Suzanne, 1976
1010 REK 2-4 Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen Stad Gent, deel 4nc, 19de en 20ste stadsuitbreiding Van Aerschot Suzanne, 1982
1009 REK 2-4 Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen Stad Gent, deel 4nb, Zuid-west, 16de eeuwse stadsuitbreiding Van Aerschot Suzanne, 1979
1006 REK 2-4 Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen Stad Gent, deel 12 n2, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Destelbergen en Oosterzele Van Aerschot Suzanne, 1989
1011 REK 2-4 Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen Stad Gent, deel 4nd, Fusiegemeenten Van Aerschot Suzanne, 1982
1018 REK 2-4 Landeigendom Nationale Maatschappij voor de Kleine Landeigendom
1015 REK 2-4 De Landelijke Woning Boerinnenbond - Leuven
1013 REK 2-4 De Bouw der Boerenhoeven in de Zuidelijke Nederlanden Bijdrage tot de studie der ontwikkelingsgeschiedenis van de plattelandsche architectuur Trefois Clemens V. , 1943
1017 REK 2-4 Hoevenbouw Petit K.L., Warie R., 1943
1037 REK 2-5 Woningfonds van de Bond der Kroostrijke Gezinnen van België Jaarverslagen, dienstjaar 1968
1038 REK 2-5 Woningfonds van de Bond der Kroostrijke Gezinnen van België Jaarverslagen, dienstjaar 1971
1039 REK 2-5 Woningfonds van de Bond der Kroostrijke Gezinnen van België Jaarverslagen, dienstjaar 1972
1040 REK 2-5 Woningfonds van de Bond der Kroostrijke Gezinnen van België Jaarverslagen, dienstjaar 1974
1041 REK 2-5 Woningfonds van de Bond der Kroostrijke Gezinnen van België Jaarverslagen, dienstjaar 1975
1042 REK 2-5 Woningfonds van de Bond der Kroostrijke Gezinnen van België Jaarverslagen, dienstjaar 1983
1036 REK 2-5 Vroeger wonen Weyns J., 1960
1035 REK 2-5 Verloren Dorp Trefois Clemens
1021 REK 2-4 Over Stijl in Bouw- en Meubelkunst Vierde druk met 38 reproducties naar teekeningen van den schrijver en 50 afbeeldingen naar fotografieën Berlage H.P., 1921
1004 REK 2-4 Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen Plaatsnamenregister bij de reeks,
Inventaris van het cultuurbezit in België.
Architectuur 1971-2005
Van Aerschot-Van Haeverbeeck Suzanne, 2007
1007 REK 2-4 Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen Stad Gent, deel 4n. Bijlage
1020 REK 2-4 Les Maisons anciennes en Belgique Exposition rétrospective de l'architecture privée en Belgique, organisée à l'occasion du congrès archéologique et historique de Gand, 1907 Cloquet L.
1014 REK 2-4 De Gevelstenen spreken Fotoboek met 275 afbeeldingen van gevelstenen in Nederland en Vlaanderen Schiltmeijer J.R.
1016 REK 2-4 Het Boerendak De plattegrondsvormen van zg. Frankische boerderijtypen. Heruitgave De Bouw der Boerenhoeve Trefois Clemens V., 1980
1019 REK 2-4 Landelijke Architectuur Ontwikkelingsgeschiedenis van onze landelijke architectuur Trefois Clemens V., 1978
1034 REK 2-5 Van Vakwerk tot Baksteenbouw Trefois Clemens V., 1979
1023 REK 2-5 Van Kasteel naar Kasteel (1) Arren Paul, 1985
1026 REK 2-5 Van Kasteel naar Kasteel (2) Arren Paul, 1987
1027 REK 2-5 Van Kasteel naar Kasteel (3) Arren Paul, 1989
1028 REK 2-5 Van Kasteel naar Kasteel (4) Arren Paul, 1991
1029 REK 2-5 Van Kasteel naar Kasteel (5) Arren Paul, 1993
1030 REK 2-5 Van Kasteel naar Kasteel (6) Arren Paul, 1995
1031 REK 2-5 Van Kasteel naar Kasteel (7) Arren Paul, 1997
1032 REK 2-5 Van Kasteel naar Kasteel (8) Arren Paul, 1999
1033 REK 2-5 Van Kasteel naar Kasteel (9) Arren Paul, 2001
1024 REK 2-5 Van Kasteel naar Kasteel (10) Arren Paul, 2003
1025 REK 2-5 Van Kasteel naar Kasteel (11) Arren Paul, 2005
1041 3R3D Gent Universiteit Gent Administratieve gids 2008-2009 2008
G-021 2L4B GHESQUIERE Ghesquiere was de naam… Gekiere is de naam Gekiere Claude, maart 2008
1004 4R5C Asten - bieten en ... Mensen Vlaamse seizoenarbeiders in Noord-Frankrijk Bruggeman Leon, 1986
1005 4R5C Beknopte naamlijst der beroepen Ministerie van Economische Zaken, 1961
1020 4R5C De Oostvlaamse Postman Driemaandelijks tijdschrift, juli 1986
1017 4R5C De Klompenmakerij Sociale en economische geschiedenis van de klompenmakerij in het noorden van Oost-Vlaanderen Hesters Paul, 1986
1016 4R5C Brugge De Brugse Schoenmakers en Timmerlieden De Ambachten en hun huizen, 14de-20ste eeuw Marechal D & Vandewalle A, 1985
1027 4R5C Het Ambacht van de Kuiper Enkele notities in de marge van het Woordenboek van de Vlaamse Dialekten Van Keymeulen Jacques, 1983
1032 4R5C Houtlijm Geschiedenis en verwerking De Kesel W. G.
1038 4R5C Gent Lood-, zinkbewerkers en schaliedekkers 50 jaar beroepsvereniging, Gent en Oost-Vlaanderen, (1936-1986) De Pue Norbert, 1986
1043 4R5C Onze Herbergen Cassiman A. 1952
1042 4R5C Onze brandweer vroeger en nu Folkloristische Schets Peeters Karel, 1931
1045 4R5C Oude Vlaamse ambachten en straatberoepen (1890-1910) Met prentkaarten van Denis Pieters Van Hulle Marc 1998
1048 4R5C Regie der Belgische posterijen Activiteitsverslag 1974
1052 4R5C Upstairs Downstairs Dienstpersoneel in Vlaanderen (1750-1995) De Maeyer Jan & Van Rompaey Lies, 1996
1053 4R5C Van Baardemaker tot Barbier Daem Marcel
1016 2R3C Description de Méraux Noord-Nederlandsche Gildepenningen, Presentie-, Kerk- & Armloodjes van de XVe tot de XVIIIe eeuw Minard-Van Hoorebeke L., 1877
1037 4R5C Leve het oude ambacht Bouma Hans, 1978
1003 4R5C Antiek (tijdschrift), februari 1989 16de-eeuwse beeldhouwwerken, Bloemstillevens, 17de-eeuwse baardmankruiken, Japanse apothekersflessen met initialen, Franse Reispendule 1780
1018 4R5C Mechelen De Mechelse Bierhandel Geschiedenis, Folklore & Dialekt Van Balberghe Jozef, 1945
1030 4R5C Het Papier, De Boek- en Steendrukkunst Merkweerdige Uitvindingen Guibertus Br. 1908
1038 2R3C Meester Drukker Arend De Keysere, 1480-1490 De Keysere in de Zuidelijke Nederlanden Machiels J. 1973
1046 2R3C Gent Textilia in Gents openbaar bezit Selektie uit de verzamelingen van het Hoger Rijksinstituut voor Textiel en Kunststoffen en van het Museum voor Sierkunst
1023 4R5C Frans Balthazar (Onvoltooide) Mémoires van een Letterzetter Verheeke Gerda, 2001
1044 4R5C Oude gereedschappen Het boek van Oude Gereedschappen Van Dulmen F. 1995
1017 2R3C Doornik Doorniks porselein Doorniks porselein, faience en faience fine. Cosyns Etienne, 2000
1015 2R3C Gent De Gentse Kant Broeckhove M. 1973
1021 4R5C De Schoorsteenveger Een Terreinverkenning, in de wet, in het volksgeloof, het gereedschap en de kledij. Eloy Arnold, 1983
1024 2R3C Gent Grafische Esthetica Algemene Historisch Gefundeerde Esthetica, Higro Gent Peeters Jan, 1969
1033 4R5C Hubertus Goltzius Drukker-Graveur Le Loup W., 1975
1051 4R5C Textieldruk Evolutie en Techniek Thys P. 1978
1015 4R5C De Brouwersfamilies, deel 10 De Kerels van Nevejan, De brouwersfamilie Nevejan in Diksmuide, Beerst en Krombeke (19de - 20ste eeuw) Vandewalle Chris, 2005
1004 2R3C Antiek Handboek Dony Frans, 1988
1028 4R5C Het historisch orgel in Vlaanderen Potvlieghe Ghislain
1036 4R5C Kuipersgereedschap Cataloog Waelput Erik, 2005
1024 4R5C Sint-Amands Geschiedenis van de Steenovens te Sint-Amands Een nieuwe bijdrage tot de geschiedenis van Sint-Amands-aan-de-Schelde Hooghe Filip, Peelman Marc & Rochtus Luc, 2006 …
1050 4R5C Tegels in Poterie Flamande 1890-1940 Baeck Mario & Logghe Marc
1025 4R5C Gevlochten verleden Mandenmakerij en Wijmenteelt langs de Schelde Winckelmans Jos, 2005
1019 4R5C Oostduinkerke De Oostduinkerkse Paardenvissers Van Armada tot enkeling Supeley Marc, 2005
1055 4R5C Vlaams aardewerk Schenking Vlaamse Aardewerk Logghe Marc & Verhelle Roger, 2006
1048 2R3C Torhouts aardewerk (1885-1939) Het meerkleurig versierd aardewerk uit de pottenbakkerij Maes Cuvelier L.
1031 4R5C Gent Het pottenbakkersatelier Maes-Gent Interbellum Cahier Baillieul Beatrix, 2006
1047 4R5C Potten bakken in woord en beeld met meer dan 250 kleurenfoto's Dickerson John, 1976
1056 4R5C Zelf pottenbakken Handvormen, draaien, glazuren, bakken, gieten in gips, plastieken sieraden & mozaïek. Bakker H. & van Veen H.
1042 2R3C Rijkdom bedreigd Archief en Bibliotheek (aantasting papier) De Herdt René & Viaene Patrick, 1990
1034 4R5C In naam der Wet Een halve eeuw anekdotische rijkswachtgeschiedenis Gulinck Georges 1995
1003 4-A-5 Gebundelde Inventarissen van de Archieven van de Polders en Waterschappen van het voormalige Waterschap Axeler Ambacht 1595-1965 Hollestelle L.M., 1989
1016 4-A-5 Hulst Gebundelde Inventarissen van de oude Archieven van het Waterschap Hulster Ambacht 1609-1972 Van der Aalst T.T. & Brand P.J. en Zuurdeeg J.P.B., 1979
1058 4-A-1 Gent Congregatie O.L.Vrouw-Visitatie, Gent, 1669-2008 Historiek en Ledenlijst / Conversietabel Ledenlijst Boddaert Lucie (Zuster)
1019 2R3C Faience fine De evolutie van de decors in de XIXde eeuw Cosyns Etienne, 2006
1029 4R5C Het Nest van de Wuiten Een greep uit het vroeger spinnersleven Van Geert Jef, 2007
1047 2R3C Gent Tin- en Loodgietersambacht Archiefstukken Stad Gent, Maryns A. & D., 1992
1034 2R3C Kortrijk Laigneil Figuratief Kortrijksche Kunstpotterij - Ceramiques de Courtrai (1898-1926) Baeck Mario & Logghe Marc, 2007
1046 4R5C Poterie primitive Riegger Hal, 1977
1035 4R5C Kortrijk Kortrijk op Porseleinkaarten, 1840-1865 Poseleinkaarten onder een Laserstraal Van Hoonacker Egied, 2007
1022 4R5C Eer het vat in duigen valt Basistechnieken van het ambachtelijk kuipen Waelput Erik, 2002
1039 4R5C Madame est servie Leven in dienst van Adel en Burgerij (1900-1995) De Keyzer Diane, 1995
1026 4R5C Gietmallen van gips, rubber, latex en zand. Cantecleer Beeldhouwtechnieken Rambonnet Oscar & Hettich Felo, 1998
1040 4R5C Met Madame aan zee Meester en meiden in de villa's aan de Belgische kust {1900 - 1940} De Keyzer Diane, 2006
1019 3R3C Brugge Bibliografie van de geschiedenis van Brugge, deel VI Vanhoutryve André, 1995
1023 3R3C Land van Aalst, deel I Bibliografie van de gemeenten van het Land van Aalst 1950 -1983 Deprez M. & Gyssels M.C. 1985
1004 3L3B ASTRID Koningin Denis Jean, 1935
1040 2R1D-7 Mémorial du Centenaire de l'Ordre de Léopold 1832-1932 Papeians de Morchoven, 1933
1035 4R2C Groten uit ons volk Cruysberghs K.
