Archief en documentatiecentrum

 

De woning naast het Gemeentelijk Museum, die vroeger dienst deed als onderkomen voor de hoofdonderwijzer van de toenmalige gemeentelijke jongensschool, werd in 1998 aangepast en vergroot met een leeszaal. Deze doet sindsdien dienst als Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum. De bezoeker kan er terecht voor alle informatie met betrekking tot de geschiedenis van onze gemeente, over de inwoners, de gebeurtenissen, de architecturale pareltjes .... We herbergen ook een ruime fotocollectie (voornamelijk uit de 20ste eeuw) die voormelde onderwerpen kunnen illustreren. Verscheidene Melse verenigingen hebben reeds hun archief bij ons gedeponeerd. Een vereniging die haar verleden in de toekomst veiligheid wil garanderen laat niet na ons vandaag te contacteren. In het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum kan niets worden ontleend, alles kan echter worden geraadpleegd tijdens de openingsuren. De door Erfgoed De Gonde aangekochte boeken, tijdschriften etc. ... zijn er eveneens in te kijken.

Ook wie interesse heeft in de eigen familie kan er zijn of haar licht opsteken. Het genealogische deel van ons centrum (ondersteund door Erfgoed De Gonde vzw / werkgroep genealogie) ontvangt op jaarbasis honderden vorsers. Deze afdeling plaatst Melle letterlijk op de wereldkaart: regelmatig komen er mensen uit het verre buitenland (meermaals kregen we het bezoek van Amerikanen, ja zelfs vanuit Australië) speuren naar hun voorouders.

inventaris leeszaal
documentatiecentrum_files/Inventaris%20leeszaal%202022.05.01.pdf
inventaris parochieregisters e.a.
documentatiecentrum_files/Inventaris%20parochieregisters%202022.05.01.pdf
inventaris tijdschriften
documentatiecentrum_files/Inventaris%20tijdschriften%202022.05.01.pdf

leeszaal