Erfgoed in Melle

 

Als u iets over het erfgoed, in de breedste zin van het woord, in verband met Melle (inclusief haar deelgemeente Gontrode) en omgeving wilt vernemen dan zit u nu goed. Bent u geïnteresseerd in de opmaak van uw stamboom of het schrijven van uw familiegeschiedenis dan kunnen wij u op weg helpen of in uw speurtocht ondersteunen.

Een viertal erfgoedactoren, de Heemkundige Vereniging De Gonde, de Werkgroep Genealogie Melle vzw, het Digitaal Archief en het Documentatiecentrum zijn opgegaan in één vereniging, namelijk Erfgoed De Gonde vzw. Onze vereniging werkt samen met het Melse Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrumte.

Samenwerking is geen modewoord binnen ons erfgoedveld, het is een noodzaak, dit met het oog op een nog betere dienstverlening aan de vorser.

Via diverse links en infogegevens kunt u eveneens kennis maken met andere erfgoedactoren die u bijkomende antwoorden kunnen bieden op uw vragen.

site.html
webmasterstart_files/WGM-RouwbrievenBidprentjesOverlijdensberichten-A.pdf
mailto:bart.muylaert@erfgoedmelle.be?subject=website

Melle op postkaart

update

actualiteit - laatste nieuws: 10.05.2022

rouwbrieven: 11.04.2022

boeken & pdf’s: 01.02.2022

tijdschrift: De Gonde jrg. 49 nr. 4

nieuwsflits: mei 2022

inventaris documentatiecentrum: 01.05.2022

privacyverklaring
start_files/Privacyverklaring%20Erfgoed%20De%20Gonde%20vzw.pdf
Beste bezoekers,
 
Vanaf 1 september is de leeszaal opnieuw open op maandag, dinsdag en woensdag volgens de normale openingsuren. Reserveren is niet langer verplicht. Je mondmasker houd je op tot je op je plaats zit en om rond te lopen. Wanneer je aan tafel zit, mag je het afzetten.
 
We kijken er naar uit om iedereen opnieuw te verwelkomen!
 
Met vriendelijke groeten,
 
De gemeente Melle en vzw Erfgoed De Gondestart_files/leeszaal.pdf