1028 4R2C Een hart voor mensen 300 jaar hospitaalzusters te Aalst, Gedenkboek en catalogus bij de tentoonstelling in het Stedelijk Museum Oud-Hospitaal. 1986 Ockeley J., 1986
1008 REK-1-1 Geschiedenis van België Van het begin tot heden, deel 1 Pirenne Henri, 1928
1013 4R4D Monumentengids 1995 SVE, Stichting Vlaams Erfgoed Hoflack Marijke, 1995
1014 4R4D Monumentengids 1997 SVE, Stichting Vlaams Erfgoed Hoflack Marijke & Vaes Nadine, 1997
1209 Rek 1-4 Je stamboom, je familiegeschiedenis stap voor stap Roelstraete Johan, 2006
1008 K-5 Marktliedjeszanger en kroegzanger van bij ons Paessens A., 1967
1024 1R4C Rupel Oude geslachten omtrent de Rupel Lindemans L., 1996
1045 1R2C Inventarissen van Gevangenisarchieven Rijksarchief Beveren 1981
1008 4R5D Een mens leeft niet van brood alleen Bouwstenen voor een culturele arbeidersgeschiedenis ( 1800-1940 ) Art Jan & De Nil Baart,… 2005
1071 REK 8 High Life de Belgique 2001 121° année, 2001
1044 K6-D4 Leuven Université Catholique de Louvain Liste d'Adresses des services et des membres du personnel, 1981 1981
1012 3R2C Het politieke lied in Vlaanderen De Vuyst Julien, 2005
1089 1R3C Runen Fibula Schriftreeks Page R.I., 1987
1018 2R1 Het Belgisch Parlement 1894 - 1969 Bio-bibliografische gegevens over 2.250 volksvertegenwoordigers en extraparlementaire ministers, 420 foto's en talrijke bijlagen Van Molle Paul, 1969
1031 3L2A Navorsing- een Studiecentrum voor de geschiedenis van de tweede wereldoorlog, Mededeling Nr.10 - oktober 1980 Ministerie van Nationale opvoeding, 1980
1022 3R2C Na Lyden komt Verblyden Een tafereel uit de Belgische Omwenteling van 1830, gemeenten Watervliet, Sinte-Margariete, Maldegem, Sinte-Kruis, Aerdenburg, Eede en Oostburg (NL) Braet P., 1862
1066 1R2C Roeselare-VVF Bibliotheek VVF-Roeselare Fillieux Bernard, 2005
1011 2R1D-4 Bestuursmemorialen Genealogische en Familiekundige gegevens. Periode 1814 - 1820 Notredame Daniël, 2005
1023 1L2B Gent Inventaris van het Archief van de officialiteit van het bisdom Gent (1445) 1559-1801 Carnier Marc, 2005
1003 REK 8 Adelijke levensstijl Dienstpersoneel, consumptie en materiële leefwereld van Jan van Brouchoven en Livina De Beer, graaf en gravin van Bergeyck (ca. 1685-1740) De Vlieger -De Wilde Koen, 2005
1011 2R3C Brugge Brugse beeldende Kunstenaars omstreeks de Eeuwwisseling deel I, 1870 - 1920, De Laere Robert, 1990
1018 3R1C R.A. Brussel Inventaire des cartes, plans et registres divers Fin XIXe - debut XXe siècle Dierkens Alain, 1980
1014 3R1C R.A. Brugge Inventaris van Microfilms van de verzameling kaarten en plattegronden bewaard op het Rijksarchief te Brugge Moenaert Daniël, 1996
1032 3R1C R.A. Brussel Popp-Kaarten op het Algemeen Rijksarchief Janssens L., 1995
1027 3R1C R.A. Brussel Militaire kaarten, In 1934 door de Nederlandse Regering aan België overgedragen Kaarten en plattegronden, Inventaris in Handschrift, nrs. 5001 - 5829 Janssens L., 1995
1021 3R1C R.A. Brussel Inventaires des Cartes & Plans Manuscrits et Gravés, qui sont conservés aux Archives Générales du Royaume Gachard M., 1848
1026 3R3D Eerste Kwartierstatenboek Verzameld in het Oost-Vlaams V.V.F.- centrum voor familiekunde te Melle Van Rolleghem Noël, 2005
1024 1R2D De gilden Theorie en praktijk, Van Eeghen H.1974
1027 4R4C Folklore der Lage Landen De Haan Tj. 1972
1031 2R3C Kunstenaars en Galerijen, 1998 Artistes & Galeries, Poncelet Nicolas, 1998
1006 3R2C De Vlaamse opstanding deel 1 / tot 1914 Lamberty Max, 1971
1007 3R2C De Vlaamse opstanding deel 2 / van 1914 tot heden Lamberty Max, 1973
1027 3R2C Twintig Eeuwen Vlaanderen Lamberty Max, Van Roosbroeck Rob,… 1972
1201 Rek 1-4 Broers en zussen Psychoanalytische opstellen over de relatie van kinderen Mettrop-Wurster I., 1989
1053 1R2C Brugge Rijksarchief Brugge Permanente tentoonstelling Marechal Jos., Danhieux Luc, 1974
1202 Rek 1-4 Comment retrouver ses ancêtres Initiation à la science généalogique, écrite et enrichie de cent six dessins Van den Haute Robert, 1943
1032 3L5A Ruiselede Gemeente Ruiselede, Rouwbrieven Periode 1951 tot en met 1999, deel 1 Schaubroeck Arnold, 2004
1007 1R2D Bij leven en welzijn Een eeuw dagelijks leven in België Wilssens Marie-Anne, 1999
1026 2R3D Tussen Gonde en Schelde Verhalen - Anekdoten - Belevenissen, 1995 Galle Gerard, 1995
1043 2R1D-7 Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging Ledenlijst 1970
doos 7 REK 10 C 1 België Europa France Nederland De specialistische geneeskunde in België,
European contact lens society of ophtamologists, Annuaire des membres
Société Française d'Ophtalmologie, Annuaire des Membres de la SFO
Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, Ledenlijst: 1997
1989, 1993, 1997

1992

1988, 1993, 1994, 1997, 2002
doos 1 REK 10 C 1 Oost-Vlaanderen Orde der Geneesheren
Provinciale raad van Oost-Vlaanderen
Lijst van de ingeschreven geneesheren 1971, 1972, 1979, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987
K-5 Standaard 14 delen
1053 3L5A Antwerpen Schoonselhof nu Een eigentijdse visie op de Antwerpse Necropool Havermans Anne-Marie, Hemmerechts Kristien, … 2005
1027 3R3D Tweede Kwartierstatenboek Verzameld in het Oost-Vlaams V.V.F.- centrum voor familiekunde te Melle Van Rolleghem Noël, 2006
K-5 Winkler Prins Aardrijkskunde ( 4 delen )
1016 1R2D De cultuur der Renaissance in Italië Burckhardt Jacob, 1960
1009 4R2C De Godsdiensten der volken deel 1, Ringgren Helmer & Ström Ake V., 1963
1085 4R2D Vijftig jaar chiroleven 1934-1984 De Vroede M. & Hermans A., 1985
1065 4R2C Liefde gaf u duizend namen Een religieus Vlaams familie-album over de periode 1900 - 1940: toen de kerk nog in het midden stond. Van Deuren Karel & Mertens Anthony, 1977
1053 4R4C Europa Vlooienmarkten in Europa Gisteren komt steeds dichterbij….. Baudot J.C. & ….
1027 4R4D Monumentenzorg & Cultuurpatrimonium Oost-Vlaanderen, Jaarverslag van de Provincie Oost-Vlaanderen 2004 De Kegel Andrea & Demey Anthony, 2005
1022 4R5D Pour les Flamands la même chose Hoe de taalgrens ook een sociale grens was. Bijdragen Museum van de Vlaamse Sociale Strijd - nummer 11 Boeva Luc, 1994
1031 1R2D De Post van Thurn und Taxis 1489-1794 deel 1: Dossier bij de gelijknamige tentoonstelling in het Algemeen Rijksarchief, 1992 Janssens Luc & Meurrens Marc, 1992
1002 2R3C Achiel Geerts Kunstmonografie De Backer Lisette en Marcel, 1981
1002 4R5C Achiel Geerts Kunstschilder, Beeldhouwer Van der Linden Renaat & Van Effelterre Jos, 1977
1025 3L2A Grootboek van de Tweede Wereldoorlog (2) Van Pearl Harbor tot Stalingrad Het Beste uit Reader's Digest, 1966
1026 3L2A Grootboek van de Tweede Wereldoorlog (3) Van Stalingrad tot Hirosjima Het Beste uit Reader's Digest, 1968
1019 Rek 1-3 De Feodaliteit Oorsprong, ontwikkeling en verspreiding, Bron voor genealogie Vandeghinste Jo, 1999
1723 Rek 1-5 Velzeke Toponyme van Velzeke-Ruddershove en Bochoute Deel II (1) Van Durme L., 1988
1036 1R2C Inventaris van het Archief van de Franse Hoofdbesturen in West-Vlaanderen 1794-1814 De Smet Jos., 1951
1019 4R4C De Hondenkar Een verdwenen straatbeeld Briers Luc & Schippers Marcel, 1989
1021 4R4C Een gevleugelde liefhebberij De wondere wereld van de Duivensportcultuur De Nil Bart, 2006
1015 3R1C R.A. Brugge Omlopers collectie Peper 1992
1055 Doos H 3R1D R.A. Namur Inventaire des Archives du Fonds Stassart - de Maillen Douxchamps - Lefèvre Cécile, 1965
1007 3R1D de la Boëssière - Thiennes Inventaire des archives de la famille De Keyzer Walter, 1983
1019 3R1C R.A. Brussel Inventaire des papiers de Sylvain Van de Weyer Van Meerbeeck Lucienne, 1960
1006 1R2D Beschrijving van alle de Neder-Landen Anderssins ghenoemt Neder-Duytslandt, Guicciardijn Lowijs, 1612
1012 3R1C R.A. Brugge Catalogue des Cartes et Plans de la Collection Karel Mestdagh De Witte R., 1935
ASPER-001 1L2A Asper Sint-Martensparochie te Asper begin 15de eeuw - 1862, Inventaris van het neergelegd archief (1958), Gysseling Maurits, 1988
URSEL-001 1L2A Ursel Inventaris van het gemeentearchief hedendaagse periode, 1795 - 1923 Desmedt H., 1960
SCHORIS-001 1L2A Schorisse Inventaris van het Archief van het Sint-Margriethospitaal te Schorisse (Maarkedal) Gadeyne G., 1979
1007 1L2B Brugge Inventaris van Archieven van Kerkfabrieken, Deel VI Rijksarchief Brugge, 1969
1040 1R2C Inventaris van het Fonds Napoleon De Pauw (3) deel 3 Depoorter Kristien, Mertens Rita, Pauwels Julien & Stevens Hugo; 1982
1907 Rek 1-6 Genealogisch Repertorium, supplement 1970 - 1984 Centraal Bureau voor Genealogie Van Beresteyn Dr.E.A., Christiaans P.A., Van der Tang A.J., 1987
1043 4-A-5 Zeeland Gemeente atlas van de provincie Zeeland 1866 Kuyper J.
