`
 • Werkgroep Heemkunde
  Werkgroep Heemkunde.
  Deze heemkundige werking is sinds enkele decennia lid van de provinciale koepelorganisatie Heemkunde Oost-Vlaanderen vzw..
 • Werkgroep Heemkunde
  werkgroep genealogie.
  Deze werkgroep ondersteunt in het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum het genealogische luik.
 • Werkgroep Heemkunde
  Funerair erfgoed Melle.
  Een werkgroep funerair erfgoed binnen de werkgroep heemkunde nam zich tot taak de grafmonumenten op wat nog resteert.

Erfgoed De Gonde vzw

Als u iets over het erfgoed, in de breedste zin van het woord, in verband met Melle (inclusief haar deelgemeente Gontrode) en omgeving wilt vernemen dan zit u nu goed. Bent u geïnteresseerd in de opmaak van uw stamboom of het schrijven van uw familiegeschiedenis dan kunnen wij u op weg helpen of u in uw speurtocht ondersteunen.

Een viertal erfgoedactoren, de Heemkundige Vereniging De Gonde, de Werkgroep Genealogie Melle vzw, het Digitaal Archief en het Documentatiecentrum zijn in het jaar 2018 opgegaan in één vereniging, namelijk Erfgoed De Gonde vzw. Onze vereniging werkt samen met het Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum te Melle.

Samenwerking is geen modewoord binnen ons erfgoedveld, het is een noodzaak, dit met het oog op een nog betere dienstverlening naar de vorser toe.

Via diverse links en infogegevens kunt u eveneens kennis maken met andere erfgoedactoren die u bijkomende antwoorden kunnen bieden op uw vragen.

Museum Melle
Dagelijks bestuur

voorzitter: Michel De Roek
ondervoorzitter: Chris Meerschaut
secretaris: Geert Gettemans
penningmeester: Francine Eeckhaut
Erfgoed De Gonde vzw: Brusselsesteenweg 393 te 9090 Melle

van niets tot iets

van niets tot iets

(inschrijven mogelijk)

* Niveau: beginner

Deze cursus is bedoeld voor mensen die nog nooit oude teksten hebben leren lezen; leren begrijpen, en is tevens bedoeld als aanvulling van onze cursus "stamboomonderzoek voor beginnende familievorsers".

De lessen worden gegeven aan de hand van gedigitaliseerd beeldmateriaal, om de letters, cijfers en woorden van de oude geschriften, in de diverse akten en documenten beter te kunnen ontleden.

Meer info en inschrijven.

Mijn stamboom opmaken

Mijn stamboom opmaken

* Niveau: beginner

Schrijf je in voor onze cursus "MAAK JE EIGEN STAMBOOM" en ontdek wie je voorouders waren en waar en hoe ze leefden Onze werkgroep genealogie organiseert een cursus stamboom onderzoek voor beginnende vorsers Van de eerste notities tot een mooie afgewerkte familiegeschiedenis.

Meer info.

Cursus Oud Schrift

Cursus Oud Schrift

* Niveau: gevorderd

Deze cursus richt zich naar personen die reeds een minimale ervaring hebben met oud schrift en is tevens bedoeld als aanvulling van onze cursus oud schrift beginners 'van niets tot iets'

De cursus bestaat uit heel wat teksten uit begin 18de en 17de eeuw, gaande van staten van goed, wettelijke passeringen... tot enquesten

Meer info.

Werkgroep

Heemkunde

Deze is de voortzetting van de werking van de in 1972 opgerichte Heemkundige Vereniging De Gonde die haar ontstaan vond naar aanleiding van archeologische opgravingen op zoek naar sporen van het in de 16de eeuw verwoeste kasteel "Cortrosine", ooit de thuisbasis van de heren van Melle. Naderhand breidde het actieterrein van deze eerste groep enthousiastelingen zich uit tot de studie van alle mogelijke onderwerpen in verband met de geschiedenis van Melle en Gontrode. De werking en de resultanten van verschillende archeologische opgravingscampagnes gaven in 1973 reeds de aanleiding tot de oprichting van een gemeentelijk museum en in 1984 tot de uitbouw van het gemeentelijk archief en documentatiecentrum.

Vanaf haar prille ontstaansperiode gaf deze vereniging een tijdschrift uit, “De Gonde” getiteld. Reeds meer dan 4.000 pagina’s boeiende lectuur in verband met het verleden van Melle en Gontrode vonden hun weg naar een ruim lezerspubliek.

Deze heemkundige werking is sinds enkele decennia lid van de provinciale koepelorganisatie Heemkunde Oost-Vlaanderen vzw.


