Tijdschrift De Gonde

jrg. 2018-2021

jrg. 2018 nr. 1-2 - inhoud

Woord vooraf - Jan Olsen

De Grootste Mellenaar. Verslag over Erfgoeddag 2018 -

                                        Michel De Roek en Hannah Van der Auwera

Melle koers van start tot finish

Museale wandeling doorheen brouwerij Huyghe (deel 2). Cambrinus,

                                        koning van het bier - Daniël Lemmens

Het Ovenveld, van experiment tot volwaardig atelier voor beeldende

            kunsten. 30ste verjaardag 1988-2018 - Michel De Roek

De vermeldingen van onderpastoor Henricus Enghels in het

parochieregister van 1779 te Gontrode -

                                               Luc De Ruyver en Ginette Desmet

Mineraalwaterkruik, jeneverkruik en Rigabalsemkruik: houd ze uit

                                               elkaar! - Ginette Desmet

Het Hulp- en Voedingscomiteit - Hannah Van der Auwera

Heemkundig nieuws - Daniël Lemmens

Verdwenen verenigingen: Kultuur en Leven (1956-2004) -

                                                  Daniël Lemmens

jrg. 2018 nr. 3 - inhoud

Woord vooraf

150 jaar geleden werd beeldhouwer Jules Vits geboren

                                                                          - Daniël Lemmens

Enkele medailles over het kanaal Gent-Terneuzen - Huguette Taymans

Heemkundig nieuws - Michel De Roek, Daniël Lemmens e.a

Van Melle naar de Gentse Muide - Ginette Desmet

jrg. 2018 nr. 4 - inhoud

Woord vooraf - Daniël Lemmens

Monumentaal - Maria Sesselle

De familie De Roover: drie generaties bieruitzetters

                                                         - Marina Buysse & Ginette Desmet

Sprokkelingen over Jules Vits en zijn werk - Daniël Lemmens

Heemkundig nieuws - Michel De Roek & Daniël Lemmens

Religieuze prentjes uit de collectie van het Gemeentelijk Museum

                                                                  - Ginette Desmet & Paul Sels

Een koopakte van 1639: Bertholomeus Vander Eecken koopt land

van de familie Stalpaert - Roger De Moerloose & Luc De Ruyver

jrg. 2019 nr. 1 - inhoud

Woord vooraf - Daniël Lemmens

Dagboek van Anna Verkissen tijdens de Tweede Wereldoorlog

                                                                        - Rolande Van Heede

“Hoe maak je het?”, over erfgoed en geestelijke gezondheidszorg

                                                                 - Hannah Van der Auwera

Heemkundig nieuws - Daniël Lemmens

Het paaldorp van Melle, een mooie fabel - Paul Neirinck

jrg. 2019 nr. 2 - inhoud

Woord vooraf - Daniël Lemmens

Terug naar de schoolbanken - aankondiging tentoonstelling

11 juli 1909: een opmerkelijke voordracht te Leuven door

Camille Melloy - ingeleid door Daniël Lemmens

Basisschool Sint-Vincentius Gontrode - Michel De Roek & Daniël Lemmens

jrg. 2019 nr. 3 - inhoud

Woord vooraf - Daniël Lemmens

75 jaar geleden: België bevrijd. 4 september 1944: Melle wordt bevrijd

door het Engelse Queen’s Royal Regiment - Daniël Lemmens

75 jaar geleden: België bevrijd. 25 jaar geleden: John Younge,

Canadees piloot krijgt straatnaam en herdenkingsmonument

                                                                               - Daniël Lemmens

Eeuwfeest van VOS en NSB Melle - Daniël Lemmens

15de Groot Kapittel van de Confrérie van de Roze Olifant

                                                                               - Daniël Lemmens

Een stukje Melse politieke geschiedenis: het 11 juli-incident

                                                                               - Daniël Lemmens

Heemkundig nieuws - Daniël Lemmens & Hannah Van der Auwera

Cursus Genealogie: een succes - Michel De Roek

jrg. 2019 nr. 4 - inhoud

Woord vooraf - Daniël Lemmens

Afscheid van ons bestuurslid Marcel De Deene - Daniël Lemmens

Auteur en journalist Gaston Durnez is overleden. Herinneringen

over zijn relatie met Melle en Melloy - Daniël Lemmens

Fotoclub ‘Iris-Melle’ bestaat 50 jaar - Daniël Lemmens

Heemkundig nieuws - Daniël Lemmens

2020: Gebroeders Van Eyck-jaar. Gent in de ban van het Lam Gods.

