Tijdschrift De Gonde

jrg. 2017-2019

jrg. 2017 nr. 1 - inhoud

Woord vooraf - Jan Olsen

Erfgoeddag 2017: thema zorg

75 jaar Cercle Melle - Paul Neirinck

Uitnodiging: Van lijfstraf tot enkelband

Funerair Erfgoed - bijdrage 11 - Jan Olsen

Het verhaal van een merkwaardige stoel - Daniël Lemmens

Opsporing verzocht: identificatie (oude) familiefoto’s

jrg. 2017 nr. 2 - inhoud

Woord vooraf - Jan Olsen

Uitnodiging: tentoonstelling Melse familieportretten

Melse beroepsfotografe Hilda Jacobs (1883-1921) -

    Ginette Desmet & Marieke Paepen

Heemkundig nieuws - Jan Olsen

En leid ons niet in bekoring - Norbert De Meyer

Kunst in/en brouwerij Huyghe - Daniël Lemmens

Albert Vervust - Jeugd in oorlogsjaren 1914-1918

Afgrijselijke misdaad te Melle

Een mooi funerair object

jrg. 2017 nr. 3-4 - inhoud

Woord vooraf - Jan Olsen

In memoriam André Vervust - Jan Olsen

Marietje De Coster vierde haar honderdste verjaardag - Linda De Geest

Het levensverhaal van een Jozefiet - E.P. Ludo De Clippel

Museale wandeling doorheen brouwerij Huyghe (deel 1) -

                                                                           Daniël Lemmens

Heemkundig nieuws - Daniël Lemmens

Truffel- of truffelolieflesje? - Ginette Desmet

Het tragisch lot van duizenden Joodse kinderen, ook in ons land, tijdens Wereldoorlog II - Jan Olsen

Confrérie van de Roze Olifant bestaat 25 jaar - Daniël Lemmens

jrg. 2018 nr. 1-2 - inhoud

Woord vooraf - Jan Olsen

De Grootste Mellenaar. Verslag over Erfgoeddag 2018 -

                                        Michel De Roek en Hannah Van der Auwera

Melle koers van start tot finish

Museale wandeling doorheen brouwerij Huyghe (deel 2). Cambrinus,

                                        koning van het bier - Daniël Lemmens

Het Ovenveld, van experiment tot volwaardig atelier voor beeldende

            kunsten. 30ste verjaardag 1988-2018 - Michel De Roek

De vermeldingen van onderpastoor Henricus Enghels in het

parochieregister van 1779 te Gontrode -

                                               Luc De Ruyver en Ginette Desmet

Mineraalwaterkruik, jeneverkruik en Rigabalsemkruik: houd ze uit

                                               elkaar! - Ginette Desmet

Het Hulp- en Voedingscomiteit - Hannah Van der Auwera

Heemkundig nieuws - Daniël Lemmens

Verdwenen verenigingen: Kultuur en Leven (1956-2004) -

                                                  Daniël Lemmens

jrg. 2018 nr. 3 - inhoud

Woord vooraf

150 jaar geleden werd beeldhouwer Jules Vits geboren

                                                                          - Daniël Lemmens

Enkele medailles over het kanaal Gent-Terneuzen - Huguette Taymans

Heemkundig nieuws - Michel De Roek, Daniël Lemmens e.a

Van Melle naar de Gentse Muide - Ginette Desmet

jrg. 2018 nr. 4 - inhoud

Woord vooraf - Daniël Lemmens

Monumentaal - Maria Sesselle

De familie De Roover: drie generaties bieruitzetters

                                                         - Marina Buysse & Ginette Desmet

Sprokkelingen over Jules Vits en zijn werk - Daniël Lemmens

Heemkundig nieuws - Michel De Roek & Daniël Lemmens

Religieuze prentjes uit de collectie van het Gemeentelijk Museum

                                                                  - Ginette Desmet & Paul Sels

Een koopakte van 1639: Bertholomeus Vander Eecken koopt land

van de familie Stalpaert - Roger De Moerloose & Luc De Ruyver

jrg. 2019 nr. 1 - inhoud

Woord vooraf - Daniël Lemmens

Dagboek van Anna Verkissen tijdens de Tweede Wereldoorlog

                                                                        - Rolande Van Heede

“Hoe maak je het?”, over erfgoed en geestelijke gezondheidszorg

                                                                 - Hannah Van der Auwera

Heemkundig nieuws - Daniël Lemmens

Het paaldorp van Melle, een mooie fabel - Paul Neirinck

jrg. 2019 nr. 2 - inhoud

Woord vooraf - Daniël Lemmens

Terug naar de schoolbanken - aankondiging tentoonstelling

11 juli 1909: een opmerkelijke voordracht te Leuven door

Camille Melloy - ingeleid door Daniël Lemmens

Basisschool Sint-Vincentius Gontrode - Michel De Roek & Daniël Lemmens

jrg. 2019 nr. 3 - inhoud

Woord vooraf - Daniël Lemmens

75 jaar geleden: België bevrijd. 4 september 1944: Melle wordt bevrijd

door het Engelse Queen’s Royal Regiment - Daniël Lemmens

75 jaar geleden: België bevrijd. 25 jaar geleden: John Younge,

Canadees piloot krijgt straatnaam en herdenkingsmonument

                                                                               - Daniël Lemmens

Eeuwfeest van VOS en NSB Melle - Daniël Lemmens

15de Groot Kapittel van de Confrérie van de Roze Olifant

                                                                               - Daniël Lemmens

Een stukje Melse politieke geschiedenis: het 11 juli-incident

                                                                               - Daniël Lemmens

Heemkundig nieuws - Daniël Lemmens & Hannah Van der Auwera

Cursus Genealogie: een succes - Michel De Roek

jrg. 2019 nr. 4 - inhoud

Woord vooraf - Daniël Lemmens

Afscheid van ons bestuurslid Marcel De Deene - Daniël Lemmens

Auteur en journalist Gaston Durnez is overleden. Herinneringen

over zijn relatie met Melle en Melloy - Daniël Lemmens

Fotoclub ‘Iris-Melle’ bestaat 50 jaar - Daniël Lemmens

Heemkundig nieuws - Daniël Lemmens

2020: Gebroeders Van Eyck-jaar. Gent in de ban van het Lam Gods.

Zit het gestolen paneel van de Rechtvaardige Rechters dan toch in Melle? - Daniël Lemmens & Paul Sels