Museum

 

Het Gemeentelijk Museum is ontstaan onder impuls van de Heemkundige Vereniging De Gonde die vanaf de zomer van 1971 een ruime waaier aan activiteiten ontplooit op het vlak van historisch onderzoek met betrekking tot Melle en omgeving. Voor het tentoonstellen van de opgegraven archeologische vondsten en de verzamelde heemkundige voorwerpen werd in 1973 door het gemeentebestuur van Melle een eerste lokaal ter beschikking gesteld. Het oud-gemeentehuis herbergt vandaag deze museale objecten. Zo is er een archeologische afdeling (met vooral laat-middeleeuws aardewerk) en een unieke verzameling modellen en maquettes van beelden en monumenten geschonken door de erven van de Melse beeldhouwer Jules Vits (1868-1935). In de toekomst komt er nog een afdeling bij, namelijk het ambachtelijk deel van de gewezen pijlenmakerij van de familie Gyselinck. Vrijwilligers/leden van Erfgoed De Gonde vzw / werkgroep heemkunde ondersteunen de uitbouw en de werking van het Gemeentelijk Museum.

Summier overzicht van de collecties van het Gemeentelijk Museum

Heemkundig kamertje: 
	meubels, gebruiksvoorwerpen en alaam, vooral uit het einde van de 19de eeuw en het
begin van de 20ste eeuw, objecten die quasi allemaal geschonken werden door inwoners         
van onze gemeente.

Afdeling archeologie, hoofdzakelijk laat-middeleeuws aardewerk (resultanten van de
archeologische opgravingscampagnes georganiseerd door de Heemkundige Vereniging
De Gonde in de jaren 1970 en 1980).	
Blikvanger in deze afdeling:
Een 'ruiterstatuette' in aardewerk. Op het schild en de schabrak van het paard is een heraldisch motief te zien dat mogelijks verwijst naar Zeger II, burggraaf van Gent. Hij schonk tijdens zijn levensjaren (hij overleed in1201) het omwalde domein Dobbelslot (te Gent) aan de Tempeliersorde. Gezien deze orde in 1312 door de paus werd opgeheven en vertrekkende vanuit onze veronderstelling is het aardewerken beeld vermoedelijk te dateren in de 13de eeuw. Dergelijke ruiterstatuettes zijn nog meer gevonden in diverse steden van het oude graafschap Vlaanderen. Deze uit de collectie van het Melse gemeentelijk museum is zowaar de meest imposante, het benadert een hoogte van circa 1m. Dergelijke ruiterbeelden werden vaak gebruikt als versiering van daken, poorten en dergelijke meer.

Afdeling rond het leven en werk van de Melse beeldhouwer Jules Vits (1868-1935)
Deze kunstenaar werkte inhoudelijk vooral rond religieuze thema’s,
maakte stukken om in te passen bij woningbouw, ontwierp ettelijke oorlogsmonumenten in de periode van het Interbellum, was uiterst bedreven in de portretkunst en creëerde pareltjes van funeraire kunst. Qua stijl werkte hij vooral monumentaal realistisch met hier en daar accentjes die verwijzen naar de art-nouveau en de art-déco. Zijn werk is tot op vandaag over het gehele land, vaak in
de publieke ruimte nog te bewonderen. Tevens is heel wat van zijn artistiek werk richting buitenland gegaan (Frankrijk, Nederland, Ierland …). Met meer dan 130 maquettes en modellen biedt ons museum een mooi overzicht van zijn oeuvre, zijn eerste en zijn laatste werk steken eveneens in de collectie. Jules Vits ontving bij zijn afstuderen aan de kunstacademie te Gent een gouden medaille en was een tijdje in de leer in het atelier van Aloïs De Beule.
Lectuur: zie o.a. een brochure over het leven en werk van Jules Vits, diverse artikels in het Heemkundig tijdschrift ‘De Gonde’ alsmede het boek ‘Jules Vits Kruisweg en Anton van Wilderode Gedichten’, uitgegeven in 1985.

In opbouw: afdeling ronde het ambachtelijk deel van de pijlenmakerij van de familie
Gyselinck die sinds half de 17de eeuw deze bedrijvigheid in onze gemeente ontwikkelde.

Verder: een gedeelte van de collectie rouwborden komende uit de Sint-Martinuskerk te Melle (de volledige collectie werd beschreven in diverse nummers van het heemkundig tijdschrift ‘De Gonde’).

De oude vaandels van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia.

De processieklederen, -beelden en bijhorende pancartes van de Sint-Martinusparochie te Melle.

Een 18de eeuws gepolychromeerd houten beeld van Sint-Antonius-abt uit de oude
Sint-Martinuskerk te Melle.

De gietijzeren klok uit het torentje van de kapel op Melle-Vogelhoek (19de eeuws).
museum2_files/brochure%20Jules%20Vits_28082007.pdffile://localhost/brochure%20Jules%20Vits_28082007-1.pdf

Als uitbreidingsactiviteit van het Gemeentelijk Museum bieden wij groepen gegidste cultuur- en erfgoedwandelingen aan in onze gemeente (duur: circa twee uren) met als onderwerpen o.a.  “Het leven en werk van Jules Vits, een groot Melse kunstenaar”, “Melle en Wereldoorlog I” en “Het funerair erfgoed op het kerkhof en de gemeentelijke begraafplaats van Melle”, “Rond en in de Sint-Martinuskerk” (Melle), “Rond en in de Sint-Bavokerk” (Gontrode)',.

Schoolklasbezoeken op maat kunnen eveneens worden aangevraagd.