Erfgoed in Melle

 

Als u iets over het erfgoed te Melle (inclusief haar deelgemeente Gontrode) wilt vernemen dan zit u nu goed.

Een viertal erfgoedactoren sloegen met deze gezamenlijke webstek de handen in elkaar en willen op deze wijze de geïnteresseerde in het erfgoed van Melle beter van dienst zijn. Samenwerking is geen modewoord binnen ons erfgoedveld, het is een noodzaak, dit met het oog op de dienstverlening aan de vorser.

De genoemde vier erfgoedactoren zijn: het Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum (MAD), de Werkgroep Genealogie Melle vzw (WGM vzw), de Heemkundige Vereniging De Gonde en de Werkgroep Funerair Erfgoed.

Via diverse links en andere infogegevens kunt u eveneens kennis maken met andere erfgoedactoren die u bijkomende antwoorden kunnen bieden op uw vragen.

versie 27.01.2018

site.html
webmasterstart_files/WGM-RouwbrievenBidprentjesOverlijdensberichten-A.pdf
mailto:bart.muylaert@erfgoedmelle.be?subject=website

Melle op postkaart

update

actualiteit - laatste nieuws: 18.05.2017

rouwbrieven: 31.12.2017

boeken: 15.12.2017 & cd’s: 30.03.2017

tijdschrift: De Gonde jrg. 14

nieuwsflits: februari 2018

Opgelet: nieuwe openingsuren
van het documentatiecentrum vanaf 01.01.2018.
Raadpleeg de website!museum.html

de zeppelin in Gontrode