Erfgoed in Melle

 

Als u iets over het erfgoed, in de breedste zin van het woord, in verband met Melle (inclusief haar deelgemeente Gontrode) en omgeving wilt vernemen dan zit u nu goed. Bent u geïnteresseerd in de opmaak van uw stamboom of het schrijven van uw familiegeschiedenis dan kunnen wij u op weg helpen of in uw speurtocht ondersteunen.

Een viertal erfgoedactoren, de Heemkundige Vereniging De Gonde, de Werkgroep Genealogie Melle vzw, het Digitaal Archief en het Documentatiecentrum zijn opgegaan in één vereniging, namelijk Erfgoed De Gonde vzw. Onze vereniging werkt samen met het Melse Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrumte.

Samenwerking is geen modewoord binnen ons erfgoedveld, het is een noodzaak, dit met het oog op een nog betere dienstverlening aan de vorser.

Via diverse links en infogegevens kunt u eveneens kennis maken met andere erfgoedactoren die u bijkomende antwoorden kunnen bieden op uw vragen.

site.html
webmasterstart_files/WGM-RouwbrievenBidprentjesOverlijdensberichten-A.pdf
mailto:bart.muylaert@erfgoedmelle.be?subject=website

Melle op postkaart

update

actualiteit - laatste nieuws: 01.05.2021

rouwbrieven: 08.07.2021

boeken & pdf’s: 01.07.2020

tijdschrift: De Gonde jrg. 49 nr. 1

nieuwsflits: april 2021

inventaris documentatiecentrum: 01.05.2021

privacyverklaring
start_files/Privacyverklaring%20Erfgoed%20De%20Gonde%20vzw.pdf
Beste bezoekers van de leeszaal,
Gelieve hierbij de laatste informatie te vinden met betrekking tot
heropening van de leeszaal vanaf woensdag, 6 januari 2021. 
Met vriendelijke groeten,
De gemeente Melle en vzw Erfgoed De Gondestart_files/leeszaal.pdf