1219 Rek 1-4 Vade-Mecum Genealogicæ et Heraldicæ Belgicæ Rijksarchief, 1996
1056 3L2B België Oorlogsdagen
Van Albertkanaal tot Schipdoncksche vaart Oorlogsdagboek
Van Heddeghem Frans, 1941
1094 1R3C Uit goede bron Introductie tot de historische kritiek Prevenier Walter, 1996
1008 K 4 Topografische atlas België 2002
1009 K 4 Vlaanderen in oude kaarten Drie Eeuwen Cartografie Bossu Jozef, 1982
1007 K 4 Le grand atlas de l' histoire mondiale Albin Michel, 1979
1006 K 4 Le grand atlas de geographie Bersani J., Schweizer Hans, Gall Jean, 1984
1002 K 4 Atlas der algemene geschiedenis en der Belgische geschiedenis Verzameling Roland Hayt F. & Haerens H., 1974
1001 K 4 Algemene historische atlas Voor staatkundige economische en cultuurgeschiedenis Verschueren J., Balieus H., Spaey E., 1939
1020 1R2D De Franse Revolutie Goodwin A., 1960
1014 3R3D Gent Nijverheidsschool en Hoogere Nijverheidsschool van Gent Schooljaar 1923 - 1924, Uitslagen der Prijskampen, namen der leerlingen 1924
1009 2R1D-3 Gent-Melle Telefoonboek 1933 1933
1002 K 5 Foto en Film Encyclopedie Focus Elsevier Boer Dick, Heyse Paul, 1971
1023 3R3D Wase kwartierstatenboek (1) deel 1 (VVF- Afdeling Land van Waas) Van Havere Rosita, 2006
1004 3L5A Bidprentjes 19de eeuw (VVF-Tielt) deel 4 Schaubroek Arnold, 2006
1020 3R3D Gent Rijks Hogere Nijverheidsschool te Gent Uitslagen der Prijskampen schooljaar 1946 -1947, namen der leerlingen 1947
1021 3R3D Gent Rijks Hoogere Nijverheidsschool, Schooljaar 1945-1946, en Nijverheidsschool Uitslagen der Prijskampen, Namen der Leerlingen die in de verschillende kampstrijden minstens 50 op 100 punten bekomen hebben. 1946
1504 Rek 1-4 Genealogie en menselijke bedrijvigheid Catalogus, Bijlokemuseum Baillieul Bea, Desmet Ginette, 1983
1022 Rek 1-3 Digitaal archiefbeheer in de praktijk Handboek Boudrez Filip, Dekeyser Hannelore, 2004
1010 4R4C De Brabantse Folklore 1965 Nr. 166 van Juli 1965
De Strijd tegen de Pijn
Heksen, Processen, Belezingen
Geschiedenis van Huizingen
Het Kasteel van Scherpenheuvel
Hongersnoodjaren van 1845 tot 1855 en de Hagelstormen van 1852 en 1855 te Hekelgem
1012 4R4C De Brabantse Folklore 1967 Nr. 176 van December 1967
Ommegangen in Oost-Brabant
Quinten Metsys te Leuven en te Antwerpen
1719 Rek 1-5 Topographia Flandriae Duclos E.A., 1951
1813 Rek 1-6 Nederlandstalige namen van gemeente, gehuchten en wijken geklasseerd op de uitgang Buydens John, 2006
1027 3L2A Waterloo Het einde van Napoleon Waterloo 1815 De Vos Luc, 1990
1008 2R3D Honderd jaar De Beiaard Weekblad van Zuid Oost-Vlaanderen, De streek is nooit af. De Wolf Koenraad , 2002
1010 1R2C Catalogue de la bibliothèque, S.C.G.D. Deuxième édition, Thilly Leon, 2006
1023 3R3D Gent Rijkshogere Technische en Handelsschool, Lindenlei Gent Schooljaar 1958 - 1959, Uitslagen van de Examens, Avond- en Zondagleergangen 1959
1037 3R3D Gent Stedelijke Jongensvakschool van Gent Palmares schooljaar 1949 - 1950, Prijsuitreiking 1950
1036 3R3D Gent Stedelijke Jongensvakschool van Gent Palmares schooljaar 1944 - 1945, Prijsuitreiking 1945
1111 Rek 1-3 Oud schrift in 10 lessen De Muynck Guido, 2006
1003 3L5A Bidprentjes 19de eeuw (VVF-Tielt) deel 3 Schaubroek Arnold, 2001
1004 3R3D Leffinge Familiae Latfingae Vyvey Eduard, 1988
1010 1R4C Nieuwerkerken (1) Families te Nieuwerkerken Caudron Freddy, 1999
1011 1R4C Nieuwerkerken (2) Families te Nieuwerkerken (deel 2) van 1794 tot 1930 Caudron Freddy, 2003
1013 1R2D De Beeldenstorm Scheerder J., 1974
1014 4R3D Onder Stoom Aspekten van de geschiedenis van de stoommachine De Herdt René & Deseyn Guido, 1983
1051 4R4C Verliefd, Verloofd, Getrouwd ASLK, 1988
1042 3L5A West-Vlaanderen Vlakke grafmonumenten en memorietaferelen met persoonsafbeelding Een inventaris, funeraire symboliek en overzicht van het kostuum Van Belle Ronald, 2006
1028 4R4D Monumentenzorg & Cultuurpatrimonium Oost-Vlaanderen, Jaarverslag van de Provincie Oost-Vlaanderen 2005 De Kegel Andrea & Demey Anthony, 2006
1074 REK 8 La Belgique Mondaine 1939 Annuaire général de la Haute Société de Belgique, 1938
1040 1R2D Eenheid en Scheiding in de Nederlanden, 1555-1585 Tentoonstelling naar aanleiding van de herdenking van de Pacificatie van Gent Decavele J., 1976
1018 1R4C Notes sur Lignages de Bruxelles 1376 (4) Le Lignage de Sweerts en 1376, blz 341 tot 564 Van Parys H.C.
1019 1R4C Notes sur Lignages de Bruxelles en 1376 (5) Le Lignage de Steenweegs, uten Steenweghe dit van der Noot, blz 565 tot 763 Van Parys H.C.
1017 1R4C Notes sur Lignages de Bruxelles en 1376 (3) V. Le Lignage de Sleeus en 1376, blz 195 tot 340 Van Parys H.C.
1020 1R4C Notes sur Lignages de Bruxelles en 1376 (6) VII.Le Lignage T' Serroelofs en 1376, blz 767 tot 968 Van Parys H.C.
1021 1R4C Notes sur Lignages de Bruxelles en 1376 (7) VII. Le Lignage de Roodenbeke en 1376, blz 969 tot 1016 Van Parys H.C.
1016 1R4C Notes sur Lignages de Bruxelles en 1376 (2) III. Le Lignage de Serhuygs en 1376, blz 93 tot 194 Van Parys H.C.
1014 1R4C Généalogie des familles inscrites au Lignage de Coudenberg en 1376 (1) d'après le Liber familiarum de Jean-Baptiste Houwaert, blz 0 tot 92 van Parys H.C.
1015 1R4C Généalogie des familles inscrites au Lignages de Bruxelles 1376 d'après les travaux de J.B. Houwaert et les sources originales. Chapitres complémentaires & Index des noms de familles, blz 1019 tot 1268 Van Parys H.C.
1006 4R3D Het industrielandschap Région du Nord - Wallonie - Ruhr 1975
1017 4R2C De Mindere Broeders van Franciscus 1842-1992, 150 jaar Minderbroeders in Vlaanderen Laureys Dirk, 1992
1006 4R4C Carnaval Geschiedenis van het carnaval van Keizer Karel tot Eedje Anseele Armand Sermon, 2001
1004 2R1D-2 Geregistreerde Aannemers Lijst van 10 januari 1991 1991
1021 2R1D-5 Nationaal College der Accountants van België (N.C.A.B.) Ledenlijst 1978 1978
1029 2R1D-6 Vademecum, Voor de architekt, Voor de architekt, studiebureau, aannemer, toeleveringsbedrijf. Beroepsgids met toeleveranciers uit de bouwsektor. 1985 1985
1001 2R1D-1 Le Conseil des Troubles, (I) Liste des condamnés (1567 - 1573) van A tot G Verheyden A.L.E., 1961
1002 2R1D-1 Conseil des troubles (II) Liste des condamnés (1567 - 1573) van H tot V Verheyden A.L.E., 1961
1003 2R1D-1 Conseil des troubles (III) Liste des condamnés (1567 - 1573) van V tot Z Verheyden A.L.E., 1961
1035 K6-D7 Brussel Crèche de la Charité Rapport publié à l'occasion du XXV° anniversaire de sa fondation, 1906 1906
1007 2R1D-3 Guldenboek der plaatselijke machten bevat de hulde van de Belgische Provinciën en Gemeenten uitgedrukt door de handtekeningen van hun gemachtigde vertegenwoordigers Wouters L. & Van de Meulebroeck J., 1952
1066 REK 8 High Life de Belgique 1997 Mémento, 1997
1005 2R1D-2 Kompas Belgium, Luxembourg, 1983 / 84 Informatiewerk over het Bedrijfsleven in België en Luxemburg, 21ste editie 1983-84 1983
1022 2R1D-5 Koning Albert I Nationale Herdenking van de honderste verjaardag van de geboorte van Koning Albert 1975
1015 2R1D-4 Naamlijst van het personeel van het Ministerie van Landbouw en van de eronder ressorterende Parastatale Instellingen en andere nuttige adressen, 1991 1991
1032 2R1D-6 Politiek zakboekje 1981 1981
1037 2R1D-6 Exposition Universelle de Paris en 1867 Belgique, Catalogue des Produits Industriels et des Oeuvres d'Art. 1867
1030 2R1D-6 OCMW, zakboekje 1994
1026 2R1D-5 Sint-Niklaas Handels- en Nijverheidsboek voor St.Niklaas en Waasland 1950 1950
1025 2R1D-5 Het Adresboek van Waasland 1951
1019 2R1D-5 Wakken Adresboek, Handelsfoor 1971 Adressenlijst van Wakken, Markegem, Oeselgem, St.Baafs Vijve.