Funerair erfgoed Melle

(Werkgroep heemkunde)

Een aantal mensen binnen de werkgroep heemkunde nam zich tot taak de grafmonumenten op wat nog resteert op het kerkhof aan de Sint-Martinuskerk te Melle, op deze aan de Sint-Bavokerk te Gontrode en op de gemeentelijke begraafplaats te inventariseren. Op termijn wil ze op basis van haar verzamelde gegevens het gemeentebestuur adviseren inzake beleidsbeslissingen met betrekking tot het behoud en beheer van waardevolle grafmonumenten te Melle.

Concreet werden reeds gerealiseerd: een geactualiseerd plan van de gemeentelijke begraafplaats en een aantal bijdragen over grafmonumenten in het heemkundig tijdschrift De Gonde. Vrijwilligers zijn al een tijd bezig met de concrete inventarisering en beschrijving van grafmonumenten.

Plan gemeentelijke begraafplaats Melle
Download hier het plan van de gemeentelijke begraafplaats
Jan Olsen
Bijdragen funerair erfgoed door Jan Olsen, verschenen in De Gonde

Zou u graag meewerken aan dit bijzonder interessant project dan kunt u contact opnemen met de coördinator: Michel De Roek: 09.252.10.27 of m.deroek@telenet.be

Medewerking wordt verleend aan de werkgroep begraafplaatsen, die actief is onder de vleugels van de Melse Raad voor Cultuur en Vrije Tijd en het Gemeentebestuur, en tot doel heeft bepaalde grafmonumenten met een erfgoedwaarde te conserveren en mee een toekomstvisie uit te werken voor de begraafplaatsen te Melle.


Werkgroep

Genealogie

Deze werkgroep ondersteunt in het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum het genealogische luik. Vrijwillige medewerkers ontvangen en begeleiden de familiekundige vorsers in de leeszaal van het centrum, waar de onderzoeker zelfstandig de gewenste opzoekingen verricht. De beperkte tijd van deze medewerkers maakt het echter niet mogelijk om opzoekwerk in de plaats van de vorser te verrichten.

Verder organiseert de werkgroep geregeld cursussen i.v.m. het leren lezen en begrijpen van oude documenten en biedt ze lessen aan voor startende genealogen.

Deze werkgroep verzamelt, inventariseert en ontsluit genealogisch bronnenmateriaal (o.a. rouwbrieven en bidprentjes) dat ze verder bewerkt, digitaliseert en publiceert via boeken en digitale dragers.

Nieuw in het documentatiecentrum: de bevolkingsregisters van Melle (1847-1900), Gontrode (1867-1900), Laarne (1881-1890) en Kalken (1881-1890) zijn gedigitaliseerd en kunnen door de bezoekers op onze computers geraadpleegd worden. Er kan o.m. geselecteerd worden op combinaties van familienaam, voornaam, geslacht, burgerlijke stand, beroep, nationaliteit, verblijfsjaar of -periode, wijk en/of straat van de inwoners. Van deze selecties kunnen afdrukken of PDF-bestanden en afbeeldingen van de registerfolio's bekomen worden.


Gemeentelijk museum, archief en documentatiecentrum

Museum

Het gemeentelijk museum, archief en documentatiecentrum herbergt een schat aan informatie en voorwerpen over het lokale verleden. Het mag gerust als een geheugensteunpunt voor onze lokale bevolking worden beschouwd. U kunt er terecht voor een bezoek aan de vaste collecties, voor informatie over de lokale geschiedenis (Melle en omgeving) of voor uw genealogisch opzoekingswerk (stamboomkunde), want voor dat laatste onderwerp is de goede faam van deze instelling tot ver buiten ’s lands grenzen alom bekend.

Gemeentelijk Museum: enkel op afspraak!

Documentatiecentrum:

 • maandag van 13.00 tot 17.00 uur
 • dinsdag van 14.00 tot 19.00 uur
 • woensdag van 13.30 tot 17.00 uur
gesloten voor het publiek op donderdag, vrijdag, zaterdag, zon- en feestdagen en tijdens de maanden juli en augustus. Voor begeleide groepsbezoeken buiten de vermelde openingsmomenten kunnen speciale afspraken worden gemaakt.


Bijkomende sluitingsdagen voor het jaar 2023:

 • Dinsdag 2 januari 2024
 • Maandag 1 april 2024 (Paasmaandag)
 • Woensdag 1 mei 2024 (Dag van de Arbeid)
 • Maandag 20 mei 2024 (Pinkstermaandag)
 • Maandag 1 juli 2024 tot en met woensdag 28 augustus 2024
 • Maandag 11 november 2024
 • Dinsdag 24 december 2024 tot woensdag 1 januari 2025
Adres: Brusselsesteenweg 393, 9090 Melle