`

Rouwbrieven/bidprentjes en overlijdensberichten

werkgroep genealogie

werkgroep Genealogie

Rouwbrieven/bidprentjes en overlijdensberichten

Het Archief en Documentatiecentrum herbergt uitgebreide collecties rouwbrieven, bidprentjes en overlijdensberichten (uit kranten).

Van ruim 611.000 van deze archiefstukken vind je in onderstaande zoek resultaten de volgende kerngegevens terug:

  • familie- en voornamen van de overledene
  • geboorteplaats en –datum
  • plaats en datum van overlijden
  • aard van het archiefstuk (rouwbrief, bidprentje of overlijdensbericht)

Wil je meer, dan kan je in onze databank in het Archief en Documentatiecentrum doelgerichte opzoekingen uitvoeren, niet alleen op de overledenen zelf maar eveneens op aan hen gerelateerde personen (echtgenoten, kinderen, ouders, broers en zusters, ...: 1.537.000 namen).

Conform de regelgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vermelden wij van de laatsten alleen een familienaam, tenzij zij eveneens overleden zijn. In het laatste geval zijn ook opzoekingen mogelijk op de volledige naam en de relatie met de overledene.

Al deze documenten worden momenteel door een groep vrijwilligers gedigitaliseerd en ook deze scans kunnen gratis in het documentatiecentrum geraadpleegd worden.

Indien een bezoek aan het documentatiecentrum niet mogelijk is kunnen deze scans ook online aangevraagd worden via gb.genealogie.edg@gmail.com.

Wij rekenen hiervoor 0.5 € per scan. Concreet is dit voor een rouwbericht 1 scan; voor een bidprentje (recto/verso) 2 scans en voor een rouwbrief 1 à 2 scans (enkelvoudige of dubbele rouwbrief).

In onderstaand zoekscherm kan u zoeken op familie- en voornaam van de overledene

Cursus - van niets tot iets

Deze cursus is bedoeld voor mensen die nog nooit oude teksten hebben leren lezen; leren begrijpen, en is tevens bedoeld als aanvulling van onze cursus "stamboomonderzoek voor beginnende familievorsers".

De lessen worden gegeven aan de hand van gedigitaliseerd beeldmateriaal, om de letters, cijfers en woorden van de oude geschriften, in de diverse akten en documenten beter te kunnen ontleden.

Meer info en inschrijven.

Nieuwsflitsen

  • Nieuwsflitsen

Boeken en pdf's te koop

  • Boeken en pdf's te koop

Lijst met rouwbriefjes bidprentjes en overlijdensberichten.

  • Lijst met rouwbriefjes bidprentjes en overlijdensberichten.