1036 2R1D-6 Wetenschappen - congressen 1926
1012 2R1D-4 Liste Patronymique des Conjoints Repris dans les grands tableaux d'ascendance déposés par les membres Thilly Leon, 1989
1007 3R3D Eeklo Collège Episcopal Saint-Vincent à Eecloo Distribution solennelle des Prix, 1892 1892
1006 3R3D Edingen Collège Saint-Augustin, Enghien Palmarès d'Excellence, année scolaire 1948 - 1949 1949
1013 3R3D Gent Liber Magistrorum 1797 - 1997 van Ecole Centrale du Département de l'Escaut tot Koninklijk Atheneum te Gent Everaert Claude & Fabré-Meeus Greta. 1997
1008 3R3D Gent Ecoles Catholiques de Gand Situation au 31 décembre de l'année 1903 1903
1030 3R3D Gent 's Rijks Middelbare School te Gent Schooljaar 1922 - 1923, Prijsuitreiking, Onderscheidingen en Benoemingen 1923
1024 3R3D Gent Rijksuniversiteit Gent, Algemene inlichtingen en administratief jaarboek, Academiejaar 1989 - 1990 1989
1032 3R3D Gent Sint-Barbaracollege, Gent Repertorium van de Oud-Leerlingen 1837 - 1985 1985
1009 3R3D Gent Institut Saint Liévin à Gand, Distribution des Prix 1896 1896
1034 3R3D Gent Sint-Lievensgesticht, Gent Schooljaar 1930 - 1931 1931
1016 3R3D Gent Oud-Studentenbond Hoger Technisch Instituut St.-Lieven, Gent Jaarboek 1978 1978
1042 3R3D Geraardsbergen Collège St.-Catherine à Grammont Distribution solennelle des Prix, 1881 1881
1045 Sint-Niklaas Sint-Niklaas Sint-Jozef (kan. Stillemans)
1047 3R3D Verviers Collège Saint François-Xavier à Verviers Distribution solennelle des prix 1914 1914
1003 REK 10 C 2 De Advocaat, Omnia Fraterne, 1985 Verbond van Belgische Advocaten (zes maal per jaar) Verbond van Belgische Advocaten V.Z.W. 1985
1012 REK 10 C 2 Vervangingsdienst, Belgische Nationale Orde van Advokaten Gerechtelijk Jaar 1990-1991
1013 REK 10 C 2 Vervangingsdienst, Belgische Nationale Orde van Advokaten Gerechtelijk Jaar 1991-1992
1005 REK 10 C 2 Gerechtelijk zakboekje, 1990 Laenens Jean, Le Page Reinhilde, 1990
1004 4-A-1 Gent 1891, 12de jaar, Almanak der Geestelijkheid in het Bisdom van Gent, Met historische aanteekeningen eigen aan het Bisdom, en naamlijst der Kardinalen, der Bisschoppen van België, van Frankrijk, Duitschland, Engeland, enz. Bisdom Gent, 1891
1005 4-A-1 Gent 1892, 13de jaar, Almanak der Geestelijkheid in het Bisdom van Gent, Met historische aanteekeningen eigen aan het Bisdom, en naamlijst der Kardinalen, der Bisschoppen van België, van Frankrijk, Duitschland, Engeland, enz. Bisdom Gent, 1892
1007 4-A-1 Gent 1894, 15de jaar, Almanak der Geestelijkheid in het Bisdom van Gent, Met historische aanteekeningen eigen aan het Bisdom, en naamlijst der Kardinalen, der Bisschoppen van België, van Frankrijk, Duitschland, Engeland, enz. Bisdom Gent, 1894
1008 4-A-1 Gent 1895, 16de jaar, Almanak der Geestelijkheid in het Bisdom van Gent, Met historische aanteekeningen eigen aan het Bisdom, en naamlijst der Kardinalen, der Bisschoppen van België, van Frankrijk, Duitschland, Engeland, enz. Bisdom Gent, 1895
1009 4-A-1 Gent 1896, 17de jaar, Almanak der Geestelijkheid in het Bisdom van Gent, Met historische aanteekeningen eigen aan het Bisdom, en naamlijst der Kardinalen, der Bisschoppen van België, van Frankrijk, Duitschland, Engeland, enz. / Zeventiende Jaar. Bisdom Gent, 1896
1010 4-A-1 Gent 1897, 18de jaar, Almanak der Geestelijkheid in het Bisdom van Gent, Met historische aanteekeningen eigen aan het Bisdom, en naamlijst der Kardinalen, der Bisschoppen van België, van Frankrijk, Duitschland, Engeland, enz. Bisdom Gent, 1897
1012 4-A-1 Gent 1902, 23ste jaar, Almanak der Geestelijkheid in het Bisdom van Gent, Met historische aanteekeningen eigen aan het Bisdom, en naamlijst der Kardinalen, der Bisschoppen van België, van Frankrijk, Duitschland, Engeland, enz. / Drij-en-twintigste Jaar. Bisdom Gent, 1902
1013 4-A-1 Gent 1903, 24ste jaar, Almanak der Geestelijkheid in het Bisdom van Gent, Met historische aanteekeningen eigen aan het Bisdom, en naamlijst der Kardinalen, der Bisschoppen van België, van Frankrijk, Duitschland, Engeland, enz. Bisdom Gent, 1903
1014 4-A-1 Gent 1904, 25ste jaar, Almanak der Geestelijkheid in het Bisdom van Gent, Met historische aanteekeningen eigen aan het Bisdom, en naamlijst der Kardinalen, der Bisschoppen van België, van Frankrijk, Duitschland, Engeland, enz. Bisdom Gent, 1904
1015 4-A-1 Gent 1905, 26ste jaar, Almanak der Geestelijkheid in het Bisdom van Gent, Met historische aanteekeningen eigen aan het Bisdom, en naamlijst der Kardinalen, der Bisschoppen van België, van Frankrijk, Duitschland, Engeland, enz. Bisdom Gent, 1905
1016 4-A-1 Gent 1906, 27ste jaar, Almanak der Geestelijkheid in het Bisdom van Gent, Met historische aanteekeningen eigen aan het Bisdom, en naamlijst der Kardinalen, der Bisschoppen van België, van Frankrijk, Duitschland, Engeland, enz. Bisdom Gent, 1906
1017 4-A-1 Gent 1907, 28ste jaar, Almanak der Geestelijkheid in het Bisdom van Gent, Met historische aanteekeningen eigen aan het Bisdom, en naamlijst der Kardinalen, der Bisschoppen van België, van Frankrijk, Duitschland, Engeland, enz. Bisdom Gent, 1907
1018 4-A-1 Gent 1908, 29ste jaar, Almanak der Geestelijkheid in het Bisdom van Gent, Met historische aanteekeningen eigen aan het Bisdom, en naamlijst der Kardinalen, der Bisschoppen van België, van Frankrijk, Duitschland, Engeland, enz. Bisdom Gent, 1908
1069 4-A-1 La Belgique Ecclésiatique, 1899 Annuaire du Clergé des couvents et des Communautés religieuses, onzième année.
1070 4-A-1 La Belgique Ecclésiatique, 1901 Annuaire du Clergé des couvents et des Communautés religieuses, treizième année.
1073 4-A-1 Orium Ordinis Fratrum Sancti Augustini Provincia Coloniae - Provincia Belgica, 1252 - 1995 Verkerken Daniël & Grootaers, 1996
1075 4-A-1 Prosopographia Cartusiana Belgica (1614 - 1796) Analecta Cartusiana 28, De Grauwe Jan, 1976
1002 4-A-1 Gent 1877, Choortabelle Om behoorlijk de HH. Missen en Vespers te Zingen en de altaren te versieren, Naar het Roomsch Kerkgebruik, voor het Bisdom Gent. Voor het jaar MDCCCLXXVII (1877)
1071 4-A-1 Le Collège Ecclésiastique Belge à Rome Son jubilé de cinquante ans, son histoire, ses élèves, 1897 De T'Serclaes, 1897
1054 4-A-1 Gent Biografisch Repertorium van de Priesters van het Bisdom Gent, 1802 - 1997 Deel I: A - O, Schokkaert Luc & Lefebvre Wim… 1997
1061 4-A-1 Gistel Het Necrologium van de Sint-Godelieveabdij te Gistel en te Brugge 1455 - 1873 Hoste A., 1977
doos 5 REK 10 C 1 Brabant Orde der Geneesheren
Provinciale Raad van Brabant,
Tabel en lijst van de ingeschreven geneesheren
Ordre des Médecins, tableau 1995 des Médecins inscrits 1989-1990, 1991-1992, 1993-1994, 1995-1996, 1999
doos 2 REK 10 C 1 Oost-Vlaanderen Orde der Geneesheren,
Provinciale raad van Oost-Vlaanderen
Lijst van de ingeschreven geneesheren 1988, 1989, 1991, 1992, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
1013 3R3D Stammtafeln Mit anhang, Calendarium medii aevi, Grote H., 1877
1019 3R3D Vlaams kwartierstatenboek I deel 1 Van Hille W., 1969
1020 3R3D Vlaams kwartierstatenboek II deel 2 Mispelon Michiel, 1975
1021 3R3D Vlaams kwartierstatenboek III deel 3 Mispelon Michiel, 1979
1022 3R3D Vlaams kwartierstatenboek IV deel 4 Hendrickx Jef, 1987
1012 3R3D Stamboek van Vlaanderen, deel II 100 vooroudertafels van vlaamse koppen, Hendrickx Jef, 1987
1009 3R3D Honderd Vooroudertafels van bekende Vlamingen Sprangers Henri, 1993
1003 3R3D Een streek per kwartier 70 Kwartierst. VVF-Leuven Roets Eugeen, 1997
1008 3R3D Gistel Gestella - 1996 : honderd geïllustreerde kwartierstaten uit Gistel en omgeving Denduyver Marcel & Peene Werner, 1996
1001 3R3D Berlare 50 Berlaarse Kwartierstaten Verlaeckt A., Venneman R., Clément L., De Bruyne L.,1992
1014 3R3D Verzameling Westvlaamse kwartierstaten deel 1 Denys Lieve & Devoldere Wilfried, 1989
1015 3R3D Verzameling Westvlaamse kwartierstaten deel 2 Devoldere Wilfried, 1991
1016 3R3D Verzameling Westvlaamse kwartierstaten deel 3 Devoldere Wilfried, 1995
1001 4-D-3 Aalst Totaalindex van familienamen voorkomende in klappers van Parochieregisters van het Ancien Regime. Arrondissement Aalst-Oost VVF-Aalst
1003 4-D-3 Antwerpen Totaalindex van familienamen voorkomende in klappers van Parochieregisters van het Ancien Regime. Arrondissement Antwerpen VVF
1004 4-D-3 Brugge Totaalindex van familienamen voorkomende in klappers van Parochieregisters van het Ancien Regime. Arrondissement Brugge VVF
1007 4-D-3 Diksmuide Totaalindex van familienamen voorkomende in klappers van Parochieregisters van het Ancien Regime. Arrondissement Diksmuide VVF
1009 4-D-3 Gent Totaalindex van familienamen voorkomende in klappers van Parochieregisters van het Ancien Regime. Arrondissement Gent VVF
1012 4-D-3 Ieper Totaalindex van familienamen voorkomende in klappers van Parochieregisters van het Ancien Regime. Arrondissement Ieper VVF
1013 4-D-3 Kortrijk Totaalindex van familienamen voorkomende in klappers van Parochieregisters van het Ancien Regime. Arrondissement Kortrijk VVF, 1995
1015 4-D-3 Mechelen Totaalindex van familienamen voorkomende in klappers van Parochieregisters van het Ancien Regime. Arrondissement Mechelen VVF
1016 4-D-3 Oostende Totaalindex van familienamen voorkomende in klappers van Parochieregisters van het Ancien Regime. Arrondissement Oostende Donche Pieter, 1992
1017 4-D-3 Oostende Totaalindex van familienamen voorkomende in klappers van Parochieregisters van het Ancien Regime. Stad Oostende, doop 1607-1796, huwelijk 1608-1796, overlijden 1626-1796 VVF, 1992
1018 4-D-3 Oudenaarde Totaalindex van familienamen voorkomende in klappers van Parochieregisters van het Ancien Regime. Arrondissement Oudenaarde VVF
1019 4-D-3 Roeselare Totaalindex van familienamen voorkomende in klappers van Parochieregisters van het Ancien Regime. Arrondissement Roeselare VVF, 1993
1021 4-D-3 Tielt Totaalindex van familienamen voorkomende in klappers van Parochieregisters van het Ancien Regime. Arrondissement Tielt VVF
1022 4-D-3 Turnhout Totaalindex van familienamen voorkomende in klappers van Parochieregisters van het Ancien Regime. Arrondissement Turnhout VVF, 1992
1023 4-D-3 Veurne Totaalindex van familienamen voorkomende in klappers van Parochieregisters van het Ancien Regime. Arrondissement Veurne VVF
1001 Rek 2-3 Alfabetische Index op de Genealogische Databank, deel 01 van de Werkgroep Genealogie & Computer Vlaamse Vereniging voor Familiekunde november 1989
1002 Rek 2-3 Alfabetische Index op de Genealogische Databank, deel 02 van de Werkgroep Genealogie & Computer Vlaamse Vereniging voor Familiekunde maart 1990
1003 Rek 2-3 Alfabetische Index op de Genealogische Databank, deel 03 van de Werkgroep Genealogie & Computer Vlaamse Vereniging voor Familiekunde september 1990
1004 Rek 2-3 Alfabetische Index op de Genealogische Databank, deel 04 van de Werkgroep Genealogie & Computer Vlaamse Vereniging voor Familiekunde september 1990
1005 Rek 2-3 Alfabetische Index op de Genealogische Databank, deel 05 van de Werkgroep Genealogie & Computer Vlaamse Vereniging voor Familiekunde november 1991
1006 Rek 2-3 Alfabetische Index op de Genealogische Databank, deel 06 van de Werkgroep Genealogie & Computer Vlaamse Vereniging voor Familiekunde april 1992
1007 Rek 2-3 Alfabetische Index op de Genealogische Databank, deel 07 van de Werkgroep Genealogie & Computer Vlaamse Vereniging voor Familiekunde april 1992
1008 Rek 2-3 Alfabetische Index op de Genealogische Databank, deel 08 van de Werkgroep Genealogie & Computer Vlaamse Vereniging voor Familiekunde april 1992
1009 Rek 2-3 Alfabetische Index op de Genealogische Databank, deel 09 van de Werkgroep Genealogie & Computer Vlaamse Vereniging voor Familiekunde october 1992
1010 Rek 2-3 Alfabetische Index op de Genealogische Databank, deel 10 van de Werkgroep Genealogie & Computer Vlaamse Vereniging voor Familiekunde october 1992
1011 Rek 2-3 Alfabetische Index op de Genealogische Databank, deel 11 van de Werkgroep Genealogie & Computer Vlaamse Vereniging voor Familiekunde mei 1993
1012 Rek 2-3 Alfabetische Index op de Genealogische Databank, deel 12 van de Werkgroep Genealogie & Computer Vlaamse Vereniging voor Familiekunde mei 1993
1013 Rek 2-3 Alfabetische Index op de Genealogische Databank, deel 13 van de Werkgroep Genealogie & Computer Vlaamse Vereniging voor Familiekunde november 1993
1014 Rek 2-3 Alfabetische Index op de Genealogische Databank, deel 14 van de Werkgroep Genealogie & Computer Vlaamse Vereniging voor Familiekunde november 1993
1015 Rek 2-3 Alfabetische Index op de Genealogische Databank, deel 15 van de Werkgroep Genealogie & Computer Vlaamse Vereniging voor Familiekunde maart 1994
1016 Rek 2-3 Alfabetische Index op de Genealogische Databank, deel 16 van de Werkgroep Genealogie & Computer Vlaamse Vereniging voor Familiekunde maart 1994
1017 Rek 2-3 Alfabetische Index op de Genealogische Databank, deel 17 van de Werkgroep Genealogie & Computer Vlaamse Vereniging voor Familiekunde september 1994
1018 Rek 2-3 Alfabetische Index op de Genealogische Databank, deel 18-19 van de Werkgroep Genealogie & Computer Vlaamse Vereniging voor Familiekunde januari 1995
1019 Rek 2-3 Alfabetische Index op de Genealogische Databank, deel 20 van de Werkgroep Genealogie & Computer Vlaamse Vereniging voor Familiekunde juni 1995
1020 Rek 2-3 Alfabetische Index op de Genealogische Databank, deel 21 van de Werkgroep Genealogie & Computer Vlaamse Vereniging voor Familiekunde juli 1995
1021 Rek 2-3 Alfabetische Index op de Genealogische Databank, deel 22-23 van de Werkgroep Genealogie & Computer Vlaamse Vereniging voor Familiekunde maart 1996
1022 Rek 2-3 Alfabetische Index op de Genealogische Databank, deel 24-25 van de Werkgroep Genealogie & Computer Vlaamse Vereniging voor Familiekunde maart 1996
1023 Rek 2-3 Alfabetische Index op de Genealogische Databank, deel 26 van de Werkgroep Genealogie & Computer Vlaamse Vereniging voor Familiekunde januari 1997
1024 Rek 2-3 Alfabetische Index op de Genealogische Databank, deel 27 van de Werkgroep Genealogie & Computer Vlaamse Vereniging voor Familiekunde januari 1997
1025 Rek 2-3 Alfabetische Index op de Genealogische Databank, deel 28 van de Werkgroep Genealogie & Computer Vlaamse Vereniging voor Familiekunde januari 1997
1026 Rek 2-3 Alfabetische Index op de Genealogische Databank, deel 29 van de Werkgroep Genealogie & Computer Vlaamse Vereniging voor Familiekunde juli 1997
1027 Rek 2-3 Alfabetische Index op de Genealogische Databank, deel 30 van de Werkgroep Genealogie & Computer Vlaamse Vereniging voor Familiekunde juli 1997
1014 3L5A Deurle Het Kerkhof van Deurle Een hulde aan het eeuwig dorp Lambert Line & Vaernewyck Eddy, 1997
1022 3L5A Heist-De Panne Ter herinnering aan onze vissers van Heist tot De Panne De Meester Victor, 1990
1011 4-A-5 Dordrecht Hier leyt begraven…. Grafzerken in de grote kerk te Dordrecht. Nijman W.
