`

Tijdschrift 'De Gonde'

Werkgroep heemkunde

De Gonde - 2021 nr 2-3

 • Woord vooraf - Jan Olsen
 • René Debruyne werd een bekend figuur… en groeide op in Melle - Manu Debruyne
 • Doop in nood - Linda De Geest
 • Oproep schamppalen en/of -stenen
 • Langs Melse kunstenaars
 • Erfgoedfestival
 • Cursus 'Maak je eigen stamboom'
 • Heemkundig nieuws Hannah Van der Auwera & Jan Olsen
 • De betekenis van metselaars-, muur- en sibbetekensChris Schoonjans
 • 50 jaar geleden: het prille begin van de heemkundige werking te Melle - Jan Olsen
 • Het haesken Andere tijden

Lees tijdschrift De Gonde

Jaargang 2021 - heden

Zich abonneren op het tijdschrift De Gonde kan:

 • gewoon abonnement: € 15,00
 • steunabonnement: vanaf € 20,00
 • Wie het tijdschrift De Gonde digitaal wenst te ontvangen, betaalt € 10,00 (steunabonnement vanaf € 20,00) en bezorgt ons zijn/haar e-mailadres.
Op bankrekeningnummer: BE48 7370 3628 6127 van de vzw Erfgoed De Gonde

Redactie

Linda De Geest, Michel De Roek, Jan Olsen en Raoul Schepens

Naam Jaar Nummer Beschikbaar
De Gonde 2023 nr. 1-2 bekijk inhoudsopgave
De Gonde 2022 nr. 1-2 bekijk inhoudsopgave
De Gonde 2022 nr. 3-4 bekijk inhoudsopgave
De Gonde 2021 nr. 1 bekijk inhoudsopgave
De Gonde 2021 nr. 2-3 bekijk inhoudsopgave
De Gonde 2021 nr. 4 bekijk inhoudsopgave

Tijdschrift De Gonde Jaargang 2021 - heden

Tijdschrift De Gonde

 • Jaargang 2021 - heden
Tijdschrift De Gonde Extra editities

Tijdschrift De Gonde

 • Extra editities van de Gonde
Tijdschrift De Gonde Jaargang 1972 - 2020

Tijdschrift De Gonde

 • Jaargang 1972 - 2020
 • Online raadpleegbaar
Boeken

Boeken

 • Boeken uitgegeven door de vzw Erfgoed De Gonde, werkgroep heemkunde
Funerair erfgoed

Funerair erfgoed

 • Funerair erfgoed in Melle