werkgroep genealogie

 
Rouwbrieven Bidprentjes Overlijdensberichtenrouwbrieven.html
Nieuwsflitsen
nieuwsflits.html

De werkgroep genealogie ondersteunt, zoals de Werkgroep Genealogie Melle vzw voorheen, in het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum het genealogische luik. Vrijwillige medewerkers ontvangen en begeleiden de familiekundige vorsers in de leeszaal van vermelde instelling. Bovendien organiseert deze werkgroep cursussen i.v.m. het leren lezen en begrijpen van oude documenten en biedt ze een lessenreeks aan voor startende genealogen. Deze werkgroep verzamelt, inventariseert en ontsluit genealogisch bronnenmateriaal, ze bewerkt en digitaliseert ook dit materiaal en publiceert de resultanten via boeken en digitale dragers. Ze beheert ook de collecties necrologie (o.a. doodsbrieven en –prentjes) die zich bevinden in het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum.

Om de geïnteresseerden permanent op de hoogte te houden van haar activiteiten en voor de publicatie van inhoudelijke interessante artikels geeft ze een gratis te verkrijgen digitale nieuwsbrief “Nieuwsflits” uit. U abonneren kan via een eenvoudig mailtje aan: …


boeken, cd’s en pdf’s te koop


Boeken en cd’s kan je bestellen per e-mail via lucderuyver@skynet.be.


De verzendingskosten bedragen - afhankelijk van de hoeveelheid - tussen € 1,50 en € 5,13.

Van zodra je bericht krijgt van de totale kost schrijf je het bedrag over op:


BE48 7370 3628 6127 (BIC: KREDBEBB) van Erfgoed De Gonde vzw

Boeken, cd’s en pdf’s 
te koop
boeken_en_cds_te_koop.html