1045 3L5A Zuid-West-Vlaanderen Iconografie van de bidprentjes voor 1900, deel 1 Vandenberghe H., 1992
1046 3L5A Zuid-West-Vlaanderen Iconografie van de bidprentjes voor 1900, deel 2 Vandenberghe H., 1992
1047 3L5A Zuid-West-Vlaanderen Iconografie van de bidprentjes voor 1900, deel 3 Verwijzingen & Indexen Vandenberghe H., 1992
1009 3L5A Antwerpen Bidprentjes van vóór 1900 (VVF Centrum / Merksem)
1016 3L5A Gent Graf- en gedenkschriften der provincie Oost-Vlaanderen, deel 1 A Parochiekerken , Gent, deel 1 Blommaert Ph., De Saint-GenoisJ., …. 1865
1017 3L5A Gent Graf- en gedenkschriften der provincie Oost-Vlaanderen, deel 1 B Parochiekerken , Gent, deel 2 Blommaert Ph., De Saint-GenoisJ., …. 1866
1018 3L5A Gent Graf- en gedenkschriften der provincie Oost-Vlaanderen, deel 2 Kloosterkerken, Gent, deel 2 Blommaert Ph., De Saint-GenoisJ., …. 1866
1019 3L5A Gent Graf- en gedenkschriften der provincie Oost-Vlaanderen, deel 3 Buitengemeenten, parochien der dekeny van Gent extra muros Blommaert Ph., De Saint-GenoisJ., …. 1860-1870
DIEST-001 K 6 Diest Inventaris van het Archief der Heren en van het Stadsarchief van Diest Verbeemen J., 1961
DRONG-001 1L2A Drongen Dronghine: Archiefrepertorium Drongen (1) deel 1: Rijksarchief - Gent Maes David, 1988
DRONG-002 1L2A Drongen Dronghine: Archiefrepertorium Drongen (2) deel 2: Stadsarchief - Gent
deel 3: Archieven - RUG, -buiten Gent
Maes David, 1988
EEKLO-001 1L2A Eeklo Inventaris van het oud Archief van Eeklo. Keure van Eeklo De Vos A.
EKSRD-001 1L2A Eksaarde Inventaris van het Archief van de Baronie van Eksaarde en van Oudegem Wyffels C., 1960
GENT-003 1L2A Gent Historie op Perkament Op zoek naar het Verleden in het Gentse Stadsarchief De Herdt R. & Vannieuwenhuyse J., 1988
GENT-004 1L2A Gent Inventaire des Archives de la ville de Gand Catalogue Méthodique Général Van der Haeghen Victor, 1896
HAMME-001 1L2A Hamme Inventaris van het Archief van de Heerlijkheid van Hamme en Sint-Anna Wyffels A., 1963
HASSELT-001 1L2A Hasselt Inventaris van het Oud Archief van de stad Hasselt Bussels C.M., 1966
HUY-001 K 6 Huy Inventaire des Archives communales déposées aux archives de l'Etat à Huy Tome I Tellier H. & Bauwens P., 1968
LEDE-001 1L2A Lede Inventaris van het Archief van de Parochie en van het Markizaat van Lede Coppejans - Desmedt H., 1960
LILLO-001 K 6 Lillo Inventaris van het Archief van de Polder van Lillo, Stabroek, Berendrecht en Zandvliet. Jamees A., 1957
OKEGM-001 1L2A Okegem Analytische inventaris van de persoonsgebonden stukken uit het Oudgemeentearchief van Okegem Van Isterdael H., 1977
OOSTVL-002 1L2A Oost-Vlaanderen Inventaris van het Archief van het Kadaster van Oost-Vlaanderen 1806-1834, nog bewaard bij de Directie te Gent Verhelst J., 1986
OOSTVL-001 1L2A Oost-Vlaanderen Gids voor de gemeentearchieven in Oost-Vlaanderen Stevens C. & Van de Slycke M., 1990
OUDENA-001 1L2A Oudenaarde Inventaris van het Archief van de Kasselrij Oudenaarde Janssens G., 1984
RONSE-001 1L2A Ronse Inventaris 20, Stad en Baronie Ronse Ancien Régime Van Isterdael Herman, 1988
RONSE-002 1L2A Ronse Inventarissen 19, Stad Ronse Hedendaagse periode, deel I: 1796-1918 Gadeyne Guy, 1988
RUPPELM-001 1L2A Ruppelmonde Inventaris van het Oud Archief van Stad en Kerk van Ruppelmonde Coppejans - De Smedt H., 1969
SINTALB-001 1L2A Sint-Albertpolder Inventaris van het Archief van de Heerlijkheid en van de Polder van Sint-Albert Coppejans - De Smedt H., 1960
SINAAI-001 1L2A Sinaai Inventaris van het Archief van de Gemeente Sinaai 1611 - 1976 Stoop André & Van der Gucht Katrien, 1982
TORHO-001 1L2A Torhout Inventaris van het Oud Archief van de stad Torhout, 16° eeuw - 1793 Mestdagh M., 1996
TOURN-001 K-6-B-7 Tournai Archives communales, Inventaires, Tome I. 1972
WETTER-001 1L2A Wetteren Historisch archief Wetteren In depot in gemeente Wetteren Clinckspoor Joris, 1979
WESTVL-001 1L2A West-Vlaanderen I Gemeentearchief in West-Vlaanderen, deel 1 Valcke L., 1979
WESTVL-002 1L2A West-Vlaanderen II Gemeentearchief in West-Vlaanderen, deel 2 Valcke L., 1988
LANDVW-001 1L2A Land van de Woestijne Inventarissen Land van de Woestijne en Heerlijkheid Woeste; Keure van Sleidinge; Daknam Heerlijkheid Schoonberge; Heerlijkheid Bossegoede; Parochie Aalter; Heerlijkheid Praet; Keure van Sleidinge en de geënclaveerde heerlijkheden, Ter Hinnen en Langhemate, Heerlijkheid Nieuwenhove; Inventaris van Daknam Buntinx J., 1957
ZOTTG-001 1L2A Zottegem Inventaris van het Archief van het Land van Zottegem Van Isterdael H., 1986
DENDM-001 1L2A Dendermonde I Archiefvormers in het gerechtelijk arrondissement Dendermonde, 1. Overheidsorganen, Polders en Wateringen, Notarissen. Verschaeren José, 1995
DENDM-002 1L2A Dendermonde II Archiefvormers in het gerechtelijk arrondissement Dendermonde 2. Privaatrechterlijke instellingen en personen, 3. Verzamelingen Verschaeren José, 1995
GENT-001 1L2A Gent Archiefgids, Oud Archief Decavele Johan & Vannieuwenhuyse Johan, 1983
GENT-008 1L2A Gent Oorkondenboek der Stad Gent (3) Uitlegging tot de Gentsche Stads- en Baljuwrekeningen, 1280 - 1315 Vuylsteke J., 1906
GENT-007 1L2A Gent Oorkondenboek der Stad Gent (2) Stads- en Baljuwrekeningen, 1280 - 1336 Vuylsteke J., 1900
GENT-006 1L2A Gent Oorkondenboek der Stad Gent (1) Stads- en Baljuwrekeningen, 1280 - 1336 Vuylsteke J., 1908
GENT-002 1L2A Gent Cartulaire de la ville de Gand, deuxième série: Chartes et Documents Liber Traditionum, Sancti Petri Blandiniensis. Livre des Donations faites à l'Abbaye de Saint-Pierre de Gand, depuis ses origines jusqu'au XI° siècle, avec des additions jusqu'en 1273. Fayen Arnold, 1906
1003 3R1C R.A. Antwerpen Inventaris van de Notariële Archieven Bousse A., 1977
1005 3R1C R.A. Arlon Inventaire des Archives des Etats des Duché de Luxembourg et Comté de Chiny Petit Roger, 1971
1006 3R1C R.A. Arlon Inventaire des Archives du Château de Sainte-Marie-Sur-Semois Hannick Pierre, 1967
1007 3R1C R.A. Arlon Inventaire des Archives du Château de Messancy Petit Roger, 1975
1004 3R1C R.A. Arlon Administration des Terres Wallonnes des Princes de Loewenstein et de Stolberg Deuxième partie, Seigneurie de Neufchâteau Hannick P., 1970
1008 3R1C R.A. Beveren Archief van het Land van Aalst, 1342-1796 (1814) (1) Deel I, Inventaris door Van Isterdael Herman, 1994
1009 3R1C R.A. Beveren Archief van het Land van Aalst, 1342-1796 (1814) (2) Delen II - V, Inventaris door Van Isterdael Herman, 1994
1016 3R1C R.A. Brugge Toegang op de verzameling Microfilms en Microfiches der Parochieregisters van het Rijksarchief te Brugge. Moenaert Daniël, 1996
1035 3R1C R.A. Gent Inventaris van de Oorkonden der Graven van Vlaanderen Chronologisch gerangschikt supplement Wyffels C.
