`

werkgroep genealogie

Werkgroep

Genealogie

Deze werkgroep ondersteunt in het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum het genealogische luik. Vrijwillige medewerkers ontvangen en begeleiden de familiekundige vorsers in de leeszaal van het centrum, waar de onderzoeker zelfstandig de gewenste opzoekingen verricht. De beperkte tijd van deze medewerkers maakt het echter niet mogelijk om opzoekwerk in de plaats van de vorser te verrichten.

Verder organiseert de werkgroep geregeld cursussen i.v.m. het leren lezen en begrijpen van oude documenten en biedt ze lessen aan voor startende genealogen.

Deze werkgroep verzamelt, inventariseert en ontsluit genealogisch bronnenmateriaal (o.a. rouwbrieven en bidprentjes) dat ze verder bewerkt, digitaliseert en publiceert via boeken en digitale dragers.

Cursus - van niets tot iets

Deze cursus is bedoeld voor mensen die nog nooit oude teksten hebben leren lezen; leren begrijpen, en is tevens bedoeld als aanvulling van onze cursus "stamboomonderzoek voor beginnende familievorsers".

De lessen worden gegeven aan de hand van gedigitaliseerd beeldmateriaal, om de letters, cijfers en woorden van de oude geschriften, in de diverse akten en documenten beter te kunnen ontleden.

Meer info en inschrijven.

Nieuwsflitsen

  • Nieuwsflitsen

Boeken en pdf's te koop

  • Boeken en pdf's te koop

Lijst met rouwbriefjes bidprentjes en overlijdensberichten.

  • Lijst met rouwbriefjes bidprentjes en overlijdensberichten.