Zit het gestolen paneel van de Rechtvaardige Rechters dan toch in Melle? - Daniël Lemmens & Paul Sels

jrg. 2020 nr. 1-2 - inhoud

Woord vooraf - Daniël Lemmens

Mijn geliefde potjes uit Schellebelle - Lydie Bracke

Het monnikenwerk van een museumvrijwilliger - Koenraad Pauwels

Kunstenaar-monnik Etienne Van Doorslaer-Maur in de kijker

                                                                         - Daniël Lemmens

Heemkundig nieuws - Daniël Lemmens

Literator Camille Melloy en Illustrator Jeanne Hebbelynck

                                                                         - Daniël Lemmens

De zoektochten naar het paneel van de Rechtvaardige

                Rechters - De kopie is het origineel - Daniël Lemmens

jrg. 2020 nr. 3 - inhoud

Woord vooraf - Daniël Lemmens

Een Duits slachtoffer van de 2de slag bij Kwatrecht. Melle in beeld, via

een boodschap op een postkaart - Paul Neirinck

Meer vrouw op straat. Eerste vrouwelijke straatnaam in Melle: Rosa

Peeters-Vande Waerenstraat - Daniël Lemmens

Het leven van Alina Valentina Armanda Rosalia Vander Waeren, ofwel: Rosa Peeters-Vande Waeren - Magda Peeters

Heemkundig nieuws - Daniël Lemmens

Melle schrijft Melle blijft. Mels auteur Frank Teirlinck in de kijker met

het boek: 150 jaar monniken in Affligem - Daniël Lemmens

100 jaar Gezinsbeweging in Vlaanderen. 95 jaar Gezinsbond in Melle - Daniël Lemmens

jrg. 2020 nr. 4 - inhoud

Woord vooraf - Daniël Lemmens

Restauratie Kruisweg Sint-Martinuskerk - Michel De Roek

Afscheid van de Felix Timmermanskring uit Lier en hun relatie met Melle - Daniël Lemmens

Heemkundig nieuws - Daniël Lemmens

Femma - KAV Melle Vogelhoek-Flora neemt afscheid na meer dan
85 jaar dynamische werking - Daniël Lemmens

Een inventaris en collectieplan voor het MAD - Hannah Van der Auwera

Vijftig jaar OKRA-Trefpunt Gontrode. Gouden jubileum zonder feest - Daniël Lemmens

jrg. 2021 nr. 1 - inhoud

Woord vooraf - Daniël Lemmens

Gemeenteschool wordt Parkschool en verhuist naar de site Beekstraat/Vossenstraat - Daniël Lemmens

Biercultuur in corona!jd. Niettegenstaande crisis blijft brouwerij

Huyghe expansief - Daniël Lemmens

Heemkundig nieuws - Daniël Lemmens

Van Kwatrecht naar Melle, vóór het viaduct - Paul Neirinck

jrg. 2021 nr. 2-3 - inhoud

Woord vooraf - Jan Olsen

René Debruyne werd een bekend figuur… en groeide op in Melle - Manu Debruyne

Doop in nood - Linda De Geest

Oproep schamppalen en/of -stenen

Langs Melse kunstenaars

Erfgoedfestival

Cursus “Maak je eigen stamboom”

Heemkundig nieuws - Hannah Van der Auwera & Jan Olsen

De betekenis van metselaars-, muur- en sibbetekens - Chris Schoonjans

50 jaar geleden: het prille begin van de heemkundige werking te Melle - Jan Olsen

Het haesken

Andere tijden

jrg. 2021 nr. 4 - inhoud

Woord vooraf - Jan Olsen

Georgia Turf-De Munter (1920-2010), van echtgenote van een metaalarbeider tot senator - Daniël Lemmens

In Memoriam Oscar De Backer - Jan Olsen

Plaatsen van vroomheid: Kapelletje in de Vossenstraat - Chris Paepen

Mantelkinderen, voorkinderen en natuurlijke kinderen - Chris Schoonjans

Tuinvondst - Jan Olsen

Cursus Oud Schrift 2022

Heemkundig nieuws - Linda De Geest, Jan Olsen en Hannah Van der Auwera

Heemkundige uitstap naar Zele

Oude ambachten herleven, een vraaggesprek met molenaar Chris Meerschaut - Daniël Lemmens

In Me(lle)moriam: Roger van Loo, een tegelijk “sober” én “kleurrijk” figuur - Frank Merrie

Putdeksel - Jan Olsen

Hekpijlers - Jan Olsen