1036 3R1C R.A. Gent Inventaris van het Archief van de Raad van Vlaanderen I Buntinx J., 1964
1037 3R1C R.A. Gent Inventaris van het Archief van de Raad van Vlaanderen II Buntinx J., 1964
1038 3R1C R.A. Gent Inventaris van het Archief van de Raad van Vlaanderen III Buntinx J., 1966
1039 3R1C R.A. Gent Inventaris van het Archief van de Raad van Vlaanderen IV Buntinx J., 1968
1041 3R1C R.A. Gent Inventaris van het Archief van de Raad van Vlaanderen VI Buntinx J., 1973
1042 3R1C R.A. Gent Inventaris van het Archief van de Raad van Vlaanderen VII Buntinx J., 1977
1043 3R1C R.A. Gent Inventaris van het Archief van de Raad van Vlaanderen VIII Buntinx J., 1978
1044 3R1C R.A. Gent Inventaris van het Archief van de Raad van Vlaanderen IX Buntinx J., 1979
1040 3R1C R.A. Gent Inventaris van het Archief van de Raad van Vlaanderen V Buntinx J., 1970
1046 Doos G 3R1D R.A. Hasselt Regestenlijst der Oorkonden van de Landkommanderij Oudenbiezen en onderhorige Kommanderijen, deel II Grauwels J., 1966
1045 3R1C R.A. Hasselt Regestenlijst der Oorkonden van de Landkommanderij Oudenbiezen en onderhorige Kommanderijen, deel I Grauwels J., 1967
1047 Doos G 3R1D R.A. Hasselt Regestenlijst der Oorkonden van de Landkommanderij Oudenbiezen en onderhorige Kommanderijen, deel III Grauwels J., 1967
1048 Doos G 3R1D R.A. Kortrijk Ontledingen van de Oorkonden bewaard in de "Farde A. De Poorter" (1141 - 1789) Warlop E., 1969
1050 Doos G 3R1D R.A. Liège Inventaire des Archives de la S.A. D'Angleur - Athus Hansotte Georges, 1969
1051 Doos G 3R1D R.A. Liège Inventaire des Archives des Charbonnage de Gosson - Kessales Hansotte Georges, 1969
1049 Doos G 3R1D R.A. Liège Catalogue général des Protocoles de Notaires conservés dans la Province de Liège Tome premier, catalogue Pieyns Jean, 1972
1053 Doos H 3R1D R.A. Mons Inventaire des Archives des Charbonnages Unis de l'Ouest de Mons à Boussu Bianchi Assunta, Doucet Delphine et Vincke Vincent, 1996
1054 Doos H 3R1D R.A. Namur Inventaire analytique des Enquêtes judiciaires du Conseil de Namur deel III, 1634 - 1666 Douxchamps-Lefèvre Cécile, 1969
1058 Doos H 3R1D R.A. Ronse Overzicht van de Fondsen en Verzamelingen 1974
1056 Doos H 3R1D R.A. Ronse Beknopt overzicht van de Archieven en verzamelingen van het Rijksarchief te Ronse Van Isterdael Herman, 1996
1059 Doos K 3R1D R.A. Ronse Toegang op de verzameling microfilms van het Rijksarchief te Ronse Van Isterdael Herman, 1995
1031 3R1C R.A. Brussel Overzicht van de Fondsen en Verzamelingen, deel I De Vlaamse Provinciën. 1975
1030 3R1C R.A. Brussel Overzicht van de Fondsen en Inventarissen. Van Haegendooren M., 1955
1026 3R1C R.A. Brussel Lijst aanwinsten van het jaar 1956 1957
1011 1R2C Catalogue de l'Exposition de documents relatifs à l'Histoire Nationale Archive Générales du Royaume 1961
1017 3R1C R.A. Brussel Archives Générales du Royaume 1969
1022 3R1C R.A. Brussel Inventaris van het Archief van de Koninklijke Bibliotheek Albert I te Brussel Vleeschouwers C., 1979
1020 3R1C R.A. Brussel Inventaire des Papiers des Commissaires du Gouvernement près les neuf Départements Réunis dits Papiers Bouteville Thielemans Marie-Rose,1969
1023 3R1C R.A. Brussel Inventaris van het archief van de Raad van Beroerten I Jamees A., 1958
1024 3R1C R.A. Brussel Inventaris van het archief van de Raad van Beroerten II Met verbeteringen en een concordans Jamees A. & Vermaseren B.A., 1980
1025 3R1C R.A. Brussel Kerkregisters van de provincie Brabant Buntinx Willy, 1976
1033 3R1C R.A. Brussel Provinciebestuur Brabant Stadswegenis - Stedebouw, Onroerende verrichtingen, 1989. (1842-1978) Maréchal G. & Di Mauro L., 1996
1028 3R1C R.A. Brussel Oorkonden en cartularia van de Hertogdommen Brabant en Limburg en van de landen van Overmaas. 1427-1789, (deel 1) IIIe gedeelte, Originele oorkonden en cartularia 1430-1435 Verkooren Alphonse, 1989
1029 3R1C R.A. Brussel Oorkonden en cartularia van de Hertogdommen Brabant en Limburg en van de landen van Overmaas. 1427-1789, (deel 2) IIIe gedeelte, Originele oorkonden en cartularia 1427-1430 Verkooren Alphonse, 1989
1007 3L5A Herinneringen familie Schelstraete 1813-1996 Schelstraet A.
1002 4-D-3 Aarschot Totaalindex van familienamen voorkomende in klappers van Parochieregisters van het Ancien Regime. Arrondissement Leuven, deel a: Aarschot - Tienen VVF-Leuven
1014 4-D-3 Leuven Totaalindex van familienamen voorkomende in klappers van Parochieregisters van het Ancien Regime. Arrondissement Leuven, deel b: Huldeberg-Leuven VVF-Leuven
1079 3L2B Lebbeke De Boerenkrijg in het kanton Lebbeke 1798 Dauwe Jozef, 1999
1085 1R3C Politieke Geschiedenis van België van 1830 tot heden, Witte Els, Craeybeckx Jan, Meynen Alain, 1997
1016 Rek 5-3 Omstandigheden bij Personen Verzameling aangeboden aan de genealoog als eerste hulp met Nederlandse, Franse en Latijnse termen. Vandenberghe H. 1998
1017 Rek 5-3 Omstandigheden bij Personen Index aangeboden aan de genealoog Nederlandse, Franse en Latijnse termen. Vandenberghe H. 1998
1028 Rek 2-3 Alfabetische Index op de Genealogische Databank, Index A-F van de Werkgroep Genealogie & Computer Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, delen 37 t.em. 46 1999
1029 Rek 2-3 Alfabetische Index op de Genealogische Databank, Index G-S van de Werkgroep Genealogie & Computer Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, delen 37 t.e.m. 46 1999
1030 Rek 2-3 Alfabetische Index op de Genealogische Databank, Index T-Z van de Werkgroep Genealogie & Computer Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, delen 37 t.e.m. 46 1999
1017 3R3D Verzameling West-Vlaamse kwartierstaten deel 4 Fillieux Bernard, 1999
1066 3L2B Diksmuide Un chapitre de l'Histoire des Fusiliers Marins 7 octobre - 10 novembre 1914 Le Goffic Charles, 1915
1008 2R6D De Slangenstaf van asklepios symbool der geneeskunde. Schouten J., 1964
1012 1R2C Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque Royale de Belgique Héraldique et Généalogique Lyna Fréderic, 1948
1024 1R2C Inventaire analytique du Fonds Houwaert - De Grez van Parijs Henry-Charles, 1971
1017 2R1D-5 Almanach Royal officiel, huitième année, 1847-1848 Statistique du Personnel des Institutions Publiques de Belgique Carlier, 1848
1020 REK 7-3 Doos C Geschiedkundige Schets van West-Vlaanderens Landbouw en van den eigenaars en Landbouwersbond, 1885 - 1935 Vermeire M.,1935
1119 REK 8 02 Recueil de l'Office Généalogique et Héraldique de Belgique, II Maldeghem-Boneem, van Santen, Bryas, Merghelynck. Terlinden, Meurgey de Tupigny, van Parys, Bonaert Albert, Lemarchal, de Ghellinck Vaerfnewyck,. 1952
1120 REK 8 03 Recueil de l'Office Généalogique et Héraldique de Belgique, III LANGENHOVE de Selliers de Moranville, Poswick G., van Langenhove de Bouvekercke A.,…. 1954
1121 REK 8 04 Recueil de l'Office Généalogique et Héraldique de Belgique, IV Familles de Smet, Mercator-Ortélius, de Deckere de Limburg Stirum T.,Brassinnr J., Terlinden, Helbig J., van Renynghe de Voxvrie, …1955
1122 REK 8 05 Recueil de l'Office Généalogique et Héraldique de Belgique, V L'armorial de Huldenberg, famille de Potter, Rubens. Fourez L., Dubuisson P., de Ghellinck-Vaernewyck, …. 1956
1123 REK 8 06 Recueil de l'Office Généalogique et Héraldique de Belgique, VI Hugues de Lannoy, de Clerc de Bouvekercke, Maison de Gavre et Liedekerke. de Selliers de Moranville A., de Decker F., van der Essen L., …. 1957
1214 Rek 1-4 Ons Voorgeslacht Dertig lezingen over praktische familiekundige opzoekingen, uitgezonden door B.R.T. West Vlaanderen, Mispelon Michiel, 1973
1107 Rek 1-3 Kursus "Familiekunde voor beginnenden" 1977 Hoe je familieonderzoek starten Mispelon Michiel, 1977
1208 Rek 1-4 Inleiding tot de Genealogie Ich wille weten wy ghy sijt… ende waer ghy vaert in dese tijd…! Bastiaen Filip
1021 4R2C De Pauselijke Zouaven Met opgave van de vrijwilligers uit West-Vlaanderen Goddeeris John, 1978
1082 1R3C Over de Vier Ambachten 750 jaar Keure, 500 jaar Graaf Jansdijk de Kraker & van Royen, 1993
1016 4R3D Het Oude Strafrecht Bydragen tot de kennis van het oude strafrecht in Vlaenderen Cannaert J.B., 1835
1028 4R3D Over Heren, Vazallen en Graven Het persoonlijk leenrecht in Vlaanderen ca. 1000 - 1305 Heirbaut Dirk, 1997
1026 4R3D Omme dat Leengoed es Thoochste dinc van der weerelt Het leenrecht in Vlaanderen in de 14de en 15de eeuw. Band 1 Opsommer Rik, 1995
1025 4R3D Omme dat Leengoed es Thoochste dinc van der weerelt Het leenrecht in Vlaanderen in de 14de en 15de eeuw. Band 2 Opsommer R.
