Rouwbrieven, bidprentjes en

overlijdensberichten

 

Het Archief en Documentatiecentrum herbergt uitgebreide collecties rouwbrieven, bidprentjes en overlijdensberichten.


Van bijna 620.000 van deze archiefstukken vind je in onderstaande pdf-bestanden de volgende kerngegevens terug:

- familie- en voornamen van de overledene

- geboorteplaats en –datum

- plaats en datum van overlijden

- aard van het archiefstuk (rouwbrief, bidprentje of overlijdensbericht)


Wil je meer, dan kan je in onze databank in het Archief en Documentatiecentrum doelgerichte opzoekingen uitvoeren, niet alleen op de overledenen zelf maar eveneens op aan hen gerelateerde personen (echtgenoten, kinderen, ouders, broers en zusters, ...: 1.587.500 namen).

Conform de regelgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vermelden wij van de laatsten alleen een familienaam, tenzij zij eveneens overleden zijn. In het laatste geval zijn ook opzoekingen mogelijk op de volledige naam en de relatie met de overledene.


Om je appetijt aan te scherpen, hier een voorbeeldscherm:

overzicht Rouwbrieven Bidprentjes Overlijdensberichtenrouwbrieven2.html

Al deze documenten worden momenteel door een groep vrijwilligers gedigitaliseerd en ook deze scans kunnen gratis geraadpleegd worden.

Indien gewenst kunnen deze ook ter plaatse worden afgedrukt, tegen een vergoeding van

€ 0,5 per afdruk (met een totaal minimumbedrag van € 1,00).

(Tip: is een bepaald document nog niet gedigitaliseerd, dan kan dit op aanvraag prioritair (binnen een paar weken) worden ingescand).