Boeken te koop

Deze boeken zijn te bekomen in het Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum, Brusselsesteenweg 393 te 9090 Melle, dit tijdens de openingsuren of te bestellen door het nodige bedrag over te schrijven op: IBAN: BE48 7370 3628 6127 van de vzw Erfgoed De Gonde; met vermelding van de titel van het boek dat u wenst.

Voor een bestelling contacteer eerst via: erfgoeddegonde@gmail.com

* verpakkings- en verzendingskosten aan bpost-tarieven

Boeken uitgegeven door de vzw Erfgoed De Gonde, werkgroep heemkunde en te koop:

De geschiedenis van de bloemisterijen te Melle

auteur: Rolande Van Heden, Melle / 2013

€ 25,00 (+ eventuele verzendingskosten*)

Bijdragen tot de geschiedenis van Melle:

de evolutie van het Melse landschap

auteur: August De Baets, Melle / 2005

€ 12,50 (+ eventuele verzendingskosten*)

Bijdragen tot de geschiedenis van Melle:

de kleine hofsteden en hun bewoners

auteur: August De Baets, Melle / 2001

€ 12,50 (+ eventuele verzendingskosten*)

“Ik zal ze horen roepen”. Oorlogsleed te Melle in 1914

auteur: Paul Neirinck, Melle / 2014

€ 19,00 (+ eventuele verzendingskosten*)