1062 1R3C Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente deel 1; 19de en 20ste eeuw Art Jan, 1993
1063 1R3C Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente deel 2; 12de en 18de eeuw Art Jan, 1994
1064 1R3C Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente deel 3a; hulpwetenschappen Art Jan, 1995
1065 1R3C Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente deel 3b; hulpwetenschappen Art Jan, 1996
1066 1R3C Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente deel 4; archeologie Art Jan, 1999
1009 4R3C De Bende Verstuyft - Van Hoe & Cie Voor het assisenhof te Gent, februari-maart 1924 1924
1076 4R2D Rond Kortrijk (2) of schetsen over de Prochien van het oud Bisdom van Doornyk liggende in de voormalige Dekenijen van Helkyn, Kortryk & Wervick, deel 2 Slosse L., 1903-1904
1029 3R3D Gent Rijksuniversiteit te Gent, Plechtige Opening der Leergangen op 4/10/1965, Aanpassing van de Universiteit aan de huidige toestanden, Verslag over de toestand der Universiteit gedurende het Academiejaar, 1964-65 1965
1005 3R3D Antwerpen Studentengids UFSIA 1990 - 1991 Fotoboek met adressenlijst 1991
1048 3R3D Zelzate Het Technisch Instituut Sint-Laurens 1960-1996 (1) Een overzicht in foto's en tabellen, 1ste deel: De personeelsleden 1998
1049 3R3D Zelzate Het Technisch Instituut Sint-Laurens 1960-1996 (2) Een overzicht in foto's en tabellen, 2de deel: De leerlingen 1999
1003 1R2C Archives, Bibliothèques et Musées de Belgique Halfjaarlijks tijdschrift der Vereniging van Archivarissen, Bibliothecarissen en Conservators van Musea. 1950
1001 1R4C Annuaire des Familles Patriciennes de Belgique 1940, premier volume Koller Fortuné M., 1940
1003 1R4C Annuaire des Familles Patriciennes de Belgique 1942, troisième volume Koller Fortuné M., 1942
1004 1R4C Annuaire des Familles Patriciennes de Belgique 1943, quatrième volume Koller Fortuné M., 1943
1006 1R4C Annuaire des Familles Patriciennes de Belgique 1945, sixième volume Koller Fortuné M., 1945
1007 1R4C Annuaire des Familles Patriciennes de Belgique septième volume, + Tables I - VII Koller Fortuné M., 1968
1010 2R6D Feestbundel van het Gulden Jubileum van het Provinciaal Instituut voor Verpleegkunde,1921-1971 Grypdonck Marcel, 1971
1031 3R3D Gent 's Rijks Middelbare School te Gent, Algemeene Uitslagen der Driemaandelijksche Wedstrijden, schooljaar 1917 - 1918 1918
1011 3R3D Gent Jaarboek van het Koninklijk Athenæum te Gent Voor 1927 - 1928, Onderscheidingen & Benoemingen, Prijsuitdeeling 1928
1002 1R4C Annuaire des Familles Patriciennes de Belgique 1941, deuxième volume Koller Fortuné M., 1941
1005 1R4C Annuaire des Familles Patriciennes de Belgique 1944, cinquième volume Koller Fortuné M., 1944
1041 4R4C Ons volksleven Centre d'action culturelle de la communauté d'expression française. Pinon Roger, 1974
1012 4R4D Temse Watermolen Temse Het Lieven Gevaert-gedenkteken in Mortsel, De voormalige Watermolen van Temse, Laat-gotische beelden in Oostham, Godshuis Lantschot te Antwerpen, Muurschilderingen in parochiekerk Sint-Catharina van Duisburg M & L, 1988
1711 Rek 1-5 Eeklo Meetjeslandse Toponiemen tot 1600 Deel IV, De Keuren van Eeklo-Lembeke en Kaprijke, Band 1, Eeklo De Vos Achiel, Stockman Luc, Van de Woestijne Paul, 1989
1714 Rek 1-5 Maldegem Meetjeslandse plaatsnamen van voor 1600 deel I, Het Ambacht Maldegem, Band 1, Adegem De Vos Achiel en Stockman Luc, 1989
1100 1R3C Vlamingen komt in massa De Vlaamse beweging als massabeweging Leemans Guy, Boeva Lu, … 1999
1025 Rek 5-3 Standaard Groot Engels-Nederlands Woordenboek Wevers B.J., Verhoef P.J., 1973
1014 3L2A De Oorlogskranten 1940-1945
deel 1 tot 20
1019 3L2A De Oorlogsmisdaden Bedreven gedurende de bevrijding van het Belgisch grondgebied van Oost-Vlaanderen / Bedreven onder de bezetting van België 1940-1945, Het Folterkamp Breendonk / Bij de invasie van het nationaal grondgebied, Mei 1940, de verwoesting der Bibliotheek van de Hoogeschool van Leuven / Gepleegd tijdens het tegenoffensief von Rundstedt in de Ardennen, dec.1944 - jan. 1945 / Bedreven gedurende het tegenoffensief von Rundstedt in de Ardennen, dec.1944 - jan. 1945, Bande / Bedreven gedurende de bevrijding van het Belgisch grondgebied september 1944, Forêt / Bedreven gedurende het tegenoffensief von Rundstedt in de Ardennen, dec.1944 - jan. 1945, Stavelot / Bedreven gedurende de bevrijding van het Belgisch grondgebied september 1944, De Streek van Dinant / Gepleegd tijdens de bevrijding van 's Lands grondgebied september 1944, Gewest Hoei-Namen / Bedreven gedurende de bevrijding van het Belgisch grondgebied september 1944, De Streek van Bergen / Thone Georges, 1945, 1947, 1946, 1949
1041 3L2A België De Belgische Beroerte De Tiendaagse Veldtocht en de scheuring der Nederlanden 1830-39 Van der Hoeven Hans, 1973
1024 4-D-3 Zottegem Totaalindex van familienamen voorkomende in klappers van Parochieregisters van het Ancien Regime. Arrondissement Aalst, deel Zottegem VVF Oudenaarde
1109 4-C-6 Tous les noms de famille de France et leur localisation en 1900 Fordant Laurent, 1990
1039 2R1-0 Gegevensindex Geboortekaartjes Collectie Archief en Documentatiecentrum Melle Buydens John, 2000
1074 4-A-1 Pélerinage Belge à Rome Liste nominative des personnes ayant fait partie du Pélerinage Belge. 10 - 27 avril 1888,
K-5 Woordenboek Brepols 1930
K-5 Woordenboek Brepols 1931
1012 3R3D Gent Jaarboek van het Koninklijk Athenæum te Gent 1952 - 1960, Prijsuitreikingen 1960
1013 1R4C Filiations de Familles de la Flandre (II) Dressées sur pièces authentiques ou d'après des manuscrits anciens, Tome II De Vlaminck A., 1997
1012 1R4C Filiations de Familles de la Flandre (I) Dressées sur pièces authentiques ou d'après des manuscrits anciens, Tome I De Vlaminck A., 1997
1034 4R4C Het volksleven in Zuid-Oost-Vlaanderen De Vuyst Cyriel,
1004 4R4C Bolspelen in Oost-Vlaanderen Van Wilderode Hendrik, 1982
1022 2R6D Volksgeneeskunde in Vlaanderen De Cock A., 1896
1001 2R6D Aalst, Artsen, het Hospitaal, de Gemeenschap en het Medicaliseringsproces in België 1242-1940 Strijpens H., 1997
1013 1R2C Catalogus van de Topografisch-Historische Atlas (1) Voorlopige catalogus: nrs. 1 - 500 Janssens L., 1991
1014 1R2C Catalogus van de Topografisch-Historische Atlas (2) nrs. 501-1000 Janssens L., 1993
1015 1R2C Catalogus van de Topografisch-Historische Atlas (3) nrs. 1001-1500 Janssens L., 1996
1016 1R2C Catalogus van de Topografisch-Historische Atlas (4) nrs. 1501-2000 Devolder Kathleen, 1997
1017 1R2C Catalogus van de Topografisch-Historische Atlas (5) nrs. 2001-2500 Devolder Kathleen, 1998
1018 1R2C Catalogus van de Topografisch-Historische Atlas (6) nrs. 2501-3000 Devolder Kathleen, 1999
1047 1R2C Kaarten en Plattegronden in Handschrift Tweede reeks, Janssens L., 1997
1025 1R2C Inventaire des Archives de l'Arrondissement de la Flandre Oriental et du Département ou Préfecture de l'Escaut 1794-1814 Van den Haute C. 1932
1033 1R2C Inventaris van de Archieven van de Vredegerechten van Oost-Vlaanderen Muys Eva, 1997
1046 1R2C Kaarten bij de Aanplakbiljetten voor de Verkoop van Nationale Goederen Bewaard op het Algemeen Rijksarchief, Janssens L., 1997
1041 1R2C Inventaris van Kaarten en plans uit Kaarten en Plans uit het Archief van de Provincie Oost-Vlaanderen Van Leugenhaeghe R. 1998
1035 1R2C Inventaris van de Microfilms van de Registers van de Burgerlijke Stand van de Gemeenten in de Arrondissementen Dendermonde en Gent Films gemaakt door de Genealogical Society of Utah en bewaard in het Rijksarchief te Beveren. Willockx Rudi, 1998
1032 1R2C Inventaris van de Archieven van de Vredegerechten Evergem (1856-1960), Ledeberg (1889-1960), Lochristi (1868-1970), Nazareth (1860-1970), en Oosterzele (1859-1970) & van de Politierechtbank te Gent (1865-1960). Overdracht 1999 Velle Karel, Elslander Sven, Cazaux Jurgen, Heusequin Sven en Lescroart Jean-Pierre, 1999
1031 1R2C Inventaris van de Archieven van de Vredegerechten Duffel (1923-1970), Gent derde kanton (1896-1970), Halle (1920-1970), Hasselt (1919-1929), Heist-op-den-berg (1940-1970), Herk- de-Stad (1919-1970), Lier (1938-1970), Lokeren (1860-1970), Oostende (1883-1962), Peer (1917-1949), & Wetteren (1860-1970). Overdracht 1999 Velle Karel, Gadeyne Guido, Heusequin Sven & Cazaux Jurgen, 1999
1023 1R2D De gewestelijke en lokale overheidsinstellingen in Vlaanderen tot 1795 Prevenier W. & Augustyn B., 1997
1019 1R2D De Documenten uit de ontstaansperiode van het moderne kadaster en van de grondbelasting 1790 - 1835 Verhelst J., 1982
1018 1R2D De Documenten in omloop bij het Belgisch kadaster 1835 - 1975 Zoete A., 1979
1013 4R3C De Rechtbank van Eerste Aanleg en de burgerlijke Rechtbanken deel 1: Organisatie, Taken, Bevoegdheid en Archiefvorming (1794 - 1970) Gadeyne Guy, 1997
1060 3L2B Deinze De Invloed van de Duitse Kommandanturen op het bestuur van Deinze en Leiestreek (1940-1944) Vanhee Tony
1005 4-D-3 Brussel Totaalindex van familienamen voorkomende in klappers van Parochieregisters van het Ancien Regime. Hoofdstedelijk gewest Brussel VVF-Dilbeek
1010 4-D-3 Halle - Vilvoorde Totaalindex van familienamen voorkomende in klappers van Parochieregisters van het Ancien Regime. Arrondissement Halle-Vilvoorde, deel Halle VVF-Dilbeek
1011 4-D-3 Halle - Vilvoorde Totaalindex van familienamen voorkomende in klappers van Parochieregisters van het Ancien Regime. Arrondissement Halle-Vilvoorde, deel Vilvoorde VVF-Dilbeek
1005 3R1D de Groutars et ses alliés. Inventaire des Archives de la famille de Groutars et de ses alliés. Rouhart-Chabot Juliette, 1969
1011 3R3D Stamboek van Vlaanderen, deel I 80 vooroudertafels van vlaamse koppen Hendrickx Jef, 1971
1033 2R1D-6 Destelbergen Repertorium Gemeente Destelbergen-Heusden van en voor de zelfstandigen 1988
1072 4-A-1 Naamlijst der Afgestorven Leden van de Congregatie der Broeders van Liefde, 1977
1057 Doos H 3R1D R.A. Ronse Neerlegging, Ontsluiting, Beschikbaarstelling Van Isterdael Herman, 1999
GENT-005 1L2A Gent Inventaris van de beschikbare Microfilms van de klappers: op de bouwaanvragen, Parochieregisters, Jaarregisters van de Keure, Staten van Goederen, Penningkohieren
1009 2R6D Dieren in de Volksgeneeskunst De Waal M.
1044 4R4C Over de Kinderprenten te Gent " zantjes woale" genoemd Hoste Lode
1055 4R4C Volkskundige kalender Voor het Vlaamse Land, I: Bedevaartplaatsen,
II: Feest en Heiligendagen,
III: Patronen en Ambachten,
IV: Gebruiken en volkskundige Uitdrukkingen,
V: Plagen en ziekten.
Celis Gab. 1923
1007 4R4C Circusleven te Brussel Cirque De Rycke, SEMAY,
Kunstenmakers en rondreizend volk vanaf de zeventiende eeuw.
Villiers Jean, 1998
1033 4R4C Het Vlaamsche Volksleven Peeters K.C., 1943
1057 4R4C Vroomheid en volksgeloof in Vlaanderen Folkloristisch calendarium Cauberghe Jozef, 1967
1004 K-5 De Vlaamsche Zanger deel VII, 60 liederen uit oude en nieuwe tijden met klavierbegeleiding De Meyer Willem, 1942
1022 4R2C De Voorstelling van het Booze Beginsel Kesteloot L. 1944
1008 4R2C De Godsdienst der Germanen Michels J.P., 1959
1061 4R2C Itinerarium visitationum (2) Antonii triest, Episcopi Gandavensis (1623-1654), de visitatieverslagen van bisschop Triest. Deel 2, (1641-1654) Heyrman E.
1056 1R3C Het Grafelijk Baljuwsambt in Vlaanderen Tijdens de Boergondische Periode Van Rompaey Jan, 1967
1903 Rek 1-6 Genealogical Research Directory 2000 National & International Johnson Keith A., Sainty Malcolm R., 2000
1061 3L2B Deinze De Oorlogsslachtoffers van Groot-Deinze 1940 - 1945 De Bouver Romain, 2000
1050 4-A-1 Gent 1995, 116de jaar, Jaarboek van het Bisdom Gent, Bisdom Gent,
1052 4-A-1 Gent 1998, 119de jaar, Jaarboek van het Bisdom Gent, Bisdom Gent,
1006 4R4D Oude Orgels in Vlaanderen Moortgat Gaby, 1964
1002 Rek 5-2 Middelnederlandsch Handwoordenboek Verdam J., 1979
1001 Rek 5-2 Verdam Middelnederlandsch Handwoordenboek Supplement Van der Voort J.J., 1983
1027 Rek 5-5 Petit Larousse en couleur langue française, culture générale Larousse, 1990
1003 Rek 5-2 Woordenboek Middelnederlands Pijnenburg W.J.J., Van der Voort J.J., 1984
1009 Rek 5-2 Prisma Vreemde Woordenboek Kolsteren A., 1955
1021 Rek 5-5 Nouveau Dictionnaire Français-Néerlandais / Néerlandais-Français Grootaers L., 6de druk
1024 Rek 5-3 Kramers woordenboek Engels - Nederlands / Nederlands - Engels Prick van Wely F.P.H., 1964
1020 Rek 5-2 Dictionnaire de l'Ancien Français, jusqu'au milieu du XIV° siècle Greimas A.J., 1968
1002 Rek 5-3 Beknopt Latijns - Nederlands Woordenboek, L - N Van der Heyde K., 1961
1106 Rek 1-3 Kennis maken met Oud Schrift De Baets A.
1011 Rek 5-3 Index Geographicus, Plaatsnamen in het Latijn.
1006 Rek 5-2 Glossarium van verouderde rechtstermen, kunstwoorden en andere uitdrukkingen, uit Vlaamsche, Brabantsche en Limburgsche oorkonden deel 3, van P tot W Stallaert Karel, 1890, Debrabandere 1977
1818 Rek 1-6 Repertorium der oude parochieregisters in België Douxchamps Hervé, Tefnin Raymond, 1985
1406 Rek 1-4 Vergelijkings tafelen van oude plaetselyke in metrieke en metrieke in oude plaetselyke Landmaeten van Oostvlaenderen Spilthoren A. 1817
1101 Rek 1-3 Afkortingen in het Oud-Schrift Papin Kristof, Vandenberghe Henri, 1994
1008 Rek 5-3 Latijn-Nederlands - Woordenboekje Dobbelare Michel,
1005 Rek 5-3 Duizend Latijnse Woorden Vandenberghe H. 1987
1012 Rek 5-3 Latijnse woordenlijst (Lat.-Ned.) Vandenberghe Henri, 1987
1038 2R1-0 Liste van de ghekochte slaeven, in de maend van november ende december ten jaere 1719, door de Religieusen van de H.Dryvuldigheyt tot inkoopinge vande Christene gevangene Des noms des Esclaves des Pais-Bas racheptez en la Ville d'Alger Pais de Barbarie au mois de septembre de l'an 1666, 1670, 1679, 1710, 1750, 1780 Archief St.Jacobskerk-Gent nr 156
1002 4R3D Bronnen voor de Industriële Geschiedenis Gids voor Oost-Vlaanderen (1750-1945) Bracke Nele, 2000
1022 Rek 5-3 Le Larousse pour tous A-K Augé Claude, ……
1023 Rek 5-3 Le Larousse pour tous L-Z Augé Claude, ……
1025 4R2C Drempelmomenten Overgangsrituelen in drie culturen Van Bockhaven Vicky, 2000
1086 REK 8 Miroir des notabilités nobiliaires de Belgique, des Pays-Bas et du Nord de la France. Goethals Felix-Victor, 1860
1098 REK 8 Tables ascendantes ou Quartiers Généalogiques des familles de la Noblesse Belge, Tome I Coomans de Brachène Oscar, 1947
1099 REK 8 Tables ascendantes ou Quartiers Généalogiques des familles de la Noblesse Belge, Tome II Coomans de Brachène Oscar, 1952
1091 REK 8 Quartiers de Noblesse, Tome I (A-L) 1913 Recueil de Tableaux de Quartiers de Noblesse des familles Belges de Troostemberghn Baron, 1913
1092 REK 8 Quartiers de Noblesse, Tome II (M-Z) 1913 Recueil de Tableaux de Quartiers de Noblesse des familles Belges de Troostemberghn Baron, 1913
1080 REK 8 Le Nobiliaire de Gand ou Fragments généalogiques de quelques familles nobles Qui ont résidé ou qui résident encore en cette ville Van Hoorebeke Gustave, 1849
1090 REK 8 Quartiers de Noblesse 1914 - 1948 Recueil de Tableaux de Quartiers de Noblesse des familles Belges Baron de Ryckman de Betz, Vicomte de Jonghe d'Ardoye, 1948
1093 REK 8 Quartiers Généalogiques des familles Flamandes Dhont-De Waepenaert Ed., 1871
1092 REK 5 A Toonneel der steden van 's Konings Nederlanden, I Met hare Beschrijvingen. Blaev Joan, 1649
1093 REK 5 A Toonneel der steden van 's Konings Nederlanden, II Met hare Beschrijvingen. Steden van Brabant en Limbvrgh. Blaeu Joan, 1649
1073 REK 8 International register of Nobility (II) Dictionnaire généalogique de la noblesse Européenne. Koller F., 1959-1960
1010 REK 8 De Vlaamse Adel voor 1300 deel 1: Historische studie Warlop E. 1968
1096 REK 8 Recherche des Antiquitez et Noblesse de Flandre, Livre second (II-2) Contenant l'histoire genealogique des Comtes de Flandres, (deel 3)
La suite des Gouverneurs de Flandres,
Un recueil des Nobles et riches Chastellenies,
La police qui y at esté observée enla conduite
de l'Espinoy Philippe, 1632
1002 Rek 1-3 Archiefbeheer in gemeenten en OCMW's Coppens Herman, 1997
1004 1R2C Atlas - gemeentelijk cultuurbeleid 1996-1998
1024 3R1D Piers de Raverschoot Inventaris van het Adelsarchief Piers de Raverschoot Gysseling M. 1956
1011 3R1D de Potter d'Indoye Inventaris van het Archief van de familie de Potter d'Indoye en aanverwante families. Asaert G. & Wyffels A., 1969
1064 REK 8 High life de Belgique 1946 66°année, 1946
1065 REK 8 High life de Belgique 1975 95° année, 1975
Dizionario di abbreviature latine ed italiane Woordenboek afkortingen Latijn en Italiaans Cappelli A., 1949
1047 Rek 1-3 Opzoekingen in het archief van het kadaster 19de eeuw ten behoeve van de familiekunde Erkelbout Jan, 1999
1004 REK 8 Almanach de Gotha 1889 Annuaire généalogique, dipolmatique et statistique Perthes Justus, 1888
1005 REK 8 Almanach de Gotha 1904 Annuaire généalogique, dipolmatique et statistique Perthes Justus, 1903
1049 1R2C Lokale en regionale verenigingen en tijdschriften voor geschiedenis, archeologie en folklore Repertorium, (Adressenlijst 1992) 1992
1048 1R2C Lokale en regionale verenigingen en tijdschriften voor geschiedenis, archeologie en folklore Repertorium 1982 1982
BRECHT-002 K 6 Brecht Inventaris van de Gemeentearchieven van Brecht Brecht, Hoogstraten, Bailleul (Fr) Beterans G., 1968
GENT-009 1L2A Gent Oorkondenboek der Stad Gent (4) Gentsche Stads- en Baljuwrekeningen, 1280 - 1336, Eerste afdeling: rekeningen Vuylsteke J., 1900
1004 K 6 Brabant II Kerkelijke Archieven van Brabant, supplement, nrs. 25745-27025 Beknopte inventaris van archieven door Kerkfabrieken op het Algemeen Rijksarchief in bewaring gegeven. Persoons E., 1969
1052 Doos H 3R1D R.A. Liège Repertoire général des Registres Paroissiaux antérieurs au Concordat de 1801, conservés dans la Province de Liège Hansotte Georges, Forgeur Richard, 1977
1030 MUSEUM Nederduitsch en Fransch woordenboek
1010 Rek 5-3 Latijnsche Spraakkunst Janssens J., Van de Vorst K., Geerebaert A., 1936
1026 Rek 5-3 Kramers woordenboek Duitsch - Nederlandsch / Nederlandsch - Duitsch Kroes H.W.J., 1930
K-5 Winkler-Prins (De Kleine) A-H
K-5 Winkler-Prins (De Kleine) I-Z
K-5 Oosthoek (De Kleine) A-K
K-5 Oosthoek (De Kleine) L-Z
1014 Rek 5-3 Uitgebreide Latijnse woordenlijst voor Genealogen Croonestucken XX Vrienden van het Poperings Archief, 1999
1029 4R4C Het "ABC - vroeger en nu" Tentoonstelling omtrent het alfabet in prent en boek Van Bost Fr. 1993
1039 K-6-B-7 Tournai Inventaire d'Archives paroissiales de la ville et de l'arrondissement de Tournai Tome 1, Tables Onomastiques (namenindex) Fritsch J., 1972
1002 3R2D De Fonteinen van de Oranjeberg (1) Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen, Deel 1 Lehoucq Nicole & Valcke Tony, 1993
1034 3R1C R.A. Brussel Tijdschriftencatalogus van de Bibliotheek van het Algemeen Rijksarchief te Brussel. De Groof Bart en Decrock Béatrice, 1998
1010 K-5 Socialistische Strijdliederen B.S.P. Gent-Eeklo 1975
1002 4R4C Bekende oude volksverhalen Voor de jeugd bewerkt Kunst Nelly, Sturris H., 1976
1035 1R2D De Sociaal-Economische Geschiedenis van België Prims Floris, 1926
1007 4R3D Van Zadelsteen tot Zetelkruier, deel 2 2000 jaar molens in Vlaanderen, Bouw en werking van de molens met natuurlijke drijfkracht rond 1850 en in de natijd. Bauters Paul, 2000
1118 REK 8 01 Recueil du IV° Congrès International des Sciences Généalogique & Héraldique tome VIII, 1958
1031 3R2C Vlaanderen door de eeuwen heen deel 1 Lamberty M. & Lissens R.F., 1951
1032 3R2C Vlaanderen door de eeuwen heen deel 2 Lamberty M. & Lissens R.F., 1952
1062 1R2C Merksem-VVF Inventaris Plaatselijke Geschiedenis in het Nationaal Centrum voor Familiegeschiedenis Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, V.Z.W. Vanderhaeghe Jan & Vermeersch Marcella, 2001
1037 4R2C Gent Het bisdom Gent Vier eeuwen geschiedenis. Cloet Michel, 1992
1006 3R3D Haaltert Familieboek II Haalterse gezinnen in de kijker De Loose Willy, 2008
1308 Rek 1-4 In tijd gemeten Inleiding tot de chronologie De Glopper C.C., 1999
1016 Rek 1-3 De Administratie der Registratie en Domeinen en haar archief Boncquet Wilfriet, 1971
1050 1R2C Oudheidkundige kring van het Land van Waas, 1861 - 1961 Register van de annalen 1961 Behaegel F., 1961
1070 1R2C Tielt-VVF Inventaris V.V.F. Tielt aangevuld met werken in verband met familiekunde in de bibliotheek van de Roede van Tielt. Afgesloten op 31/12/1999 Das Fons, 2000
1001 Rek 1-3 A study of the basic standards and methods in Preservation and Restoration workshop applicable to developing countries. Davies John, 1973
1027 3R3D Gent Rijksuniversiteit te Gent, Algemene Inlichtingen en Administratief Jaarboek, Academisch jaar 1973 - 1974 1973
1024 3L5A Loppem Graf- en gedenkschriften - Sint-Martinuskerk Eeckeman Willy, 1986
1013 3L5A Brugge Graf- en gedenkschriften - Sint-Michielskerk te Brugge - Sint-Michiels Eeckeman Willy, 1983
1012 3L5A Brugge Graf- en gedenkschriften - Sint-Gilliskerk deel III de Sint-Gilliskerk Eeckeman Willy, Dewulf-Heus R.L., 1987
1026 3L5A Oostkamp Graf- en gedenkschriften in de kerk van Sint-Pietersbanden Eeckeman W., 1987
1038 1R4C Tablettes des Flandres, tome 01 Généalogie, Histoire, Héraldique van Renynghe de Voxvrie Charles., 1948
1039 1R4C Tablettes des Flandres, tome 02 Généalogie, Histoire, Héraldique van Renynghe de Voxvrie Charles., 1949
1040 1R4C Tablettes des Flandres, tome 03 Généalogie, Histoire, Héraldique van Renynghe de Voxvrie Charles., 1950
1041 1R4D Tablettes des Flandres, tome 04 Généalogie, Histoire, Héraldique van Renynghe de Voxvrie Charles., 1951
1045 1R4D Tablettes des Flandres, tome 08 Généalogie, Histoire, Héraldique van Renynghe de Voxvrie Charles., 1960
1046 1R4D Tablettes des Flandres, tome 9 Généalogie, Histoire, Héraldique van Renynghe de Voxvrie Charles., 1969
1027 1R4C Brugge Recueil Héraldique de Famille nobles et patriciennes de la ville et du franconat de Bruges avec des notices généalogiques et historiques Van Dycke L., 1851
1301 Rek 1-4 De Chronologie van de Middeleeuwen en de Moderne Tijden in de Nederlanden, deel 1 Strubbe Eg. & Voet L., 1991
1302 Rek 1-4 De C